انفجار فیزیک توسط عدم برابری بار الکتریکی الکترون و پروتون


انفجار فیزیک توسط عدم برابری بار الکتریکی الکترون و پروتون

نوشتهاز سوی absolute physics در جمعه 24 اسفند 1397 - 00:47

نشر مقاله ای طوفانی در مجله ی علمی

Contributions to Geophysics and Geodesy. Vol. 49, no. 1 (2019), p. 11-23. DOI: 10.2478/congeo-2019-0002.
direct link
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&do ... o=11114656
قسمتی از ابستکراکت ان را به فارسی ترجمه می کنم.
بار الکتریکی اینرشیال غیر قابل پولاریزه ای بسیار کوچک از بار الکتریکی بنیادی در اتم های منفرد یا در ماده ای با تعداد برابر الکترون و پروتون وجود دارد. ما به محاسبات و اندازه گیری های تجربی تایید شده رجوع کرده ایم چه در سطح زمین چه در منظومۀ شمشی و چه در کیهان. این بار الکتریکی اینرشیال منبع تولید میدان های مغناطیسی در اجسام کیهانی از جمله سیارات و ستارگان است اگر چه مقداری از میدان مغناطیسی ستارگانی مانند خورشید به داینمو ارتباط دارد. همچنین حل بزرگترین معماهای فیزیک در سطح کیهان و منظومۀ شمسی از جمله تایید دقیق علت وجود تاج خورشیدی ( برابری گرانش و ضد گرانش) و همچنین تایید یکسان بودن علت انبساط جهان و علت شتاب بادهای خورشیدی. ( انبساط جهان توسط نیروی دافعه در ابعاد بزرگ انجام می گیرد) و بسیاری از معماهای دیگر که باید به اصل مقاله ای که در مجله ی علمی ای اس ای رجوع شود.
پس همه چیز به هم می ریزد و تمام نظریات جهانی زیر سوال می رود.
 
سپـاس : 2

ارسـال : 34


نام: mohsen lutephy
نام نویسی: 97/12/24

ذکر نشده

بازگشت به نظریات ایرانی

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 1 مهمان