صفحه 1 از 1

واپاشی هسته ای

نوشتهنوشته شده در: دوشنبه 20 آذر 1396 - 19:58
از سوی KeyvanTabaei74
سلام
آیا یک هسته رادیواکتیو میتواند از هر سه طریق الفا بتا گاما واپاشی کند؟به چه دلیل؟
متشکرم

Re: واپاشی هسته ایی

نوشتهنوشته شده در: دوشنبه 27 آذر 1396 - 10:00
از سوی armin57ghazal
سلام
دلیل واپاشی این است که انرژی بستگی هسته برای نگه داشتن اجزای سازنده هسته ها زیادی است.
و هسته باید این انرژی اضافی را یه جوری تخلیه کنه تا به پایداری برسه.
اما جواب اینکه همزمان می تواند از سه طریق واپاشی کند؟
اگر خط پایداری هسته ها رو در نظر بگیرید (نمودارش بر اساس محور عمودی Z و محور افقی استN) بالای خط پایداری پروتون اضافی دارند و پایین خط نوترون اضافی.
پس هسته های بالای خط پایداری با بتای مثبت، آلفا و یا پروتون واپاشی می کنند
و انایی که زیرخط پایداری هستند با بتای منفی، یا نوترون واپاشی می کنند.
اما در هسته های سنگین مثلا عددجرمی بیش از 210 همه نوع واپاشی هست (شاید چون دیگر هسته پایداری وجود ندارد در نتیجه خط پایداری نیز نیست)
اما برای واپاشی با گاما نمیتوان کلی نظری داد. مثلا برای کبالت60 که گاما میده بتای منفی نیز میده
و برای 51Cr که الکترون کپچر داره گاما هم میده