لاگرانژی پروکا و ذرات با اسپین 1


لاگرانژی پروکا و ذرات با اسپین 1

نوشتهاز سوی Javad Afshar در دوشنبه 15 تير 1394 - 16:50

لاگرانژی پروکا برای یک میدان برداری برای توصیف ذرات با اسپین صحیح 1 به کار میرود
این لاگرانژی به صورت زیر است:
L=(-1/16P)(F^:uv)(F^"uv)+(1/8p)[2pmc/h]^2(A^:v)(A^"v)
در این معادله که به معادله پروکا معروف است p همان عدد 3.14.... است F^:uv و F^"uv به ترتیب تانسورهای پادوردا و هموردا مرتبه 2 هستند وh ثابت پلانک و A میدان برداری پروکا است.
لاگرانژی های معروف دیگر لاگرانژی های دیراک و ماکسول و کلاین گوردون هستند و دوستان علاقه مند میتونن در این پست یا پستهای دیگر راجع به این لاگرانژی یا لاگرانژیهای دیگر مطالب بیشتری بیان کنند
Fizike Hastei va Zarate bonyadi
 
سپـاس : 3

ارسـال : 7


سن: 28 سال
نام نویسی: 94/4/11

مرد

بازگشت به فیزیک ذرات بنیادی

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 3 مهمان