صفحه 1 از 1

وبگاه دستگاههایی که کار نمي کنند

ارسال شده: شنبه ۱۳۹۲/۹/۲ - ۰۷:۴۴
توسط klausmeister
این وبگاه دارای نمونه های متنوع از نبوغ منحرف از مخترعانی است که حاضر نبودند افکارشان
را بخاطر قوانین طبیعت منحصر کنند.


http://www.lhup.edu/~dsimanek/museum/unwork.htm