صفحه 1 از 1

محاسبه انتگرال نامعین برای کامپیوتر

ارسال شده: جمعه ۱۳۹۳/۱۲/۸ - ۱۴:۳۰
توسط hawker
به وسیله این برنامه قادر خواهیدبود انتگرالهای نامعین را محاسبه کنید.
جهت اجرای این برنامه به
1-Microsoft .NET Framework 4.5
2-اینترنت
نیاز دارید.

تصویرhttp://proirsoft.ir/calculator.zip