کتاب مهندسی‌ لیزر

مدیران انجمن: parse, javad123javad

نمایه کاربر
klausmeister

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۸۸/۳/۳۱ - ۱۰:۰۸


پست: 200

سپاس: 69


تماس:

کتاب مهندسی‌ لیزر

پست توسط klausmeister »

بازگرد خلاصه کتاب مهندسی‌ لیزر به نوشته کلین کوهن

پیشگفتار
این کتاب برای دانشجویان مهندسی‌ برق نوشته شده که در سال نخست یا دوم هستند و قصد دارند برای کارخانهای کار بکنند که لیزر میسازند یا با لیزر کار میکنند.
این کتاب برای کلاس درسی‌ دنشجویان مهندسی‌ سال نخست و دوم نوشته شده با کمی‌ محتوای برای طراحی‌.هدف دیگر این کتاب این است که یک کمک باشد برای فعلیتهای طراحی‌ دانشجویان.
این کتاب به دو قسمت سازمان بندی شده است. قسمت نخست (گفتار ۱-۸) بنیادهای لیزر را توضیح میدهد. قسمت دوم (گفتار ۹-۱۲) جزئیات طراحی‌ برای سیستم لیزرهأ گوناگون را توضیح میدهد.


زمینه فنی‌
این کتاب فرض می‌گیرد که دانشجویان دارای زمینه مهنسی سال نخست هستند که محتوی میشود به یک سال فیزیک سال نخست، یک ترم شیمی‌، حساب دیفرنسیل و انتگرال، و تئوری مدارهای الکترونیک پایه.

نمایه کاربر
klausmeister

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۸۸/۳/۳۱ - ۱۰:۰۸


پست: 200

سپاس: 69


تماس:

Re: کتاب مهندسی‌ لیزر

پست توسط klausmeister »

مندرجات

قسمت ۱ بنیادهای لیزر

۱ آشناسازی با لیزر

۱.۱ یک تاریخه از لیزر

۱.۲ بازار لیزر

۱.۳ حالتهای انرژی در اتمها

۱.۴ پایه انتشار انگیخته شده

۱.۴.۱ عبور بین حالتهای لیزر

۱.۴.۲ حالت برگشته جمعیت

۱.۵ نیرو و انرژی

۱.۶ تکرنگی، همدوسی و پهنای خط

۱.۷ همدوسی فضایی و پدیده خال خالی‌ لیزر

۱.۸ لیزر عمومی

۱.۹ مد طولی و متقاطع

۱.۱۰ مقطع عرضی سود

۱.۱۱ ایمنی با لیزر

سمبلهایی که در این گفتار استفاده شده اند

تمرینها

نمایه کاربر
klausmeister

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۸۸/۳/۳۱ - ۱۰:۰۸


پست: 200

سپاس: 69


تماس:

Re: کتاب مهندسی‌ لیزر

پست توسط klausmeister »

۲ حالتهای انرژی و سود

۲.۱ حالتهای انرژی

۲.۱.۱ حالتهای لیزر

۲.۱.۲ سیستم لیزرهایی که دارای چند حالت انرژی هستند

۲.۱.۳ پهنای خط و اصل نامعلومی هایزنبرگ

۲.۱.۴ وسیع کردن پهنای خطهای پایه

۲.۲ سود

۲.۲.۱ اساس‌های سود

۲.۲.۲ تابش جرم سیاه

۲.۲.۳ سود


سمبلهایی که در این گفتار استفاده شده اند

تمرینها

نمایه کاربر
klausmeister

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۸۸/۳/۳۱ - ۱۰:۰۸


پست: 200

سپاس: 69


تماس:

Re: کتاب مهندسی‌ لیزر

پست توسط klausmeister »

۳ اتالن فبری-پرو

۳.۱ مدهای طولی در محیط فعال لیزر

۳.۱ استفاده از یک اتالن برای عملکرد مد طولی تکی‌

۳.۲ تحلیل مقداری یک اتالن فبری-پرو

۳.۲.۱ خویشاوندیهای راه نور در یک اتالن فبری-پرو

۳.۲.۲ ضریب‌های بازتاب و عبور در یک اتالن فبری-پرو

۳.۲.۳ حساب شدت‌های منعکس و عبور شده برای یک اتالن فبری-پرو

۳.۲.۴ حساب شدت‌های منعکس و عبور شده برای یک اتالن فبری-پرو با قابلیت انعکاس مختلف

۳.۲.۵ حساب ظریف کیفیت و ظرافت یک اتالن فبری-پرو

۳.۳ محاسبات توضیح دهنده اتالن فبری-پرو


سمبلهایی که در این گفتار استفاده شده اند

تمرینها

hj_5891

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۸۸/۳/۱۰ - ۱۵:۲۵


پست: 4Re: کتاب مهندسی‌ لیزر

پست توسط hj_5891 »

سلام
آيا اين كتاب الان در بازار موجود هست؟
و آيا اين كتاب به صورت تئوري هست يا عملي و به كاره ساخت ليزر مي خورد يا نه؟
جسارتاً مدرك شما چي هست؟
با تشكر

نمایه کاربر
klausmeister

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۸۸/۳/۳۱ - ۱۰:۰۸


پست: 200

سپاس: 69


تماس:

Re: کتاب مهندسی‌ لیزر

پست توسط klausmeister »

hj_5891 نوشته شده:سلام
آيا اين كتاب الان در بازار موجود هست؟
و آيا اين كتاب به صورت تئوري هست يا عملي و به كاره ساخت ليزر مي خورد يا نه؟
جسارتاً مدرك شما چي هست؟
با تشكر
سلام،
این کتاب در بازار کشورهای غربی و هند هست که به زبان انگلیسی‌ نوشته شده Laser Engineering by Kelin J. Kuhn.
یکی‌ از مشهورترین کتاب پایه برای لیزر است.
این کتاب هم تئوری و هم عملی‌ است.
من هنوز در حال ترجمه این کتاب به فارسی‌ هستم در huupa.
من کارشناس ارشد در فیزیک دارم ولی‌ در کارخون که لیزر میسازه کار می‌کنم.

نمایه کاربر
klausmeister

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۸۸/۳/۳۱ - ۱۰:۰۸


پست: 200

سپاس: 69


تماس:

Re: کتاب مهندسی‌ لیزر

پست توسط klausmeister »

۴ خاصیت مد متقاطع

۴.۱ دیباچه

۴.۲ TEM x,y مدهای متقاتع

۴.۲.۱ تخمین پرتو نزدیک به محور

۴.۲.۲ طرز عمل ریاضی‌ مدهای متقاطع

۴.۳ TEM 0.0 پخش پرتو گاوسی

۴.۳.۱ TEM 0.0 یا به اسم مد متقاطع گاوسی

۴.۳.۲ خاصیتهای TEM 0.0 مد لیزر

۴.۴ ماتریس‌های پرتو برای تحلیل سیستمهای عدسی که با پرتو نزدیک به محور هستند.

۴.۴.۱ ماتریس پرتو برای یک فاصله d

۴.۴.۲ ماتریس پرتو برای یک عدسی

۴.۴.۳ قانون ABCD بکار برده شده به سیستم عدسی ساده

۴.۵ پرتو‌های گاوسی در محیط فعال

۴.۵.۱ مدل سازی ثبات محیط فعال لیزر

۴.۵.۲ قانون ABCD بکار برده شده به محیط‌های فعال

سمبل‌هایی‌ که استفاده شده اند در این گفتار

تمرینها۵ اشباع بازیافت

۵.۱ اشباع فرایند بازیافت تشریحی

۵.۱.۱ اشباع بازیافت برای خط مشابه

۵.۱.۲ اشباع بازیافت برای خط نا مشابه

۵.۱.۳ اهمیت معادله‌های میزان

۵.۲ بر پا کردن معادله‌های میزان

۵.۲.۱ معادله‌های میزان برای لیزر‌هایی‌ که دارای ۴ حالت انرژی باشند

۵.۳ مشخصات نیروی خروجی لیزر

۵.۳.۱ جفت کرد بهین (یک روش ساده)

۵.۳.۲ Pout در برابر Pin (روش مهندسی‌)

۵.۳.۳ Pout در برابر Pin (روش ریگراد rigrod)

سمبل‌هایی‌ که استفاده شده اند در این گفتار

تمرینها۶ فرایندهای فراگذر

۶.۱ نوسان‌های واهلش

۶.۱.۱ تشریح کیفی نوسان‌های واهلش

۶.۱.۲ مدل سازی عددی نوسان‌های واهلش

۶.۱.۳ روش تحلیلی نوسان‌های وهلش

۶.۲ راه گزینی فاکتور کیفیت (Q-Switching)

۶.۲.۱ تشریح کیفی راه گزینی فاکتور کیفیت

۶.۲.۲ مدل سازی عددی راه گزینی فاکتور کیفیت

۶.۲.۳ روش تحلیلی راه گزینی فاکتور کیفیت

۶.۳ طراحی راه گزینی‌های فاکتور کیفیت

۶.۳.۱ راه گزینی فاکتور کیفیت مکانیکی

۶.۳.۲ راه گزینی فاکتور کیفیت بوسیله نور و جریان برق

۶.۳.۳ راه گزینی فاکتور کیفیت بوسیله نور و صوت

۶.۳.۴ رنگ‌های جذب کننده اشباع شدنی برای راه گزینی فاکتور کیفیت

۶.۴ قفل کردن مدها (Mode-locking)

۶.۴.۱ تشریح کیفی برای قفل کردن مدها

۶.۴.۲ تشریح تحلیلی برای قفل کردن مدها

۶.۴.۳ طرح تعدیل کننده (modulator) برای قفل کردن مدها

سمبل‌هایی‌ که استفاده شده اند در این گفتار

تمرینها۷ مقدمه به نور غیر خطی‌

۷.۱ قادر قطبش غیر خطی

۷.۲ تولید همساز دومی‌ (SHG)

۷.۲۱ فرایند تبدیل

۷.۲.۲ جور کردن فاز ها

۷.۲.۳ روش‌های فنی‌ برای دو برابر کردن فرکانس پرتوی لیزر

۷.۳ نوسانگرهای پارامتریک نوری (OPO)

۷.۴ پراکندگی رامان (Raman) بر انگیخته شده

۷.۵ خود متمرکز کردن و خسارت از نور

۷.۶ بلورهای غیر خطی‌

۷.۶.۱ بلورهای عمومی

۷.۶.۲ بلورهایی که در نور غیر خطی‌ بکار برده میشوند

سمبل‌هایی‌ که استفاده شده اند در این گفتار

تمرینها

نمایه کاربر
klausmeister

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۸۸/۳/۳۱ - ۱۰:۰۸


پست: 200

سپاس: 69


تماس:

Re: کتاب مهندسی‌ لیزر

پست توسط klausmeister »

۸ فناوریهای مجهز کننده سیستم لیزر

۸.۱ مقدمه

۸.۲ فیلمهای دی الکتریک چندلایه

۸.۲.۱ بنیاد تئوری فیلم چندلایه

۸.۲.۲ پوشش‌های مخالف انعکاس به وسیله فیلمهای چندلایه

۸.۲.۳ پوشش‌های کاملا انعکاس کننده به وسیله فیلمهای چندلایه

۸.۳ بلورهایی که دو بار نور راا میشکنند (birefringent)

۸.۳.۱ بلورهای یک محوری مثبت و منفی‌

۸.۳.۲ صفحه‌های موج (یا تاخیر دهنده) ساخت شده از بلورهایی که نور را دو بار میشکنند

۸.۴ موج یاب نور

۸.۴.۱ موج یاب گرما

۸.۴.۲ موج یاب جریان برق و نور

۸.۴.۳ رساناهای نور

۸.۴.۴ موج یاب نور نقطه اتصال

۸.۴.۵ دستگاه خازن MOS

سمبل‌هایی‌ که استفاده شده اند در این گفتار

نمایه کاربر
klausmeister

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۸۸/۳/۳۱ - ۱۰:۰۸


پست: 200

سپاس: 69


تماس:

Re: کتاب مهندسی‌ لیزر

پست توسط klausmeister »

قسمت دوم طرح سیستمهای لیزر

۹ لیزرهای گازی مرسوم

۹.۱ لیزر هلیوم-نئون

۹.۱.۱ تاریخ لیزر هلیوم-نئون

۹.۱.۲ کاربرد لیزر هلیوم-نئون

۹.۱.۳ حالتهای انرژی هلیوم-نئون

۹.۱.۴ طرح لیزر هلیوم-نئون

۹.۲ لیزر آرگون

۹.۲.۱ تاریخ لیزر آرگون و کریپتون یون

۹.۲.۲ کاربرد لیزر آرگون و کریپتون

۹.۲.۳ حالتهای انرژی لیزر‌های آرگون و کریپتون

۹.۲.۴ طرح لیزر آرگون یون تجاری مدرن

تمرینها

نمایه کاربر
klausmeister

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۸۸/۳/۳۱ - ۱۰:۰۸


پست: 200

سپاس: 69


تماس:

Re: کتاب مهندسی‌ لیزر

پست توسط klausmeister »

۱۰ لیزرهای حالت جامد مرسوم

۱۰.۱ تاریخ

۱۰.۲ کاربرد

۱۰.۳ ماده‌ها برای لیزر زائی

۱۰.۳.۱ میزبانهای لیزر بلوری

۱۰.۳.۲ میزبانهای لیزر شیشه ای

۱۰.۳.۳ شکل ماده لیزر حالت جامد

۱۰.۴ عبور انرژی در لیزر ND:YAG

۱۰.۵ فناوری دمش در لیزر

۱۰.۵.۱ لامپ‌های با گاز بی‌ اثر به عنوان چشم‌های دمش نوری برای لیزر ND:YAG

۱۰.۵.۲ منبع برق برای لامپ‌های با گاز بی‌ اثر

۱۰.۵.۳ غارچه دمش لیزر که با لامپ گاز بی‌ اثر دمش میشود

۱۰.۵.۴ فامیل لیزر Quanta-Ray GCR از کارخانه Spectra-Physics

۱۰.۵.۵ لیزر نیم رسانا به عنوان چشمه دمش لیزر حالت جامد

۱۰.۵.۶ غارچه دمش لیزر حالت جامد که با لیزر دیود دمش میشود

۱۰.۵.۷ فامیل لیزر DPSS ۱۰۶۴ از کارخانه Coherent

تمرینها

نمایه کاربر
klausmeister

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۸۸/۳/۳۱ - ۱۰:۰۸


پست: 200

سپاس: 69


تماس:

Re: کتاب مهندسی‌ لیزر

پست توسط klausmeister »

۱۱ لیزر‌های حالت جامد دارای انتقال فلز

۱۱.۱ تاریخ

۱۱.۲ کاربرد

۱۱.۳ ماده‌ها برای لیزر زائی

۱۱.۳.۱ یاقوت سرخ - نخستین خط طیف بینی‌ در ۶۹۴.۳nm

۱۱.۳.۲ الکسندریت - قابل تنظیم از ۷۰۰nm تأ ۸۱۸nm

۱۱.۳.۳ یاقوت کبود که با تیتانیوم نا خالص شده - قابل تنظیم از ۶۷۰nm تأ ۱۰۹۰nm

۱۱.۳.۴ طرح لیزر یاقوت کبود که با تیتانیوم نا خالص شده

۱۱.۴ مقایسه اکثر میزبان‌های لیزر حالت جامد

۱۱.۴.۱ لیزر‌های دایره ای

۱۱.۴.۲ فیلتر‌هایی‌ که نور را دو بار میشکنند

۱۱.۴.۳ مدل‌های ۸۹۰ و ۸۹۹ لیزر‌های یاقوت کبود با تیتانیوم نا خالص شده از کارخانه Coherent

۱۱.۵ طرح لیزر با تپش فمتو ثانیه ای

۱۱.۵.۱ پاشندگی در لیزر‌های فمتو ثانیه ای

۱۱.۵.۲ کاربرد غیر خطی‌‌ها در بلور برای ایجاد تپش‌های فمتو ثانیه ای

۱۱.۵.۳ سنجش تپش‌های فمتو ثانیه ای

۱۱.۵.۴ ایجاد قفل مد به وسیله برخورد تپش ها

۱۱.۵.۵ بهم فشردن تپش به وسیله توری پراش (diffraction grating)

۱۱.۵.۶ سلیتون

۱۱.۵.۷ ایجاد قفل مد به وسیله عدسی کر (kerr-lens) در یاقوت کبود با تیتانیوم نا خالص شده

۱۱.۵.۸ لیزر‌های فمتو ثانیه‌ای میرا (mira) از کارخانه Coherent

تمرین ها۱۲ لیزر‌های تجاری بیشتر

۱۲.۱ طرح لیزر کربن دو اکسید CO۲

۱۲.۱.۱ آشنا سازی با حالت انرژی لیزر CO۲

۱۲.۱.۲ تکامل فنی‌ لیزر CO۲

۱۲.۱.۳ راه نمای موج لیزر CO۲

۱۲.۱.۴ لیزر مدرن صنعتی CO۲

۱۲.۱.۵ مولفه های نوری و موج یاب نوری برای لیزر CO۲

۱۲.۲ طرح لیزر اکسیمر

۱۲.۲.۱ آشناسازی با حالت‌های انرژی لیزر اکسیمر

۱۲.۲.۲ تکامل فنی‌ لیزر اکسیمر

۱۲.۲.۳ زمینه طرح عمومی

۱۲.۲.۴ لیزر مدرن اکسیمر

۱۲.۲.۵ همگن سازنده (یکجور کننده) پرتو لیزر

۱۲.۲.۶ نکات برجسته کاربرد

۱۲.۳ مرور کلی‌ لیزر دیودی نیمه رسانا

۱۲.۳.۱ تاریخ لیزر دیودی نیمه رسانا

۱۲.۳.۲ پایه لیزر دیودی نیمه رسانا

۱۲.۳.۳ محدودیت بعد‌ها در لیزر دیودی نیمه رسانا

۱۲.۳.۴ لیزر دیودی نیمه رسانا به وسیله چاه کوانتمی

۱۲.۳.۵ نکات برجسته کاربرد: دستگاه پخش سی‌ دی

نمایه کاربر
klausmeister

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۸۸/۳/۳۱ - ۱۰:۰۸


پست: 200

سپاس: 69


تماس:

Re: کتاب مهندسی‌ لیزر

پست توسط klausmeister »

پیوست

۱ ایمنی‌ کار با لیزر

۱.۱ مرگ در اثر برق

۱.۲ آسیب به چشم

۱.۳ خطر مواد شیمیائی

۱.۴ خطر‌های دیگر

۲ تعداد رقم‌های معنی‌ دار

۳ معادله موج الکترو مغناطیسی

۳.۱ معادله‌های مکسول

۳.۲ معادله عمومی موج برای پخش نور در ماده

۳.۳ پخش نور در خلأ

۳.۴ پخش نور در ماده همسان گرد ساده که بار ساکن خالص نداشته باشد

۳.۵ پخش نور در ماده لیزر زائی ساده که بار ساکن خالص نداشته باشد

۳.۶ معادله موج یک بعدی در ماده همسان گرد

۴ عدسی‌ها و تلسکوپ ها

۴.۱ عدسی ها

۴.۲ معادله‌های کلاسیک عدسی

۴.۳ تلسکوپ

۵ بازتاب و شکست پرتو

۵.۱ فهرست علا ئم اختصارات

۵.۲ اصل سنل

۵.۳ بازتاب کامل داخلی‌

۵.۴ زاویه بروستر

۶ معادله‌های فرنل(Fresnel)

۷ مقدار مٔو ثر تانسور غیر خطی‌

۸ پروژه‌ها و فعالیت‌های طراحی

۸.۱ فعالیت‌ها مربوط به لیزر گازی

۸.۲ فعالیت‌ها مربوط به لیزر ND:YAG

۸.۳ فعالیت‌ها مربوط به لیزر فلز انتقال

۸.۴ پروژه‌های موفق دانشجویان

۹ آتانش (تنظیم)پرتو لیزر

۱۰ واژه نامه اصطلاحات پایه لیزر

نمایه کاربر
klausmeister

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۸۸/۳/۳۱ - ۱۰:۰۸


پست: 200

سپاس: 69


تماس:

Re: کتاب مهندسی‌ لیزر

پست توسط klausmeister »

قسمت ۱ بنیاد‌های لیزر

۱ آشنا سازی با لیزر

هدف‌ها در این گفتار

1محاسبه طول موج فوتون که از اختلاف دو تراز انرژی بدست آمده (و محاسبه انرژی فوتون از طریق آن طول موج).
2محاسبه نسبت جمعیت دو تراز انرژی که در تعادل گرمایی باشند.
3دریافت تفاوت بین انرژی، نیروی میانه، قله نیرو، چگالی‌ نیرو، میانه چگالی نیرو، و قله چگالی‌ نیرو (مربوط به لیزر)؛ و محاسبه این کمیّت‌ها وقتی‌ که ما پارامتر‌های مناسب را داشته باشیم.
4دریافت ترتیب پهنای خط و تبدیل پهنای خط از میزان فرکانس (hz) به میزان طول موج (m).
5رسم تصویر تقریبی طیف مد طولی لیزر (وقتی‌ که پارامتر‌های فرکانس داده شده ‌اند) و تشخیص بین پهنای خط‌های همهٔ مدها و پهنای خط منحنی باز یافت.
6محاسبه فاصله در میزان فرکانس بین مدهای طولی.

نمایه کاربر
klausmeister

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۸۸/۳/۳۱ - ۱۰:۰۸


پست: 200

سپاس: 69


تماس:

Re: کتاب مهندسی‌ لیزر

پست توسط klausmeister »

۱.۱ یک تاریخچه از لیزر
مانند بیشتر رشته‌های علمی‌ ساده نیست بنویسیم "در این روز نقشه ساخت لیزر کشیده شد". سرچشمه این اندیشه در سال ۱۹۴۰ شروع شد، وقتی‌ که والنتین فبریکانت (Valentin A. Fabrikant) در رساله دکترایش امکان "تقویت ملکولی امواج الکترومغناتیسه" را به اسم آورد. ولی‌ ما سنتأ سرچشمه لیزر و میزر را در پایان ده ۱۹۴۰ قرار میدهیم. تعدادی از مقالات در باره تاریخ این دوره چاپ شد. ما اینجا نکته‌های اصلی‌ را خلاصه می‌کنیم.

Jeff Hecht, Laser Pioneers, Academic Press, 1992

Joan L. Bromberg, The Laser in America 1950-1970, MIT Press, 1991

William Broad, Star Warriors, Simon and Schuster, 1985

به خاطر دلایل زیادی ساده تر است تقویت امواج الکترومغناتیسه در طیف میکرویو بدست آورد. بنا بر این نخستین دستگاه که بازیافت (نگاه بکنید به قسمت "پیوست" برای واژ‌های ویژه مربوط به لیزر و به قسمت ۲.۲ برای اطلاعات بیشتر مورد بازیافت) به وسیله انتشار القایی (قسمت ۱.۴) را نشان داد اسمش را میزر (MASER--Microwave Amplification by the Stimulated Emission of Radiation) گذاشتند.

ایده کاربرد انتشار القایی برای تقویت کردن اشعه الکترومغناتیسه در طیف میکرویو مستقلا به وسیله چارلس تاونس در دانشگاه کولومبیا، ژوزف وبر در دانشگاه مریلند و الکسندر پرخرو و نیکولای باسو در بنیاد فیزیک لبدو (مسکو)پیدا شد.

J. Weber, Trans. IRE Prof. Group on Electron Dev. PGED - 3:1 (1953)

N. G. Basov and A. M. Prokhorov, JETP 27:431 (1954)

جیمز گردن، تاونس و هربرت زایگر نخستین میزر را (یک دستگاه آمونیاک در برد ۲۴Ghz) سال ۱۹۵۴ در دانشگاه کلمبیا بکار انداختند.

J. P. Gordon, H. J. Zeiger, and C. H. Townes, Phys. Rev. 95:282 (1954)

این بهره برداری موفق آمیز میزر آمونیاک زود ایجاد گفتگو شد که آیا میشود این اصول را به طول موج‌های مرئی به کار برد.

نمایه کاربر
klausmeister

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۸۸/۳/۳۱ - ۱۰:۰۸


پست: 200

سپاس: 69


تماس:

Re: کتاب مهندسی‌ لیزر

پست توسط klausmeister »

در آن زمان چند تأ موضوع بودند که مانع ساخت میزر مرئی شدند. سه تا از موضوع‌های مهم:

۱. افزایش پمپاژ مستلزم همچنانکه طول موج کاهش میابد

۲. ایجاد محیط فعال تک مد (همینطور که سنتأ برای میزر ساخته میشود) در میزان طول موج مرئی

۳. یافتن ماده لیزر زائی که دارای انتقال نور مرئی با اندازه کافی‌ بازده کوانتومی (قسمت ۲.۱) باشد

در سال ۱۹۵۱ Fabrikant حق ثبت اختراع با تیتر "a method for the amplification of electromagnetic radiation (ultraviolet, visible, infrared, and radio) distinguished by the fact that the amplified radiation is passed through a medium, which by means of auxiliary radiation of other means, generates excess concentrations, in comparison with the equilibrium concentration of atoms, other particles, or systems at upper energy states corresponding to the excited states" را ضبط کرد. حق ثبت اختراع در ۱۸، ژؤن سال ۱۹۵۱ ثبت شد، ولی‌ در سال ۱۹۵۹ تصدیق شد.

در سال ۱۹۵۴ رابرت دیک (robert H. Dicke) با کاربرد تپش بر انگیختگی کوتاه مدت معکوس جمعیت (قسمت ۱.۴) را تولید کرد. این معکوسی سپس باعث تولید انتشار نور خود انگیخته تقویت شده میشود.

R. H. Dicke, Phys. Rev. ۹۳:۹۹ (۱۹۵۴)

این ایده و ایده استفاده از اتالن فبری-پرو (fabry - Perot etalon) (قسمت ۳.۲) به عنوان محیط فعال (گفتار ۴) در حق ثبت اختراعش در سال ۱۹۵۸ دیده میشود که تیترش "molecular Amplification and Generation Systems and Methods".

R. H. Dicke, "molecular Amplification and Generation Systems and Methods" U.S. Patent #/۲،۵۸۱، ۶۵۲.

ارسال پست