آشنایی با نانو فوتونیک

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
klausmeister

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۸۸/۳/۳۱ - ۱۰:۰۸


پست: 200

سپاس: 69


تماس:

آشنایی با نانو فوتونیک

پست توسط klausmeister »

نانو فوتونیک بر همکنش فوتونها را با دستگاه‌هایی‌ که مقیاس نانو دارند بررسی می‌کند. یک نانو متر برابر با ۱۰^-۹ متر است. برای مقایسه میانبر یک اتم ۱۰^-۱۰ متر (یک انگسترم )است.
با اینکه در الکترونیک قطعه‌های مدار را کوچکتر می‌کنیم، ولی‌ باز هم محدودیت وجود دارد. این محدودیت ماندگار در تاخیر RC است که به مدار الکترونیک اجازه نمیدهد سریعتر از ۱۰۰ GB/s یا ۱۰۰ GHz باشد. در حالی‌ که فوتون که دارای جرم ساکن نیست و با سرعت نور میرود خیلی‌ تندتر اطلاعات را میبرد و مهدودیتش ۱۰^۱۵ b/s است. چونکه فرکانس نور در مقیاس ترا هرتس است.
برای ۱۰ تا ۲۰ سال آینده نانو فوتونیک جایگزین الکترونیک نمی‌شود بلکه مکملش خواهد بود.
چونکه هدف کوچکتر کردن عنصر‌های الکترونیک است، یک مشکل که پیش میاید جفت کردن نور که طول موجش ۵۰۰ nm است با نانو ساختار که بعدش ۵-۱۰ nm است. اکنون چطور نور را که ۱۰ برابر بزرگتر از نانو ساختار است در آن ساختار جا بدهیم؟
یک راه حل پلاسمونیک (plasmonics) است. پلاسمونیک برابر است با شناخت پرتو فلز.
چند تا از کاربرد‌های نانو حسگر پلاسمونیک برای مثال پیدا کردن سرطان و یا ملکول‌های بیولوژی است.
اگر دوست دارید فیلم مربوط به درس‌های پلاسمونیک را نگاه کنید، به پیوست زیر بروید:

https://nanohub.org/courses/nanophotonics

برای برنامه درسی‌، نوشته‌های درس، کتاب‌های پیشنهاد شده که قابل زیر بار گرفتن هستند و تکلیف ها، به این آدرس بروید:

http://cobweb.ecn.purdue.edu/~ece695s/

آدرس زیر هم به سایت پروفسوری که این درس‌ها را داده میبرد. اگر کتابی که خودش نوشته را می‌خواهید و پیدا نیمیکنید به من ایمیل بدهید:

http://cobweb.ecn.purdue.edu/~shalaev/

نمایه کاربر
klausmeister

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۸۸/۳/۳۱ - ۱۰:۰۸


پست: 200

سپاس: 69


تماس:

Re: آشنایی با نانو فوتونیک

پست توسط klausmeister »

برنامه درسی‌ امسال (سال ۲۰۰۹) هم در اینترنت گذاشته شد. جالب‌ترین قسمت گزارش دانشجویان هست.
http://cobweb.ecn.purdue.edu/~shalaev/E ... /index.htm

ارسال پست