dispersion در فیبر بلور فوتونی


dispersion در فیبر بلور فوتونی

نوشتهاز سوی sami_joon در دوشنبه 6 شهريور 1391 - 11:49

سلام
مفهوم پاشندگی (dispersion) مثبت و منفی در فوتونیک کریستال چیست؟ چه چیزی باعث پاشندگی مثبت و منفی می شود؟
 
سپـاس : 0

ارسـال : 5


نام نویسی: 91/6/6

ذکر نشده

Re: dispersion در فیبر بلور فوتونی

نوشتهاز سوی slice_of_god در دوشنبه 6 شهريور 1391 - 11:55

برای پاسخ به این سوال چیز های مقدماتی رو باید بلد باشین و مطمئن هستم که بلدین ک چنین سوالی پرسیدین! : )
پاشندگی سرعت گروه یا GVD هم می تواند موجب کوتاه شدن پالس شود و هم موجب پهن تر شدن آن گردد . می دانیم که سرعت گروه یک دسته موج الکترومغناطیسی به صورت Vg تعریف می شود . حال اگر در یک محیط پاشنده که در آن ضریب شکست مولفه های فرکانسی مختلف متفاوت هستند ، پوش دسته ی موج با سرعتی متفاوت از هر یک از مولفه های فرکانسی اش حرکت خواهد کرد . حال دو پالس نوری جدا از هم را در نطر بگیرید که هر یک دارای فرکانس مرکزی و پهنای فرکانسی خاص خود باشد ، بدین ترتیب پاشندگی برای دو پالس متفاوت خواهد بود . به عبارت دیگر هر یک از این دو پالس با سرعت گروه متمایزی حرکت خواهد کرد . حال اگر فرض کنیم دو پالس مذکور قسمت هایی از یک پالس تنها هستند ، بنابراین سرعت های هر یک از قسمت های پالس متفاوت خواهند بود . پس اگر یک پالس کوتاه نوری به درون محیطی با GVD مشخص فرستاده شود ، پهنای پالس به عنوان نتیجه ای از تغییر پاشندگی محیط با فرکانس ، کوتاه یا بلند خواهد شد . حال اگر ضریب شکست ماده برای فرکانس های پایین تر ، کمتر باشد ، GVD ماده برای پالس مثبت بوده و پالس پهن می شود و برای جبران آن GVD منفی باید ایجاد کرد و برعکس .
کسی که سکوت می کند
بازی را مسخره کرده
ما که حرف می زنیم
باخته ایم .
نماد کاربر
 
سپـاس : 1531

ارسـال : 1166


نام نویسی: 90/12/12

ذکر نشده

Re: dispersion در فیبر بلور فوتونی

نوشتهاز سوی sami_joon در دوشنبه 6 شهريور 1391 - 20:23

ممنون دوست عزیز
یعنی در پاشندگی منفی پهنای پالس خروجی فیبر باریکتر میشه ولی در پاشندگی مثبت پهنای پالس بیشتر میشه؟ اگر براتون مقدوره منبعی در این مورد بهم معرفی کنید..
 
سپـاس : 0

ارسـال : 5


نام نویسی: 91/6/6

ذکر نشده

Re: dispersion در فیبر بلور فوتونی

نوشتهاز سوی 86132008 در دوشنبه 11 شهريور 1392 - 18:37

دو ممفهوم ضریب شکست گروه و ضریب شکست فاز داریم هنگامی نوری بسفام(گستره ای )از فرکانس ها وارد محیط میشود به نسبت سرعت نور در خلا به سرعت انتقال انرژی برابر با ضریب شکست گروه است
ضریب شکست فاز هم ضریب شکستی که هر فرکانس میبیند برای هر فرکانس ممکنه متفاوت باشد
هنگامی که یک پالس را به یک محیط پاشنده وارد میشود به خاطر سرعت فاز های مختلف فرکانس های مختلف از یکدیگر فاصله پیدا میکند تفاوتی ندارد که این GVD مثب باشد یا منفی نتیجه یکسان است باعث پهن شدن پالس در زمان میشود اما در فضای فرکانس رفتار متفاوتی دارد
Nonlinear Fiber Optics
GOVIND P. AGRAWAL
کتاب خوبیه
 
سپـاس : 11

ارسـال : 26


نام: محمد مهدی
نام نویسی: 92/6/3

ذکر نشده


بازگشت به فوتونیک و لیزر

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 19 مهمان