صفحه 1 از 1

الکترونیک فوتوونیک

نوشتهنوشته شده در: يكشنبه 3 شهريور 1392 - 14:49
از سوی alikazemi7
سلام
من در رشته ی فیزیک تحصیل میکنم و امسال قصد دارم کنکور فوتونیک هم بدم.
شما برای مطالعه ی درس الکترونیک چه منبعی رو پیشنهاد میکنید؟ من کتاب
مدرسان شریف رو گرفتم که متاسفانه اصلا به درد بچه های فیزیک نمیخوره و
درسنامه اش جوریه که کسی که پیش زمینه ی ذهنی از این مبحث نداشته باشد
چیزی متوجه نمیشود.مطمئنا تنها سفید نگذاشتن درس الکترونیک برای من راضی
کننده است.