صفحه 1 از 1

طول هم دوسی چیست؟

نوشتهنوشته شده در: سه شنبه 10 شهريور 1394 - 08:23
از سوی hooman1003
با سلام طول هم دوسی چیست؟ و کوتاه بودن طول همدوسی چه مشکلاتی را به وجود می آورد؟

Re: طول هم دوسی چیست؟

نوشتهنوشته شده در: پنجشنبه 12 شهريور 1394 - 15:22
از سوی dornalar
نور لیزر یک نور همدوس است
ولی خوب در مقیاس فواصل بزرگ این همدوسی نقض میشود
مقدار طولی که نور در آن همدوس است طول همدوسی گویند
که در لیزر های خوب و آزمایشگاهی درجه یک این طول زیاد و در لیزر های ارزان کمتر است.