صفحه 1 از 1

آیا عینک‌های فوتوکرومیک هم جزو مواد هوشمند هستند؟

نوشتهنوشته شده در: پنجشنبه 12 ارديبهشت 1398 - 12:31
از سوی mostafaolfat
آیا عینک ها فوتوکرومیک هم جزو مواد هوشمند هستند؟