صفحه 1 از 1

موتور الکتریکی آمپر پایین و ملخ خوب برای ساخت هواپیمای ماکت

نوشتهنوشته شده در: چهارشنبه 21 مرداد 1394 - 20:36
از سوی ali asadzade
موتور الکتریکی آمپر پایین و ملخ خوب برای ساخت هواپیمای ماکت سراغ دارید؟

Re: موتور الکتریکی آمپر پایین و ملخ خوب برای ساخت هواپیمای م

نوشتهنوشته شده در: چهارشنبه 21 مرداد 1394 - 23:59
از سوی candle
ali asadzade نوشته است:موتور الکتریکی آمپر پایین و ملخ خوب برای ساخت هواپیمای ماکت سراغ دارید؟


فکر کنم بهترین و مناسبترینها، همان موتورهای براشلس Original باشند.