الکترون ها


الکترون ها

نوشتهاز سوی mohammadam در چهارشنبه 7 مرداد 1388 - 13:53

سلام
چه چیزی سبب میشه الکترون ها، با وجود نیروی جاذبه بین آنها و پروتن های هسته، همواره دور هسته بچرخند و هیچگاه خود را به هسته نچسبانند؟
نماد کاربر
 
سپـاس : 0

ارسـال : 14


نام نویسی: 88/5/2

ذکر نشده

Re: الکترون ها

نوشتهاز سوی p.kparham در جمعه 6 شهريور 1388 - 14:35

نوترون ها الكترون ها رو دفع مي كنند و پروتون ها الكترون ها رو جذب مي كنند براي همين الكترون ها به هسته نمي چسبند
نماد کاربر
 
سپـاس : 3

ارسـال : 470


سن: 24 سال
شهر: تهران
نام نویسی: 88/5/27

ذکر نشده

Re: الکترون ها

نوشتهاز سوی MRT در جمعه 6 شهريور 1388 - 18:48

mohammadam نوشته است:سلام
چه چیزی سبب میشه الکترون ها، با وجود نیروی جاذبه بین آنها و پروتن های هسته، همواره دور هسته بچرخند و هیچگاه خود را به هسته نچسبانند؟به نظر من دوران ميدان الكتريكي :

ميادين الكتريكي1- ميدان الكتريكي الكترون فرضي بدون چرخش ( اسپين )

تصویرمشاهدات تجربي نشان داده است كه خطوط ميدان الكتريكي پيرامون يك بار ساكن منفي به صورت خطوط مستقيم و رو به مركز آن است ، براي اينكه بارهاي مثبت ساكن در پيرامون مركز ، به صورت مستقيم جذب مركز ميدان ميشوند . ما به طور فرضي و قراردادي جهت خطوط ميدان يا بردارهاي نيروي الكتريكي پيرامون بار ساكن منفي را به طرف مركز ميدان در نظر ميگيريم . البته شكل فوق يك مثال است و با توجه به جرم بيشتر پروتون ، الكترون به طرف آن حركت خواهد كرد . آنگونه كه از شكل فوق بر مي‌آيد دو بار الكتريكي منفي نسبت به يكديگر دافعه داشته ولي دو بار الكتريكي منفي و مثبت نسبت به يكديگر جاذبه دارند .

2- ميدان الكتريكي پروتون فرضي بدون چرخش ( اسپين )


تصویر
همچنين مشاهدات تجربي نشان داده است كه خطوط ميدان الكتريكي پيرامون يك بار ساكن مثبت به صورت خطوط مستقيم و رو به بيرون مركز آن است ، براي اينكه بارهاي مثبت ساكن در پيرامون مركز ، به صورت مستقيم از مركز ميدان دفع ميشوند . ما به طور فرضي و قراردادي جهت خطوط ميدان يا بردارهاي نيروي الكتريكي پيرامون بار ساكن مثبت را به طرف بيرون ميدان و خارج از مركز در نظر ميگيريم . آنگونه كه از شكل فوق بر مي‌آيد دو بار الكتريكي مثبت نسبت به يكديگر دافعه داشته ولي دو بار الكتريكي منفي و مثبت نسبت به يكديگر جاذبه دارند .3- ميدان الكتريكي يكنواخت

تصویر
شكل فوق ميدان الكتريكي يكنواختي را مابين دو صفحه رساناي موازي ، با بارهاي هم اندازه ولي غير همنام نشان ميدهد .انحناي ميادين الكتريكي

تصویردو بار الكتريكي همنام ، يكديگر را دفع و ميدان الكتريكي پيرامون آنها تقريبا به صورت شكل فوق است .


تصویر
دو بار الكتريكي غير همنام ، يكديگر را جذب و ميدان الكتريكي پيرامون آنها تقريبا به صورت شكل فوق است . دو شكل فوق بيانگر اين موضوع است كه ميادين الكتريكي صلب نبوده و قابليت انحنا دارند .دوران ميادين الكتريكيالف - دوران ميدان الكتريكي الكترون فرضي با چرخش ( اسپين ) ، موافق چرخش عقربه‌هاي ساعتهمانطور كه ميدانيم الكترونها ساكن نيستند و حول محور فرضي خود با سرعت چرخشي بسيار بالايي در حال دوران هستند كه به اين حركت آنها اسپين گفته ميشود . اگر دوران الكترون را موافق چرخش عقربه‌هاي ساعت فرض كنيم و آن را از بالا بنگريم مشاهده ميشود كه :


تصویر

1- اگر سرعت دوران ( سرعت زاويه‌اي ) الكترون را كم در نظر بگيريم ، خطوط ميدان تقريبا همانند شكل 1 خواهد بود

2- با افزايش سرعت دوران الكترون ، خطوط ميدان تقريبا به صورت شكل 2 خواهد بود

3 - و در نهايت با در نظر گرفتن سرعت دوران الكترون كه بسيار بسيار زياد ميباشد ، امتداد خطوط ميدان از مركز الكترون يا ميدان الكتريكي ، خارج و حول مركز به صورت دوايري تو در تو و پيوسته در مي‌آيد كه ميتوانيم آن را يك ميدان الكتريكي بسته و تا بينهايت در نظر بگيريم براي اينكه اين ميدان دايره‌اي شكل هيچ آغاز و پاياني ندارد البته اين پديده در برد كم و در جوار الكترون روي ميدهد و ميدان الكتريكي در خارج از دواير نيز موجود است البته خميده و رو به داخل ، همانند شكل زير

تصویر

ولي چنين به نظر ميرسد كه داخل و مابين دواير ، خلاء ميادين الكتريكي حاكم شده باشد . لازم به توضيح است كه دو شكل فوق نماي الكترون را از بالا نشان ميدهد و اگر آن را از پايين بنگريم مشاهده ميكنيم كه :

تصویر

الكترون در حال چرخش مخالف جهت گردش عقربه‌هاي ساعت است و همچنين سمت و سوي ميدان الكتريكي آن ، مخالف حركت عقربه‌هاي ساعت شكل گرفته است كه ميتوانيم اين پديده جالب و شگفت انگيز را " انعكاس دوران ذرات و ميادين آنها در فضاي سه بعدي " تعريف كنيم زيرا شكل فوق همانند تصويری در آينه است . پس مسئله اسپين براي الكترون و در كل براي ذرات ديگر نياز به دقت فراوان دارد ، براي اينكه الكترون هر دو اسپين را بسته به ديد ناظر از خود نشان ميدهد و مسلما تمامي ذرات هم اينچنين رفتار ميكنند ، در حقيقت تمامي ذرات دوران و ميادين آينه‌اي در فضاي سه بعدي دارند . و با توجه به مطالب فوق ميتوانيم ساختار فيزيكي اتمها را توجيه نماييم .


وقتي هسته دوران و سرعت زاويه اي دارد همين دوران ميدان الكتريكي پديدار شده و الكترونها به جاي حركت مستقيم به طرف هسته روي خطوط ميدان الكتريكي گرد شده و دايره وار شروع به حركت و چرخش تا بينهايت مي‌كنند .
به علت سیاسی و ضد دینی شدن هوپا ، دیگر فعالیتی در تالار ندارم چون قوانین خود تالار به دست مدیران و سرپرستان نقض شده و فقط جواب مکاتبات را خواهم داد . اگر سوالی داشتید با این آدرس مکاتبه کنید : contact@ki2100.net

با توجه به ماده 8 قوانین تالار گفتمان شبكه فیزیك هوپا :

ارايه انديشه‌هاي نو در فيزيك و متافيزيك ، رياضيات مختص فيزيك ، حساب و هندسه دوجيني در وب سايت شخصي :

http://www.ki2100.comتصویر
نماد کاربر
 
سپـاس : 34

ارسـال : 1878


نام نویسی: 86/4/21

ذکر نشده

Re: الکترون ها

نوشتهاز سوی COSMOLOGIST در شنبه 7 شهريور 1388 - 23:30

سلام

mohammadam نوشته است:سلام
چه چیزی سبب میشه الکترون ها، با وجود نیروی جاذبه بین آنها و پروتن های هسته، همواره دور هسته بچرخند و هیچگاه خود را به هسته نچسبانند؟


جواب ساده است

نیروی جاذبه در ابعاد ریز مقیاس و اتمی ، بسیار ضعیف است و تقریبا می توان از آن صرف نظر کرد ( 10 به توان 35 بار ضعیف تر از الکترومغناطیس )

ضمن اینکه
چرخش به دور هسته مدلی است که تنها برای شروع و یاد گیری مفاهیم فیزیک مناسب است
وگرنه این مدل ، مدلی رد شده است
و صحبت های جناب MRT هم شاید تنها به استناد فیزیک کلاسیک بتوان توجیه کرد ( هر چند بعید می دانم ! )

یا حق . . .
smile072
نماد کاربر
مدير انجمن

مدير انجمن
 
سپـاس : 302

ارسـال : 4984


نام: محمد میرزایی
شهر: تهران - شیراز
نام نویسی: 85/7/18

مرد

Re: الکترون ها

نوشتهاز سوی AliHagigat در يكشنبه 8 شهريور 1388 - 07:05

جواب ساده تر از این حرف هاست!! به همون دلیل که خورشید به شدت زمین رو جذب میکنه ولی زمین روش نمیفته!!
 
سپـاس : 6

ارسـال : 505


نام نویسی: 87/9/9

ذکر نشده

Re: الکترون ها

نوشتهاز سوی calm در يكشنبه 8 شهريور 1388 - 10:24

اگر اشتباه نكنم جايي خوانده ام نيروي ضعيف هسته اي همان نيرويي است كه سبب گردش الكترون ها به دور هسته مي شود.
درست است؟
نوترون ها الكترون ها رو دفع مي كنند

نوترون كه خنثي است چگونه الكترون را دفع مي كند؟
 
سپـاس : 10

ارسـال : 202


نام نویسی: 88/1/9

ذکر نشده

Re: الکترون ها

نوشتهاز سوی kiarash در يكشنبه 8 شهريور 1388 - 10:33

calm نوشته است:اگر اشتباه نكنم جايي خوانده ام نيروي ضعيف هسته اي همان نيرويي است كه سبب گردش الكترون ها به دور هسته مي شود.
درست است؟
نوترون ها الكترون ها رو دفع مي كنند

نوترون كه خنثي است چگونه الكترون را دفع مي كند؟

اگه اشتباه نكنم نيروي ضعيف هسته اي در واپاشي ذرات نقش داره نه در گردش الكترون دور هسته...فكر كنم منظور شما نيروي الكترومغنطيس باشه...ها؟ smile072
خدارا در حاشيه ميتوان پيدا كرد(داداش البرت)
نماد کاربر
 
سپـاس : 5

ارسـال : 306


سن: 30 سال
شهر: black hole
نام نویسی: 88/5/25

ذکر نشده

Re: الکترون ها

نوشتهاز سوی calm در يكشنبه 8 شهريور 1388 - 10:50

kiarash نوشته است:
calm نوشته است:اگر اشتباه نكنم جايي خوانده ام نيروي ضعيف هسته اي همان نيرويي است كه سبب گردش الكترون ها به دور هسته مي شود.
درست است؟
نوترون ها الكترون ها رو دفع مي كنند

نوترون كه خنثي است چگونه الكترون را دفع مي كند؟

اگه اشتباه نكنم نيروي ضعيف هسته اي در واپاشي ذرات نقش داره نه در گردش الكترون دور هسته...فكر كنم منظور شما نيروي الكترومغنطيس باشه...ها؟ smile072

نمي دانم ! smile037 تحقيق مي كنم جواب را مي نويسم! smile072
 
سپـاس : 10

ارسـال : 202


نام نویسی: 88/1/9

ذکر نشده

Re: الکترون ها

نوشتهاز سوی COSMOLOGIST در يكشنبه 8 شهريور 1388 - 20:32

AliHagigat نوشته است:جواب ساده تر از این حرف هاست!! به همون دلیل که خورشید به شدت زمین رو جذب میکنه ولی زمین روش نمیفته!!


سلام

همان طور که گفتم این مدل ، مدل مردودی است و تنها بری فهم اولیه و پایه مناسب است ( هر چند من باآن هم مخالفم )

( مقصودم مدل سیاره ای است )

smile124
نماد کاربر
مدير انجمن

مدير انجمن
 
سپـاس : 302

ارسـال : 4984


نام: محمد میرزایی
شهر: تهران - شیراز
نام نویسی: 85/7/18

مرد

Re: الکترون ها

نوشتهاز سوی محسن بيگي در جمعه 13 شهريور 1388 - 00:01

مدار حرکت الکترونها در اتم کوانتیده هستش در مدل بور که مدلی نیمه کلاسیکی هست ! یعنی الکترونها مجاز هستن روی مدارهای خاص حرکت کنن و فقط هنگامی بین دو مدار جهش میکنن که انرژی شون به اندازه کافی برسه !

اما در مدل تماماً کوانتمی حتی مداری هم وجود نداره ! و مدارها جای خودشون رو به اربیتال ها میدن ! اربیتالها محدوده ای رو مشخص میکنن احتمال بیشتری وجود داره الکترونها در اون محدوده پیدا بشن ! و بسته به تکانه الکترون و تکانه زاویه ای و اسپین و ... شکل این اربیتالها فرق میکنه !

بر همکنش الکترون - الکترون هم انقدر ضعیف هست که میشه از مدل اتم هیدروژنی با اعمال تصحیحاتی به مدل اتم هلیم رسید !

اما برای تنوع میگم که من مدلی رو به عنوان پیش فرض در نظر گرفتم که در نهایت به این نتیجه ختم میشه که کوانتم ( که الان به معنی احتمال و .. هست ) چیزی شبیه همون فیزیک کلاسیک هست منتهی با تفاوتهایی و در نهایت میتونم بگم که تو مدل من ( که هیچ اعتباری نداره مگر بواسطه پیش فرض هاش ) میگه که الکترونها واقعاً مدارهای مشخصی دارن و این مدارها هم میتونن متغییر باشن !! smile058

حالا یکی بگه من چی گفتم ! smile039

COSMOLOGIST قرار بود یه موقعی سر طرح من با هم بحث کنیم ! هنوز پایه هستی ؟ smile038
فقط خدا
نماد کاربر
 
سپـاس : 3

ارسـال : 575


شهر: تهران
نام نویسی: 86/4/25

ذکر نشده

Re: الکترون ها

نوشتهاز سوی COSMOLOGIST در جمعه 13 شهريور 1388 - 16:28

سلام .

محسن بيگي نوشته است: در نهایت میتونم بگم که تو مدل من ( که هیچ اعتباری نداره مگر بواسطه پیش فرض هاش ) میگه که الکترونها واقعاً مدارهای مشخصی دارن و این مدارها هم میتونن متغییر باشن !!ممنون می شوم بیشتر توضیح دهید


COSMOLOGIST قرار بود یه موقعی سر طرح من با هم بحث کنیم ! هنوز پایه هستی ؟


متاسفانه خیلی وقت ندارم وگرنه به مانند گذشته با هم بحث می کردیم .
یاد باد آن روزگاران ، یاد باد . . .


smile124
نماد کاربر
مدير انجمن

مدير انجمن
 
سپـاس : 302

ارسـال : 4984


نام: محمد میرزایی
شهر: تهران - شیراز
نام نویسی: 85/7/18

مرد

Re: الکترون ها

نوشتهاز سوی AliHagigat در شنبه 14 شهريور 1388 - 11:32

cosmologist
: همان طور که گفتم این مدل ، مدل مردودی است و تنها بری فهم اولیه و پایه مناسب است ( هر چند من باآن هم مخالفم )
( مقصودم مدل سیاره ای است )


من منظورم مدل سیاره ای نبود ، منظورم اینه که الکترون و پروتون نیروی جاذبهٔ الکتریکی دارن ولی این در مقابل حرکت شتابدار الکترون دور هسته است. به همین دلیل نمی افتد!!
 
سپـاس : 6

ارسـال : 505


نام نویسی: 87/9/9

ذکر نشده

Re: الکترون ها

نوشتهاز سوی muhamadeatebar در شنبه 17 تير 1391 - 15:34

این اتمی نیست، بنیادیه.
 
سپـاس : 0

ارسـال : 1


نام نویسی: 91/4/17

ذکر نشده

Re: الکترون ها

نوشتهاز سوی habibonline در شنبه 17 تير 1391 - 19:04

دلیل سقوط نکردنش ذرات زیر اتمی مثل کوارک هست
هیچ چیزی ثابت و بر جای نیست
جمله در تغییر و سیر سرمدیست
نماد کاربر
 
سپـاس : 94

ارسـال : 195


نام نویسی: 91/3/1

مرد

Re: الکترون ها

نوشتهاز سوی COSMOLOGIST در يكشنبه 18 تير 1391 - 08:30

habibonline نوشته است:دلیل سقوط نکردنش ذرات زیر اتمی مثل کوارک هست


لطفاً توضيح دهيد !!
نماد کاربر
مدير انجمن

مدير انجمن
 
سپـاس : 302

ارسـال : 4984


نام: محمد میرزایی
شهر: تهران - شیراز
نام نویسی: 85/7/18

مرد

بعدی

بازگشت به فیزیک اتمی و مولکولی

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 2 مهمان