الکترون ها

مدیران انجمن: parse, javad123javad

امید سیدیان

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۴/۱۵ - ۲۰:۲۷


پست: 495

سپاس: 574

Re: الکترون ها

پست توسط امید سیدیان »

باتوجه به توضيح برخي دوستان اگر مدل اتمي بور را (صرفا به علت سادگي براي پاسخ دادن به سوال مطرح شده) در نظر بگيريم.
برهمكنش ميان الكترون و هسته همانند برهمكنش ميان سيارات منظومه شمسي [مانند زمين] با خورشيد است.(البته بايد با يك تقريب خوب اين حركت را بر روي دايره و نه بيضي در نظر بگيريم)
حال سوال اينجاست كه اين برهمكنش چگونه است؟
در اين مدل (مدل اتمي بور) اين نيروي الكتريكي ميان هسته و الكترون صرفا به صورت يك نيروي مركزگرا براي حركت دايره اي يكنواخت الكترون به دور هسته ميشود: درست مانند هنگامي كه يك قلابسنگ را با سرعت در دست ميچرخانيم (تنها با اي تفاوت كه در قلابسنگ نيروي مركزگرا توسط طناب وارد ميشود).
شايد سوال پيش آيد كه در حركت دايره اي كه يك حركت شتابدار است و الكترون نيز كه داراي بار الكتريكي است چرا الكترون از خود موج الكترومغناطيس ساطع نميكند.
جواب را خود بور در قالب يك فرض داده كه در اين حالت چون الكترون در مدار ماناست از خود هيچ تابش الكترومغناطيس ندارد.
با توجه به اين فرض بسياري از رفتارهاي الكترون مانند سرعتش در مدار هاي متفاوت و يا شعاع مدار هاي متفاوت به خوبي توجيح ميشود. هر چند كه في الحال اين مدل منسوخ شده است.
یک روز پادشاهی بهتر از چهل سال بندگی است

ارسال پست