تأثیر کلمات بر شکل بلور آب


تأثیر کلمات بر شکل بلور آب

نوشتهاز سوی amin sadeghi در جمعه 3 خرداد 1392 - 22:18

دكتر Masaru Emoto در ژاپن متولد و از دانشگاه يوكوهاما و دانشگاه بين المللي با مدرك دكتراي Alternative Medicine فارغ‌التحصيل شد.
كتابهاي “پيام آب 1 و 2” و كتاب “پيام مخفي آب” با تيراژ 400،000 جلد در ژاپن به فروش رفت.
دكتر Emoto و تيمش در طي يك دوره 15 ساله ثابت كرده است كه لغات مي‌توانند بر سلامتي انسان و حيوانات و رشد گياهان تأثير گذاشته و نيز باعث ايجاد واكنشهاي عجيب آب شود.
پیوست ها
Picture32.jpg
Dr. Masaru Emoto
Picture32.jpg (7.42 KIB) بازدید 7386 بار
دکتر علی شریعتی:

خدیا به من کمک کن تا قبل از آنکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفش های او راه بروم.
نماد کاربر
 
سپـاس : 108 times

ارسـال : 101


نام: amin sadeghi
نام نویسی: 92/1/30

مرد

Re: تأثیر کلمات بر شکل بلور آب

نوشتهاز سوی amin sadeghi در جمعه 3 خرداد 1392 - 22:19

بلور آب
پیوست ها
Picture2.jpg
Picture2.jpg (21.82 KIB) بازدید 7385 بار
دکتر علی شریعتی:

خدیا به من کمک کن تا قبل از آنکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفش های او راه بروم.
نماد کاربر
 
سپـاس : 108 times

ارسـال : 101


نام: amin sadeghi
نام نویسی: 92/1/30

مرد

Re: تأثیر کلمات بر شکل بلور آب

نوشتهاز سوی amin sadeghi در جمعه 3 خرداد 1392 - 22:20

بلور آب.
آب بهاري در سايجو،هيروشيما.
پیوست ها
Picture3.jpg
Picture3.jpg (29.16 KIB) بازدید 7382 بار
دکتر علی شریعتی:

خدیا به من کمک کن تا قبل از آنکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفش های او راه بروم.
نماد کاربر
 
سپـاس : 108 times

ارسـال : 101


نام: amin sadeghi
نام نویسی: 92/1/30

مرد

Re: تأثیر کلمات بر شکل بلور آب

نوشتهاز سوی amin sadeghi در جمعه 3 خرداد 1392 - 22:21

بلور آب.
چشمه لوردس،
فرانسه.
پیوست ها
Picture4.jpg
Picture4.jpg (22.65 KIB) بازدید 7382 بار
دکتر علی شریعتی:

خدیا به من کمک کن تا قبل از آنکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفش های او راه بروم.
نماد کاربر
 
سپـاس : 108 times

ارسـال : 101


نام: amin sadeghi
نام نویسی: 92/1/30

مرد

Re: تأثیر کلمات بر شکل بلور آب

نوشتهاز سوی amin sadeghi در جمعه 3 خرداد 1392 - 22:22

بلور آب.
رودخانه هوربتسو،
هوكايدو.
پیوست ها
Picture1.jpg
Picture1.jpg (18.92 KIB) بازدید 7381 بار
دکتر علی شریعتی:

خدیا به من کمک کن تا قبل از آنکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفش های او راه بروم.
نماد کاربر
 
سپـاس : 108 times

ارسـال : 101


نام: amin sadeghi
نام نویسی: 92/1/30

مرد

Re: تأثیر کلمات بر شکل بلور آب

نوشتهاز سوی amin sadeghi در جمعه 3 خرداد 1392 - 22:23

بلور آب.
سرچشمه متوري يوسويي
آب بهاري.
پیوست ها
Picture6.jpg
Picture6.jpg (20.55 KIB) بازدید 7380 بار
دکتر علی شریعتی:

خدیا به من کمک کن تا قبل از آنکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفش های او راه بروم.
نماد کاربر
 
سپـاس : 108 times

ارسـال : 101


نام: amin sadeghi
نام نویسی: 92/1/30

مرد

Re: تأثیر کلمات بر شکل بلور آب

نوشتهاز سوی amin sadeghi در جمعه 3 خرداد 1392 - 22:24

بلور آب.
رودخانه شيمانتو،
كوچي.
پیوست ها
Picture7.jpg
Picture7.jpg (21.36 KIB) بازدید 7380 بار
دکتر علی شریعتی:

خدیا به من کمک کن تا قبل از آنکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفش های او راه بروم.
نماد کاربر
 
سپـاس : 108 times

ارسـال : 101


نام: amin sadeghi
نام نویسی: 92/1/30

مرد

Re: تأثیر کلمات بر شکل بلور آب

نوشتهاز سوی amin sadeghi در جمعه 3 خرداد 1392 - 22:25

بلور آب.
كوهستان كوك گلاسير،
نيوزيلند.
پیوست ها
Picture8.jpg
Picture8.jpg (17.61 KIB) بازدید 7380 بار
دکتر علی شریعتی:

خدیا به من کمک کن تا قبل از آنکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفش های او راه بروم.
نماد کاربر
 
سپـاس : 108 times

ارسـال : 101


نام: amin sadeghi
نام نویسی: 92/1/30

مرد

Re: تأثیر کلمات بر شکل بلور آب

نوشتهاز سوی amin sadeghi در جمعه 3 خرداد 1392 - 22:26

آلودگي.
رودخانه يودو،
اوزاكا.
پیوست ها
Picture9.jpg
Picture9.jpg (29.83 KIB) بازدید 7380 بار
دکتر علی شریعتی:

خدیا به من کمک کن تا قبل از آنکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفش های او راه بروم.
نماد کاربر
 
سپـاس : 108 times

ارسـال : 101


نام: amin sadeghi
نام نویسی: 92/1/30

مرد

Re: تأثیر کلمات بر شکل بلور آب

نوشتهاز سوی amin sadeghi در جمعه 3 خرداد 1392 - 22:27

بلور آبي كه در معرض موسيقي
"Air for the G String"
باخ قرار گرفته است.
پیوست ها
Picture10.jpg
Picture10.jpg (27.18 KIB) بازدید 7376 بار
دکتر علی شریعتی:

خدیا به من کمک کن تا قبل از آنکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفش های او راه بروم.
نماد کاربر
 
سپـاس : 108 times

ارسـال : 101


نام: amin sadeghi
نام نویسی: 92/1/30

مرد

Re: تأثیر کلمات بر شکل بلور آب

نوشتهاز سوی amin sadeghi در جمعه 3 خرداد 1392 - 22:28

بلور آبي كه در معرض موسيقي
"Goldberg Variations"
باخ قرار گرفته است.
پیوست ها
Picture11.jpg
Picture11.jpg (20.14 KIB) بازدید 7370 بار
دکتر علی شریعتی:

خدیا به من کمک کن تا قبل از آنکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفش های او راه بروم.
نماد کاربر
 
سپـاس : 108 times

ارسـال : 101


نام: amin sadeghi
نام نویسی: 92/1/30

مرد

Re: تأثیر کلمات بر شکل بلور آب

نوشتهاز سوی mycolony در جمعه 3 خرداد 1392 - 22:29

می تونی بگی چرا هر کدوم فرق می کنه
درون سینه هر آدمی یک خاورمیانه پنهان است.
پر از شر، شور، شراب، خدا، گناه، صلح، گُل، گلوله
نماد کاربر
 
سپـاس : 241 times

ارسـال : 784


سن: 31 سال
نام نویسی: 92/1/2

ذکر نشده

Re: تأثیر کلمات بر شکل بلور آب

نوشتهاز سوی amin sadeghi در جمعه 3 خرداد 1392 - 22:30

بلور آبي كه در معرض موسيقي
"Farewell Song"
چاپين قرار گرفته است.
پیوست ها
Picture12.jpg
Picture12.jpg (30.77 KIB) بازدید 7366 بار
دکتر علی شریعتی:

خدیا به من کمک کن تا قبل از آنکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفش های او راه بروم.
نماد کاربر
 
سپـاس : 108 times

ارسـال : 101


نام: amin sadeghi
نام نویسی: 92/1/30

مرد

Re: تأثیر کلمات بر شکل بلور آب

نوشتهاز سوی amin sadeghi در جمعه 3 خرداد 1392 - 22:36

چون که هر کدوم از بلور های آب تحت سخنان متفاوتی قرار گرفته اند.
و البته لازم به ذکر هست که زیبا ترین بلور ها ی آب در جهان زمانی درست می شوند که کنار آنها آیات قران خوانده می شود.
دکتر علی شریعتی:

خدیا به من کمک کن تا قبل از آنکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفش های او راه بروم.
نماد کاربر
 
سپـاس : 108 times

ارسـال : 101


نام: amin sadeghi
نام نویسی: 92/1/30

مرد

Re: تأثیر کلمات بر شکل بلور آب

نوشتهاز سوی amin sadeghi در جمعه 3 خرداد 1392 - 22:36

بلور آبي كه در معرض موسيقي شفابخش
"Hado"
قرار گرفته است.
پیوست ها
Picture13.jpg
Picture13.jpg (25.05 KIB) بازدید 7363 بار
دکتر علی شریعتی:

خدیا به من کمک کن تا قبل از آنکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفش های او راه بروم.
نماد کاربر
 
سپـاس : 108 times

ارسـال : 101


نام: amin sadeghi
نام نویسی: 92/1/30

مرد

بعدی

بازگشت به فیزیک اتمی و مولکولی

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 2 مهمان