صفحه 1 از 1

عبور صدا در سر سیلندرهای چدنی

نوشتهنوشته شده در: يكشنبه 14 مهر 1392 - 13:35
از سوی ali4134
عوامل کاهش سر و صدا در سر سیلندرهای چدنی چیست؟