صفحه 1 از 1

تاثیر دما بر سرعت گاز ها

نوشتهنوشته شده در: پنجشنبه 19 تير 1393 - 10:58
از سوی superman123
چه طور می شود اگر افزایش یا کاهش بدهیم

Re: تاثیر دما بر سرعت گاز ها

نوشتهنوشته شده در: پنجشنبه 19 تير 1393 - 12:45
از سوی ehsan.helli1
راجع به توضیع سرعت ماکسولی سرچ کنی چیز های خوبی به دست میاری