برگشت پذیری در مکانیک نیوتنی

مدیران انجمن: javad123javad, parse

ارسال پست
نمایه کاربر
rohamjpl

نام: Roham Hesami

محل اقامت: Tehran, Qeytariyeh

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 855

سپاس: 524

جنسیت:

تماس:

برگشت پذیری در مکانیک نیوتنی

پست توسط rohamjpl »

وقتی معادله دیفرانسیل نیوتن را می نویسیم
$\ddot{x}=\frac{d^2x}{dt^2}=m\,a$
می بینیم که زمان معکوس نیرو را تغییر نمی دهد ، اما سرعت را تغییر می دهد. سپس می پرسیم:
چرا حرکت معکوس را مشاهده نمی کنیم؟
آنچه من نمی توانم درک کنم موارد زیر است: برای حل معادلات در واقع به واقعیت نیاز داریم. ما به سرعت و جهت آن نیاز داریم و حرکت همیشه توسط آن تعیین می شود.همانطور که بحث کردید ، در قوانین نیوتن چیزی وجود ندارد که به موقع جهت ترجیحی بدهد. این جایی است که مردم معمولاً "پیکان زمان" را ذکر می کنند که به ما می گوید زمان به کدام طرف جریان دارد. این فقط یک روش دیگر برای مشاهده قانون دوم ترمودینامیک است: آنتروپی یک سیستم جدا شده هرگز نمی تواند کاهش یابد. اگر کل جهان را یک سیستم منزوی بدانیم ، می بینیم که زمان در جهت افزایش آنتروپی جریان دارد.
پیکان زمان در واقع در دو حالت خراب می شود. اولین مورد زمانی است که ذرات منفرد یا کمی داشته باشیم. به عنوان مثال ، حرکت پرتابه. اگر می خواهید ویدیویی از یک پرتابه ببینید ، می توانستید آن را به عقب بازی کنید و هیچ چیز غیرعادی نیست. به عبارت دیگر ، ذرات بسیار کمی برای قابل توجه بودن ، و یا حتی قابل تعریف بودن آنتروپی وجود دارد.
مثال دوم زمانی است که سیستم ما در حداکثر آنتروپی قرار دارد. ظرفی را تصور کنید که با یک پارتیشن تقسیم شده است و یک نیمه آن پر از گاز است. هنگامی که پارتیشن را برداریم ، با پر کردن قسمت خالی ظرف از طریق مولکول های گاز ، آنتروپی افزایش می یابد. ما می توانیم زمان "جاری" را ببینیم ، زیرا عجیب است که ما ببینیم ناگهان دسته ای از مولکول های گاز نیمی از ظرف را پر می کنند و نیمه دیگر را خالی می گذارند (که ما آن را به عنوان زمان حرکت به عقب توصیف می کنیم). اما وقتی ظرف در حداکثر آنتروپی خوب مخلوط شد ، دیگر شاهد جریانی در زمان نیستیم. اگر بخواهیم بعد از این مرحله مدتی مولکول ها را ضبط کنیم و سپس فیلم را معکوس کنیم ، دیگر هیچ چیز غیرعادی نیست. ما فقط حرکت "تصادفی" مولکولهای گاز را مشاهده خواهیم کرد.
من این دو مثال را مطرح می کنم زیرا قوانین نیوتن کل زمان را در هر دو موقعیت نگه می دارد ، اما هیچ نشانه ای از "جهت زمان" وجود ندارد. ما به قانون دوم نیاز داریم تا این را به ما بگوید. برای بازگشت به مثال دوم ، قوانین نیوتن می گوید که ممکن است تمام گازها فقط در نیمی از ظرف خاموش شوند. ترمودینامیک می گوید که بسیار بعید است ، که برای توانایی های محدود ما غیرممکن است. به عبارت دیگر ، نیوتن می گوید زمان می تواند به عقب جریان یابد ، در حالی که ترمودینامیک می گوید نمی تواند.داردhope I help you I hope I help you understand the question. Roham Hesami smile260 smile261
تصویر

ارسال پست