جنس زمان از چیست؟ اصلا زمان چیست؟

مدیران انجمن: parse, javad123javad

نمایه کاربر
MetaZehn

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۱/۳/۹ - ۲۰:۵۵


پست: 1025

سپاس: 647

Re: جنس زمان از چیست؟ اصلا زمان چیست؟!!

پست توسط MetaZehn »

mohammad123 نوشته شده: درست است.
جهان خارج از ذهن یا بهتر است بگوییم محسوسات ما جز ماده یا انرژی (نه ماده و انرژی) چیزی نیست. و مکان هم یکی از خواص ماده است که به آن وابسته است. اگر ماده ای نباشد مکان بی معناست. اما زمان در درجه ی بعدی قرار دارد و به مکان یا خواص دیگر ماده وابسته است و این وابستگی از نوع تغییر است. تا این جا درست.
سوال دیگر این است. آیا می توان تغییر را یکی از خواص ماده دانست؟ که هم سطح خواص دیگر است. و یا حتی بالاتر از این. آیا می توان تغییر را هم سطح یا بالاتر از خود ماده خواند؟ آیا انسان تغییر را هم احساس می کند؟
خواصی که ذهن انسان از یک چیز احساس و درک میکند ویژگیها و کارکرد است به عبارت دیگر ذهن جهان واقعی را بصورت موجودیتها و فرآیندهایی متشکل از ویژگیها و کارکرد های آنها در خود با ابعاد مختلف؛ تعریف، کران نمایی و مدل میکند.
زمان یکی از این ابعاد است.

mohammad123

عضویت : چهارشنبه ۱۳۸۸/۹/۱۸ - ۲۱:۵۴


پست: 17

سپاس: 12

Re: جنس زمان از چیست؟ اصلا زمان چیست؟!!

پست توسط mohammad123 »

MetaZehn نوشته شده:
mohammad123 نوشته شده: درست است.
جهان خارج از ذهن یا بهتر است بگوییم محسوسات ما جز ماده یا انرژی (نه ماده و انرژی) چیزی نیست. و مکان هم یکی از خواص ماده است که به آن وابسته است. اگر ماده ای نباشد مکان بی معناست. اما زمان در درجه ی بعدی قرار دارد و به مکان یا خواص دیگر ماده وابسته است و این وابستگی از نوع تغییر است. تا این جا درست.
سوال دیگر این است. آیا می توان تغییر را یکی از خواص ماده دانست؟ که هم سطح خواص دیگر است. و یا حتی بالاتر از این. آیا می توان تغییر را هم سطح یا بالاتر از خود ماده خواند؟ آیا انسان تغییر را هم احساس می کند؟
خواصی که ذهن انسان از یک چیز احساس و درک میکند ویژگیها و کارکرد است به عبارت دیگر ذهن جهان واقعی را بصورت موجودیتها و فرآیندهایی متشکل از ویژگیها و کارکرد های آنها در خود با ابعاد مختلف؛ تعریف، کران نمایی و مدل میکند.
زمان یکی از این ابعاد است.
انسان ویژگی ها و کارکرد را احساس نمی کند.
اما این چه ارتباطی به مدلسازی دارد؟
مدل ما می تواند ناشی از احساس ما نباشد و یا حتی مخالف احساس ما باشد.
و از آن طرف از هر حس آدمی مدلی وجود ندارد.
احساس فراتر از تعریف است و ما قبل تعریف است.
تا احساس (یا مشاهده ؟) صورت نگیرد مدلی هم نیست.

نمایه کاربر
MetaZehn

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۱/۳/۹ - ۲۰:۵۵


پست: 1025

سپاس: 647

Re: جنس زمان از چیست؟ اصلا زمان چیست؟!!

پست توسط MetaZehn »

mohammad123 نوشته شده:
MetaZehn نوشته شده:
mohammad123 نوشته شده: درست است.
جهان خارج از ذهن یا بهتر است بگوییم محسوسات ما جز ماده یا انرژی (نه ماده و انرژی) چیزی نیست. و مکان هم یکی از خواص ماده است که به آن وابسته است. اگر ماده ای نباشد مکان بی معناست. اما زمان در درجه ی بعدی قرار دارد و به مکان یا خواص دیگر ماده وابسته است و این وابستگی از نوع تغییر است. تا این جا درست.
سوال دیگر این است. آیا می توان تغییر را یکی از خواص ماده دانست؟ که هم سطح خواص دیگر است. و یا حتی بالاتر از این. آیا می توان تغییر را هم سطح یا بالاتر از خود ماده خواند؟ آیا انسان تغییر را هم احساس می کند؟
خواصی که ذهن انسان از یک چیز احساس و درک میکند ویژگیها و کارکرد است به عبارت دیگر ذهن جهان واقعی را بصورت موجودیتها و فرآیندهایی متشکل از ویژگیها و کارکرد های آنها در خود با ابعاد مختلف؛ تعریف، کران نمایی و مدل میکند.
زمان یکی از این ابعاد است.
انسان ویژگی ها و کارکرد را احساس نمی کند.
اما این چه ارتباطی به مدلسازی دارد؟
مدل ما می تواند ناشی از احساس ما نباشد و یا حتی مخالف احساس ما باشد.
و از آن طرف از هر حس آدمی مدلی وجود ندارد.
احساس فراتر از تعریف است و ما قبل تعریف است.
تا احساس (یا مشاهده ؟) صورت نگیرد مدلی هم نیست.
شما احساس را با شهود یکی گرفته اید که یکی نیستند.
احساس، به معنی دریافت حالتهای مختلف دنیای واقعی و تبدیل آنها به اطلاعات توسط حواس میباشد ولی شهود به معنی درنظر گرفتن حالتها و رفتارهای واقعی بصورت ذهنی در حوزه بی اطلاعی (نابخردانه) میباشد.
انسان ویژگی ها و کارکرد را احساس نمی کند.

پس چه چیز را احساس میکند؟ رنگها، بوها، مزه ها، رفتارها، تغییرات
مدل ما می تواند ناشی از احساس ما نباشد و یا حتی مخالف احساس ما باشد.
مدل یعنی چی؟ مدل به معنی ساختاردهی ذهنی دنیای مورد مشاهده میباشد.
و از آن طرف از هر حس آدمی مدلی وجود ندارد.
شما با احساس کردن، دنیای واقعی را در ذهن خود به تصویر میکشید و مدل میکنید.
احساس فراتر از تعریف است و ما قبل تعریف است.
حتماً منظورتان همان شهود است.
تا احساس (یا مشاهده ؟) صورت نگیرد مدلی هم نیست.
البته که اینطور است.
برای همین بین خردگرایان و خداباوران اختلاف هست.

phiziclover

عضویت : جمعه ۱۳۹۱/۷/۱۴ - ۱۴:۳۲


پست: 152

سپاس: 34

جنسیت:

Re: جنس زمان از چیست؟ اصلا زمان چیست؟!!

پست توسط phiziclover »

Void_wolf نوشته شده:
phiziclover نوشته شده:
MetaZehn نوشته شده:
m77m نوشته شده:یعنی قبل از بیگ بنگ زمان نبوده؟پس اگر قبل از اون زمانی نبوده پس حرکتی هم نباید باشه در نتیجه هیچ انفجاری حتی در کوچیکترین واحد نباید اتفاق بیافتد.چرا حرکت ناشی از زمان نیست و زمان به حرکت تبدیل نمیشه در نتیجه میتونیم به وجود اومدن حرکت و انرزی و جسم ناشی از زمان بدونیم؟
کی گفته قبل از بیگ بانگ زمانی نبوده بیگ باگ بانگ فقط حالت 15میلیارد پیش از دنیاست وما نمیتونیم همچین نتیچه بگیریم
یعنی شما می خواهید نتایجی را که پنروز و استیفن هاوکینگ گرفتند را رد کنید؟!؟عجب!!!
چطور هنگامی که از بیگ بانگ هیچی نمیدونیم
من نمی دانم که جهان مرا چه می داند؟ اما من خود را مانند کودکی می بینم که در کنار ساحل سرگرم بازی است و گاه و بیگاه با یافتن سنگ ریزه ها و یا گوش ماهیهای زیباتر و صافتر از حد معمول، خوشحال می شود؛ حال آنکه اقیانوس بزرگ حقیقت همچنان کشف نشده پیش رویم گسترده است.((آیزاک نیوتن))

mohammad123

عضویت : چهارشنبه ۱۳۸۸/۹/۱۸ - ۲۱:۵۴


پست: 17

سپاس: 12

Re: جنس زمان از چیست؟ اصلا زمان چیست؟!!

پست توسط mohammad123 »

MetaZehn نوشته شده:
mohammad123 نوشته شده:
MetaZehn نوشته شده:
mohammad123 نوشته شده: درست است.
جهان خارج از ذهن یا بهتر است بگوییم محسوسات ما جز ماده یا انرژی (نه ماده و انرژی) چیزی نیست. و مکان هم یکی از خواص ماده است که به آن وابسته است. اگر ماده ای نباشد مکان بی معناست. اما زمان در درجه ی بعدی قرار دارد و به مکان یا خواص دیگر ماده وابسته است و این وابستگی از نوع تغییر است. تا این جا درست.
سوال دیگر این است. آیا می توان تغییر را یکی از خواص ماده دانست؟ که هم سطح خواص دیگر است. و یا حتی بالاتر از این. آیا می توان تغییر را هم سطح یا بالاتر از خود ماده خواند؟ آیا انسان تغییر را هم احساس می کند؟
خواصی که ذهن انسان از یک چیز احساس و درک میکند ویژگیها و کارکرد است به عبارت دیگر ذهن جهان واقعی را بصورت موجودیتها و فرآیندهایی متشکل از ویژگیها و کارکرد های آنها در خود با ابعاد مختلف؛ تعریف، کران نمایی و مدل میکند.
زمان یکی از این ابعاد است.
انسان ویژگی ها و کارکرد را احساس نمی کند.
اما این چه ارتباطی به مدلسازی دارد؟
مدل ما می تواند ناشی از احساس ما نباشد و یا حتی مخالف احساس ما باشد.
و از آن طرف از هر حس آدمی مدلی وجود ندارد.
احساس فراتر از تعریف است و ما قبل تعریف است.
تا احساس (یا مشاهده ؟) صورت نگیرد مدلی هم نیست.
شما احساس را با شهود یکی گرفته اید که یکی نیستند.
احساس، به معنی دریافت حالتهای مختلف دنیای واقعی و تبدیل آنها به اطلاعات توسط حواس میباشد ولی شهود به معنی درنظر گرفتن حالتها و رفتارهای واقعی بصورت ذهنی در حوزه بی اطلاعی (نابخردانه) میباشد.
انسان ویژگی ها و کارکرد را احساس نمی کند.

پس چه چیز را احساس میکند؟ رنگها، بوها، مزه ها، رفتارها، تغییرات
مدل ما می تواند ناشی از احساس ما نباشد و یا حتی مخالف احساس ما باشد.
مدل یعنی چی؟ مدل به معنی ساختاردهی ذهنی دنیای مورد مشاهده میباشد.
و از آن طرف از هر حس آدمی مدلی وجود ندارد.
شما با احساس کردن، دنیای واقعی را در ذهن خود به تصویر میکشید و مدل میکنید.
احساس فراتر از تعریف است و ما قبل تعریف است.
حتماً منظورتان همان شهود است.
تا احساس (یا مشاهده ؟) صورت نگیرد مدلی هم نیست.
البته که اینطور است.
برای همین بین خردگرایان و خداباوران اختلاف هست.
جمله مورد نظر بنده این بود
انسان ویژگی ها و کارکرد ها را احساس می کند.
اشتباه تایپی بود عفو بفرمایید.
اگر به جمله آخر بنده نگاه کنید. گفته ام احساس (یا مشاهده ؟) قضیه آن است که من تفاوتی بین شهود یا مشاهده و احساس نمی بینم. اگر به تعریف شما از شهود و احساس نگاه کنیم باز هم مشابهت های بسیاری می بینیم.
مدل ما می تواند ناشی از احساس ما نباشد و یا حتی مخالف احساس ما باشد.
مدل یعنی چی؟ مدل به معنی ساختاردهی ذهنی دنیای مورد مشاهده میباشد.
درست است اما این یک رابطه ی دو طرفه نیست.
هر ساختار دهنی ناشی از احساس نیست.
و از آن طرف از هر حس آدمی مدلی وجود ندارد.
شما با احساس کردن، دنیای واقعی را در ذهن خود به تصویر میکشید و مدل میکنید.
این جمله شما درست است زیرا کلمه جهان شمول از جمله من جا افتاده است.
از یک واقعیت بنده یک تصوری دارم و شما تصوری دیگر. (چنین چیزی امکان دارد؟)
البته که اینطور است.
برای همین بین خردگرایان و خداباوران اختلاف هست
البته سخن شما درست است. اما نقطه تلاقی در آن جاست که ما واقعیت را عین احساس بدانیم یا واقعیت را فراتر از احساس یا مشاهده بدانیم.
بنظرم کمی از مقوله زمان فاصله گرفتیم.
متشکرم

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7238

سپاس: 1767


تماس:

Re: جنس زمان از چیست؟ اصلا زمان چیست؟!!

پست توسط هرمز پگاه »

mohammad123 نوشته شده: ..
از یک واقعیت بنده یک تصوری دارم و شما تصوری دیگر. (چنین چیزی امکان دارد؟)
..
آری ، شایندگی (امکان) دارد و بیگمان همین جور هم هست.
ولی داور در این میانه، سنجه ی آروین ( محک تجربه) است.
آنکه ویر (ذهن) درونی اش، با فربود بیرونی ( واقعیت خارجی)
نزدیک تر و همسان تر باشد، در گزینش طبیعی برتر میگردد و به
سروری و شانس فرازیست (بقاء) بیشتری دست پیدا میکند.
یک نمونه ی ساده برای دریافت:
من و شما میخواهیم از یک خیابان تـَـرابگذریم ( از عرض آن عبور کنیم)
چشم و مغز و ویر شما، تندای خودرو و دوری آن از شما، و پهنای خیابان
را درست تر از من دریافته و داده پردازی میکند و شما با تندرستی از
خیابان تـَرامیگذرید، ولی من که بدتر داده پردازی کرده ام، میروم زیر ماشین!
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

نمایه کاربر
Hollywood Undead

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۰/۴/۹ - ۰۱:۳۷


پست: 361

سپاس: 783

جنسیت:

تماس:

Re: جنس زمان از چیست؟ اصلا زمان چیست؟!!

پست توسط Hollywood Undead »

erfan-93 نوشته شده: هاوكينگ همچين چيزي نگفته است!
انرژي شكل ديگري از ماده است و ماده همان انرژي
يا به معناي دقيق تر ماده انرژي محبوث شده است!
E=mC^2 نمي توان مرزي بين ماده و انرژي قائل شد!
آنچه كه كيهان گواهي مي دهد تنها اين است كه ماده
واجب الوجود است و هيچ چيز قبل و بعد از ماده وجود ندارد!
قبل از اينكه زمان(=جنبش) باشد ماده حضور داشته است؛
و هيچ چيز جز ماده نبود!
[ تصویر ]
این حرف از اساس غلطه ! smile012
در هیچ مرجع و رفرنسی و در هیچ کجای فیزیک هیچ دانشمندی نگفته ماده همون انرژی است ! ماده یک آبجکت فیزیکیه و قابل دریافت مستقیمه ولی انرژی چنین نیست انرژی تنها یک کمیته که قابلیت انجام کار داره ! حالا کار چیه ؟ نیرو ضربدر جابه جایی ! انرژی هیچ تعریف مشخصی نداره

انیشتین اثبات کرد جرم mass و نه ماده matter یا هر پارتیکل Particle دیگه ای فرم دیگه ای از انرژیه و میتونه اینها با هم به کار بره .
یعنی در هر سیستم بسته ای ما اصل بقای جرم داریم .
برای درک این موضوع ساده شما یک سیستم بسته ای تصور کنید که شامل 10 الکترون و 10 پوزیترون و مثلا 100 الکترون ولت انرژیه و شما جرم این سیستم رو مثلآ 1 گرم اندازه گیری میکنید .
حالا اگه 5 تا از الکترون ها و پوزیترون ها نابود بشن و فوتون درست بکنند و این فوتون هم طی فرایندی نابود بشه و جذب یک الکترون بشه و به این الکترون انرزی جنبشی بده در اصل جرم شما کاهش پیدا کرده یعنی 10 تا الکترون و پوزیترون شده 5 تا الکترون و پوزیترون ولی چون انرژی همون جرمه انرژی جنبشی الکترونی که این فوتون رو جذب کرده از بیرون هم به شکل جرم اندازه گیری میشه و جرم شما همون 1 گرم میمونه .
یعنی اصل بقای جرم = اصل بقای انرژی
این فرمول چیزی بیشتر از این نمیگه این موضع به صراحتآ در ویکی پدیا هم ذکر شده .
من این رو یک خطر از جانب فیلسوفان میدونم که میخوان آراء علم رو به نفع آراء فلسفی خودشون تحریف کنند . smile034


_l_


smile018
نیستم ضد کسی نزن شور ِ دلتو
نشو ضد من میکنی گور ِ خودتو


نمایه کاربر
MetaZehn

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۱/۳/۹ - ۲۰:۵۵


پست: 1025

سپاس: 647

Re: جنس زمان از چیست؟ اصلا زمان چیست؟!!

پست توسط MetaZehn »

Hollywood Undead نوشته شده: این حرف از اساس غلطه ! smile012
در هیچ مرجع و رفرنسی و در هیچ کجای فیزیک هیچ دانشمندی نگفته ماده همون انرژی است ! ماده یک آبجکت فیزیکیه و قابل دریافت مستقیمه ولی انرژی چنین نیست انرژی تنها یک کمیته که قابلیت انجام کار داره ! حالا کار چیه ؟ نیرو ضربدر جابه جایی ! انرژی هیچ تعریف مشخصی نداره

انیشتین اثبات کرد جرم mass و نه ماده matter یا هر پارتیکل Particle دیگه ای فرم دیگه ای از انرژیه و میتونه اینها با هم به کار بره .
یعنی در هر سیستم بسته ای ما اصل بقای جرم داریم .
برای درک این موضوع ساده شما یک سیستم بسته ای تصور کنید که شامل 10 الکترون و 10 پوزیترون و مثلا 100 الکترون ولت انرژیه و شما جرم این سیستم رو مثلآ 1 گرم اندازه گیری میکنید .
حالا اگه 5 تا از الکترون ها و پوزیترون ها نابود بشن و فوتون درست بکنند و این فوتون هم طی فرایندی نابود بشه و جذب یک الکترون بشه و به این الکترون انرزی جنبشی بده در اصل جرم شما کاهش پیدا کرده یعنی 10 تا الکترون و پوزیترون شده 5 تا الکترون و پوزیترون ولی چون انرژی همون جرمه انرژی جنبشی الکترونی که این فوتون رو جذب کرده از بیرون هم به شکل جرم اندازه گیری میشه و جرم شما همون 1 گرم میمونه .
یعنی اصل بقای جرم = اصل بقای انرژی
این فرمول چیزی بیشتر از این نمیگه این موضع به صراحتآ در ویکی پدیا هم ذکر شده .
من این رو یک خطر از جانب فیلسوفان میدونم که میخوان آراء علم رو به نفع آراء فلسفی خودشون تحریف کنند . smile034


_l_


smile018
فرق ماده و جرم چیه؟

areff9

نام: aref

محل اقامت: tonekabon

عضویت : چهارشنبه ۱۳۹۱/۶/۲۹ - ۲۱:۴۶


پست: 8

سپاس: 7

جنسیت:

Re: جنس زمان از چیست؟ اصلا زمان چیست؟!!

پست توسط areff9 »

زمان اصلا وجود خارجی ندارد و فقط یک توهم ذهنی است

نمایه کاربر
Hollywood Undead

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۰/۴/۹ - ۰۱:۳۷


پست: 361

سپاس: 783

جنسیت:

تماس:

Re: جنس زمان از چیست؟ اصلا زمان چیست؟!!

پست توسط Hollywood Undead »

MetaZehn نوشته شده:
Hollywood Undead نوشته شده: این حرف از اساس غلطه ! smile012
در هیچ مرجع و رفرنسی و در هیچ کجای فیزیک هیچ دانشمندی نگفته ماده همون انرژی است ! ماده یک آبجکت فیزیکیه و قابل دریافت مستقیمه ولی انرژی چنین نیست انرژی تنها یک کمیته که قابلیت انجام کار داره ! حالا کار چیه ؟ نیرو ضربدر جابه جایی ! انرژی هیچ تعریف مشخصی نداره

انیشتین اثبات کرد جرم mass و نه ماده matter یا هر پارتیکل Particle دیگه ای فرم دیگه ای از انرژیه و میتونه اینها با هم به کار بره .
یعنی در هر سیستم بسته ای ما اصل بقای جرم داریم .
برای درک این موضوع ساده شما یک سیستم بسته ای تصور کنید که شامل 10 الکترون و 10 پوزیترون و مثلا 100 الکترون ولت انرژیه و شما جرم این سیستم رو مثلآ 1 گرم اندازه گیری میکنید .
حالا اگه 5 تا از الکترون ها و پوزیترون ها نابود بشن و فوتون درست بکنند و این فوتون هم طی فرایندی نابود بشه و جذب یک الکترون بشه و به این الکترون انرزی جنبشی بده در اصل جرم شما کاهش پیدا کرده یعنی 10 تا الکترون و پوزیترون شده 5 تا الکترون و پوزیترون ولی چون انرژی همون جرمه انرژی جنبشی الکترونی که این فوتون رو جذب کرده از بیرون هم به شکل جرم اندازه گیری میشه و جرم شما همون 1 گرم میمونه .
یعنی اصل بقای جرم = اصل بقای انرژی
این فرمول چیزی بیشتر از این نمیگه این موضع به صراحتآ در ویکی پدیا هم ذکر شده .
من این رو یک خطر از جانب فیلسوفان میدونم که میخوان آراء علم رو به نفع آراء فلسفی خودشون تحریف کنند . smile034


_l_


smile018
فرق ماده و جرم چیه؟
یه خرده به خودتون زحمت میدادید رفرنس های انگلیسی رو مطالعه میکردید . smile012

جرم یک ویژگی property قابل اندازی گیری برای ماده است که باعث میشه آبجکت فیزیکی ما مثل الکترون در برابر گرفتن شتاب از خودش مقاومت نشون بده .
Matter should not be confused with mass, as the two are not quite the same in modern physics

http://en.wikipedia.org/wiki/Matter

ترجمه :

ماده نباید با جرم اشتباه گرفته بشه این دوتا در فیزیک مدرن کاملآ متفاوت هستند . smile034
In physics, mass must be differentiated from matter. Matter, when seen as certain types of particles, can be created and destroyed (as in particle annihilation or creation), but a closed system of precursors and products of such reactions, as a whole, retain both the original mass and energy throughout the reaction.

این هم نیاز به ترجمه نداره فکرکنم بتونید خودتون از پسش بر بیایید . smile023

مهمترین تفاوتش هم بالا توضیح دادم جرم فورمی از انرژیه که مقدارش ثابته ولی ماده نیست !!!!!!!! رفرنس ها کفایت نمیکنه ؟ باشه شما یک رفرنس نشون بدید که خلافش رو گفته باشه !!!

_l_

smile018
نیستم ضد کسی نزن شور ِ دلتو
نشو ضد من میکنی گور ِ خودتو


نمایه کاربر
MetaZehn

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۱/۳/۹ - ۲۰:۵۵


پست: 1025

سپاس: 647

Re: جنس زمان از چیست؟ اصلا زمان چیست؟!!

پست توسط MetaZehn »

شما که انگلیسی ات خوبه میشه لطفاً جمله زیر از همون ویکی ترجمه کنی؟
matter.png
matter.png (4.63 کیلو بایت) مشاهده 5414 مرتبه

نمایه کاربر
Hollywood Undead

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۰/۴/۹ - ۰۱:۳۷


پست: 361

سپاس: 783

جنسیت:

تماس:

Re: جنس زمان از چیست؟ اصلا زمان چیست؟!!

پست توسط Hollywood Undead »

MetaZehn نوشته شده:شما که انگلیسی ات خوبه میشه لطفاً جمله زیر از همون ویکی ترجمه کنی؟
matter.png
اشتباه شما اینه کانورت convert رو با فورم form یکی میگیرید . smile018

شما رو به صفحه اصلی هم ارزی جرم و انرژی دعوت میکنم تا بتونید فرق این دوتا رو متوجه بشید .

http://en.wikipedia.org/wiki/Mass%E2%80 ... quivalence
Mass–energy equivalence does not imply that mass may be"converted" to energy, but it allows for matter to be converted to energy. Mass remains conserved (i.e., the quantity of mass remains constant), since it is a property of matter and also any type of energy
ترجمه :

معادله هم ارزی جرم و انرژی به این موضوع اشاره نداره که جرم به انرژی convert تبدیل میشه بلکه اجازه میده ماده به انرژی تبدیل شود .
مقدار جرم ثابت میمونه چرا که جرم یک ویژگی از ماده و همچنین فورمی از انرژی است .


نتیجه اینکه به زبان ساده جرم و انرژی دو روی یک سکه اند ولی ماده و انرژی نه

ما قانونی به اسم بقای ماده نداریم

کفایت نمیکنه ؟
The problem here is that while something can be "converted" into something else, it doesn't mean that one is made up of the other
ترجمه :

مشکل اینجاست که وقتی چیزی میتونه به چیز دیگه تبدیل بشه به این معنی نیست که یکی از اون یکی ساخته شده

فروم فیزیک
http://www.physicsforums.com/showpost.p ... ostcount=9


پس لطفا وقت من رو بیشتر از این نگیرید و فقط یک رفرنس نه بیشتر نشون بدید کسی گفته باشه ماده همون انرژی است !
یک رفرنس تو این دنیا پیدا نمیشه ؟


_l_


smile018
نیستم ضد کسی نزن شور ِ دلتو
نشو ضد من میکنی گور ِ خودتو


نمایه کاربر
metis441

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۹۱/۹/۲۶ - ۲۲:۳۷


پست: 402

سپاس: 124

جنسیت:

Re: جنس زمان از چیست؟ اصلا زمان چیست؟!!

پست توسط metis441 »

moo2010 نوشته شده:سلام
همیشه باید برای شناخت یه پدیده ، تعریفی درست از اون داشته باشیم تا همه یک ذهنیت رو نسبت به اون موضوع داشته باشن .

یک روایت کامل یادم نمی یاد ولی تا همین جا ، فکر کنم کافی باشه : روزی امام علی با حضرت محمد راه می رفتن که ناگهان پیر مردی که یک دستش قطع شده بود از کنارشان رد می شه ، ناگهان به عقب می ره ، امام تعجب می کنه . فرد پیر گفت : من شما را چند صد سال پیش دیدم و ماجرا را توضیح دادد (فرد پیر یکی از جنیان بوده ، در هنگام کار اشتباهی که به ضرر یکی از پیامبران بوده ، ناگهان شخصی (امام علی (ع) یا ولی خدا ، در صورتی که در آن زمان اصلا امام به دنیا نیامده بوده) ظاهر می شه و دستش را قطع می کنه ) .
یا داستان حضرت خضر و پسر کوچکی ( امام علی (ع) ، در صورتی که امام به دنیا نیامده بوده ) که پا به پای او طیر الارض می کرده و باعث تشویش احوال حضرت خضر شده بوده .
و سخن قرآن در مورد آفرینش زمین در شش روز که تایید کننده وجود زمان هست چیه ؟
واقعا زمان ساخته دست بشر هست تا یک مفهوم رو که در ذهن ما انسانهاست برسونه یا نه ، وجود داره نه این طور که ما می گیم و دانشمندان فکر می کنن .
چه نیرویی باعث می شه عوامل دنیا و ذرات همیشه حرکتی رو به جلو داشته باشن و به معکوس عمل نکنن ، همیشه در حال تکاپو باشن .
منبع این روایاتی که گفتی کجاست؟
اگه این واقعی باشه پ ینی سفر در زمان امکان داره
پس منبع لطفا... smile001
an astronomer بودم -_-

نمایه کاربر
MetaZehn

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۱/۳/۹ - ۲۰:۵۵


پست: 1025

سپاس: 647

Re: جنس زمان از چیست؟ اصلا زمان چیست؟!!

پست توسط MetaZehn »

Hollywood Undead نوشته شده:
MetaZehn نوشته شده:شما که انگلیسی ات خوبه میشه لطفاً جمله زیر از همون ویکی ترجمه کنی؟
matter.png
اشتباه شما اینه کانورت convert رو با فورم form یکی میگیرید . smile018

شما رو به صفحه اصلی هم ارزی جرم و انرژی دعوت میکنم تا بتونید فرق این دوتا رو متوجه بشید .

http://en.wikipedia.org/wiki/Mass%E2%80 ... quivalence
Mass–energy equivalence does not imply that mass may be"converted" to energy, but it allows for matter to be converted to energy. Mass remains conserved (i.e., the quantity of mass remains constant), since it is a property of matter and also any type of energy
ترجمه :

معادله هم ارزی جرم و انرژی به این موضوع اشاره نداره که جرم به انرژی convert تبدیل میشه بلکه اجازه میده ماده به انرژی تبدیل شود .
مقدار جرم ثابت میمونه چرا که جرم یک ویژگی از ماده و همچنین فورمی از انرژی است .


نتیجه اینکه به زبان ساده جرم و انرژی دو روی یک سکه اند ولی ماده و انرژی نه

ما قانونی به اسم بقای ماده نداریم

کفایت نمیکنه ؟
The problem here is that while something can be "converted" into something else, it doesn't mean that one is made up of the other
ترجمه :

مشکل اینجاست که وقتی چیزی میتونه به چیز دیگه تبدیل بشه به این معنی نیست که یکی از اون یکی ساخته شده

فروم فیزیک
http://www.physicsforums.com/showpost.p ... ostcount=9


پس لطفا وقت من رو بیشتر از این نگیرید و فقط یک رفرنس نه بیشتر نشون بدید کسی گفته باشه ماده همون انرژی است !
یک رفرنس تو این دنیا پیدا نمیشه ؟


_l_


smile018
خودت باید فهمیده باشی اشتباهت کجاست.
ماده با انرژی هم ارزه و ماده و انرژی صورتهایی از یکدیگر هستند که جرم را تشکیل میدهند. و مقدار جمع آنها در یک سیستم بسته همواره ثابت است.
جرم = ماده + انرژی
چون همه دانشمندان برای جرم دار بودن انرژی توافق ندارند پایستگی را به صورت جرم - انرژی بیان میکنند.
نتیجه اینکه به زبان ساده جرم و انرژی دو روی یک سکه اند ولی ماده و انرژی نه
این نتیجه گیری شما اشتباه است و باید اینگونه نتیجه گیری میکردی:
"ماده و انرژی دو روی یک سکه هستند و آن سکه جرم نام دارد."
ما قانونی به اسم بقای ماده نداریم
ولی قانونی به اسم بقای ماده و انرژی داریم که به جرم - انرژی معروف است.

چنانچه پیوستاری از ماده و انرژی در نظر بگیری هر چیز در حال مشاهده (نظاره) در واقعیت در جایی مابین آنها قرار میگیرد.

صورت مادی <----------------------------X-------------------------------------------------------> صورت انرژی

و برای هر X نمیتوان گفت چه مقدار ماده و چه مقدار انرژی دخیل هستند زیرا آنها یکی هستند در شکلهای مختلف.

نمایه کاربر
koorosh1

محل اقامت: تهران

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ - ۰۱:۵۰


پست: 122

سپاس: 35

جنسیت:

Re: جنس زمان از چیست؟ اصلا زمان چیست؟!!

پست توسط koorosh1 »

ببخشید این چیزی که شما گفتید چه ربطی به جنسیت زمان داره خواهشا از بحث اصلی منحرف نشید smile023
THE FIRST STEP FOR SUCCESS IS;
BELIEVING YOURSELF

ارسال پست