چیزی بعنوان نیروی گریز از مرکز وجود ندارد!


چیزی بعنوان نیروی گریز از مرکز وجود ندارد!

نوشتهاز سوی حسن حیدری در پنجشنبه 29 دي 1390 - 00:20

با سلام و درود!

طنابی که به یک سر آن سنگی بسته شده و سر دیگر آن در دستمان قرار گرفته را می چرخانیم، در این حین احساس میکنیم که طناب دارد کشیده میشود و نیروی کششی در آن ایجاد شده که جهت آن از مرکز دوران ( دستمان) به طرف بیرون (سنگ ) است، سوال اینجاست این نیرو از کجا می آید؟ ممکن است بگویید این همان نیروی گریز از مرکز است یعنی سنگ میخواهد از مرکز فرار کند و چون طناب مانع آن است این نیرو در طناب بوجود می آید! در واقع اگر این اتفاق را درست تحلیل کنیم متوجه می شویم که چنین نیرویی که بتوان جهت آنرا از مرکز به سمت بیرون دانست وجود ندارد. چرا؟
دلیل آن بسیار ساده است:
میدانیم که بر اساس قانون اول نیوتن یک جسم مادامیکه به آن هیچ نیرویی وارد نشود به حرکت مستقیم الخط خود در امتداد حرکتش ادامه میدهد!
یک تجربه :
هنگامیکه در حال دویدن هستید اگر دست خود را محکم به میله ی ثابتی که همکنون از کنار آن عبور خواهید کرد بگیرید شروع به دوران حول آن خواهید کرد، شاید بارها از این عمل جهت تغییر ناگهانی مسیر خود در سالن های ورزشی، پارکها و ... استفاده کرده اید
شما تمایل طبق قانون دوم نیوتن تمایل به حرکت در مسیر مستقیم دارید اما دست شما در جایی ثابت است و نمی تواند همراه شما بیاید از طرفی کش هم نمی تواند بیاید ( مانند کاراگاه گجت) پس بهینه ترین کار آن است که در هر لحظه شما را از مسیر مستقیمتان منحرف کند در واقع شما در هر لحظه که دستتان را از میله جدا کنید بر مسیری مماس بر دایره ای (به شعاع طول دستتان) که مجبور به حرکت روی آن بودید حرکت خواهید کرد، پس نیروی کششی که در طناب ویا دست احساس می شود ناشی از آن است که شما، سنگ و یا هر چیز دیگری که که مجبور به حرکت در مسیر دایره ای باشد برای حفظ امتداد حرکت در مسیر مستقیم خود به طناب و یا هر چیز مانع دیگر وارد میکند،
تصور کنید که اتومبیلتان بر سر پیچ ناگهان مجبور به حرکت در مسیر دایره ای شود در آن لحظه شما احساس میکنید که بدنتان به خارج از مرکز دوران حرکت می کند و به درب های اتومبیل نیرو وارد میکند در واقع شما تمایل به حرکت در مسیر مستقیم خودتان را دارید ولی این اتومبیل است که سر ناسازگاری دارد و میخواهد شما را از این مسیر مستقیم بر روی محیط دایره دوران منحرف کند
ملاحظه فرمودید که هیچ نیروی گریز از مرکزی وجود ندارد و این نیرو همان نیروی لازم برای انحراف جسمیست که ماشین، دست ، طناب ویا دیوار مرگ که موتور سوار بر روی آن میچرخد بر اجسام در حال حرکت مستقیم الخط اعمال می کنند
 
سپـاس : 3 times

ارسـال : 13


نام نویسی: 90/6/6

ذکر نشده

Re: چیزی بعنوان ((نیروی گریز از مرکز)) وجود ندارد!

نوشتهاز سوی maryamz در پنجشنبه 29 دي 1390 - 09:28

حسن حیدری نوشته است:با سلام و درود!

طنابی که به یک سر آن سنگی بسته شده و سر دیگر آن در دستمان قرار گرفته را می چرخانیم، در این حین احساس میکنیم که طناب دارد کشیده میشود و نیروی کششی در آن ایجاد شده که جهت آن از مرکز دوران ( دستمان) به طرف بیرون (سنگ ) است، سوال اینجاست این نیرو از کجا می آید؟ ممکن است بگویید این همان نیروی گریز از مرکز است یعنی سنگ میخواهد از مرکز فرار کند و چون طناب مانع آن است این نیرو در طناب بوجود می آید! در واقع اگر این اتفاق را درست تحلیل کنیم متوجه می شویم که چنین نیرویی که بتوان جهت آنرا از مرکز به سمت بیرون دانست وجود ندارد. چرا؟
دلیل آن بسیار ساده است:
میدانیم که بر اساس قانون اول نیوتن یک جسم مادامیکه به آن هیچ نیرویی وارد نشود به حرکت مستقیم الخط خود در امتداد حرکتش ادامه میدهد!
یک تجربه :
هنگامیکه در حال دویدن هستید اگر دست خود را محکم به میله ی ثابتی که همکنون از کنار آن عبور خواهید کرد بگیرید شروع به دوران حول آن خواهید کرد، شاید بارها از این عمل جهت تغییر ناگهانی مسیر خود در سالن های ورزشی، پارکها و ... استفاده کرده اید
شما تمایل طبق قانون دوم نیوتن تمایل به حرکت در مسیر مستقیم دارید اما دست شما در جایی ثابت است و نمی تواند همراه شما بیاید از طرفی کش هم نمی تواند بیاید ( مانند کاراگاه گجت) پس بهینه ترین کار آن است که در هر لحظه شما را از مسیر مستقیمتان منحرف کند در واقع شما در هر لحظه که دستتان را از میله جدا کنید بر مسیری مماس بر دایره ای (به شعاع طول دستتان) که مجبور به حرکت روی آن بودید حرکت خواهید کرد، پس نیروی کششی که در طناب ویا دست احساس می شود ناشی از آن است که شما، سنگ و یا هر چیز دیگری که که مجبور به حرکت در مسیر دایره ای باشد برای حفظ امتداد حرکت در مسیر مستقیم خود به طناب و یا هر چیز مانع دیگر وارد میکند،
تصور کنید که اتومبیلتان بر سر پیچ ناگهان مجبور به حرکت در مسیر دایره ای شود در آن لحظه شما احساس میکنید که بدنتان به خارج از مرکز دوران حرکت می کند و به درب های اتومبیل نیرو وارد میکند در واقع شما تمایل به حرکت در مسیر مستقیم خودتان را دارید ولی این اتومبیل است که سر ناسازگاری دارد و میخواهد شما را از این مسیر مستقیم بر روی محیط دایره دوران منحرف کند
ملاحظه فرمودید که هیچ نیروی گریز از مرکزی وجود ندارد و این نیرو همان نیروی لازم برای انحراف جسمیست که ماشین، دست ، طناب ویا دیوار مرگ که موتور سوار بر روی آن میچرخد بر اجسام در حال حرکت مستقیم الخط اعمال می کنند


این قسمت رو که رنگی کردم
رو نگاه کن
خودت نوشتی نیرو
ولی می گی که نیرویی وجود نداره smile042 smile042 smile042
زیباترین مکان برای حضور، بودن در افکار کسی ست
نماد کاربر
 
سپـاس : 20 times

ارسـال : 360


نام: مریم
سن: 29 سال
شهر: کرمانشاه
نام نویسی: 89/12/24

ذکر نشده

Re: چیزی بعنوان ((نیروی گریز از مرکز)) وجود ندارد!

نوشتهاز سوی حسن حیدری در پنجشنبه 29 دي 1390 - 11:12

maryamz نوشته است:این قسمت رو که رنگی کردم
رو نگاه کن
خودت نوشتی نیرو
ولی می گی که نیرویی وجود نداره


بنده نگفتم نیرویی وجود ندارد بلکه بحث بر سر جهت نیروست! در واقع اجسام تمایلی به گریز از مرکز ندارند تمایل آنها فقط به حرکت در مسیر مستقیم است که طناب برای اینکه کش نیاید و همراه جسم نرود در هر لحظه این مسیر را خم میکند!
 
سپـاس : 3 times

ارسـال : 13


نام نویسی: 90/6/6

ذکر نشده

Re: چیزی بعنوان ((نیروی گریز از مرکز)) وجود ندارد!

نوشتهاز سوی maryamz در پنجشنبه 29 دي 1390 - 11:17

حسن حیدری نوشته است:
maryamz نوشته است:این قسمت رو که رنگی کردم
رو نگاه کن
خودت نوشتی نیرو
ولی می گی که نیرویی وجود نداره


بنده نگفتم نیرویی وجود ندارد بلکه بحث بر سر جهت نیروست! در واقع اجسام تمایلی به گریز از مرکز ندارند تمایل آنها فقط به حرکت در مسیر مستقیم است که طناب برای اینکه کش نیاید و همراه جسم نرود در هر لحظه این مسیر را خم میکند!

خوب وقتی تحت تاثیر یک نیرو قرار می گیرن مجبورن که تغییر جهت یا سرعت بدن
و این طبیعیه
در مورد نیروی گریز از مرکز یا مرکز گرا هم باید این رو بگم که بستگی به ناظر داره.
اگه شما ناظری هستید که حرکت رو در یک سیستم دیگه مشاهده می کنی مثلا برای ماشینی که روی یه پیچ قرار داره نیرو رو مرکز گرا میبینی
اما اگه شما توی ماشین باشی نیرو برای شما گریز از مرکز هست
زیباترین مکان برای حضور، بودن در افکار کسی ست
نماد کاربر
 
سپـاس : 20 times

ارسـال : 360


نام: مریم
سن: 29 سال
شهر: کرمانشاه
نام نویسی: 89/12/24

ذکر نشده

Re: چیزی بعنوان ((نیروی گریز از مرکز)) وجود ندارد!

نوشتهاز سوی ashkanOo در پنجشنبه 29 دي 1390 - 15:17

حسن حیدری نوشته است:با سلام و درود!

طنابی که به یک سر آن سنگی بسته شده و سر دیگر آن در دستمان قرار گرفته را می چرخانیم، در این حین احساس میکنیم که طناب دارد کشیده میشود و نیروی کششی در آن ایجاد شده که جهت آن از مرکز دوران ( دستمان) به طرف بیرون (سنگ ) است، سوال اینجاست این نیرو از کجا می آید؟ ممکن است بگویید این همان نیروی گریز از مرکز است یعنی سنگ میخواهد از مرکز فرار کند و چون طناب مانع آن است این نیرو در طناب بوجود می آید! در واقع اگر این اتفاق را درست تحلیل کنیم متوجه می شویم که چنین نیرویی که بتوان جهت آنرا از مرکز به سمت بیرون دانست وجود ندارد. چرا؟
دلیل آن بسیار ساده است:
میدانیم که بر اساس قانون اول نیوتن یک جسم مادامیکه به آن هیچ نیرویی وارد نشود به حرکت مستقیم الخط خود در امتداد حرکتش ادامه میدهد!
یک تجربه :
هنگامیکه در حال دویدن هستید اگر دست خود را محکم به میله ی ثابتی که همکنون از کنار آن عبور خواهید کرد بگیرید شروع به دوران حول آن خواهید کرد، شاید بارها از این عمل جهت تغییر ناگهانی مسیر خود در سالن های ورزشی، پارکها و ... استفاده کرده اید
شما تمایل طبق قانون دوم نیوتن تمایل به حرکت در مسیر مستقیم دارید اما دست شما در جایی ثابت است و نمی تواند همراه شما بیاید از طرفی کش هم نمی تواند بیاید ( مانند کاراگاه گجت) پس بهینه ترین کار آن است که در هر لحظه شما را از مسیر مستقیمتان منحرف کند در واقع شما در هر لحظه که دستتان را از میله جدا کنید بر مسیری مماس بر دایره ای (به شعاع طول دستتان) که مجبور به حرکت روی آن بودید حرکت خواهید کرد، پس نیروی کششی که در طناب ویا دست احساس می شود ناشی از آن است که شما، سنگ و یا هر چیز دیگری که که مجبور به حرکت در مسیر دایره ای باشد برای حفظ امتداد حرکت در مسیر مستقیم خود به طناب و یا هر چیز مانع دیگر وارد میکند،
تصور کنید که اتومبیلتان بر سر پیچ ناگهان مجبور به حرکت در مسیر دایره ای شود در آن لحظه شما احساس میکنید که بدنتان به خارج از مرکز دوران حرکت می کند و به درب های اتومبیل نیرو وارد میکند در واقع شما تمایل به حرکت در مسیر مستقیم خودتان را دارید ولی این اتومبیل است که سر ناسازگاری دارد و میخواهد شما را از این مسیر مستقیم بر روی محیط دایره دوران منحرف کند
ملاحظه فرمودید که هیچ نیروی گریز از مرکزی وجود ندارد و این نیرو همان نیروی لازم برای انحراف جسمیست که ماشین، دست ، طناب ویا دیوار مرگ که موتور سوار بر روی آن میچرخد بر اجسام در حال حرکت مستقیم الخط اعمال می کنند

این سوال سر کلاس فیزیک تو مدرسه ما هم مطرح شد... smile072
B.Sc physics at amirkabir university of tehran
نماد کاربر
 
سپـاس : 489 times

ارسـال : 733


نام: اشکان
سن: 23 سال
شهر: تهران
نام نویسی: 90/9/30

مرد

Re: چیزی بعنوان ((نیروی گریز از مرکز)) وجود ندارد!

نوشتهاز سوی rsso در پنجشنبه 29 دي 1390 - 17:30

آقای حیدری ، حرف شما درسته . این چیزی که شما گفتید نیروی جانب مرکزه و نیرو ی گریز از مرکز اینجا کاری نمی کنه ولی وجود داره .
نماد کاربر
 
سپـاس : 8 times

ارسـال : 65


نام نویسی: 90/6/16

ذکر نشده

Re: چیزی بعنوان ((نیروی گریز از مرکز)) وجود ندارد!

نوشتهاز سوی حسن حیدری در پنجشنبه 29 دي 1390 - 22:03

rsso نوشته است:آقای حیدری ، حرف شما درسته . این چیزی که شما گفتید نیروی جانب مرکزه و نیرو ی گریز از مرکز اینجا کاری نمی کنه ولی وجود داره .


rsso عزیز
سلام ممنون از توجه شما
نام نیروی گریز از مرکز را برای توجیه فرار اجسام از مرکز بکار میبرند که توضیح داده شد و به علت تمایل به حرکت مستقیم در هر لحضه می باشد نیروی جانب مرکز را به عکس العمل دیواره، طناب یا هر چیز دیگری که بخواهد جسم را منحرف کند اصلاق میکنند که در واقع نیروی عکس العمل است.
 
سپـاس : 3 times

ارسـال : 13


نام نویسی: 90/6/6

ذکر نشده

Re: چیزی بعنوان ((نیروی گریز از مرکز)) وجود ندارد!

نوشتهاز سوی smartlord در پنجشنبه 29 دي 1390 - 23:16

نيروي گريز از مركز يك نيروي مجازي است
 
سپـاس : 0 time

ارسـال : 7


نام نویسی: 90/4/6

ذکر نشده

Re: چیزی بعنوان ((نیروی گریز از مرکز)) وجود ندارد!

نوشتهاز سوی arash_kia در پنجشنبه 29 دي 1390 - 23:27

maryamz نوشته است:
حسن حیدری نوشته است:
maryamz نوشته است:این قسمت رو که رنگی کردم
رو نگاه کن
خودت نوشتی نیرو
ولی می گی که نیرویی وجود نداره


بنده نگفتم نیرویی وجود ندارد بلکه بحث بر سر جهت نیروست! در واقع اجسام تمایلی به گریز از مرکز ندارند تمایل آنها فقط به حرکت در مسیر مستقیم است که طناب برای اینکه کش نیاید و همراه جسم نرود در هر لحظه این مسیر را خم میکند!

خوب وقتی تحت تاثیر یک نیرو قرار می گیرن مجبورن که تغییر جهت یا سرعت بدن
و این طبیعیه
در مورد نیروی گریز از مرکز یا مرکز گرا هم باید این رو بگم که بستگی به ناظر داره.
اگه شما ناظری هستید که حرکت رو در یک سیستم دیگه مشاهده می کنی مثلا برای ماشینی که روی یه پیچ قرار داره نیرو رو مرکز گرا میبینی
اما اگه شما توی ماشین باشی نیرو برای شما گریز از مرکز هست

مگه چندتا مرکز داریم! نیرو به سمت مرکز است. جانب مرکز. مرکز گرا. خواه برای ناظر بیرونی خواه درونی.
 
سپـاس : 37 times

ارسـال : 217


نام نویسی: 89/8/15

ذکر نشده

Re: چیزی بعنوان ((نیروی گریز از مرکز)) وجود ندارد!

نوشتهاز سوی ebrahim456 در دوشنبه 4 آذر 1392 - 00:48

من هیچ وقت این نیروی مرکز گرا را متوجه نشدم تو عمرم

یعنی هر چه بیشتر مطالعه میکنم نمیفهمم چرا میگن نیرویی به اسم نیروی گریز از مرکز وجود نداره. smile052 smile052

شاید یه دانش آموز پیش دانشگاهی متوجه بشه راحت ، ولی من هیچ وقت متوجه نشدم ، چه اون موقع که پیش دانشگاهی بودم و چه الان که دوره لیسانسم رو به پایانه smile044 smile044 smile044
 
سپـاس : 5 times

ارسـال : 16


نام نویسی: 92/8/28

ذکر نشده

Re: چیزی بعنوان ((نیروی گریز از مرکز)) وجود ندارد!

نوشتهاز سوی saeedhaddadi در دوشنبه 4 آذر 1392 - 10:13

سلام دوستان عزیز و گرامی؛ با احترام

لازم می دانم توضیحی راجع به نیروی مورد بحث ارائه دهم. لفظِ " نیروی مرکز گریز " کاملا اشتباه است. نیرو هیچ زمان از مرکز فرار نمی کند. لفظ درست به عنوان یک جمله معترضه اینگونه است: نیروی جانب مرکز!
نیرویی که در جنب مرکز قرار دارد؛ نیروی جانب مركز نیرویی است كه به جسمی به جرم m وارد می‌شود و باعث می‌گردد تا آن جسم با تندی ثابت v بر روی دایره‌ای به شعاع r حركت كند. نیروی جانب مركز همیشه در جهت مركز مسیر مدور در حركت بوده بنابراین در حین حركت جهتش دایم در حال تغییر می‌باشد. عبارت "نیروی جانب مركز" به معنی یك نیروی جدید و مستقل در طبیعت نمی‌باشد. این كلمه فقط حاكی از این نكته است كه نیروی كل به سمت مركز مسیر دایره است و البته این نیرو برابر برآیند تمام نیروی‌های وارد بر جسم می‌باشد.

ولی متاسفانه در اکثر مدارس و دانشگاه ها این موضوع را به اشتباه به دانش آموز یا دانشجو منتقل می کنند.

موفق باشید.
سعید حدادی
پیوست ها
20121109063519843_mh188b.jpg
20121109063519843_mh188b.jpg (9.44 KIB) بازدید 14481 بار
20121109063521500_mh228b.jpg
20121109063521500_mh228b.jpg (24.35 KIB) بازدید 14481 بار
آموزش و پرورش ما، استعدادها را میمیراند..
 
سپـاس : 150 times

ارسـال : 100


نام: سعید
شهر: تهران
نام نویسی: 87/11/23

مرد

Re: چیزی بعنوان ((نیروی گریز از مرکز)) وجود ندارد!

نوشتهاز سوی m.babaei در دوشنبه 4 آذر 1392 - 21:41

نیروی گریز از مرکر یک نیروی مجازیه که برای حل بعضی از مسائل(که مختصاتمون لخت نیست) استفاده میشه!
 
سپـاس : 2 times

ارسـال : 3


نام: مصطفی بابائی میبدی
نام نویسی: 92/9/1

مرد

Re: چیزی بعنوان نیروی گریز از مرکز وجود ندارد!

نوشتهاز سوی ebrahim456 در جمعه 8 آذر 1392 - 13:38

خب من هنوز خیلی از مشکلاتم توی این قضیه نیروی گریز از مرکز برطرف نشده.

خودم چرخش الکترون به دور هسته اتم را تحلیل میکنم شما بفرمایید تحلیل من درست هست یا نه ... اگر تحلیلم درست بود میرم سراغ باقی پرسشهام

الکترون با بار منفی تمایل داره جذب هسته با بار مثبت بشه ولی چرخیدن الکترون به دور هسته باعث میشود که برآیند نیروهای شعاعی وارد بر الکترون برابر با mv2/r شود (v به توان2). و همان طور که میدانیم هرگاه برآیند نیروهای شعاعی برابر با mv2/r باشد جسم (الکترون) بر روی یک مسیر دایره ای باقی خواهد ماند و الکترون روی هسته اتم سقوط نخواهد کرد.
 
سپـاس : 5 times

ارسـال : 16


نام نویسی: 92/8/28

ذکر نشده

Re: چیزی بعنوان نیروی گریز از مرکز وجود ندارد!

نوشتهاز سوی tapakhtar در جمعه 8 آذر 1392 - 19:01

سلام آقای حیدری
من اون قسمت نداشتن جهت نیروی گریز از مرکز رو نفهمیدم چون اگه جهت نداشته باشه مراحل تشکیل ستاره قابل توجیه نیست ، برای اینم دلیلی دارید ؟
من در هر آنچه میبینم هستم و هر آنچه میبینم در من هست
 
سپـاس : 14 times

ارسـال : 38


نام: mandana light
سن: 26 سال
شهر: شاهین شهر
نام نویسی: 92/6/12

زن

Re: چیزی بعنوان نیروی گریز از مرکز وجود ندارد!

نوشتهاز سوی ebrahim456 در شنبه 9 آذر 1392 - 14:28

چرا کسی اینجا زیاد تمایلی نداره با آدم وارد بحث علمی بشه

منکه رشتم فیزیک نیست ولی خواهش دارم اونایی که رشتشون فیزیکه یا به نحوی تسلط بر علم فیزیک دارن تشریف بیارن و ابهامات من و بقیه را برطرف کنن


الان من حرکت یک نفر که داخل یه خودرو هست و خودرو داره دور میزنه را میخوام تحلیلش کنم شمام بفرمایید اشتباهات احتمالی من کجاست؟؟؟

نفری که داخل خودرو قرار داره در سر پیچ جاده کج میشه به سمت بیرون پیچ و فشار میاره به درب خودرو. چون فرد کج شده به سمت بیرون پیچ من میتونم ادعا کنم که حتما بر اون فرد یه نیرویی به سمت بیرون پیچ وارد آمده و اسم اون نیرو را میذارم نیروی گریز از مرکز. از طرفی گفتم فرد به درب خودرو (رو به بیرون) نیرو وارد میکنه پس میشه گفت درب خودرو هم به فرد داره نیرو وارد میکنه (نیرویی به سمت مرکز دایره که همون نیروی عمودی سطحه) این نیرو ( عمودی سطح) نیروی مرکزگرای منه.... حالا آیا فرد در راستای شعاعِ حرکت ، تحرکی دارد ؟ خیر ... پس نتیجه میگیرم نیروی گریز از مرکزی که تعریف کردم برابر است با نیروی مرکزگرا (نیروی عمودی سطح)

اشکالات احتمالی تحلیل من را بفرمایید کجاست
با تشکر
 
سپـاس : 5 times

ارسـال : 16


نام نویسی: 92/8/28

ذکر نشده

بعدی

بازگشت به فیزیک مکانیک و حرکت

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 5 مهمان