دو ماشین اگر باهم برخورد کنن کمتر صدمه می‌بینند یا به دیوار؟


Re: دوماشین اگه به هم برخورد کنن کمترصدمه می بینندیابه دیوار

نوشتهاز سوی black.hole در شنبه 13 اسفند 1390 - 15:03

آقا 3 حالت اینجا به وجود میاد :
1)ماشین به یه چیز ثابت
2) مااشین یه جسم متحرک هم جهت
3) ماشین به یه جسم متحرک خلاف جهت

که صدمه 3>1>2

؟؟!! حالا کجای این غلطه؟؟؟!!!
اینجا زمین است ، زمین گرد است!
تویی که مرا دور زدی...فردا به خودم خواهی رسید...
حال و روزت دیدنیست...
 
سپـاس : 33

ارسـال : 169


سن: 24 سال
شهر: تهران
نام نویسی: 90/10/27

ذکر نشده

Re: دوماشین اگه به هم برخورد کنن کمترصدمه می بینندیابه دیوار

نوشتهاز سوی Cartouche در شنبه 13 اسفند 1390 - 15:08

black.hole نوشته است:آقا 3 حالت اینجا به وجود میاد :
1)ماشین به یه چیز ثابت
2) مااشین یه جسم متحرک هم جهت
3) ماشین به یه جسم متحرک خلاف جهت

که صدمه 3>1>2

؟؟!! حالا کجای این غلطه؟؟؟!!!

خوشحال میشیم دلیلتون رو بخونیم.
دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد

ز فکر آنان که در تدبیر درمانند در مانند
نماد کاربر
 
سپـاس : 1091

ارسـال : 1204


نام نویسی: 89/7/29

ذکر نشده

Re: دوماشین اگه به هم برخورد کنن کمترصدمه می بینندیابه دیوار

نوشتهاز سوی black.hole در شنبه 13 اسفند 1390 - 15:17

رابطه تکانه و نیرو؟!!!!نمیشه ؟؟؟
اینجا زمین است ، زمین گرد است!
تویی که مرا دور زدی...فردا به خودم خواهی رسید...
حال و روزت دیدنیست...
 
سپـاس : 33

ارسـال : 169


سن: 24 سال
شهر: تهران
نام نویسی: 90/10/27

ذکر نشده

Re: دوماشین اگه به هم برخورد کنن کمترصدمه می بینندیابه دیوار

نوشتهاز سوی Cartouche در شنبه 13 اسفند 1390 - 15:18

black.hole نوشته است:رابطه تکانه و نیرو؟!!!!نمیشه ؟؟؟

اگه میشه بیشتر واردش بشین ، رابطه ی تکانه و نیرو چی ؟شاید بتونید ، با توضیح بیشتر خودتان پاسخ اشتباهتان را در بیارین.
دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد

ز فکر آنان که در تدبیر درمانند در مانند
نماد کاربر
 
سپـاس : 1091

ارسـال : 1204


نام نویسی: 89/7/29

ذکر نشده

Re: دوماشین اگه به هم برخورد کنن کمترصدمه می بینندیابه دیوار

نوشتهاز سوی black.hole در شنبه 13 اسفند 1390 - 15:29

میشه شما بگی چرا غلطه؟!!! smile024
اینجا زمین است ، زمین گرد است!
تویی که مرا دور زدی...فردا به خودم خواهی رسید...
حال و روزت دیدنیست...
 
سپـاس : 33

ارسـال : 169


سن: 24 سال
شهر: تهران
نام نویسی: 90/10/27

ذکر نشده

Re: دوماشین اگه به هم برخورد کنن کمترصدمه می بینندیابه دیوار

نوشتهاز سوی Cartouche در شنبه 13 اسفند 1390 - 15:34

black.hole نوشته است:میشه شما بگی چرا غلطه؟!!! smile024

من دقیقا نمیتونم بگم که غلطه یا نه ، چون شما هنوز استدلالی نکردید ، و من مشکلی که دارم اینه که نتیجه گیری شما به نظرم غلطه ولی برای ایکه با اطمینان بتونم بگم بید استدلال شما رو بدونم.
اینطور که به نظر میرسه ، شما میگید که اگر سیستم رو «تنها» ماشین بگیریم ، اونوقت هر چه تغییر تکانه یِ اون ماشین بیشتر باشه ، نیروی بیشتری به اون ماشین وارد میشه ، ولی مگه تغییر تکانه برابر با جرم ضرب در تغییر سرعت نیست ؟خب در این صورت در هر 3 حالت شما ، این تغییر تکانه برای یک ماشین برابر است ، چون تغییر سرعت برابره ، خب از اینجا چطور اون نابرابری رو نتیجه گرفتید ؟
دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد

ز فکر آنان که در تدبیر درمانند در مانند
نماد کاربر
 
سپـاس : 1091

ارسـال : 1204


نام نویسی: 89/7/29

ذکر نشده

Re: دوماشین اگه به هم برخورد کنن کمترصدمه می بینندیابه دیوار

نوشتهاز سوی black.hole در شنبه 13 اسفند 1390 - 15:37

خب در این صورت در هر 3 حالت شما ، این تغییر تکانه برای یک ماشین برابر است ، چون تغییر سرعت برابره ، :::: تغییر سرعت که برابر نیس!سرعت رو در حالت ثانویه رو باید اندازه گیری کرد!
اینجا زمین است ، زمین گرد است!
تویی که مرا دور زدی...فردا به خودم خواهی رسید...
حال و روزت دیدنیست...
 
سپـاس : 33

ارسـال : 169


سن: 24 سال
شهر: تهران
نام نویسی: 90/10/27

ذکر نشده

Re: دوماشین اگه به هم برخورد کنن کمترصدمه می بینندیابه دیوار

نوشتهاز سوی Cartouche در شنبه 13 اسفند 1390 - 15:40

black.hole نوشته است:خب در این صورت در هر 3 حالت شما ، این تغییر تکانه برای یک ماشین برابر است ، چون تغییر سرعت برابره ، :::: تغییر سرعت که برابر نیس!سرعت رو در حالت ثانویه رو باید اندازه گیری کرد!

خب استدلالتان را کامل تر کنید ، چرا تغییر سرعت برابر نیست ؟مگر بعد از برخورد ماشین نمی ایستد (سرعت ثانویه مساوی صفر) ؟سرعت اولیه هم که برابر است ؟
دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد

ز فکر آنان که در تدبیر درمانند در مانند
نماد کاربر
 
سپـاس : 1091

ارسـال : 1204


نام نویسی: 89/7/29

ذکر نشده

Re: دوماشین اگه به هم برخورد کنن کمترصدمه می بینندیابه دیوار

نوشتهاز سوی black.hole در شنبه 13 اسفند 1390 - 15:46

ماشین بعد از برخورد که کاملا ثابت نمیشه یکم حرکت میکنه اما اگه فرضم بر این بگیریم که سرعت دقیقاً بعد از برخورد صفر میشه زمان این برخورد ها با هم متفاوته!
یعنی اگه 2تا ماشین با سرعت 80 بهم بخورند سریعتر این اتفاق میافته تا 2ماشین با همون سرعت هم جهت هم بهم بخورن و یا 1ماشین با همون سرعت به 1 دیوار بخوره!!!
اینجا زمین است ، زمین گرد است!
تویی که مرا دور زدی...فردا به خودم خواهی رسید...
حال و روزت دیدنیست...
 
سپـاس : 33

ارسـال : 169


سن: 24 سال
شهر: تهران
نام نویسی: 90/10/27

ذکر نشده

Re: دوماشین اگه به هم برخورد کنن کمترصدمه می بینندیابه دیوار

نوشتهاز سوی Cartouche در شنبه 13 اسفند 1390 - 15:51

black.hole نوشته است:ماشین بعد از برخورد که کاملا ثابت نمیشه یکم حرکت میکنه اما اگه فرضم بر این بگیریم که سرعت دقیقاً بعد از برخورد صفر میشه زمان این برخورد ها با هم متفاوته!
یعنی اگه 2تا ماشین با سرعت 80 بهم بخورند سریعتر این اتفاق میافته تا 2ماشین با همون سرعت هم جهت هم بهم بخورن و یا 1ماشین با همون سرعت به 1 دیوار بخوره!!!

خب .حالا بهتر شد ، و خوب از استدلالتون دفاع کردید.ولی حالا چرا باید ملاک آسیب رو نیرو در نظر بگیریم ؟شما که در صفحات قبلی میفرمودید که ملاک آسیب تغییر تکانه هست ؟حال در اینجا هم تغییر تکانه ها برابر است ، ولی اگر زمان ها برابر نباشه ، نیرو ها متفاوت ؟یعنی گویا اگر ملاک آسیب رو نیرو بگیریم ، با اینکه تغییر تکانه (ضربه) بگیریم ، فرق میکنه !
تازه هنوز وارد انرژی نشدیم.
دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد

ز فکر آنان که در تدبیر درمانند در مانند
نماد کاربر
 
سپـاس : 1091

ارسـال : 1204


نام نویسی: 89/7/29

ذکر نشده

Re: دوماشین اگه به هم برخورد کنن کمترصدمه می بینندیابه دیوار

نوشتهاز سوی black.hole در شنبه 13 اسفند 1390 - 15:55

مگه برای آزمایش قدرت بدنه زرت ماشینو نمی کوببن به دیوار؟؟!!! مگه نیرو نیس که باعث صدمه دیدن میشه ؟! مگه نمیشه نیرو رو بایه محاسبه ساده به انرژی مربوطش کرد؟؟!!!

از اینجا به بعدشو شما باید بگید....!!! smile024 smile024 smile031
اینجا زمین است ، زمین گرد است!
تویی که مرا دور زدی...فردا به خودم خواهی رسید...
حال و روزت دیدنیست...
 
سپـاس : 33

ارسـال : 169


سن: 24 سال
شهر: تهران
نام نویسی: 90/10/27

ذکر نشده

Re: دوماشین اگه به هم برخورد کنن کمترصدمه می بینندیابه دیوار

نوشتهاز سوی Cartouche در شنبه 13 اسفند 1390 - 15:59

black.hole نوشته است:مگه برای آزمایش قدرت بدنه زرت ماشینو نمی کوببن به دیوار؟؟!!! مگه نیرو نیس که باعث صدمه دیدن میشه ؟! مگه نمیشه نیرو رو بایه محاسبه ساده به انرژی مربوطش کرد؟؟!!!

از اینجا به بعدشو شما باید بگید....!!! smile024 smile024 smile031

اگه اون پست بنده رو در صفحه قبل به همراه لینکی که دادم میخوندین ، احتمالا جواب هاتون رو پیدا میکردین.
ولی خب گویا شما ادعای اولیه خودتون رو تغییر دارید.و الان عقیدتون عوض شده.چون اولش میفرمودید که تکانه باعث آسیب میشه.به نظرم بهتر باشه ، فعلا چیزی نگم ، و منتظر نظر های بقیه باشم.
دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد

ز فکر آنان که در تدبیر درمانند در مانند
نماد کاربر
 
سپـاس : 1091

ارسـال : 1204


نام نویسی: 89/7/29

ذکر نشده

Re: دوماشین اگه به هم برخورد کنن کمترصدمه می بینندیابه دیوار

نوشتهاز سوی ehsan.helli1 در شنبه 13 اسفند 1390 - 16:53

ملاک اسیب دیدن در درجه اول انرژیه اولیه هست که هر چی بیشتر باشه نیرو هم بیشتر میشه
نماد کاربر
 
سپـاس : 646

ارسـال : 1688


نام: احسان
سن: 22 سال
شهر: تهران
نام نویسی: 90/10/30

مرد

Re: دوماشین اگه به هم برخورد کنن کمترصدمه می بینندیابه دیوار

نوشتهاز سوی mohammad saleh در يكشنبه 14 اسفند 1390 - 12:37

چون سرعت نسبیه ، پس اگر دو ماشین به هم برخورد کنن بیشتر صدمه میبینن تا به دیوار.
واپسین ویرایش بدست Cartouche در يكشنبه 14 اسفند 1390 - 15:20, رویهم 1 بار.
دلیل: تایپ فینگلیش
 
سپـاس : 8

ارسـال : 44


نام نویسی: 90/5/8

ذکر نشده

Re: دوماشین اگه به هم برخورد کنن کمترصدمه می بینندیابه دیوار

نوشتهاز سوی FANTOM در سه شنبه 16 اسفند 1390 - 14:47

سلام به همگي
خب بياييد اين قضيه رويه جورديگه ببينيم. تصوركنيد از لحظه برخورددوماشين به هم بصورت اسلوموشن فيلم برداري ميشه وماداريم اين فيلم رونگاه ميكنيم . بيشترنزديك ميشيم ودقت ميكنيم روي اولين اجزاي خودروها كه بهم برخوردميكنند.فرض كنيم اول پلاكهابهم ميخورند چون جرمشون ثابته درمحل برخورد كه ازاين به بعد صفحه برخوردميگيم , نقاط پلاكها نظيربه نظيرباهم برخوردوسرعتشون صفرميشه. اين وضعيت براي تمام اجزا خودروكه بعداز پلاكها قراردارند اتفاق ميفته وبعدازاينكه درصفحه برخورد به هم اصابت كردند چون جرمهايكسانه وبردارحركت دوخودرو عمودبرهمه پس سرعتشون صفر ميشه. دقيقا مثل اينكه به ديواربرخوردكرده باشند . پس بابرخورد ماشين به ديوار يا ماشين به ماشين ميزان صدمات يكسانه
 
سپـاس : 1

ارسـال : 8


نام نویسی: 90/12/16

ذکر نشده

قبلیبعدی

بازگشت به فیزیک مکانیک و حرکت

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 5 مهمان