صفحه 2 از 2

Re: نیوتون چگونه حرکت بیضوی زمین را ثابت کرد؟

نوشتهنوشته شده در: سه شنبه 1 اسفند 1396 - 10:53
از سوی Farzad vardiani
جدی؟ من نمیدونستم واقعا دارم میگم دمم گرم پس ببخشید میشه بگید که چه کسی این نظریه رو داده؟؟
چرا منه بدبخت هر فکری میکنم و به یه نتیجه ای میرسم یکی قبلا بهش رسیده smile037 ؟