صفحه 3 از 3

Re: جنس فضا زمان از چیست؟

ارسال شده: یک‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۸ - ۱۷:۳۱
توسط paradoxy
فضا: محیطی که درون مقدار چشم داشتی انرژی، مینیموم هست.
زمان: پارامتری که محدود کننده قطعیت در اندازه گیری انرژی هست.