آیا نور انرژی جنبشی خود را منتقل می کند؟

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ermia4

نام: ارمیا عباسی

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ - ۲۰:۰۱


پست: 4Re: آیا نور انرژی جنبشی خود را منتقل می کند؟

پست توسط ermia4 »

XIV نوشته شده:فرمول اینشتین برای فوتون ها عبارت است از E=p.c اصلا معنی ندارد که جرم نور را بی نهایت در نظر بگیریم، فرمول کلی تر عبارت است از E^2=p^2.c^2+m^2.c^4 که چون جرم نور صفر هست به شکل E^2=p^2.c^2 و در نهایت به E=p.c ساده می شود.


ببین ، درسته جرم نور در حالت سکون صفر هست ولی هرچی سرعت بیشتر شه جرم هم بیشتر میشه بنابراین وقتی جسم به سرعت نور برسه جرمش بی نهایت می شه که این همون اثبات نبود بیشتر از بینهایت انرژی هست

نمایه کاربر
XIV

عضویت : جمعه ۱۳۹۸/۹/۱۵ - ۲۱:۱۸


پست: 58

سپاس: 4

Re: آیا نور انرژی جنبشی خود را منتقل می کند؟

پست توسط XIV »

دوست گرامی! این که هر چه سرعت بیشتر شود میزان جرم ـ انرژی هم بیشتر می شود درست است ولی این دربارۀ ماده و ذرات ماده است، ماده هیچگاه به سرعت نور و در نتیجه جرم ـ انرژی بینهایت نمی رسد، مگر این که قبلاً به فوتون تجزیه شود. به علاوه فرمول E=m.c^2 جرم را برحسب انرژی بیان می کند، حال اگر بخواهیم انرژی را برحسب جرم بنوسیم می شود: M=e/c^2 یعنی شما باید انرژی نور را تقسیم بر مجذور سرعت نور بکنید تا میزان جرم نسبیتی آن به دست آید، انرژی نور هرگز بینهایت نمی شود اگر از حدی بگذرد انرژی تبدیل به ماده می شود، مثلاً فوتون به الکترون و پوزیترون تبدیل می شود که جرم شان بسیار ناچیز است.

نمایه کاربر
paradoxy

نام: داود حاجي تقي تهراني

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ - ۲۲:۱۷


پست: 2017

سپاس: 1082

Re: آیا نور انرژی جنبشی خود را منتقل می کند؟

پست توسط paradoxy »

ermia4 نوشته شده:
XIV نوشته شده:فرمول اینشتین برای فوتون ها عبارت است از E=p.c اصلا معنی ندارد که جرم نور را بی نهایت در نظر بگیریم، فرمول کلی تر عبارت است از E^2=p^2.c^2+m^2.c^4 که چون جرم نور صفر هست به شکل E^2=p^2.c^2 و در نهایت به E=p.c ساده می شود.


ببین ، درسته جرم نور در حالت سکون صفر هست ولی هرچی سرعت بیشتر شه جرم هم بیشتر میشه بنابراین وقتی جسم به سرعت نور برسه جرمش بی نهایت می شه که این همون اثبات نبود بیشتر از بینهایت انرژی هست

جرم نسبی جسم زیاد میشه و نه جرم سکون اون. جرم سکون مقدار ثابت و ناوردایی هست که همه ناظرها در تمام لحظات، فارغ از سرعت جسم، روش توافق دارن. (یعنی جرم سکون فوتون ها همیشه صفر هستش)
اگر جرم سکون جسمی صفر باشه؛ و اون جسم با سرعت نور حرکت کنه، جرم نسبیش مقدار ثابتی میشه که بینهایت نیست. (چون ضرب بینهایت در صفر؛ بینهایت نمیشه.) هیچ جسمی هم نمیتونه به سرعت نور برسه؛ چون جرم نسبیش رفته رفته زیاد و زیاد تر میشه و هل دادنش مشکل تر میشه. جرم نسبی نور هم از همون تساوی $E=mc^2$ پیدا میشه که بینهایت نیست.

"بنابراین نور نیروی بینهایت خودش رو به قدر اصطکاک ایستایی جسم جلوش از دست میده" به نظر درست نمیاد و ابهام زیادی درش وجود داره. نور نیروی بینهایت داره؟ یعنی چی؟

ermia4

نام: ارمیا عباسی

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ - ۲۰:۰۱


پست: 4Re: آیا نور انرژی جنبشی خود را منتقل می کند؟

پست توسط ermia4 »

paradoxy نوشته شده:
ermia4 نوشته شده:
XIV نوشته شده:فرمول اینشتین برای فوتون ها عبارت است از E=p.c اصلا معنی ندارد که جرم نور را بی نهایت در نظر بگیریم، فرمول کلی تر عبارت است از E^2=p^2.c^2+m^2.c^4 که چون جرم نور صفر هست به شکل E^2=p^2.c^2 و در نهایت به E=p.c ساده می شود.


ببین ، درسته جرم نور در حالت سکون صفر هست ولی هرچی سرعت بیشتر شه جرم هم بیشتر میشه بنابراین وقتی جسم به سرعت نور برسه جرمش بی نهایت می شه که این همون اثبات نبود بیشتر از بینهایت انرژی هست

جرم نسبی جسم زیاد میشه و نه جرم سکون اون. جرم سکون مقدار ثابت و ناوردایی هست که همه ناظرها در تمام لحظات، فارغ از سرعت جسم، روش توافق دارن. (یعنی جرم سکون فوتون ها همیشه صفر هستش)
اگر جرم سکون جسمی صفر باشه؛ و اون جسم با سرعت نور حرکت کنه، جرم نسبیش مقدار ثابتی میشه که بینهایت نیست. (چون ضرب بینهایت در صفر؛ بینهایت نمیشه.) هیچ جسمی هم نمیتونه به سرعت نور برسه؛ چون جرم نسبیش رفته رفته زیاد و زیاد تر میشه و هل دادنش مشکل تر میشه. جرم نسبی نور هم از همون تساوی <span class="MathJax_Preview" style="color: inherit;"></span><span id="MathJax-Element-2-Frame" class="mjx-chtml MathJax_CHTML" tabindex="0" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot;><mi>E</mi><mo>=</mo><mi>m</mi><msup><mi>c</mi><mn>2</mn></msup></math>" role="presentation" style="font-size: 123%; position: relative;"><span id="MJXc-Node-9" class="mjx-math" aria-hidden="true"><span id="MJXc-Node-10" class="mjx-mrow"><span id="MJXc-Node-11" class="mjx-mi"><span class="mjx-char MJXc-TeX-math-I" style="padding-top: 0.492em; padding-bottom: 0.248em; padding-right: 0.026em;">E</span></span><span id="MJXc-Node-12" class="mjx-mo MJXc-space3"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.085em; padding-bottom: 0.329em;">=</span></span><span id="MJXc-Node-13" class="mjx-mi MJXc-space3"><span class="mjx-char MJXc-TeX-math-I" style="padding-top: 0.248em; padding-bottom: 0.329em;">m</span></span><span id="MJXc-Node-14" class="mjx-msubsup"><span class="mjx-base"><span id="MJXc-Node-15" class="mjx-mi"><span class="mjx-char MJXc-TeX-math-I" style="padding-top: 0.248em; padding-bottom: 0.329em;">c</span></span></span><span class="mjx-sup" style="font-size: 70.7%; vertical-align: 0.513em; padding-left: 0px; padding-right: 0.071em;"><span id="MJXc-Node-16" class="mjx-mn" style=""><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.411em; padding-bottom: 0.329em;">2</span></span></span></span></span></span><span class="MJX_Assistive_MathML" role="presentation"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>E</mi><mo>=</mo><mi>m</mi><msup><mi>c</mi><mn>2</mn></msup></math></span></span><script type="math/tex" id="MathJax-Element-2">E=mc^2</script> پیدا میشه که بینهایت نیست.

"بنابراین نور نیروی بینهایت خودش رو به قدر اصطکاک ایستایی جسم جلوش از دست میده" به نظر درست نمیاد و ابهام زیادی درش وجود داره. نور نیروی بینهایت داره؟ یعنی چی؟ببین باید فرض کنیم که چشمه ی نور به نور نیرو وارد کنه که این نیرو در طی حرکت نور از دست میره و کمتر از اصطکاک ایستایی جسم روبروش میشه ، حالا نیرویی که چشمه ی نور به نور وارد می کنه برابر با جرم نور ضربدر شتابش هست

حالا جرم نور چنده ؟

نمایه کاربر
paradoxy

نام: داود حاجي تقي تهراني

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ - ۲۲:۱۷


پست: 2017

سپاس: 1082

Re: آیا نور انرژی جنبشی خود را منتقل می کند؟

پست توسط paradoxy »

ببین باید فرض کنیم که چشمه ی نور به نور نیرو وارد کنه که این نیرو در طی حرکت نور از دست میره و کمتر از اصطکاک ایستایی جسم روبروش میشه ، حالا نیرویی که چشمه ی نور به نور وارد می کنه برابر با جرم نور ضربدر شتابش هست

حالا جرم نور چنده ؟

نه اینطور نیست. نور از چشمه "تابونده" میشه، در هیچ لحظه ای به نور نیرو وارد نمیشه. اینطور نیست که چشمه بیاد فوتون های نور که ساکن هستند رو هل بده و به سرعت نور برسونه. بلکه از نظر اتمی، ما با گرم کردن چشمه (مثلا وقتی کلید لامپ رو میزنیم) باعث میشیم الکترون های اتم های چشمه نور به تراز ها (یا مدارهای) بالاتر برن و بعد وقتی خودشون بر میگردن به ترازای پایین تر، فوتون نوری رو با سرعت نور گسیل میکنن به بیرون. به نور نمیشه شتاب داد؛ به هیچ وجه. علتشم اینه که نور باری نداره و بوزون هستش. در واقع میشه گفت فوتون های نور درست در لحظه پیدایش سرعت نور دارند.

ارسال پست