صفحه 3 از 3

Re: اندازه گیری حجم اجسام خیلی بزرگ و غیر هندسی

ارسال شده: سه‌شنبه ۱۳۹۵/۷/۲۷ - ۱۷:۳۸
توسط jhvh
شمارشگر گایگر؟!

داخل هوا جواب نمیده چون هوا خودش یونیزه میشه
می دونید دیگه زیرزمین خونه ها حاوی رادونه و رادون سنگین ترین گاز موجوده که اختلاف غلظت و گالی زیادی با هوا ایجاد می کنه
یه نکته دیگه: رادون هر لحظه در حال فروپاشیه شما از کجا می دونی چند لحظه بعد چند عدد رادون تو اتاق هست؟ درصد خطا خیلی بیشتر میشه(یه نکته پیشرفته هم داره که مجالش نیست)


ما از درخت حرف زدیم.... درخت یک موجود قطبیه
رادون و محصولاتش در محیط قطبی خوب توزیع نمیشن
و بسیاری اشکالات دیگر
انگار که لقمه رو با پا دور گردنت بپیچی....

یخورده گاز ارزون میشه تزریق کرد و به سادگی غلظت و حجم اتاق رو فهمید

آشکار ساز یونی هم لازم نیست
خیلی راحت گازها رو با آشکار ساز و کیت معمولی میشه شناسایی کرد

Re: اندازه گیری حجم اجسام خیلی بزرگ و غیر هندسی

ارسال شده: سه‌شنبه ۱۳۹۵/۷/۲۷ - ۱۷:۴۰
توسط jhvh
درختی که نود و خورده ای درصدش آبه چطور می خواد وارد خلا کنیدش؟؟؟؟!

Re: اندازه گیری حجم اجسام خیلی بزرگ و غیر هندسی

ارسال شده: سه‌شنبه ۱۳۹۵/۷/۲۷ - ۱۸:۰۳
توسط sunrise
با استفاده از نیروی ارشمیدسم میشه که فارق از جرم و فقط متناسب با حجم اجسام، بهشون وارد میشه

چون لاتکسه سایت خرابه پس:
Fb1= نیروی ارشمیدس در فشار یک اتمسفر
Fb2 نیروی ارشمیدس در دو اتمسفر
P1 وp2 :چگالی در فشار یک و دو اتمسفر
V حجم جسم
g گرانش

به این شرح که یه بار جسم رو تو فشار یک اتمسفر و یکبار در دو اتمسفر وزن میکنیم. اختلاف وزن جسم تو دوفشار برابر با اختلافِ بین میزانِ نیروی ارشمیدس تو این دو فشار هست پس داریم:


Fb1=p1.Vg
Fb2=p2.Vg

دلتا وزن=Fb2-Fb1=p2Vg - p1Vg

p2/p1=2

پس

Vg(p2-p1)= p1 V g=Fb1=دلتا وزن
p1g = V÷دلتا وزن

وچون مقدار اختلاف وزن و چگالی سیال تو یک اتمسفر معلومه؛ حجم براحتی بدست میاد .

Re: اندازه گیری حجم اجسام خیلی بزرگ و غیر هندسی

ارسال شده: سه‌شنبه ۱۳۹۵/۷/۲۷ - ۱۸:۴۶
توسط jhvh
sunrise نوشته شده:با استفاده از نیروی ارشمیدسم میشه که فارق از جرم و فقط متناسب با حجم اجسام، بهشون وارد میشه

چون لاتکسه سایت خرابه پس:
Fb1= نیروی ارشمیدس در فشار یک اتمسفر
Fb2 نیروی ارشمیدس در دو اتمسفر
P1 وp2 :چگالی در فشار یک و دو اتمسفر
V حجم جسم
g گرانش

به این شرح که یه بار جسم رو تو فشار یک اتمسفر و یکبار در دو اتمسفر وزن میکنیم. اختلاف وزن جسم تو دوفشار برابر با اختلافِ بین میزانِ نیروی ارشمیدس تو این دو فشار هست پس داریم:


Fb1=p1.Vg
Fb2=p2.Vg

دلتا وزن=fb2-fb1=p2Vg - p1Vg

p2/p1=2

پس

Vg(p2-p1)= p1 V g=Fb1
V = دلتا وزن ÷ p1g

وچون مقدار اختلاف وزن و چگالی سیال تو دواتمسفر معلومه؛ حجم براحتی بدست میاد .

نکته ای که باید در نظر داشت اینه که در فشار های مختلف بالطبع ارتفاعات هم مختلفه
وزن خالص به ارتفاع ربط داره

Re: اندازه گیری حجم اجسام خیلی بزرگ و غیر هندسی

ارسال شده: سه‌شنبه ۱۳۹۵/۷/۲۷ - ۱۹:۰۵
توسط You-See
jhvh نوشته شده:شمارشگر گایگر؟!

داخل هوا جواب نمیده چون هوا خودش یونیزه میشه
می دونید دیگه زیرزمین خونه ها حاوی رادونه و رادون سنگین ترین گاز موجوده که اختلاف غلظت و گالی زیادی با هوا ایجاد می کنه
یه نکته دیگه: رادون هر لحظه در حال فروپاشیه شما از کجا می دونی چند لحظه بعد چند عدد رادون تو اتاق هست؟ درصد خطا خیلی بیشتر میشه(یه نکته پیشرفته هم داره که مجالش نیست)


ما از درخت حرف زدیم.... درخت یک موجود قطبیه
رادون و محصولاتش در محیط قطبی خوب توزیع نمیشن
و بسیاری اشکالات دیگر
انگار که لقمه رو با پا دور گردنت بپیچی....

یخورده گاز ارزون میشه تزریق کرد و به سادگی غلظت و حجم اتاق رو فهمید

آشکار ساز یونی هم لازم نیست
خیلی راحت گازها رو با آشکار ساز و کیت معمولی میشه شناسایی کرد


شما خوبی و من به راه حل شما ایمان آوردم. مرسی، اه

Re: اندازه گیری حجم اجسام خیلی بزرگ و غیر هندسی

ارسال شده: سه‌شنبه ۱۳۹۵/۷/۲۷ - ۱۹:۰۷
توسط You-See
sunrise نوشته شده:با استفاده از نیروی ارشمیدسم میشه که فارق از جرم و فقط متناسب با حجم اجسام، بهشون وارد میشه

چون لاتکسه سایت خرابه پس:
Fb1= نیروی ارشمیدس در فشار یک اتمسفر
Fb2 نیروی ارشمیدس در دو اتمسفر
P1 وp2 :چگالی در فشار یک و دو اتمسفر
V حجم جسم
g گرانش

به این شرح که یه بار جسم رو تو فشار یک اتمسفر و یکبار در دو اتمسفر وزن میکنیم. اختلاف وزن جسم تو دوفشار برابر با اختلافِ بین میزانِ نیروی ارشمیدس تو این دو فشار هست پس داریم:


Fb1=p1.Vg
Fb2=p2.Vg

دلتا وزن=fb2-fb1=p2Vg - p1Vg

p2/p1=2

پس

Vg(p2-p1)= p1 V g=Fb1
V = دلتا وزن ÷ p1g

وچون مقدار اختلاف وزن و چگالی سیال تو یک اتمسفر معلومه؛ حجم براحتی بدست میاد .


آفرین به این هوش، شاید هم حضور ذهن.
راه خیلی خوبی بود. لذت بردم. smile072

Re: اندازه گیری حجم اجسام خیلی بزرگ و غیر هندسی

ارسال شده: سه‌شنبه ۱۳۹۵/۷/۲۷ - ۱۹:۲۳
توسط sunrise
You-See نوشته شده:
sunrise نوشته شده:با استفاده از نیروی ارشمیدسم میشه که فارق از جرم و فقط متناسب با حجم اجسام، بهشون وارد میشه

چون لاتکسه سایت خرابه پس:
Fb1= نیروی ارشمیدس در فشار یک اتمسفر
Fb2 نیروی ارشمیدس در دو اتمسفر
P1 وp2 :چگالی در فشار یک و دو اتمسفر
V حجم جسم
g گرانش

به این شرح که یه بار جسم رو تو فشار یک اتمسفر و یکبار در دو اتمسفر وزن میکنیم. اختلاف وزن جسم تو دوفشار برابر با اختلافِ بین میزانِ نیروی ارشمیدس تو این دو فشار هست پس داریم:


Fb1=p1.Vg
Fb2=p2.Vg

دلتا وزن=fb2-fb1=p2Vg - p1Vg

p2/p1=2

پس

Vg(p2-p1)= p1 V g=Fb1
V = دلتا وزن ÷ p1g

وچون مقدار اختلاف وزن و چگالی سیال تو یک اتمسفر معلومه؛ حجم براحتی بدست میاد .


آفرین به این هوش، شاید هم حضور ذهن.
راه خیلی خوبی بود. لذت بردم. smile072

smile124
---
jhvh نوشته است:
"نکته ای که باید در نظر داشت اینه که در فشار های مختلف بالطبع ارتفاعات هم مختلفه
وزن خالص به ارتفاع ربط داره"

به ارتفاع ربطی نداره مهم همون اختلاف وزن هست و اینکه دقیقا مثل فرمول بالا حل بشه باید اختلاف دو فشار به یک اتمسفر برسه.

Re: اندازه گیری حجم اجسام خیلی بزرگ و غیر هندسی

ارسال شده: سه‌شنبه ۱۳۹۵/۷/۲۷ - ۱۹:۲۷
توسط jhvh
جی در ارتفاعات زیاد نمیشه ثابت در نظر گرفت

Re: اندازه گیری حجم اجسام خیلی بزرگ و غیر هندسی

ارسال شده: سه‌شنبه ۱۳۹۵/۷/۲۷ - ۱۹:۳۴
توسط sunrise
jhvh نوشته شده:جی در ارتفاعات زیاد نمیشه ثابت در نظر گرفت


هواپیما رو smile021 تو اتاق فشار فشارو باید طوری تنظیم کرد که یه بار یک و یه بار دو اتمسفر بشه

Re: اندازه گیری حجم اجسام خیلی بزرگ و غیر هندسی

ارسال شده: سه‌شنبه ۱۳۹۵/۷/۲۷ - ۱۹:۵۲
توسط jhvh
sunrise نوشته شده:
jhvh نوشته شده:جی در ارتفاعات زیاد نمیشه ثابت در نظر گرفت


هواپیما رو smile021 تو اتاق فشار فشارو باید طوری تنظیم کرد که یه بار یک و یه بار دو اتمسفر بشه

میدونی که سیستم ایزوله نمی تونه قوانین ارشمیدس رو پذیرا باشه

Re: اندازه گیری حجم اجسام خیلی بزرگ و غیر هندسی

ارسال شده: سه‌شنبه ۱۳۹۵/۷/۲۷ - ۲۰:۱۹
توسط sunrise
jhvh نوشته شده:
sunrise نوشته شده:
jhvh نوشته شده:جی در ارتفاعات زیاد نمیشه ثابت در نظر گرفت


هواپیما رو smile021 تو اتاق فشار فشارو باید طوری تنظیم کرد که یه بار یک و یه بار دو اتمسفر بشه

میدونی که سیستم ایزوله نمی تونه قوانین ارشمیدس رو پذیرا باشه

میتونه خوبم میتونه

Re: اندازه گیری حجم اجسام خیلی بزرگ و غیر هندسی

ارسال شده: چهارشنبه ۱۳۹۵/۸/۵ - ۰۹:۰۴
توسط mmeftahpour
چقدر دقیق می خواهید اندازه بگیرید ..... درخت رو اگه شاخه اش رو خم کنید حجمش فرق می کنه ..... حجم درخت ایستاده با حجم درختی که افتاده فرق می کنه ......

Re: اندازه گیری حجم اجسام خیلی بزرگ و غیر هندسی

ارسال شده: چهارشنبه ۱۳۹۵/۸/۵ - ۲۰:۲۱
توسط jhvh
فرض کنید خیلی
یا با دقت کم

Re: اندازه گیری حجم اجسام خیلی بزرگ و غیر هندسی

ارسال شده: پنج‌شنبه ۱۳۹۵/۸/۶ - ۱۲:۵۴
توسط sunrise
mmeftahpour نوشته شده:چقدر دقیق می خواهید اندازه بگیرید ..... درخت رو اگه شاخه اش رو خم کنید حجمش فرق می کنه ..... حجم درخت ایستاده با حجم درختی که افتاده فرق می کنه ......

درود منظورتون تغییر چگالی تو اتاقای خیلی بزرگه؟

Re: اندازه گیری حجم اجسام خیلی بزرگ و غیر هندسی

ارسال شده: پنج‌شنبه ۱۳۹۵/۸/۶ - ۱۴:۰۶
توسط mmeftahpour
درود منظورتون تغییر چگالی تو اتاقای خیلی بزرگه؟

با سلام
یه کم تا قسمتی شوخی بود... البته غلط هم نیست.... وقتی شما به جسمی نیرو وارد می کنید باعث تغییر فرم و بالطبع تغییر حجم جسم می شید.

download.png
download.png (6.25 کیلو بایت) مشاهده 6494 مرتبه

images.png
images.png (5.35 کیلو بایت) مشاهده 6494 مرتبهتو طراحی فیکسچرهای اندازه گیری دقیق اگه تغییر ابعاد بدلیل وزن زیاد قطعه مهم باشه ، حتما تو محاسبات لحاظ می کنند ... مثلا وقتی فطعه خیلی داغه و امکان دفرمگی رو فیکسچر داره ....