صفحه 1 از 1

تحول ریسمان

ارسال شده: شنبه ۱۳۹۹/۲/۱۳ - ۱۳:۵۳
توسط reja12
طبق نظریه ریسمان گفته میشود ریسمان همیشه بوده است. حال چقدر زمان را پیش از بیگ بنگ میتوان تصور کرد که یک ریسمان یا ریسمانها به اولین تحول میرسند؟

Re: تحول ریسمان

ارسال شده: شنبه ۱۳۹۹/۲/۱۳ - ۱۴:۲۶
توسط reja12
ببخشید منظور من این بود که در خصوص ریسمان اولین تغییر چه وقت رخ داد؟