چرا نور توسط آهن ربا منحرف نمی‌شود؟

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
رهام1380

نام: رهام حسامی

محل اقامت: تهران

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۰ - ۰۹:۴۸


پست: 95

سپاس: 14

جنسیت:

تماس:

چرا نور توسط آهن ربا منحرف نمی‌شود؟

پست توسط رهام1380 »

چیزی که در مورد میدان های الکترومغناطیسی وجود دارد این است که آنها فی نفسه با یکدیگر تعامل ندارند و فقط با توجه به اصل superposition جمع می شوند. اگر دو آهن ربا در کنار یکدیگر قرار دهید ، میدان مغناطیسی مقابل آنها اکنون مجموع میدانهای منفرد آنهاست و به همین ترتیب دو منبع نور نیز با یکدیگر جمع می شوند. اگر بخواهید این دو را با عبور نور از مقابل یک آهنربا مخلوط کنید ، میدانهای آن منطقه میدان الکتریکی نور و مجموع میدان مغناطیسی نور بعلاوه میدان مغناطیسی آهنربا خواهد بود. با این وجود نور فقط ادامه خواهد یافت ، بنابراین هنگامی که از آهن ربا دور شد تا میدان مغناطیسی قابل اغماض شود ، شما فقط میدانهای الکتریکی و مغناطیسی نور را مشاهده خواهید کرد. عبور از نزدیک آهنربا باعث تغییر میدان های نور نمی شود.اگر میدان خارجی مغناطیسی همگن باشد ، موج به طور متوسط ​​تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت ، زیرا وقتی از میدان خارجی خارج می شود ، همچنان جهت اصلی خود را خواهد داشت ، گویی که هیچ فیلدی وجود ندارد (این در مورد طول از مسیری که در آن میدان وجود دارد ، یک ضرب عدد صحیح از طول موج است). این رفتار به دلیل نوسان متقارن میدان مغناطیسی متعلق به موج است. اثرات عبور از یک کشش طولانی ½λ با کشش بعدی ½λ در مسیر لغو می شود ، بنابراین یک مسیر سینوسی با نوسان موازی با میدان الکتریکی خارجی ایجاد می شود. این مسیر به طور متوسط ​​به همان مسیر بدون میدان الکتریکی خارجی خواهد رسید.تصویر
آخرین ويرايش توسط 1 on رهام1380, ويرايش شده در 0.

نمایه کاربر
رهام1380

نام: رهام حسامی

محل اقامت: تهران

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۰ - ۰۹:۴۸


پست: 95

سپاس: 14

جنسیت:

تماس:

چرا نور توسط آهن ربا منحرف نمی‌شود؟

پست توسط رهام1380 »

ذرات باردار در حضور میدانهای الکتریکی بدون تغییر نمی مانند. نیروی کولن یک بار ثابت را حرکت می دهد و حرکت یک بار متحرک را اصلاح می کند.
اگر فقط یک میدان مغناطیسی وجود داشته باشد ، یک بار ثابت هیچ نیرویی را احساس نخواهد کرد ، اگرچه یک بار متحرک نیرویی را احساس می کند و بنابراین منحرف می شود. فقط اگر جهت حرکت عمود بر جهت میدان باشد ، نیرویی وجود نخواهد داشت.
اگر هر دو زمینه وجود داشته باشد ، یک ذره باردار نیروی خالصی را احساس کرده و منحرف می شود.
برهم کنش فوتون ها و الکترون ها به این دلیل است که فوتون ها کوانتوی میدان الکترومغناطیسی هستند و بنابراین بر ذره باردار تأثیر می گذارند. الکترونتصویر

ارسال پست