اگر حجم و جرم اتم دو برابر شود

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
رهام1380

نام: رهام حسامی

محل اقامت: تهران

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۰ - ۰۹:۴۸


پست: 103

سپاس: 15

جنسیت:

تماس:

اگر حجم و جرم اتم دو برابر شود

پست توسط رهام1380 »

به عنوان مثال ، برخی از اتم ها دو برابر دیگر اتم ها هستند با افزودن الکترون ، پروتون و نوترون بیشتر ، اندازه آنها دو برابر می شود.
اگر چیزی مانند مثلا هیدروژن را با دو برابر کردن میانگین شعاع مدار آن الکترون مقیاس بزنیم یعنی ناپایدار به دست می آورید.
برای پایدار نگه داشتن آن ، باید نحوه کار نیروی الکترومغناطیسی را نیز جبران کنیم . در این صورت ، هیچ چیز متفاوت نخواهد بود. هیچ کس حتی متوجه نخواهد شد زیرا این امر باعث تغییر سرعت نور نیز می شود.
شاید فکر کنید اندازه ذرات زیر اتمی را دو برابر کنید خوب ... الکترون ها اندازه ای ندارند که بتوانید آن را دو برابر کنید. ذره و وموج هستش … بنابراین الکترون هنوز یک ذره نقطه است. یا باید گسترش عملکرد موج آن را دو برابر کنید ... البته الکترون یک ذره بنیادی به نام لپتون هست ​به نظرم شاید ثابت های بنیادی تغییر کند
پروتونها و نوترونها حالتهای کوارک هستند ... گسترش آنها باعث تغییر زیادی در شکستن نیروی رنگ تولید مزونها می شود.حجم بسیاری از چیزها براساس اندازه اتمهای موجود در آن نیست. یک مول گاز در دما و فشار معین ، بدون توجه به اندازه اتمها و مولکولهای موجود ، اساساً یکسان است. تعداد یک اتم یک لیتر اکسیژن به اندازه یک لیتر هیدروژن است ، حتی اگر اتم های اکسیژن بسیار بزرگتر باشند.
آیا اتمهای بزرگ فرضی شما با توجه به فروپاشی رادیواکتیو رفتار یکسانی دارند؟ اتمهای جرم گیر IRL نسبت به اتمهای کم جرم به راحتی خراب می شوند. این می تواند کاملاً عملکرد واپاشی رادیواکتیو را تغییر دهد.
آیا اندازه هر ذره از اتم افزایش یافته است؟ این باید مقدار انرژی ذخیره شده در الکترون ها را هنگام انتقال به حالت های انرژی بالاتر و با افتادن آزاد کند.
اندازه زمین بدون تأثیرات جدی فقط دو برابر نمی شود و دو برابر شدن اندازه های اتمی هم کمکی نخواهد کرد. این به عنوان مثال نسبت بار به جرم الکترون را تغییر می دهد ، و این مطمئناً قابل توجه خواهد بود.

نمایه کاربر
رهام1380

نام: رهام حسامی

محل اقامت: تهران

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۰ - ۰۹:۴۸


پست: 103

سپاس: 15

جنسیت:

تماس:

اگر حجم و جرم اتم دو برابر شود

پست توسط رهام1380 »

اجازه بدید ببینم. اگر فقط جرم الکترون دو برابر شود. سپس نیروی مورد نیاز برای نگه داشتن آن در مدار نیز دو برابر خواهد شد. اما شارژ آنها تغییر نکرده است ، بنابراین نیرو نباید تغییر کند و سپس برای حفظ مدار ، دو احتمال وجود دارد:
1. یا سرعت مداری با فاکتور ریشه مربع دو کاهش می یابد و شعاع مداری ثابت می ماند.
2. یا شعاع مداری نصف می شود و سرعت مداری ثابت می ماند.
در صورت گزینه دوم ، این مقدار انرژی مورد نیاز برای ایجاد یون عنصر یا تحریک الکترون به سطح مداری بعدی را تحت تأثیر قرار می دهد. حال در صورت افزایش جرم و حجم هر اتم .در حجم مواد تغییر زیادی انجام
مه اینها فقط الکترونها را به عنوان یک ذره در نظر می گیرند. فقط سعی کنید تصور کنید که چه اتفاقی برای حالت کوانتومی آن خواهد افتاد. نکته: - طول موج نیز نصف می شود.
جرم الکترون 511.000 eV (= 0،5 MeV) است. جرم هر دو پروتون و نوترون بسیار سنگین تر است ، حدود 940 مگا الکترون ولت. بنابراین جرم هر دو حدود 2000 برابر الکترون است
لذا ناپایداری پیش میاید و همچنین سقوط الکترون به سمت هسته البته باز شعاع دوبرابر میشود از دید ریاضی نیروی گرانشی بین هسته و الکترون 16 برابر چون جرم توده 8 برابر شده .اما نیروی الکتریکی به 1/4 میرسد .لذا نیروهابی التریکی درون اتم تغییر کرده.-مکانیک کوانتومی. ثابت پلانک ثابت خواهد ماند در حالی که توده ها با ضریب 8 بالا می روند. این تأثیرات زیادی از جمله کاهش احتمال تونل الکترون از طریق یک سد بالقوه خواهد داشت. این (علاوه بر شارژ ثابت / فاصله متفاوت) باعث می شود که تمام مدارهای مجتمع مدرن دیگر از کار بیفتند.
- مدار همه اجرام مداری تغییر خواهد کرد. توده ها با ضریب 8 بالا می روند در حالی که فواصل فقط با ضریب 2 افزایش می یابد. مانند سیارات که به ستاره هایشان می خورند
در اتم بدون الکترون، واقعاً یون ها بسیار شارژ شده اند اما هسته های باقیمانده در معرض خطر فروپاشی زیر جرم خود خواهند بود به علت افزایش توده جرمی . دافعه الکترواستاتیک بین پروتون ها چیزی در حدود 20 مرتبه بزرگتر از گرانش در مقیاس های اندازه است. اما جرم نیز با ضریب 8 افزایش پیدا کرده .به نظر من فروریزش کیهانی خواهد بود

ارسال پست