پوزیترون ها مانند الکترون ها فوتون ساطع میکنند

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
rohamjpl

نام: roham hesami

محل اقامت: Tehran -Qeytariyeh, Ketabi Street, 8 meters from Saba

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 450

سپاس: 226

جنسیت:

تماس:

پوزیترون ها مانند الکترون ها فوتون ساطع میکنند

پست توسط rohamjpl »

پوزیترون ها مانند الکترون ها فوتون ساطع میکنند-چه اتفاقی می افتد اگر یک فوتون ساطع شده از الکترون به پوزیترون برخورد کند؟آیا تداخل مخربی بین نورهای ساطع شده از ماده و ضد ماده ایجاد می شود
بینید پوزیترون یعنی ضدذره سبکی که تنها اختلاف آن با الکترون در علامت بار است-
الکترون ترکیبی از اجزای منفرد است ، که کوانتوی انرژی الکتریکی را حمل می کند و غیره. هنگامی که یک جز منحصر به فرد جداگانه الکترون را ترک می کند - الکترون یک فوتون کوچک از خود ساطع می کند - سپس این الکترون یک کوانتوم انرژی را از دست می دهد. اگر الکترون یک فوتون را جذب کند ، آنگاه انرژی الکتریکی بدست می آورد. این در فرآیندهای منتهی به طیف های انتشار / جذب اجرا می شود.
نه ، اینگونه اتفاق نمی افتد. ماده و ضد ماده همان فوتون ها را ساطع می کنند ، زیرا فوتون ضد ذرات خاص خود است.دقیقاً مانند تعامل با الکترون آزاد ، تحت پراکندگی کامپتون قرار می گیرد و مقداری از انرژی خود را به پوزیترون می دهد و جهت را تغییر می دهد تا هم انرژی کل و هم حرکت کلی حفظ شود.
تداخل مخرب هنگامی اتفاق می افتد که فوتونها از فاز خارج شوند. این به تنظیمات بستگی دارد ، مانند فاصله ها و سایر پارامترها. با این حال ، فاز فوتون ساطع شده تصادفی است (به جز در لیزر) ، بنابراین مهم نیست که فوتون توسط ماده یا ضد ماده ساطع می شود.
توجه کرده که فوتون منتشر شده عملکرد موج احتمال انتشار الکترون یک کره است. با سرعت c در حال انبساط است ، اما احتمال یافتن فوتون در این کره مانند تراکم توان آنتن دو قطبی خواهد بود: یک باند دایره ای قوی در اطراف "استوا" کره ، با قطبش الکتریکی عمود بر این دایره. بنابراین ، چیزی شبیه به موج کره EM با حداکثر احتمال فوتون در "استوا" کره و احتمال صفر در قطب ها خواهیم داشت.
منابع ترجمه شده از https://physics.stackexchange.com/
Positrons emit photons like electrons - what happens if a photon emitted from an electron hits the positron?
Is there a destructive interference between light emitted by matter and antimatter?
See positron, a light antiparticle whose only difference from the electron is in the charge sign.
An electron is a combination of individual components, which carries a quantum of electrical energy and so on. When a single individual component leaves an electron - the electron emits a small photon - then this electron loses a quantum of energy. If an electron absorbs a photon, then it receives electrical energy. This is implemented in processes leading to diffusion / adsorption spectra.
No, this does not happen. Matter and antimatter emit the same photons, because the photon is its own antiparticle. Just like interacting with a free electron, it disperses Compton, giving some of its energy to the positron and changing direction to Maintain both total energy and overall motion.
Destructive interference occurs when photons are out of phase. It depends on the settings, such as distances and other parameters. However, the phase of the emitted photon is random (except in lasers), so it does not matter if the photon is emitted by matter or antimatter.
Note that the emitted photon is the function of the wave propagation probability of an electron. It is expanding at speed c, but the probability of finding photons on this sphere will be the same as the power density of a bipolar antenna: a strong circular band around the "equator" of the sphere, with electrical polarization perpendicular to this circle. So we have something like an EM sphere with a maximum photon probability at the "equator" of the sphere and a zero probability at the poles.
تصویر

ارسال پست