آخرین ذره‌ای که از بین می‌رود چیست؟

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
غلامعلی نوری

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۱/۴/۲۰ - ۰۸:۵۱


پست: 1158

سپاس: 1089

جنسیت:

تماس:

آخرین ذره‌ای که از بین می‌رود چیست؟

پست توسط غلامعلی نوری »

درود

در پایان عمر جهان , که هستی اش نابود می شود آخرین ذره ای که نیست می شود چیست ؟

سالها پیش خوانده بودم که پروتونها آخرین ذره ی مادی شناخته شده هستند که نابود می شوند آیا هنوز این گفته درست است ؟

عبدالرضا علي پور

نام: عبدالرضا علي پور

محل اقامت: بوشهر

عضویت : شنبه ۱۳۹۴/۷/۱۸ - ۰۰:۲۷


پست: 823

سپاس: 172

جنسیت:

Re: آخرین ذره ای که از بین می رود چیست ؟

پست توسط عبدالرضا علي پور »

غلامعلی نوری نوشته شده:
جمعه ۱۳۹۹/۸/۲۳ - ۱۱:۲۰
درود

در پایان عمر جهان , که هستی اش نابود می شود آخرین ذره ای که نیست می شود چیست ؟

سالها پیش خوانده بودم که پروتونها آخرین ذره ی مادی شناخته شده هستند که نابود می شوند آیا هنوز این گفته درست است ؟
سلام دکتر نوری گرامی
جهان درصورتی میتونه نیست و نابود بشود که بتونیم ثابت کنیم از هیچ بوجود امده -- و هیچ را بتونیم تعریف کنیم --به نظر من این یک فرض نمیتونه بیشتر باشه و با عقل جور در نمی اید که بگیم جهان از هیچ بوجود امده درصورتی که هیچ را نمی توانیم تعریف کنیم و بعنوان یک موجودیت تعریفی بشناسیم - اگر اینقدر مطمعنیم که هیچ را میشناسیم و تعریفی براش داریم پس چرا نمیتونیم دایما جهانهای جدیدی خلق کنیم ؟جهان ممکنه تغییر شکل بدهد از این وضعییت موجود به وضعییت دیگری برود ولی بوجود امدنش از هیچ برای من همونقدر گنگ است که نابودو نیست شدنش

نمایه کاربر
غلامعلی نوری

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۱/۴/۲۰ - ۰۸:۵۱


پست: 1158

سپاس: 1089

جنسیت:

تماس:

آخرین ذره‌ای که از بین می‌رود چیست؟

پست توسط غلامعلی نوری »

عبدالرضا علي پور نوشته شده:
جمعه ۱۳۹۹/۸/۲۳ - ۱۴:۰۵
غلامعلی نوری نوشته شده:
جمعه ۱۳۹۹/۸/۲۳ - ۱۱:۲۰
درود

در پایان عمر جهان , که هستی اش نابود می شود آخرین ذره ای که نیست می شود چیست ؟

سالها پیش خوانده بودم که پروتونها آخرین ذره ی مادی شناخته شده هستند که نابود می شوند آیا هنوز این گفته درست است ؟
سلام دکتر نوری گرامی
جهان درصورتی میتونه نیست و نابود بشود که بتونیم ثابت کنیم از هیچ بوجود امده -- و هیچ را بتونیم تعریف کنیم --به نظر من این یک فرض نمیتونه بیشتر باشه و با عقل جور در نمی اید که بگیم جهان از هیچ بوجود امده درصورتی که هیچ را نمی توانیم تعریف کنیم و بعنوان یک موجودیت تعریفی بشناسیم - اگر اینقدر مطمعنیم که هیچ را میشناسیم و تعریفی براش داریم پس چرا نمیتونیم دایما جهانهای جدیدی خلق کنیم ؟جهان ممکنه تغییر شکل بدهد از این وضعییت موجود به وضعییت دیگری برود ولی بوجود امدنش از هیچ برای من همونقدر گنگ است که نابودو نیست شدنش
درود بر جناب مهندس گرامی


از دید فرسایش و تجزیه تدریجی ماده چی ؟


جدا از طول زمان مگر تمام مواد کم کم فرسوده نمی شوند ؟

پس باید زمانی هم فرا برسد که همه ی مواد هستی نابوده تجزیه و فرو پاشیده شوند

ینی روندی بر عکس چیزی که از انجا آغاز شده باشند ؟

ینی زمانی فرا می رسد که از آن پس واکنش های شیمیایی متوقف و تنها حالت فیزیکی مواد می ماند که آن هم کم کم دستخوش پوسیدگی و فرسایش تدریجی می شوند


همون بخار شدن سیاهچاله ها

عبدالرضا علي پور

نام: عبدالرضا علي پور

محل اقامت: بوشهر

عضویت : شنبه ۱۳۹۴/۷/۱۸ - ۰۰:۲۷


پست: 823

سپاس: 172

جنسیت:

Re: آخرین ذره‌ای که از بین می‌رود چیست؟

پست توسط عبدالرضا علي پور »

غلامعلی نوری نوشته شده:
جمعه ۱۳۹۹/۸/۲۳ - ۱۴:۲۰
عبدالرضا علي پور نوشته شده:
جمعه ۱۳۹۹/۸/۲۳ - ۱۴:۰۵
غلامعلی نوری نوشته شده:
جمعه ۱۳۹۹/۸/۲۳ - ۱۱:۲۰
درود

در پایان عمر جهان , که هستی اش نابود می شود آخرین ذره ای که نیست می شود چیست ؟

سالها پیش خوانده بودم که پروتونها آخرین ذره ی مادی شناخته شده هستند که نابود می شوند آیا هنوز این گفته درست است ؟
سلام دکتر نوری گرامی
جهان درصورتی میتونه نیست و نابود بشود که بتونیم ثابت کنیم از هیچ بوجود امده -- و هیچ را بتونیم تعریف کنیم --به نظر من این یک فرض نمیتونه بیشتر باشه و با عقل جور در نمی اید که بگیم جهان از هیچ بوجود امده درصورتی که هیچ را نمی توانیم تعریف کنیم و بعنوان یک موجودیت تعریفی بشناسیم - اگر اینقدر مطمعنیم که هیچ را میشناسیم و تعریفی براش داریم پس چرا نمیتونیم دایما جهانهای جدیدی خلق کنیم ؟جهان ممکنه تغییر شکل بدهد از این وضعییت موجود به وضعییت دیگری برود ولی بوجود امدنش از هیچ برای من همونقدر گنگ است که نابودو نیست شدنش
درود بر جناب مهندس گرامی


از دید فرسایش و تجزیه تدریجی ماده چی ؟


جدا از طول زمان مگر تمام مواد کم کم فرسوده نمی شوند ؟

پس باید زمانی هم فرا برسد که همه ی مواد هستی نابوده تجزیه و فرو پاشیده شوند

ینی روندی بر عکس چیزی که از انجا آغاز شده باشند ؟

ینی زمانی فرا می رسد که از آن پس واکنش های شیمیایی متوقف و تنها حالت فیزیکی مواد می ماند که آن هم کم کم دستخوش پوسیدگی و فرسایش تدریجی می شوند


همون بخار شدن سیاهچاله ها
هستی مرتبا دچار تغییر و تحول است --هر مرگی زایشی نیز در کنار خود دارد ---اگر بخوام از دید فراکتالی هم به موضوع نگاه کنیم در ابعاد کوچکتر هر مرگی و فرسودگی در کنارش تولد ی از نوع خودش دارد اگر ما جهان را گل کلمی بزرگ در نظر بگیریم یکی از از گل کلمها سرونشتی تکرار شونده را نشان میدهد میزان انرژی موجود در ریزترین ابعاد که همون ریسمان ها هستند نیز نمیتواند به کلی نیست و نابود بشود زیرا جهان نه فقط یک سیاه چاله است و نه فقط یک کهکشان در مقابل هر سیاله چاله شدنی ممکن است در ابعادی دیگر در خارج از مشاهدات ما کهکشانهای دیگری نیز در حال خلق شدن باشند - ما که نه دسترسی داریم و نه میتوانیم اندازه گیری و مشاهده کنیم سرعت انبساط جهان و دورشدن ها به ما اجازه مشاهده نمیدهد -- یونیورس خیلی عظیم و نا منتها ست و ما نمیدانیم تا کجاها گستره شده و به چه شکل است هنوز

نمایه کاربر
KhooDam

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۵ - ۲۰:۴۵


پست: 11

سپاس: 5

جنسیت:

Re: آخرین ذره‌ای که از بین می‌رود چیست؟

پست توسط KhooDam »

غلامعلی نوری نوشته شده:
جمعه ۱۳۹۹/۸/۲۳ - ۱۴:۲۰
عبدالرضا علي پور نوشته شده:
جمعه ۱۳۹۹/۸/۲۳ - ۱۴:۰۵
غلامعلی نوری نوشته شده:
جمعه ۱۳۹۹/۸/۲۳ - ۱۱:۲۰
درود

در پایان عمر جهان , که هستی اش نابود می شود آخرین ذره ای که نیست می شود چیست ؟

سالها پیش خوانده بودم که پروتونها آخرین ذره ی مادی شناخته شده هستند که نابود می شوند آیا هنوز این گفته درست است ؟
سلام دکتر نوری گرامی
جهان درصورتی میتونه نیست و نابود بشود که بتونیم ثابت کنیم از هیچ بوجود امده -- و هیچ را بتونیم تعریف کنیم --به نظر من این یک فرض نمیتونه بیشتر باشه و با عقل جور در نمی اید که بگیم جهان از هیچ بوجود امده درصورتی که هیچ را نمی توانیم تعریف کنیم و بعنوان یک موجودیت تعریفی بشناسیم - اگر اینقدر مطمعنیم که هیچ را میشناسیم و تعریفی براش داریم پس چرا نمیتونیم دایما جهانهای جدیدی خلق کنیم ؟جهان ممکنه تغییر شکل بدهد از این وضعییت موجود به وضعییت دیگری برود ولی بوجود امدنش از هیچ برای من همونقدر گنگ است که نابودو نیست شدنش
درود بر جناب مهندس گرامی


از دید فرسایش و تجزیه تدریجی ماده چی ؟


جدا از طول زمان مگر تمام مواد کم کم فرسوده نمی شوند ؟

پس باید زمانی هم فرا برسد که همه ی مواد هستی نابوده تجزیه و فرو پاشیده شوند

ینی روندی بر عکس چیزی که از انجا آغاز شده باشند ؟

ینی زمانی فرا می رسد که از آن پس واکنش های شیمیایی متوقف و تنها حالت فیزیکی مواد می ماند که آن هم کم کم دستخوش پوسیدگی و فرسایش تدریجی می شوند


همون بخار شدن سیاهچاله ها

پوسیدگی فرسایش ومندرس شدن قراضه شدن استهلاک... اینا مربوط به صرفا واکنش های شیمیایی هستش.که مواد از چیزی که ما به عنوان آهن میشناسیم در ترکیب با اکسیژین میشه زنگ آهن.
خدااااااا
تاالآن هیچ نظریه یا حتی حدسی وجود نداره که ماده در تقابل با پاد ماده چه طور نابود میشوند؟؟اصلا شاید بهتر باشه از کلمه ناپدید شدن استفاده کنیم.

بعدش هم کتاب سه دقیقه اول نوشته استیون واینبرگ رو بخونید در این باره خیلی کامل توضیح داده.ولی به نظر من که این کتاب رو دوبار خوندم خیلی از مطالب این کتاب رو قبول نمیکنم.در کل باید گفت اختر فیزیک جهان رو در تقابل ماده وپاد ماده میبینه وانگار اگه یاد ام باشه صرفا نور در پایان جهان موسوم به مهرمبش(عکس مهبانگ) باقی خواهد ماند
من لایه اوزون رو خودم سوراخ کردم

نمایه کاربر
KhooDam

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۵ - ۲۰:۴۵


پست: 11

سپاس: 5

جنسیت:

Re: آخرین ذره‌ای که از بین می‌رود چیست؟

پست توسط KhooDam »

غلامعلی نوری نوشته شده:
جمعه ۱۳۹۹/۸/۲۳ - ۱۴:۲۰
عبدالرضا علي پور نوشته شده:
جمعه ۱۳۹۹/۸/۲۳ - ۱۴:۰۵
غلامعلی نوری نوشته شده:
جمعه ۱۳۹۹/۸/۲۳ - ۱۱:۲۰
درود

در پایان عمر جهان , که هستی اش نابود می شود آخرین ذره ای که نیست می شود چیست ؟

سالها پیش خوانده بودم که پروتونها آخرین ذره ی مادی شناخته شده هستند که نابود می شوند آیا هنوز این گفته درست است ؟
سلام دکتر نوری گرامی
جهان درصورتی میتونه نیست و نابود بشود که بتونیم ثابت کنیم از هیچ بوجود امده -- و هیچ را بتونیم تعریف کنیم --به نظر من این یک فرض نمیتونه بیشتر باشه و با عقل جور در نمی اید که بگیم جهان از هیچ بوجود امده درصورتی که هیچ را نمی توانیم تعریف کنیم و بعنوان یک موجودیت تعریفی بشناسیم - اگر اینقدر مطمعنیم که هیچ را میشناسیم و تعریفی براش داریم پس چرا نمیتونیم دایما جهانهای جدیدی خلق کنیم ؟جهان ممکنه تغییر شکل بدهد از این وضعییت موجود به وضعییت دیگری برود ولی بوجود امدنش از هیچ برای من همونقدر گنگ است که نابودو نیست شدنش
درود بر جناب مهندس گرامی


از دید فرسایش و تجزیه تدریجی ماده چی ؟


جدا از طول زمان مگر تمام مواد کم کم فرسوده نمی شوند ؟

پس باید زمانی هم فرا برسد که همه ی مواد هستی نابوده تجزیه و فرو پاشیده شوند

ینی روندی بر عکس چیزی که از انجا آغاز شده باشند ؟

ینی زمانی فرا می رسد که از آن پس واکنش های شیمیایی متوقف و تنها حالت فیزیکی مواد می ماند که آن هم کم کم دستخوش پوسیدگی و فرسایش تدریجی می شوند


همون بخار شدن سیاهچاله ها
یادم رفت بخار شدن سیاه چاله ها هم طبق نظر اون هاوکینگ اینطوری هستش که طبق اصل عدم قطعیت هایزنبرگ از انرژی خلا یک زوج ماده پاد ماده 0مثلا الکترون پوزیترون)به وجود میاد واگر این اتفاق د رنزدیکی سیاهچاله اتفاق بیفته بازهم طبق اصل عدم قطعیت باید فقط یکشیون جذب بشه ودومی میتونه فرار کنه.سیاهچاله برای جذب اون ذره در میدان گرانشی خودش انرژی صرف میکنه واینطوری از جرم اش کم میشه.البته خیلی طول میکشه مثلا تو مایه های 66^10 سال!!!!

باز هم بگم من این نظریه رو قبول ندارم;چون نمیشه از هیچ چیزی رو به وجود اوورد حتی به شرط اینکه اون رو زود پس بدی.ولی با این حال طبق نظر هاوکینگ سیاهچاله ها هم تبخیر بشن باز ماده در جهان باقی میمونه
من لایه اوزون رو خودم سوراخ کردم

Paradoxy

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ - ۲۲:۱۷


پست: 2211

سپاس: 1237

Re: آخرین ذره‌ای که از بین می‌رود چیست؟

پست توسط Paradoxy »

تاالآن هیچ نظریه یا حتی حدسی وجود نداره که ماده در تقابل با پاد ماده چه طور نابود میشوند؟؟اصلا شاید بهتر باشه از کلمه ناپدید شدن استفاده کنیم.
فرایند نابودی الکترون-پوزیترون وقتی رخ می‌دهد که یک الکترون (-e) و یک پوزیترون (+e، پادذره الکترون) برخورد می‌کنند. نتیجه برخورد نابودی الکترون و پوزیترون و به وجود آمدن فوتونهای پرتو گاما و در انرژی‌های بالاتر، ذرات دیگر، می‌باشد.
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86% ... 9%88%D9%86

ارسال پست