صفحه 1 از 1

چگالی و حجم اولیه

ارسال شده: چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۸ - ۱۷:۵۲
توسط Mardani
چگالی جسمی ۱۱گرم بر سانتی متر مکعب است.اگر این جسم را گرم کنیم به حجمش ۰.۱ حجم اولیه اضافه می شود.در این حالت چگالی جسم بر حسب گرم برسانتی متر مکعب و گرم بر متر مکعب چقدر می شود؟

Re: چگالی و حجم اولیه

ارسال شده: چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۸ - ۱۸:۰۵
توسط rohamjpl
ببینید ساده هست .جرم در هردو صورت یکسان هست.خوب داریم $p1.v1=p2v2 $.حالا در قسمت اول داریم p1=11گرم بر سانتیمتر مکعب و حجم v1 در قسمت دوم شما حجم شما شده 1.1v .خوب طبیعی هست 11.1/1.1میشود 10.09 گرم بر سانتیمتر مکعب .خوب 10.09 گرم بر سانتیمتر مکعب gram per cubic centimeter معادل 10090000 گرم بر متر مکعب (gram per cubic meter)