کرلانس چیست؟

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
۴۲۷۱۹۶۶۴۷۹

نام: پرهام

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۸ - ۲۰:۲۰


پست: 2جنسیت:

کرلانس چیست؟

پست توسط ۴۲۷۱۹۶۶۴۷۹ »

دقیقا این کرولانس چیه
من فقط این اطلاعات رو میدونم که کُرُلانس یک جور ستون برای چیزهای معلق مثل ابر هستش که اون رو نگه میداره و مثل گرد آب میمونه و فقط با چشم عقاب میشه دیدش
میشه توضیح مختصری در این باره بدید

پرهام parham

نام: پرهام اصغری

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۹ - ۱۵:۴۶


پست: 1جنسیت:

Re: کرلانس چیست؟

پست توسط پرهام parham »

منم این سوال رو دارم

نمایه کاربر
rohamjpl

نام: roham hesami

محل اقامت: Tehran -Qeytariyeh, Ketabi Street, 8 meters from Saba

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 333

سپاس: 167

جنسیت:

تماس:

Re: کرلانس چیست؟

پست توسط rohamjpl »

carlance معنی مراقبت را میده اما اگر منظور شما کوواریانس هست یعنی متغییر
در فیزیک ، اصل کوواریانس بر تدوین قوانین فیزیکی فقط با استفاده از مقادیر فیزیکی که اندازه گیری هایی که مشاهده گران در چارچوب های مختلف مرجع می توانند به طور صریح با هم ارتباط برقرار کنند ، تأکید دارد.
ریاضی، مقادیر فیزیکی باید تبدیل covariantly ، این است که، تحت برخی نمایندگی از گروه از تبدیلات مختصات بین فریم ها مجاز مرجع از نظریه فیزیکی است.از این گروه به عنوان گروه کوواریانس یاد می شود .
اصل کوواریانس نیازی به عدم تغییر قوانین فیزیکی تحت گروه تحولات قابل قبول ندارد گرچه در بیشتر موارد معادلات در واقع غیرقابل تغییر هستند. با این حال ، در تئوری فعل و انفعالات ضعیف ، معادلات تحت بازتاب ثابت نیستند (اما البته هنوز هم متغیر هستند).در مکانیک نیوتنی فریم های مرجع قابل قبول فریم های اینرسی با سرعت نسبی بسیار کوچکتر از سرعت نور هستند . زمان پس از آن مطلق است و تحولات بین قابهای قابل قبول ارجاعات ، تحولات گالیله ای هستند که (همراه با چرخش ها ، ترجمه ها و بازتاب ها) گروه گالیله را تشکیل می دهند . مقادیر فیزیکی متغیر مقیاس های مقیاسی اقلیدسی ، بردارها و سنجشگرها هستند . یک مثال از یک معادله متغیر قانون دوم نیوتن است ،
$ \vec{F} = \frac{dp}{dt} = m \vec{a} + \frac{dm}{dt} \vec{v}$
فیزیک ، مبنایی بعنوان مجموعه ای از محورهای مرجع تصور می شود. تغییر مقیاس در محورهای مرجع مربوط به تغییر واحد در مسئله است. به عنوان مثال، با تغییر مقیاس از متر به سانتی متر (است که، تقسیم مقیاس از محور مرجع توسط 100)، اجزای یک اندازه گیری سرعت بردار هستند ضرب توسط 100. بردارها نمایش این رفتار تغییر مقیاس معکوس به تغییرات در مقیاس به محورهای مرجع و متعاقباً متناقض خوانده می شوند . در نتیجه ، بردارها اغلب دارای واحدهای مسافت یا فاصله با واحدهای دیگر هستند (مثلاً سرعت دارای واحدهای فاصله تقسیم بر زمان است).
در مقابل ، بردارها (که بردارهای دوتایی نیز نامیده می شوند ) به طور معمول دارای واحدهای معکوس فاصله یا عکس وارونه فاصله با واحدهای دیگر هستند. به عنوان مثال یک پنهان گرادیان است که دارای واحدهای مشتق فضایی یا فاصله 1 است . اجزای covectors در تغییر همان راه به عنوان تغییرات مقیاس محور مرجع و به تبع آن نامیده می شوند هموردا .
مفهوم سوم مربوط به کوواریانس و واریانس عدم تحقق است . یک نمونه از مشاهدات فیزیکی که با تغییر مقیاس در محورهای مرجع تغییر نمی کند ، جرم یک ذره است که دارای واحدهای جرم است (یعنی هیچ واحد فاصله ای). تنها، اسکالر ارزش توده ای مستقل از تغییرات به مقیاس محور مرجع است و به تبع آن است که به نام ثابت .
کوواریانس و واریانس توضیح می دهد که چگونه توصیف کمی موجودات هندسی یا فیزیکی خاص با تغییر اساس تغییر می کند .
، یک تاپل از اعداد برای تعریف یک نقطه در یک فضای موقعیت . توجه داشته باشید که اساس و کوبازیس فقط در زمانی که پایه متعامد باشد ، همزمان می شوند .
در فیزیک ، مبنایی بعنوان مجموعه ای از محورهای مرجع تصور می شود. تغییر مقیاس در محورهای مرجع مربوط به تغییر واحد در مسئله است. به عنوان مثال، با تغییر مقیاس از متر به سانتی متر (است که، تقسیم مقیاس از محور مرجع توسط 100)، اجزای یک اندازه گیری سرعت بردار هستند ضرب توسط 100. بردارها نمایش این رفتار تغییر مقیاس معکوس به تغییرات در مقیاس به محورهای مرجع و متعاقباً متناقض خوانده می شوند . در نتیجه ، بردارها اغلب دارای واحدهای مسافت یا فاصله با واحدهای دیگر هستند (مثلاً سرعت دارای واحدهای فاصله تقسیم بر زمان است).
در مقابل ، بردارها (که بردارهای دوتایی نیز نامیده می شوند ) به طور معمول دارای واحدهای معکوس فاصله یا عکس وارونه فاصله با واحدهای دیگر هستند. به عنوان مثال یک پنهان گرادیان است که دارای واحدهای مشتق فضایی یا فاصله 1 است . اجزای covectors در تغییر همان راه به عنوان تغییرات مقیاس محور مرجع و به تبع آن نامیده می شوند هموردا .
مفهوم سوم مربوط به کوواریانس و واریانس عدم تحقق است . یک نمونه از مشاهدات فیزیکی که با تغییر مقیاس در محورهای مرجع تغییر نمی کند ، جرم یک ذره است که دارای واحدهای جرم است (یعنی هیچ واحد فاصله ای). تنها، اسکالر ارزش توده ای مستقل از تغییرات به مقیاس محور مرجع است و به تبع آن است که به نام ثابت .تصویر
تصویر

ارسال پست