صفحه 1 از 1

چرا کار خالص در سیستم رشته قرقره صفر است؟

ارسال شده: چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۹ - ۰۷:۰۳
توسط rohamavation
در هر سیستم قرقره ای ، که قرقره ها و رشته ها بدون جرم و اصطکاک هستند ، چرا کار خالص توسط Tension صفر انجام می شود؟
در سیستم هایی که توصیف می کنید ، هر رشته همیشه دو جرم را به هم متصل می کند. نیروی کششی که توسط این رشته به این دو جرم وارد می شود از نظر جابجایی از نظر اندازه برابر و از جهت مخالف است. از این رو ، کار انجام شده توسط هر رشته بر روی دو توده متصل شده دارای علامت مخالف است. در نتیجه ، اگر تمام کمک های حاصل از هر رشته و هر جرم را جمع کنید ، کار خالص انجام شده توسط کشش صفر است.در دو سیستم حرکت وابسته به جرم با قرقره ها ، نسبت های جابجایی کشش معکوس یکدیگر هستند. یعنی با توجه به بلوک های A و B ، جایی که A توسط قرقره ها به تعداد مشخصی از کابل ها متصل می شود ، و B به تعداد m تعداد کابل ها متصل می شود. نسبت نیروها $\frac{n}{m}$ و نسبت جابجایی ها $\frac{m}{n}$خواهد بود. از اینجا شاید بتوانید حدس بزنید که آنها می توانند برابر باشند ، اما برای اطمینان ، در اینجا برخی از کارهایی است که می توانید بررسی کنید.
حرکت وابسته در سیستم های قرقره این را به ما می گوید
${\Delta}s_B = -{\Delta}s_A \frac{n}{m}$کار بر روی A به سادگی است
${\int_0^{x_A}}\vec{F_A}\cdot d\vec{x_A} = W_A = T n{\Delta}s_A$در مقایسه با کار در B ،
${\int_0^{x_B}}\vec{F_B}\cdot d\vec{x_B} = T m{\Delta}s_B =$که$T m(-{\Delta}s_A \frac{n}{m}) =$و$W_B = -T n {\Delta}s_A = -W_A$
و
${\Sigma}{\int}\vec{F}\cdot d\vec{x_i} = 0$سپس می توانید این را به یک سیستم قرقره چندگانه تعمیم دهید و بگویید کار یک زیر سیستم قرقره معادل WA و زیر سیستم دیگر معادل WB است.4 پاسخ در سیستم هایی که توصیف می کنید ، هر رشته همیشه دو جرم را به هم متصل می کند. نیروی کششی که توسط این رشته به این دو جرم وارد می شود از نظر جابجایی از نظر اندازه برابر و از جهت مخالف است. از این رو ، کار انجام شده توسط هر رشته بر روی دو توده متصل شده دارای علامت مخالف است.i hope i helped roham smile260 smile072