جهت نیروی کشش و بازیابی نیروی

مدیران انجمن: javad123javad, parse

ارسال پست
نمایه کاربر
rohamjpl

نام: Roham Hesami

محل اقامت: Tehran, Qeytariyeh

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 929

سپاس: 601

جنسیت:

تماس:

جهت نیروی کشش و بازیابی نیروی

پست توسط rohamjpl »

تصویر من یک قطعه بلوک به جرم m دارم که با کمک یک رشته بدون جرم از یک قرقره با جرم کمتر آویزان است. انتهای دیگر رشته به دیواره متصل است.
Fg نیروی گرانشی است که به سمت پایین و Fs نیروی بازیابی فنر است که به سمت چپ عمل می کند. T نشان دهنده کشش در رشته است.
من باید نتیجه تعادل فنر را می یافتم و فرض می کردم که این نیرو در تعادل فنر خواهد بود (برای اندازه گیری امتداد فنر).
اما به نظر نمی رسد که من می توانم نیروی کششی بین تعادل فنر و دیوار را درک کنم. اگر در نظر بگیرم که تعادل فنر یک بلوک است ، پس نیروی کششی به سمت چپ و دارای بزرگی T خواهد بود. (روی دیوار)درک شهودی من از مسئله این است که چون بدن جمع نمی شود ، مشکل شبیه مسئله قبلی است و بنابراین وزنی که با فنر اندازه گیری می شود وزن یک بلوک است. اما آیا این صحیح است؟ اگر چنین است ، جهت بازیابی نیروی فنر چگونه خواهد بود؟
همچنین اگر به جای تعادل فنر ، یک بلوک صلب در همان موقعیت تصور کردم ، پس نیروی خالص روی بلوک صفر خواهد بود ، اما وقتی از تعادل فنر استفاده می کنم ، وزن اندازه گیری شده متفاوت است ، چرا اینطور است؟آنچه باید به یاد داشته باشید این است که فنر متحرک نیست و بنابراین نیروی یک طرف آن همان نیروی طرف دیگر آن است.
من دو نمودار شما را ترکیب کرده ام.بنابراین یا فکر می کنید دیوار در حال کشیدن رشته در نمودار اول شماست یا بیت سمت چپ در نمودار دوم.تصویر
i hope i helped roham hesami smile260 smile261 smile072
تصویر

ارسال پست