دلیل وجود نیروی 2T در بلوک

مدیران انجمن: javad123javad, parse

ارسال پست
نمایه کاربر
rohamjpl

نام: roham hesami

محل اقامت: Tehran -Qeytariyeh, Ketabi Street, 8 meters from Saba

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 747

سپاس: 434

جنسیت:

تماس:

دلیل وجود نیروی 2T در بلوک

پست توسط rohamjpl »

تصویر ، من گیج شده ام که چرا 2T بلوک 20 کیلوگرمی را در سمت چپ می کشد. T کشش در رشته دیگر است. با توجه به اینکه هر دو یک رشته هستند ، آیا نیرویی فقط T وجود نخواهد داشت؟
به نظر می رسد در این مشکل ، حرف T به میزان کشش هر رشته سیم / طناب / رشته نسبت به بلوک اختصاص داده شده است. از آنجا که دو سیم از این نوع سیم کشیده شده است ، کل نیروی T است.
با استفاده از این طناب ها ، درک این نکته نیز مفید است که اگر در یک طرف رشته یک نیروی T وجود داشته باشد ، همان نیروی (در جهت مخالف) در طرف دیگر رشته است. از این رو ، T در حال کشیدن توده آویزان ، و T در کشیدن در ستون است.
این مسئله نمایشی عالی از چگونگی استفاده از قرقره ها برای تقویت مقدار کل نیرو (2T ناشی از یک نیروی کوچک است (در این حالت ، توده آویزان) است.این پاسخ بسیار ساده ای به آن دارد. بگذارید جرم قرقره برابر m باشد (قرقره ایده آل بدون جرم است) و با شتاب حرکت می کند.
بگذارید $T'$ کشش در رشته اتصال قرقره به بلوک جرم 20 کیلوگرم و T کشش در رشته اتصال قرقره به بلوک دیگر و پشتیبانی باشد.از آنجا که رشته ها بدون جرم هستند و کشش ناپذیر در هر رشته یکسان است.تصویر
با استفاده از قانون دوم نیوتن در مورد قرقره ، معادله حرکت زیر را بدست می آوریم ،
$ma=2T-T'$
در بیشتر سوالات فرض پیش فرض این است که پولی ها بدون جرم (یا ایده آل) هستند. قرقره مشکل شما نیز ایده آل است مگر اینکه خلاف آن گفته شود.$\therefore \space T'=2T$
$T'$ دو برابر T خواهد بود و مستقل از مقدار شتاب قرقره است. این روش برقراری ارتباط بین تنش ها در هنگام حرکت قرقره ها بسیار مفید است.
برای بلوک 20 کیلوگرمی ، معادله حرکت داده می شود ،$20a=T'$
یا $20a=2T$
از معادله (1) ، همچنین نتیجه می شود که اگر پولی جرم داشته باشد ، T ′ ≠ 2T.
hope I help you I hope I help you understand the question. Roham Hesami smile072 smile262
تصویر

ارسال پست