درک فرمول ضربه$ J = ∑FΔt$

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
rohamjpl

نام: Roham Hesami رهام حسامی

محل اقامت: فعلا تهران قیطریه بلوار کتابی 8 متری صبا City of Leicester Area of Leicestershire LE7

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2108

سپاس: 3824

جنسیت:

تماس:

درک فرمول ضربه$ J = ∑FΔt$

پست توسط rohamjpl »

میفهمم، متوجه هستم، درک میکنم ایمپالس اصطلاحی است که تأثیر کلی نیرویی را که در طول زمان وارد می شود کمیت می کند.انگیزه نیرو چیست؟
اگر نیرو ثابت باشد ، نیروی نیرو حاصل نیروی حاصل از ΣF و مدت زمان این نیرو Δt است. ایمپالس نیرو علت تغییرات حرکت است و بنابراین به حرکت تبدیل می شود. برای تغییر حرکت بدن باید سرعت یا جرم آن را تغییر دهیم.تفاوت بین نیرو و ایمپالس چرا اگر همان زمان (کوتاه) در یک تصادف اتفاق بیفتد ما آن را یک ضربه می نامیم؟فکر کردن در مورد یک سیستم فیزیکی که شامل نیرویی باشد که برای مدت زمان صفر فعالیت می کند دشوار است. با این حال فکر می کنم در نظر گرفتن یک برخورد ، شاید بین دو توپ بیلیارد مفید باشد.وقتی توپ ها برخورد می کنند حرکت آنها تغییر می کند. ما می دانیم که تغییر حرکت فقط ایمپالس است و می دانیم که ایمپالس توسط:$J = \int F(t)\,dt
$
جایی که من از یک انتگرال استفاده کرده ام زیرا نیرو معمولاً در هنگام برخورد ثابت نیست.
اگر از گلوله های نرم مرکب استفاده کنیم ، در اثر لمس توپ ها مدت زمان نسبتاً طولانی به طول می انجامد ، سپس یکدیگر را فشرده کرده و دوباره جدا می کنیم. اگر ما از توپ های بسیار سخت استفاده کنیم ، زمان برخورد بسیار کوتاه تر خواهد بود زیرا توپ ها تغییر شکل چندانی ندارند. با توپهای نرم برای مدت طولانی نیروی کم می آوریم ، با توپهای سخت برای مدت کوتاهی نیرو زیادی می گیریم ، اما در هر دو حالت (با فرض کشش برخورد) انگیزه (و تغییر حرکت) یکسان است .
هنگامی که ما در حال محاسبه نحوه پس زدن توپ ها هستیم ، ما به طور کلی سیستم را ساده می کنیم و تصور می کنیم که برخورد صفر است. در این حالت وضعیت غیر فیزیکی به دست می آید که نیرو نامحدود است اما برای مدت زمان صفر عمل می کند ، اما اهمیتی نمی دهیم زیرا آن را به عنوان مورد محدود کننده نیروی افزایش دهنده برای کاهش دوام تشخیص می دهیم و می دانیم که با توجه به این که فشار ، فشار ثابت می ماند حد.
من مطمئن نیستم که فکر کردن در مورد نیروی جاذبه مفید باشد ، زیرا من نمی توانم یک سیستم فیزیکی مشابه را ببینم که بتوانیم نیروی گرانش را در زمان صفر یک ضربه غیر صفر منتقل کنیم.
اگر من درست فهمیدم ، شما می گویید که باید وقتی t = 0 هستیم آن را به عنوان ایمپالس در نظر بگیریم ، در غیر این صورت این نیرو است.
من می گویم که اگر ما از یک مدل ایده آل استفاده کنیم که در آن حد زمان برخورد صفر را بگیریم ، وقتی نیرو این کار را نمی کند ، یک مقدار کاملاً مشخص باقی می ماند.
با این حال باید تأکید کنم که این ایده آلی است که هرگز در دنیای واقعی حاصل نشده است. در برخوردهای واقعی ، نیرو و ضربه هر دو عملکرد خوب زمان را حفظ می کنند و ما می توانیم محاسبات خود را با استفاده از نیرو یا با استفاده از تکانه انجام دهیم. ما به طور معمول هرکدام را راحت تر انتخاب می کنیم.نیرو یک تکانه نیست ، یک نیرو است. نیرویی می تواند بدون تولید هیچ کاری وجود داشته باشد ، تنش ها در مواد معمولاً توسط نیروهایی وارد می شوند که به همان ماده جامد وارد می شوند و با خود مخالفت می کنند و بنابراین هیچ کاری تولید نمی کنند. بعضی از نیروها به تماس احتیاج دارند ، بعضی از نیروها به آن نیاز ندارند (محدوده نامحدود ، با کاهش فاصله). تا زمانی که تحت تأثیر نیرو باشید و با آن مقابله نشود ، از آن کار خواهید گرفت. اگر مدت زمان تأثیرگذاری آن با توجه به مقیاس زمانی شما کوتاه باشد ، حرکت خطی حاصل از آن می تواند یک ایمپالس تلقی شود.

$\begin{align}
J = \sum F \Delta t &= \Delta p \\
\sum F &= \frac{\Delta p}{\Delta t} \\
&= \frac{mv_2 - mv_1}{\Delta t} \\
&= m \cdot \frac{\Delta v}{\Delta t} \\
&= ma
\end{align}
{"mode":"full","isActive":false Equation of Roham}$ ضربه است ، p حرکت است
با این حال ، فقط با نگاه کردن به معادله
$J = \sum F \Delta t
$
به نظر من فکر می کنم که اگر برای همان نیرو ، زمان بیشتر باشد ، ضریب زیاد است. اما من فکر می کنم این اشتباه است؟ نیروی وارده به یک جسم، به آن تغییر سرعت (شتاب) می‌دهد. هر چه نیرو به مدت بیشتری به جسم اعمال شود، تغییر تکانه جسم بیشتر خواهد بود.من فکر می کنم برای یک نیروی خاص ، اگر من آن را در مدت زمان کوتاهی اعمال کنم یک قضیه بزرگتر وجود دارد؟ چگونه می توانم معادله فوق را بصورت بصری تری و بدون گسترش آن درک کنم؟این صحیح است ، برای توسعه درک شهودی ، باید فقط درک کنیم که انگیزه صرفاً به تغییر حرکت اشاره دارد. بنابراین بگذارید بگوییم شما یک نیروی 1N به یک جسم وارد می کنید. آیا اگر 1N را برای 1s یا 1N را برای 5s اعمال کنید ، جسم تغییر بیشتری در حرکت خواهد داشت؟
بنابراین واضح به نظر می رسد که زمان تحمل بیشتر منجر به ضربه بیشتری می شود.ضربهای که توسط جسم تجربه می شود برابر با تغییر حرکت جسم است. در فرم معادله ، F • t = m • Δ v. در برخورد ، اشیا یک ضربه را تجربه می کنند. ضربه ایجاد می کند و برابر با تغییر حرکت است.hope I help you I hope I help you understand the question. Roham Hesami smile072 smile261 smile260
تصویر

ارسال پست