چرا این دستگاه حرکت دائمی مغناطیسی کار نمی کند؟

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
rohamjpl

نام: Roham Hesami رهام حسامی

محل اقامت: فعلا تهران قیطریه بلوار کتابی 8 متری صبا City of Leicester Area of Leicestershire LE7

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2108

سپاس: 3824

جنسیت:

تماس:

چرا این دستگاه حرکت دائمی مغناطیسی کار نمی کند؟

پست توسط rohamjpl »

آهن ربا (توپ قرمز) توپ را به سمت سطح شیب دار بالا می کشد و سپس توپ را از سوراخ رها می کند ، سپس واردسوراخ می شود و دوباره سطح شیب دار را بالا می برد. ترمودینامیک نشان می دهد که این نمی تواند کارساز باشد.تصویر
از دیدگاه مکانیک و مغناطیس ، چه اتفاقی می افتد که شما این کار را انجام می دهید ، و چرا نمی تواند اتفاق بیفتد؟تصویر
من یک منبع می گویم که اگر بدون اصطکاک باشد ، کار می کند و ما سعی نمی کنیم از آن انرژی بگیریم (اینجا) ، بنابراین به تعبیری خاص ، بسیار نزدیک است (ممکن است آنها یک تجزیه و تحلیل کامل ارائه ندهند .)فرض سقوط توپ از طریق سوراخ مشکلی ندارد. حتی اگر نیروی مغناطیسی زیاد باشد ، فقط باید از مولفه گرانش در امتداد سطح شیب دار بزرگتر باشد. این جز mg mgcosθ است. هنگامی که توپ به سوراخ می رود ، جاذبه توپ احساس می شود به میلی گرم ، بنابراین ممکن است توپ ای که در ابتدا بالا می رفت اکنون پایین برود.
با این حال ، توجه کنید که وقتی توپ به سمت پایین حرکت می کند ، نیروی جاذبه دوباره شروع به کاهش می کند (در حال افقی شدن است همچنین با دور شدن توپ از آهنربا ، نیروی مغناطیسی نیز کاهش می یابد. اگر یک نمودار در مورد هر دو نیرو ایجاد کنید ، می بینید که همیشه وجود دارد نقطه ای در مسیر توپ زمانی که هر دو نیرو دارای اندازه یکسانی هستند اما علامت مخالف دارند. این موقعیت تعادل توپ خواهد بود ، در صورتی که اگر تمام انرژی جنبشی اولیه آن را استخراج کنید ، در حالت استراحت خواهد ماند. بنابراین بعد از همه.
فیزیک نیوتونی قطعاً از وجود هر حرکت دائمی "واقعی" جلوگیری می کند. تحت شرایط خاص ، می توانیم با اعمال منطقی اصول به حرکتی تقریباً دائمی دست یابیم و سپس سوالاتی مانند "اگرچه هیچ کاری را نمی توان از سیستم حذف کرد ، اما آیا طول عمر نیروی مغناطیسی در یک آهنربا کافی است که برای چندین سال کارکرد قابل قبول است" پاسخ؟"
در مورد دستگاه دستگاهی که در س سوال نشان داده شده است ، که تغییری در دستگاه جان ویلکینز مشابه این دستگاه است ، مشکلات موجود در دستگاه ویلکین با طراحی نشان داده شده در اینجا پیچیده است. جاذبه نیروی طاقت فرسایی است که باید در این آزمایش غلبه کرد ، اصطکاک فقط قسمت کوچکی را بازی می کند ، اما ما همچنین نمی توانیم جریان القایی در حرکت توپ را نادیده بگیریم ، که در نهایت به نیروی اصلی تخریب دوام حرکت تبدیل می شود. در اینجا ، اگر آهنربا به اندازه کافی قدرت داشت تا بر اینرسی و نیروی گرانش وزن بر روی یک شیب غلبه کند ، انرژی کافی برای اتصال به آهنربا در بالا خواهد داشت. حتی بدون اصطکاک ، و بگذارید بگوییم که ما توپ را از بالا شروع کردیم تا یک نیروی جنبشی اولیه به آن بدهیم ، وقتی به سوراخ دوم رسید ، آهنربا نه تنها باید بر نیروی جاذبه غلبه کند ، بلکه حرکت کلی دور از آهنربا در بالا ، همانطور که از سوراخ 2 عبور می کند ، بیشتر شبیه اسکی بازانی می شود که پرش اسکی انجام می دهند و از ماشین دور می شوند. بنابراین آهنربا نیز باید این حرکت را انجام دهد و جهت توپها را معکوس کند زیرا اکنون نیز با سرعتی برابر با انرژی جنبشی حاصل از انداختن توپ منهای اصطکاک دور می شود.
یک سطح شیب دار اضافی در پایین بر این مسئله غلبه می کند ، که با تبدیل حرکت خطی به حرکت زاویه ای که جهت توپ را معکوس می کند و آن حرکت جنبشی را حفظ می کند تا توپ را به سمت نیمه رمپ حرکت دهد. حتی در این صورت ، این برای غلبه بر جاذبه ، اصطکاک و نیروی مقابله با یک جریان القایی کافی نیست تا بتواند توپ را تا انتها بکشد ، در حالی که به اندازه کافی ضعیف است تا توپ را از سوراخ رها کند. من معتقدم ، اما آزمایش یا اثبات نکرده ام ، که شاید کاهش جاذبه این دستگاه را مانند ماه امکان پذیر کند. همچنین به نظر می رسد ، از آنجا که توپ از فلز ساخته شده است که به آهن ربا جذب می شود ، نیروهای موجود در توپ می توانند یک میدان شمارنده جریان القایی را تنظیم کنند ، به دلیل ماده ای که توپ ساخته شده و در میدان است. یک اثر لنز معکوس وجود دارد که همچنین می تواند نیرویی را که مغناطیس باید از آن عبور کند ، کمک کند. این امر به یک تعادل فوق العاده زیبا بین یک نیروی کاملاً جذاب و نیروهای مخالف نیاز دارد. دستگاه بسیار امیدوار کننده به نظر می رسد. اما ، در یک سطح بسیار ظریف دارای نیروهای متقابل از جاذبه ، اصطکاک و یک اثر معکوس لنز است که با انرژی جنبشی ساخته شده در حرکت توپها مقابله می کند که باعث می شود عمل به سرعت ادامه یابد.
، از طریق فشار دادن قدرت آهنربا الکتریکی پنهان شده در پایه که آهنربا دائمی را پنهان کرده است ، بر این اثر غلبه می کند. با خاموش کردن آهنربای الکتریکی در لحظه مناسب یا به صورت دستی یا با حس القایی ، توپ افت می کند. موافقم که بسیار نزدیک به امکان است. اما ، این فقط امکان پذیر نیست من تصور می کنم که ممکن است بتوانم نیروی جاذبه را تغییر دهم تا عملکرد دستگاه تحت نیروی جاذبه مناسب کافی باشد ، اما واقعاً این نگرانی را دارم که جریان های گردابی در توپی فلزی نیروی نهایی را ایجاد کنند که با هرگونه احتمال کار کردن آن مقابله کند.
به عنوان یک مسئله میدان مغناطیسی ، به دلیل قوانین ماکسول و قانون لنز ، مسئله از نظر ریاضی بسیار پیچیده تر است ، ما تمایل داریم که اثر توپ را روی میدان مغناطیسی نادیده بگیریم زیرا این امر باعث حرکت و تغییر چگالی شار می شود جریانی را القا می کند که در حرکت و تراکم شار در مخالفت با حرکت تأثیر می گذارد.hope I help you I hope I help you understand the question. Roham Hesami smile072 smile261 smile260
تصویر

ارسال پست