صفحه 1 از 1

اگر مولفه نیروی افقی صفر باشد چگونه یک هواپیما می تواند بچرخد؟

ارسال شده: پنج‌شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۰ - ۰۷:۴۵
توسط rohamavation
در اینجا ساده ترین نمودار چرخش هماهنگ است
تصویر
بودن:
L = بالابر آیرودینامیک
τ = زاویه بین جزء عمودی و بالابر
Fc = "نیروی" گریز از مرکز
در بسیاری از کتاب ها می توانید بخوانید:
$L\cdot sin(\tau) = Fc = m \cdot (V^2)/R$ که در آن R شعاع انحنا است.
سپس، اگر نیروی خالص وجود نداشته باشد، چگونه یک هواپیما می تواند بچرخد؟ منظورم این است که از قانون دوم نیوتن داریم که F=m⋅a و در این مورد نیروی گریز از مرکز مولفه بالابر را در صفحه افقی جبران می کند.
مشکل تصویری که به آن نگاه می کنید این است که هم نیروهای واقعی و هم نیروهای ظاهری نشان داده شده اند.
نیروی واقعی نیروی گریز از مرکز است (که به نوبه خود فقط جزء افقی نیروی بالابر است)، نیروی گریز از مرکز وجود ندارد، فقط یک "تأثیر" از مرکز مرکز است که توسط شخصی که در هواپیما ایستاده دیده می شود. چارچوب مرجع غیر اینرسی).
هواپیما به صورت دایره ای پرواز می کند زیرا جزء گریز از مرکز هواپیما را به سمت مرکز پیچ می کشد، نیروی گریز از مرکز تنها چیزی است که شخص در هواپیما احساس می کند، اما نیروی واقعی نیست که بر روی هواپیما اثر می کند، بلکه نمایشی از نیروی گریز از مرکز است. اینرسی هواپیما (و فرد داخل).
در چارچوب مرجع اینرسی، نیروی افقی وارد بر هواپیما نامتعادل است. این باعث می شود که هواپیما در جهت نیروی خالص افقی، عمود بر جهت پرواز، شتاب بگیرد و مسیر هواپیما را منحنی کند.
قانون «واکنش برابر و متضاد» به این معنا نیست که هر نیرویی که بر هر جسمی وارد می‌شود، همیشه متعادل است. اگر نیروها همیشه متعادل بودند، هیچ چیز حرکت نمی کرد. هواپیما نمی‌توانست فضای پارک خود را ترک کند، چه برسد به اینکه وارد هوا شود و بچرخد.
من اوقات قاب‌های غیر اینرسی را در نظر می‌گیرم که در آنها نیروی گریز از مرکز بر روی هواپیما وجود داره برای ساختن چنین چارچوب مرجعی، من فرض می‌کنم که چارچوب مرجع نسبت به یک چارچوب مرجع اینرسی در حال چرخش است. در حین چرخش، چارچوب مرجع متصل به هواپیما چنین چارچوب مرجعی است، اما فقط به این دلیل که هواپیما در حال چرخش است.
به عبارت دیگر، نیروهای نشان داده شده در شکل نمی توانند همه در چارچوب مرجع اینرسی وجود داشته باشند، و نمی توانند در چارچوب مرجع هواپیمایی که مستقیم پرواز می کند (بدون چرخش) وجود داشته باشند، اما همه آنها در چارچوب غیر اینرسی وجود دارند. چارچوب مرجع هواپیمایی که در حال چرخش است. مهم نیست که چگونه به آن نگاه کنید، یک جزء افقی بلند کردن هواپیما توسط بانک باید با چرخش همراه باشد.hope I helped you understand the question. Roham Hesami, sixth
semester of aerospace engineering
smile072 smile072 رهام حسامی ترم ششم مهندسی هوافضاتصویر
smile260 smile016 :?: