اصطلاحات مهندسی هوافضا

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: فعلا تهران قیطریه بلوار کتابی 8 متری صبا City of Leicester Area of Leicestershire LE7

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2469

سپاس: 4615

جنسیت:

تماس:

اصطلاحات مهندسی هوافضا

پست توسط rohamavation »

تکنیسین هواپیمایی با دانش فنی و تجربه کـــافی که میتواند مراحل مختلف ...a&p
یاتاقانهایی که تحت زاویه ‎ 90 یا ‎ 270 درجه بطور عمود بر محور طولی رس ...abeam
عدم دقت هندسی سیستمهای اپتیکی (علماپتیک) ، جابجائی زاویه ای ظاهری درج ...aberration
کنده شدن و از بین رفتن مواد سطحی یک جسمدر اثر تبخیر و گداز و غیرهablate
سپر حرارتیablating material
دستگاه مختصات قائمablique coordinates
متوقف کردن یک سلسله عملیات در حال اجراءabort
سایشabrasion
ماده سایاabrasive
طول (محور مختصات) ، خفت ، محور طولهاabscissa
مطلقabsolute
ارتفاع سنج یا فرازیابی که ارتفاع واقعییا فاصله واقعی هواپیما را از زم ...absolute altimeter
ارتفاع مطلقabsolute altitude
حداکثر ارتفاع نسبت بسطح دریا که هواپیمامیتواند تحت فشار استاندارد شرو ...absolute ceiling
رطوبت مطلقabsolute humidity
فشار مطلقabsolute pressure
سیستم واحدها که در آن کمترین تعداد واحدیا یکه بعنوان واحدهای اصلی انت ...absolute system of units
دمای مطلقabsolute temperature
خلاء مطلقabsolute vacuum
صفر مطلقabsolute zaro
جذب ، درکشیabsorption
طیف جذبیabsorption spectrum
رابطهای لوله ای پخدار با زاویه ‎ 35 درجهac fittings
پمپ کوچکی که به منظور تامین فوری مخلوطغلیظ سوخت و هوا در کابراتور تعب ...accelerating pump
شتابacceleration
شتاب دهندهaccelerator
سیم پیچی سری که در تنظیم کننده های ولتااز نوع نوسان ساز با باز شدن دو ...accelerator winding
شتاب سنجaccelerometer
پذیرشacceptance
گیرندهacceptor
پانل یا قابی که برای آسانترکردن تعمیراتو بازرسی براحتی برداشته و یا ن ...access panel
متعلقاتaccessories
قسمتی از موتور که متعلقات روی آن نصب شودaccessory of section
انبارهaccumulator
استنacetone
گاز استیلنacetylene gas
اسیدacid
ترکیبی که با قلم زنی سطح فلز باعث اتصالبهتر لایه های پرداخت با سطح فل ...acid diluent
واحدی برای مساحت سطح زمین برابر ‎4047 متر مربعacre
آکروباتیکacrobatics
پلاستیک ترموست شفاف از جنس استرهایپلیمریزه اسیدهای آکریلیکacrylic
لاکهای آکریلیک که دارای حلالهای بسیار فراربوده و برای پرداخت سطح هواپ ...acrylic lacquer
سیلندر پیستون عمل کننده ، سیلندر محرکactuating cylinder
اهرمهایی که کابلهای کنترل به آنهامتصل شده و توسط آنها سطوح فرامین را ...actuating horns
سیلندر پیستون عمل کنندهactuator
قسمت متحرک یک عمل کننده یا محرکهیدرولیکی یا نیوماتیکیactuator piston
وفق دادنadapt
مبدلadapter
افزودنیadditive
بی در روadiabatic
تغییرات آدیابتیکadiabetic changes
میزان افت آدیابتیکadiabetic lapse rate
الحاقیAdjoint
وسیله ای برای درآوردن دنده یاروزه در سطحخارجی اجسامadjustable split die
تثبیت کننده افقی قابل تنظیم هواپیماadjustable stabilizer
آچار فرانسهadjustable wrench
ملخ با گام قابل کنترلadjustable-pitch propeller
جذب ، کشش سطحیadsorption
ریاضیات پیشرفتهAdvanced Mathematics
محاسبات عددی پیشرفتهAdvanced Numerical Calculations
آدوانسadvanced timing
جابجایی و حرکت طبقات اتمسفری بصورت افقیو تحت تاثیر گرماadvection
شرایط پروازی که در آن دماغه هواپیما درخلاف جهت مطلوب منحرف میشودadverse yaw
هواییaerial
آنتن (هوائی)aerial antenna
مسیر مسابقه هواییaerial racetrack
نقشه برداری هواییaerial survey
نمایش آکروباتیک هواییaerobatic air display
تعادل آیرودینامیکیaerodynamic balance
وسیله ای برای معکوس کردن نیروی جلوبرaerodynamic blockage thrust reverser
استفاده از ترمزهای هوایی یا چترaerodynamic braking
مرکز آیرودینامیکیaerodynamic center (ac)
ضریب آیرودینامیکیaerodynamic coefficient
عوامل آیرودینامیکیaerodynamic factors
افزایش دما ناشی از جریان سریع هوا رویسطوح آیرودینامیکی به ویژه در سرع ...aerodynamic heating
وتر متوسط آیرودینامیکیaerodynamic mean chord (amc)
شکل یک جسم در رابطه با جریان هوا دراطراف آنaerodynamic shape
شاخه ای از علوم در مورد تولید نیروها دراثر حرکت سطوح و اشکال مختلف در ...aerodynamics
هواپیمای سنگین تر از هواaerodyne
مقطع آیرودینامیکیaerofoil
هوانوردیAeronautical
علم هوانوردیaeronautics
هواپیماaeroplane
ترکیب کلوئیدی ذرات بسیار ریز مایع یاجامد در گاز یک دستaerosol
هر رسانگر کنترلی که قادر به پرواز درهوا و فضا باشدaerospace vehicle
هوافضاaerospce
نازل مخروطیaerospike
رسانگرهای سبکتر از هواaerostat
علمی که درمورد گازها در حالت سکون وتعادل بحث میکندaerostatics
قابلیت1 ، توانش2affordance4
قسمت انتهایی هواپیما ، بطرف عقب هواپیماaft
آخرین قسمت فلپهای سه قسمتیaft flap
تعداد درجات گردش میل لنگ بعد از گذشتنپیستون از نقطه مرگ پایینafter bottom center (abc)
تعداد درجات گردش میل لنگ بعد از گذشتنپیستون از نقطه مرگ بالاafter top center
پس سوزafterburner
سخت گردانی زمانیage hardening
عامل ، عنصر ، مادهagent
سخت گردانی زمانیaging
خط موسوم روی یک نقشه که نقاطی را که دارای خطا یا انحراف مغناطیسی صفر ...agonic line
سطوح فرامین روی بالailavator
ایلرن، شهپرAileron
تیرکی تنها درقسمتی از طول بال وجود داردو نقاط لولا شدن فلپ به بال روی ...aileron spar
فاصله ابتدای فلپ تا لبه آن به موازاتتیرهای اتصال آنaileron station
شهپرهاailerons
هواair
ترمز هواییair brake
شرکت ترابری هواییair carrier
سخت گردانی زمانی در دمای معمولیair hardening
عیبی در پرداخت هواپیما که رنگ آن مات شده و حبابهای هوا در سطح رنگ پدی ...air impingment
نوعی استارتر در موتورهای توربینی کوچکair impingment starter
حمل و نقل هواییair line
کشی که کارش بنحوی با پرواز تعمیر یاراه اندازی هواپیما مربوط میشودair man
نیروی در کاربوراتور و سیستمهای تزریق سوسوخت که لوله وانتوری و فشار هو ...air metering force
مسابقه هواییair race
استارت زدن موتور در حال پرواز هواپیماair start
فرودگاهair strip
راداری کمکی در سیستم کنترلی ترافیک هواییair traffic control radar system
استارتری در موتورهای توربینی که توسطهوای فشرده توربین کوچکی را که توس ...air turbine starter
نسبت هوا به سوختair/fuel ratio
منفذ هواairbleed
هوابردairborne
کاهش گرمای یک جسم یاانتقال مستقیم گرمابه جریان هوای اطراف آنair-cool
موتور پیستونی که گرمای تلف شده آن به وسیله پره ها یا تیغه های دور سیل ...air-cooled engine
نوعی خنک کننده روغن که از جریان هوابرای خنک کردن روغن استفاده میکندair-cooled oil-cooler
هواپیماaircraft
سانحه هواییaircraft accident
اصلاحات در خواص فیزیکی و خصوصیات پروازهواپیماaircraft alternation
مجموعه قطعاتی که برای گرفتن سرعت یا کاهشاندازه حرکت یا گشتاور هواپیما ...aircraft arresting hook
منبع الکتریکی برای هواپیماaircraft battery
بازرسی هواپیماaircraft inspection
بایگانیها هواپیماaircraft log book
لوله کشی هواپیماaircraft plumping
اسناد هواپیماaircraft records
تعمیر هواپیماaircraft repair
تنظیم نهایی هواپیماaircraft rigging
خصوصیات هواپیماaircraft specification
ساختمان هواپیماaircraft structure
فرودگاهairfield
مقطع آیرودینامیکی ، جسم آیرودینامیکیairfoil
بدنه هواپیماairframe
تعمیرکار بدنه هواپیما با مجوز اف آ آairframe mechanic
موشک بالستیک هوا به هواair-launched ballistic missile
هواپیماairplain
فرودگاهairport
ملخairscrew
کشش هوائیairship
حجم اتمسفر محدود بین سطح ارتفاع معین وزمینairspace
سرعت هواپیما نسبت به هوای محیط خودairspeed
سرعت نماairspeed indicator
فرودگاهairstrip
موشک هوا به هواair-to-air missile
موشک هوا به زمینair-to-surface missile
گواهینامه صلاحیت پروازairworthiness certificate
دستورالعمل صلاحیت پروازairworthiness directive
دارای صلاحیت پروازairworthy
وزن اصلی هواپیماaitcraft operating weight
نوعی ورقه از آلیاژ آلومینیومalclad
الکلalcohol
جمع جبریalgebric sum
شهپرalicron
قلیاalkali
قلیاییalkaline
شبه قلیاalkaloid
بار مجازAllowable Load
اختلاف یا لقی عمدی بین ابعاد و اجزاءجفت شوندهallowance
آلیاژ ، همبستهalloy
فولاد آلیاژیalloy steel
عنصر آلیاژیalloying agent
عنصر آلیاژیalloying element
آلیاژی از آهن جهت ساخت آهنربای دائمیalnico
نوعی روکش شیمیایی جهت قطعات آلیاژآلومینیومalodine
آلفاalpha
برنج نوع آلفاalpha brass
ذره آلفاalpha particle
سیستم تغییر گام ملخalpha range
تغییر ، اصلاحalternation
جریان متناوبalternative current
ارتفاع سنج ، فرازیابaltimeter
تنظیم ارتفاع سنجaltimeter setting
ارتفاعaltitude
آلیاژی از نیکل و کرم جهت ترموکوپلهاalumel
گل پاک یا اکسید آلومینیومalumina
آلومینیومaluminium
آلیاژ آلومینیومaluminum alloy
اکسید آلومینیومaluminum oxide
تکه های بسیار کوچک آلومینیوم که مانعبرخورد اشعه ماوراء بنفش خورشید به ...aluminum paste
لعاب یا پرداخت که داخل آن تکه های کوچکآلومینیوم بصورت معلق پراکنده شد ...aluminum pigmented dope
رشته های تکه تکه آلومینوم که برای رفعزنگ زدگی و خوردگی و نیز جلادادن ...aluminum wool
ملقمهamalgamate
فشار محیطambient pressure
دمای محیطambient temperature
آمینamine
دستگاه اندازه گیری شدت جریان الکترونهاammeter
محلول آمونیاکammonia
نشادرammonium choride
آمپرampere
آمپر ساعتampere-hour
ظرفیت باطریampere-hour capacity
آمپردورampere-turn
آبی خاکیamphibian
شناورهای آبی خاکیamphibian floats
تقویتampilification
ژنراتور دی سی که ولتاژ خروجی آن باتغییرات تحریک میدان متناسب استamplidyne
ضریب تقویتamplification factor
تقویت کنندهamplifier
میدان نوسان ، دامنهamplitude
مدولاسیون دامنهamplitude modulation (am)
رابطهایی برای اتصال لوله های پخدار یاقیفی شکل که دارای زاویه ‎ 37 درج ...an fitting
آنالیز ، تجزیهanalysis
تحلیلanalyze
آنروئیدaneroid
فشارسنج آنروئیدaneroid barometer
کنترلر انفیسANFIS controller
زاویهangle
ابزاری برای سوراخ کردن ورقه های فلزی که در آن مته با بدنه دریل زاویه ...angle drill
زاویه حملangle of attack
زاویه حمله نصبAngle of Incidence
زاویه تابشangle of reflection
زاویه شکستangle of refraction
زاویه بین صفحات تقارن و جهت حرکتangle og sideship
آنگسترومangstrom
شتاب زاویه ایangular acceleration
فاصله زاویه ایangular distance
اندازه حرکت زاویه ایangular momentum
سرعت زاویه ایangular speed
تندی زاویه ایangular velocity
بازپختannacal
بازپختanneal
آندanode
آنودیزه کردنanodize
آندیزه کردنanodizing
فقدان اکسیژن در سلولهای خونی و بافتی که اغلب منجر به زیانهای جبران نا ...anoxia
آنتنantenna
زغال سنگ نسبتا خالص که حاوی تاحدود‎ %95 کربن میباشدanthracite
بالچه ای که روی سطوح کنترل که در جهتانحراف سطح اصلی منحرف شده و گشتاو ...anti-balance tab
ماده رقیق کننده ایکه به کندی خشک میشودو در شرایط رطوبت زیاد برای جلوگ ...anti-blush tinner
چراغ یا لامپ چشمک زنی که در بالای سکانعمودی یا زیر هواپیما به منظور ا ...anti-collision light
مایع ضد بدسوزیanti-detonant
ضد بدسوزیanti-detonation
اجزاء بست کاری ساختمانیanti-drag wire
یاتاقان ضد اصطکاکanti-friction bearing
ضد یخ (سیستم)anti-icing
مایع ضد یخanti-icing fluid
ماده ایکه به سوخت اضافه شده و احتمالانفجار و احتراق نامنظم آن را کاهش ...anti-knock
ضد مادهanti-matter
آنتیموانantimony (sb)
پادگرهantinode
ضد ذرهanti-particle
انتهای موتور که دور از ملخ قرار گرفتهanti-propeller end
بالچه قابل تنظیم متصل به لبه فرار سکانکه در جهت سطوح اصلی فرامین عمل ...anti-servo tab
ضد لغزشanti-skid
سیستم ضد لغزشanti-skid system
سیستمی برای جلوگیری از چرخش چرخهایهواپیما هنگامیکه ارابه فرود خارج از ...anti-spin
هواپیمای ضد زیردریاییanti-submarine
باریکه یا نوارهایی از جنس هواپیما که روی قطعات ساختمانی بال و زیر نوا ...anti-tear strips
سندانanvil
قطب نمای مغناطیسی بدون نوسانaperiodic magnetic compass
ارتفاع اوجapogee
ظاهریapparent
توان ظاهریapparent power
انحراف ظاهری محور ژایروapparent precession
هر نوع وسیله برای بکارندازی یا کنترلهواپیماappliance
موتور روبروapposed engine
پرواز هواپیما درست قبل از فرودapproach
سرعت نزدیک‌شوندهapproaching velocity
سوابق و اطلاعاتی که میتوانند برای تعیینمراحل تعمیرات یا تغییرات هواپی ...approved data
تابع تقریبapproximating function
محوطه بارگیریapron
قوس ، کمانarc
جوش برقarc welding
اصل ارشمیدسarchimedes's principle
آرگونargon
بازوarm
آرمیچرarmature
عکس العمل آرمیچرarmature reaction
قلابی برای نگه داشتن هواپیما هنگام فروددر فاصله کمarresting gear
آرسنیکarsenic (as)
آرسناید شدنarsenide
شاتون فرعیarticulated connecting rod
روتور مفصلیarticulated rotor
اجسام ساختگی1artifact2
ساختگی ، مصنوعیartificial
افزایش استحکام آلومینیومartificial aging
یکی از آلات اصلی کابین خلبان که وضعیتهواپیما را نسبت به افق نشان میدهدartificial horizon
پنبه نسوزasbestos
صعودیascending
نوسانascillation
نوعی روغن معدنی که مانع تجمع ناخالصیهامیگرددashless dispersant oil
نسبت طول به عرض یا وتر متوسط بالaspect ratio
اسفالتasphaltum
سرهم کردنassemble
مجموعه یک واحد کامل از چندین قطعهassembly
فضانوردastronaut
فضانوردیastronautical
فضاپیمائیastronautics
واحد نجومیastronomical unit
برای نامتقارنasymmetrical lift
اتمسفر ، پناد ، جوatmosphere
کند شدن سرعت حرکت یک جسم هنگام برخوردبا اتمسفرatmospheric braking
فشار اتمسفریatmospheric pressure
اتمatom
ساعت اتمیatomic clock
جرم اتمیatomic mass
عدد اتمیatomic number
وزن اتمیatomic weight
وضعیتattitude
کنترل وضعیت هواپیماattitude control
فیلتراسیون وضعیتAttitude filtering
آلت نشان دهنده پروازی که توسط ژایروکارمیکندattitude gyro
موتورهای راکت کوچک برای کنترل وضعیترسانگر فضایی در حال حرکتattitude motor
پیشوندی به معنای ‎ 10 به توان ‎-18atto
کشش ، جاذبهattraction
کششattractive
فرکانس شنواییaudio-frequency
افزایش نیروی جلوبرنده با وسایل کمکی ازجمله پس سوز ، افزایشaugmentation
توربوفن مجهز به سیستم پس سوزaugmented turbofan
پدیده تابناکی در لایه های فوقانی اتمسفرaurora
طلاaurum (au)
مخلوط رقیق سوخت و هوا که نسبت آن توسطکنترل کننده اتوماتیک در کاربورات ...auto lean
مخلوط غلیظ سوخت و هوا که نسبت آن توسطکنترل کننده مخلوط اتوماتیک در کا ...auto rich
فدر خودکارautofeather
هواپیمایی سنگین که توسط چند رتور حرکتمیکندautogyro
خودسوزیauto-ignition
جهت یاب اتوماتیکautomatic direction finder
کنترل غلظت اتوماتیکautomatic mixture control
خلبان اتوماتیکautomatic pilot
ارسال مداوم اطلاعات غیر کنترلی ثبت شده در مناطق ترمینالهای دذارای ترا ...automatic terminal information service
محافظت کننده مدر که با افزایش بیش از حدمجاز مدار را قطع میکندautomatic-reset circuit breaker
خلبان اتوماتیکautopilot
خود گردشیautorotation
هماهنگ کننده خودکارautosyn
ترانسفورماتوری با یک سیم پیچ که بوسیله یک لغزنده کربنی تعدادی از دوره ...autotransformer
کمکیauxiliary
سطوح فرامین کمکیauxiliary control surfaces
سطوح پرواز کمکیauxiliary flight surfaces
واحد قدرت کمکیauxiliary power unit
رتور کمکیauxiliary rotor
نمای کمکیauxiliary view
هر یک از چند پروسه ای که در آن برخوردیونها یا الکترونها سبب ایجاد یون ...avalanche
قانون آووگادروavegadro's principle
شدت جریان متوسطaverage intensity
هواپیمایی ، هوانوردیaviation
شرکت هوانوردیaviation company
قیچی دستی مرکبی برای بریدن ورقه هایفلزیaviation snips
مشخصات ویژه آب و هوایی که به پرواز وعملکرد هواپیما مربوط میشودaviation weather
هوانوردیaviation-aeronautics
بکارگیری الکترونیک در صنعت هوانوردی یافضانوردیaviationelectronic
الکترونیک هواپیماییavionics
قانون آووگادروavogadro's principle
محورهای هواپیماaxes of an airplane
جریان خطی ، جریان محوریaxial flow
محور هواپیماaxial of an aircraft
کمپرسور جریان خطیaxial-compressor
کمپرسور جریان خطی یا محوریaxial-flow compressor
موتور توربین گاز با کمپرسور جریان خطیaxial-flow turbine engine
محورaxis
محور تقارنaxis of symmetry
محورaxle
سمت ، جهت ، محورazimuth
بابیتbabbitt
صفحه متحرکی که سیلندر چرخ و کفشکها رویآن سوار میشوندback plate
فشار مخالف جریان اصلی در سیستمهای بسته سیالاتback pressure
نیروی ضد محرکه الکتریکیback voltage
پس زدن شعلهbackfire
مواد محافظbacking material
صفحه تقویتی در هنگام تعمیر ورقه هایفلزیbacking plate
خلاصی در اثر اتصال شل و یا سائیدگیقطعات در هر مکانیزمیbacklash
منحرف کننده جریان سیالbaffle
نقطه تعادلbalanc point
تعادلbalance
بالچه تعادلbalance tab
سیلندر پیستون محرک هیدرولیکیbalanced actuator
سطوح فرامین اصلی دارای قسمت دیگری درجلوی خط لولاbalanced control surfaces
بالونballoon
ساختار سبک وزنی از چوب بالسا با روکشآلومینیومbandolite
میان گذرband-pass
فیلتر میانگذرband-pass filter
فیلتر الکترونیکی که تنها یک باند معین ازفرکانسها و نوسانات را عبور می ...band-project filter
صدای ناشی از عبور ناپیوسته امواج فشاریدر اتمسفرbang
دوران یا متمایل شدن هواپیما حول محورطولیbank
واحد فشارbar
مخلوطی از هیدروکسیدهای باریم و کلسیمbaralyme
جلد نصب شده دراطراف لوله های پنجه اگزوزbarburetor heater
فرودگاهی دارای خط اتومبیل و تاکسی ومنبع آب آشامیدنیbare base
باریمbarium
واحد سطح برای اندازه گیری سطح مقطع هسته اتم هاbarn
فشارنگارbarograph
فشارسنجbarometer
فشار بارومتریbarometric pressure
گرانیگاهbarycenter
باری ، واحد فشار معادل ‎ 10 بتوان ‎ -6 بارbarye
باز ، قلیا ، بنیان ، پایه ، مبناbase
فلز پایهbase metal
خطی مبناء سنجشها برای خطوط دیگرbase-line
اصلی ، اولیهbasic
باطریbattery
جعبه تقسیم ، ترمینالbattery bus
شارژر باطریbattery charger
هیدروکسید آلومینیوم ، بوکسیتbauxite
حجمی که برای دربرگرفتن چیز بخصوصی درهر هواپیما منظور میگرددbay
سیستم الکترونیکی که به هواپیما امکانرسیدن به اهداف زمینی را میدهدbayonet
قسمت پهن انتهای لوله اگزوزbayonet exhaust pipe
قسمت حس کننده دمای سرسیلندر که داخل آنپیچ میشودbayonet thermocouple probe
بیکنbeacon
موج خطی در ورقه های فلزیbead
تیر ، تیرک ، پرتوbeam
جهت ، سمت ، یاتاقانbearing
جدار یاتاقانbearing race
نیروی لازم جهت کشیدن پرچ تا لبه ورقه فلزو یا امتداد دادن سوراخbearing strenght
شیرجه واپیمای مهاجم و نزدیک شدن آن بهدفbeat-up
سیستم اعداد برای مشخص کردن شدت بادbeaufort scale
فلزی از جنس فولاد سخت برای نگهداشتن محلپرچbeechive spring
افزایش استحکام اجزاء ساختمانی با طراحیمجدد یا اصلاح مواد آنهاbeef-up
موم طبیعیbees wax
تعداد درجات گردش میل لنگ قبل از رسیدنپیستون به نقطه مرگ پایینbefore bottom center (bbc)
تعداد درجات گردش میل لنگ قبل از رسیدنپیستون به نقطه مرگ بالاbefore top center (btc)
بل ، واحد شدت نسبی توانbel
اهرم دوطرفه ای در سیستم کنترل برای تغییرجهت حرکتbell crank
چرخدنده ثابت بزرگی در سیستم کاهش دورسیاره ایbell gear
اصل بلمنBellman’s principle
دمندهBellow
کمربندbelt
اسکلت محیطی بدنه هواپیماbelt frame
بی متالbemetallic element
آزمایش عملی روی قطعه بازشده از بدنه هواپیما به منظور تعیین قابلیت ادا ...bench check
فاصله خطی اضافی روی ورقه ها برای ایجادخم هایی با شعاع معینbend allowance
خمشیbending
بارگذاری خمشی - پیچشیbending – torsion loading
گشتاور خمشیbending moment
تنش خمشیbending stress
بنزنbenzene
بنزینbenzine
برنولیbernoulli
بریلیومberyllium
سرعتی در هواپیما که بیشترین افزایشارتفاع در یک نقطه معین را سبب میشودbest angle-of-climb airspeed
نسبت متناسب سوخت و بنزین در موتورهایپیستونی جهت حصول بیشترین برد پروا ...best economy mixture
نسبت متناسب مخلوط سوخت و هوا برای حصولحداکثر قدرتbest power mixture
سرعتی که با بیشترین ارتفاع در واحدزمان همراه استbest rate-of-climb speed
بتاbeta
برنج نوع بتاbeta brass
ذره بتاbeta particle
حدود تغییر گام ملخ در موتور توربوپراپبرای تولید نیروی برای صفر یا منفیbeta range
اشعه بتاbeta ray
باطریbettery
چرخ دنده مخروطیbevel gear
حلقه لغزنده مخروطی شکل شیشه ساعت را درجای خود نگه میداردbezel
اریبbias
خطایی با علامت و بزرگی ثابتbias error
پارچه جندلایه ای که بصورت اریب با تار وپود پارچه بریده شده استbiased fabric
بالی که هر دو سطح فوقانی و تحتانی آن به صورت محدب باشدbiconvex
موتور حرارتی که میتواند با دو نوع سوخت(نه با هردو) کار کندbi-fuel
پایین ترین قسمت ساختمان هواپیما که آبکثافات و دیگر ضایعات در آن جمع م ...bilge
زوج فلزbimetallic element
بلوک سه بعدی الکترونیکیbin
دوتائیbinary
نمادسازی دوتاییbinary notation
سویچی با دو وضعیت پایدارbinary switch
انرژی پیوندیbinding energy
مطالعه اثرات مسافرتهای فضایی در اشکالمختلف حیاتbioastronautics
بیوشیمیbiochemistry
عمل موادیکه جهت کشتن میکروبها و باکتریهابه تانک سوخت اضافه میشودbiocidal action
محموله زیستیbiological payload
زیست کرهbiosphere
هواپیمای دو بالهbiplane
تداخل آیرودینایکی بین دو بال که روییکدیگر قرار گرفته اندbiplane interference
سوخت راکت متشکل از دو جزء سوخت واکسیدکنندهbipropellant
دستگاه نمادسازی که در آن هر رقم اعشاریتوسط یک جفت رقم متشکل از یک ضری ...biquinary notation
بیسموتbismuth
واحد اطلاعات در همه سیستمهای دیجیتالbit
رنگی ضخیم و سنگین که جزء اصلی آن قیربوده و بعنوان رنگ ضد اسید برای کم ...bituminous paint
جسم سیاهblack body
جعبه سیاهblack box
گرافیتblack lead
نور سیاهblack light
سرب سیاهblack load
تابش جسم سیاهBlackbody radiation
سیاهی ، خاموشیblackout
باک لاستیکیbladder-type fuel call
باک لاستیکیbladder-type fuel cell
پره ، تیغهblade
زاویه تیغهblade angle
زاویه حمله تیغهblade angle of attack
پشت تیغهblade back
انتهای تیغه ملخ که به توپی متصل استblade butt
مرکز فشار تیغهblade center of pressure
قطعه ای که با متصل شدن به ساقه تیغه ملخباعث افزایش عبور جریان هوا از ...blade cuff
روی تیغهblade face
حرکت تیغه های گردنده هلیکوپتر حول لولای افقیblade flapping
ریشه تیغهblade root
ساقه تیغهblade shank
محور تغییر گام ریشه تیغهblade span axis
موقعیت شعاعی هر مقطع از تیغهblade station
نوک تیغهblade tip
مراحل تعیین موقعیت سر تیغه های ملخ نسبتبه یکدیگرblade tracking
تغییر نامطلوب گام ملخ از ریشه تا نوکblade twist
لایه ای از عایق حرارتی برای حفاظت یک جزءیا قطعه معینblanket
جریان کاملا لایه ای تئوریکیblasius flow
برخاستن از سکوی پرتابblast
فرار کردن یک سیالbleed
هوای کمپرس شدهbleed air
شکل آیرودینامیکی که در آن اجزاء اصلیبدون هیچ خط یا حد و مرز مشخصی به ...blended
نوعی کشتی هوایی غیرصلبblimp
بدون دید مستقیم پرسنلblind
مهره کورblind nut
پرچ کورblind rivet
روشن خاموش شدن چراغهاblink
چراغ چشمک زنblinker
هر مرحله از روتور توربینهای خطی که درآن دیسک و تیغه ها بصورت یکپارچه ...blisk
برجستگی دوکی شکل روی اجسام آیرودینامیکیblister
نمایش تصویری سیستمهاblock diagram
زمان سپری شده ا لحظه شروع حرکت هواپیماتا لحظه توقفblock time
ساختمان محکمی نزدیک سکوی پرتاب برایمحافظت پرسنلblockhouse
گرفتگی مسیر جریان در تونل باد ناشی ازموجهای ضربه ایblocking
نوعی خازنblocking capacitor
تخلیه گازBlow Off
خروج باقیمانده سوخت توسط فشار گازblowdown
نوعی کمپرسور گریز از مرکزblower
دمندهblowers
دری در مجرای ورودی موتور هواپیما که دراثر اختلاف فشار علیرغم نیروی فن ...blow-in doors
خروج هوا با فشار و سرعت زیادblowing
دیسک نازک فلزی برای آب بندی کردنسیستم های سیالاتblowout disc
رسم فنیblue print
جسم ضخیمblunt body
تیغهboffle
پیچbolt
تصویر

نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: فعلا تهران قیطریه بلوار کتابی 8 متری صبا City of Leicester Area of Leicestershire LE7

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2469

سپاس: 4615

جنسیت:

تماس:

Re: اصطلاحات مهندسی هوافضا

پست توسط rohamavation »

بولتزمنboltzmann
ثابت بولتزمانBoltzmann constant
بمب افکنbomber
نسبت میزان نور بازتابش شده به میزان نوربرخوردکردهbond albedo
اتصالbonding
جبر بولیboolean algebra
تقویتboost
ولتاژ ثابت و اولیه ای که به باطری داده میشود تا آنرا برای استارت موتو ...boost charge
کوئل مرکزیboost coil
سیستم کنترلی برای نگهداشتن فشار بوسترboost control
فشار گاز بالاتراز اتمسفر که از سوپرشارژکردن موتور ناشی میشودboost pressure
موتور راکت با سوخت جامد یا مایع برای به حرکت درآوردن یک رسانگرboost rocket
تقویت کننده کمکیbooster
دینام کمکیbooster magneto
پمپ کمکیbooster pump
عملکرد سیستم دینامیکی که در آن سیکلاولیه به کمک نیرو یا نیروهای خارجی ...boostrap operation
براکسborax
ابزار چشمی برای بازرسی قطعاتborescope
برboron
تکیه گاه یاتاقان شفت هاboss
نقطه مرگ پایینbottom dead cente (bdc)
وسیله ای برای میزان و بزرگ ردن سوراخ به اندازه دلخواه بدون کج کردن لب ...bottoming reamer
وسیله ای برای درآوردن دندانه در یکسوراخ کورbottoming tap
پرشbounce
لایه مرزیboundary layer
اتصالbounding
لوله بوردونbourdon tube
نوعی گره برای متصل کردن هواپیما به زمینbow line
شوک خمیدهbow shock
موج ضربه ای در سرعتهای مافوق صوت که جلوتر از لبه حمله جسمی که فاقد لب ...bow wave
شکل حاصل از حرکت چهار هواپیما بصورتلوزیbox
نوعی ساختمان بال با محور طولی اصلی ودیوارهایی برای شکل دادن و استحکام ...box beam wing
آچار بوکس ، آچار چرخ ، آچار شمعbox spanner
تیرکهای با مقطع مربعbox spar
بویلboyle
بویل ماریوتboyle-mariotte
بستbrace
الیاف بافته شده با روکش لاستیکی برایدربر گرفتن و تقویت لوله های هیدرو ...braid
روکشی از الیاف بافته شده و لاستیک روی یکیا چند هادی عایق شده از یکدیگرbraid shield
ترمزbrake
ماده ای با کارآیی خوب در برابر اصطکاکو مقاومت در برابر حرارت زیادbrake lining
مقدار محاسبه شده متوسط فشار در سیلندردر مرحله قدرتbrake mean effective pressure
مقدار سوخت مصرف شده در واحد زمان برایتولید واحد قدرتbrake specific fuel consumption
ترمز چرخهاbrake wheel
در مدارات الکتریکی قسمتی از یک شبکه متشکل از یک یا چند المنت دو ترمین ...branch
پنجه اگزوزbranch pipe
برنجbrass
برایتونbrayton
نوعی پرچ با سر بزرگ و نازکbrazier head rivet
جوش برنجی ، جوش سختbrazing
شکستbreak
جداییbreakdown
رسم پرسپکتیوی برای نمایش قطعات بصورتجدا از همbreakdown drawing
انگشتی دلکو ، چکش برقbreaker arm
پلاتینbreaker contact
خطی در رسم فنی برای نشان دادن حذف قسمتیاز جسم در شکل مزبورbreaker line
پلاتینbreaker point
نوعی دریل دارای مته بزرگbreast drill
هواکشbreather
جریان هوا و گازهای خروجی از موتورbreathing
محفظه خرج انفجارbreech chamber
راکت سوخت ساز ، راکت زایندهbreeder rocket
یکسوکننده بریجمدار پل یکسوکنندهbridge rectifier
سنجش سختی نسبی اجسام جامد یا صلب توسطاندازه گیری میزان فرورفتگی ناشی ...brinell hardness
دندانه ها و برجستگیهایی که در سطوحیاتاقانها معمولا براثر بار استاتیک ...brinelling
شکنندهbrittle
شکستگی تردBrittle Fracture
شکنندگی ، تردیbrittleness
موتور پیستونی با سه ردیف سیلندر که بازاویه کمتر از ‎ 90 درجه نسبت به ...broad-arrow engine
برمbromine
برنز ، مفرغbronze
آلات دقیق اصلی پروازی که شتاب جانبی را باجابجایی حبابی داخل لوله شیشه ...bubble turn and slip
تیغه گردنده توربینbucket
تعادل ناپایدار یک جسمbuckling
آمپلی فایری برای جلوگیری از تداخل مداراتbuffer
نوسانات نامنظم ساختمان هواپیما در اثرآشفتگیbuffet
جزء ساختمانی که معمولا بعنوان ستون یاپایه بکار میرود و به شکل دایره ا ...bulb angle
وسیله ای که توسط آن تیغه های گردنده توربین به توپی متصل میشوندbulb root
نوع بخصوصی پرچ کورbulbed cherrylock rivet
دیوارهbulkhead
حالتی در پرواز که هنگام افزایش ناگهانیسرعت افقی باد بوجود می آیدbump
ریسمان الاستیکی متشکل از رشته های لاستیکیکه توسط الیاف بافته شده نخی ...bungee
شناوری ، رانشbuoyancy
جریانهای گردابی و آشفته در سیالburble
زاویه حمله ای که در آن شکست جریان هواروی بال شروع میشودburble point
کارکردن موتور راکت طبق برنامهburn
وسیله ای برای ترکیب سوخت با جریان هواburner
محفظه احتراق موتورهای توربینیburner cans
قسمتی از روپوش موتور که روی محفظه احتراققرار گرفته استburner compartment
احتراقburning
برآمدگی تیز یا زبر یک فلز بر اثر عملیاتماشین کاریburr
رسانگر ناقل هواپیما با ظزفیتهای ترابریمختلفbus
جعبه تقسیمbusbar
استوانه توخالی که داخل سوراخی جای گرفته و محکم میشودbush
اتصال دو ورقه بصورت لب به لب و بدون رویهم آمدن لبه هاbutt joint
تیغه انتهاییbutt rib
پروانه ایbutterfly
دم پروانه ایbutterfly tail
دریچه پروانه ایbutterfly valve
نیمرخ تلاقی صفحات قائم با سطح اجسام صلبbuttock lines
نوعی لاستیک مصنوعی که از پلیمریزاسیونایزوبوتیل بدست می آیدbutyl
نوسان پوسته یا ساختارهای دیگر با فرکانسیکه قابل سمع باشدbuzz
کنار گذرbypass
موتور کنارگذرbypass engine
نسبت کنارگذاریbypass ratio
فراورده فرعی (در هسته شناسی)by-product material
طرز قرار گرفتن پایه ها بصورت هرمی براینگه داشتن بال بالای بدنهcaban
کابینcabin
فشار کابین برحسب فشار معادل ارتفاع بالایسطح زمینcabin altitude
در بعضی هواپیماها کوپروسوری برای حفظفشار کابین بالاتر از فشار محیطcabin blower
فشار مطلق داخل هواپیما ، اختلاف فشار بینکابین و اتمسفر پیرامونcabin pressure
شیری مرکب از شیر خلاص فشار و خلاء و شیرتخلیه برای جلوگیری از افزایش ب ...cabin pressurization safety valve
کوپروسوری برای حفظ فشار کابین بالاتر ازفشار محیطcabin supercharger
کابلcable
سیستم کنترل کابلیcable control system
قرقره استوانه شکلی که کابل کنترل به دورآن پیچیده شده و مقدار کابلی که ...cable drum
نگهدارنده کابلcable guard
جدولی که ارتباط بین تنش کابل کنترل ودرجه حرارت را نشان میدهدcable rigging tension chart
کادمیومcadmium
قفل کردن یک ژایرو در وضعیت ثابت و معینcage
کلسیمcalcium
حساب تغییراتcalculus of variations
سال تقویمیcalendar year
قرار دادن الیاف کتان یا پارچه در محلولداغ و غلیظ سود برای افزایش مقاو ...calendaring
گاه شمارcalender
سرعت کالیبره شدنcalibrated airspeed
سوراخ یا تنگنایی با قطر داخلی مشخص جهتاندازه گیری یا کنترل جریانی که ...calibrated orifice
تنظیم آلات دقیقcalibration
کولیسcaliper
بلبرینگcall bearing
واحد گرما در سیستمهای غیر متریکcalorie
ارزش گرماییcalorific value
بادامکcam
پیستونی که قطر آن در امتداد موازی باانگشتی کمتر از قطر آن در امتداد ع ...cam ground piston
رینوی داخل پوسته موتور که توسط میل لنگبه چرخش درآمده و باز و بسته شدن ...cam ring
میل بادامکcam shaft
انحناءانحناء یک سطح در جریان هواcamber
هریک از لوله های مجزا در محفظه احتراقcan
محفظه احتراق حلقوی شکلcan annular
رسانگر آیرودینامیکی که در آن سطوح فرامینافقی لازم برای کنترل و تنظیم ...canard
شمع (واحد شدت نور)candel(a)
استفاده از اجزاء یا قطعات یک هواپیما یاماشینهای دیگر بمنظور تهیه قطعا ...cannibalize
محفظه احتراق حلقوی شکلcannular
زمان لازم برای طی مسافتی معادل یک رادیانcanonical time unit
پوشش شفاف روی قسمت خدمه پروازcanopy
تیرکی که تنها در یک انتها بصورت صلب به تکیه گاهی متصل شده استcantilever
نصف طول دو سر بال تقسیم بر حداکثر طولپنهان بال داخل بدنه هواپیماcantilever ratio
بال یک هواپیمای یک باله که بدون پایه یاوایرهای خارجی به بدنه هواپیما ...cantilever wing
میراcanvergent
ظرفیتcapacitance
نوعی وسیله اندازه گیری خنثی برای ظرفیتcapacitance bridge
راکتانس ظرفیتیcapacitive reactance
مقاومت ظاهری خازنcapacitive resistance
خازنcapacitor
شبکه ای متشکل از یک خازن و یک سلف بمنظوریکنواخت کردن خروجی موج دار رک ...capacitor intel filter
سیستم احتراق با انرژی زیادcapacitor-discharge ignition
موتور متناوب که رتور آن توسط ولتاژ القاءشده از سیم پیچ میدان تحریک می ...capacitor-start induction motor
ظرفیت ، گنجایشcapacity
قلمی برای کندن شکاف یا کنجهای چهارگوشcape chisel
موئینگیCapillarity
موئینcapillary
لوله موئینcapillary tube
کپسولcapsule
کنترل مسیر حرکت برای نگهداشتن آلات دقیقروی میزان مطلوبcapture
ترکیبی از کربن و چند عنصر فلزیcarbide
کربنcarbon
سیکل کربنcarbon cycle
لایه کربنcarbon deposite
دی اکسید کربن ، گازکربنیکcarbon dioxide
منواکسید کربنcarbon monoxide
وسیله ای مقاوم در برابر گرما که درموتورهای توربینی برای جلوگیری از خر ...carbon seal
فولاد کربن یا فولاد سختcarbon steel
باقیمانده بسیار ناچیز کربن که در اثرتخلیه الکتریکی در داخل دینام دلکو ...carbon tracking
تنظیم کننده ولتاژ زغالیcarbon-pile voltage regulator
پیل اولیه قابل حملcarbon-zinc cell
کربنیزه کردنcarborizing
کاربوراتورcarburator
کاربوراتورcarbureter
ساساتcarburetor choke
کاهش ناگهانی دما و احتمالا ایجاد بلورهاییخ در اثر کاهش فشار در لوله و ...carburetor icing
کاربوراتورcarburettor
گرم کردن قطعات فولادی ماشین شده در اتمسفرقوی از گازهای هیدروکربنcarburizing
شعله اکسی استیلن که مقدار استیلن در آنزیاد استcarburizing flame
جهات اصلیcardinal headings
جهات اصلیcardinal points
هواپیمای ترابریcargo transport
سیکل کارنوcarnot cycle
موتور کارنوcarnot engine
حاملcarrier
محفظه پرتابل سوخت جامد یا سیستم خودسوزیبرای پرتاب پرتابهcartridge
سیستم استارت موتور اصلی که توسط کارتریجقابل شارژی کار میکندcartridge starter
پوستهcase
سخت گردانی سطحیcase hardening
تغییرات عصبی ناشی از کاهش فشار محیطدر ارتفاع بالاتر از یک یا دو اتمسفرcassion discase
چدنcast iron
ریخته گریcasting
مهره چاکدارcastle nut
کاتالیزورcatalyst
تمایل نوک بالهای هواپیما به طرف پاییننسبت به ریشه بالهاcathedral
کاتدcathode
حفاظت کاتدیcathode protection
اسیلوسکوپ اشعه کاتدیcathode ray oscilloscope
لوله اشعه کاتدیcathode ray tude
یونی با بار مثبت که در جهت اسمی جریانحرکت میکندcation
ایجاد حبابهای داخل یک مایعcavitation
محفظهcavity
گیره فلزی به شکل سی برای وارد کردن فشارو نگاه داشتن قطعات کنار یکدیگرc-clamp
گشتاور مرکز فشارcebter of pressure moment
استوای سماویcelectial equator
آسمانی ، سماویcelestial
جسم سماویcelestial body
جزء اصلی باطریcell
لایه پلاستیکی شفاف با بنیان سلولزیcellophane
لایه پلاستیکی شفاف از نیتروسلولز آغشته به کافورcelluloid
سلولزcellulose
ترموپلاستیکی متشکل از سلولز و اسیداستیککه در ابریشم های مصنوعی فیلم ل ...cellulose acetate
ترموپلاستیکی متشکل از سلولز و اسیداستیککه در مواد منفجره دوپها و پلاس ...cellulose nitrate
سلسیوسcelsius
خط مرکزcenter line
گرانیگاه ، مرکز ثقلcenter of gravity
تصویر نموداری محدوده عقب و جلوی تغییراتمجاز گرانیگاهcenter of gravity envelope
محدوده مجاز برای جابجا شدن گرانیگاه هواپیما بدون اختلال در وضعیت پروا ...center of gravity limits
نقطه ای در یک جسم صلب که اگر همه جرم درآن متمرکز شود ممان اینرسی حول ...center of gyration
مرکز براcenter of lift
مرکز فشارcenter of pressure
ضریب مرکز فشارcenter of pressure coefficient
امتداد اثر برآیند تمام نیروهای جلوبرندهcenter of thrust
سنبه نشانcenter punch
بال میانیcenter section
بال میانیcenter wing
سانتیcenti
سانتیگرادcentigrade
اشل دمایی سانتیگرادcentigrade temperature scale
دستگاه سانتیمتر گرم ثانیهcentimeter-gram-second system
سیم سوخت رسانی هواپیما که در آن تمامتانکهای سوخت از یک نقطه تغذیه میش ...central refueling provisions
شتاب گریز از مرکزcentrifugal acceleration
کمپرسور سانتریفوژcentrifugal compressor
سانتریفوژcentrifuge
جانب مرکزیcentripetal
نیروی جانب مرکزcentripetal acceleration
نیروی جانب مرکزcentripetal force
در مختصات هندسی نقطه ای که مختصات آنمیانگین حسابی مختصات همه نقاط آن ...centroid
جابجایی خطی مرکز فشار در امتداد وترcenture of pressure travel
سرامیکceramic
سزیمcesium
اشل عددی برای سنجش میزان بهسوزی سوختهایموتورهای دیزلcetane rating
واکنش زنجیره ایchain reaction
محفظهchamber
پخ دارchamfer
کانالchannel
منطقه فرضی در لایه های فوقانی اتمسفر که توزیع دانسیته الکترونها در آن ...chapman region
یکی از نمادهای مقدماتی که برای بیاناطلاعات بصورت مجزا یا ترکیبی بکار ...character
نموداری برای نمایش خواص نیروهای برا وپسای حاصل از یک ایرفویلcharactristic curve
نسبت حجم محفظه احتراق به مساحت دهانه ورودی موتور در راکتcharactristic lenght
مجموع تغییرات سرعت در مسیر یک ماموریتفضاییcharactristic velocity
مشخصات مقدماتی یا اصلی که عبارتند ازضریب برا ضریب پسا نسبت برا به پسا ...charactristics
جرم کل سوخت در راکتهای سوخت جامدcharge
تساوی تقریبی ذرات مثبت و منفی در شاره هایمتراکمcharge neutrality
قانون شارل گیلوساک (قانون شارل)charles---lussah law
جدولchart
شاسیchassis
پروازی برای آشناشدن خدمه و یا آزمایشصلاحیت آنهاcheck flight
مهره چاکدارcheck nut
نقطه از پیش تعیین شده ای در سطح زمینبرای کنترل حرکت رسانگرها یا پرتاب ...check point
شیر یک طرفهcheck valve
ماده شیمیاییchemical agent
ترکیب شیمیاییchemical compound
انرژی شیمیاییchemical energy
سوخت شیمیاییchemical fuel
سلاح شیمیاییchemical munition
واکنش شیمیاییchemical reaction
پیوند یک مایع یا یک گاز با سطح و یاداخل یک جسم جامد توسط پیوندها یانی ...chemisorption
ناحیه ای در قسمتهای فوقانی اتمسفرchemosphere
پرچ لوله ای شکل که بصورت کور در محل نصبشده و توسط ساقه داخلی که بعدا ...cherry rivet
اسب بخارcheval vapor
رکابکchevis
کاسه نمدی برای آب بندی یکطرفه درسیلندرهای هیدرولیکی یا نیوماتیکیchevron seal
عضو طولی در کنار بدنه شناورهای دریایییا هواپیماهای دریایی که محل برخو ...chine
خرده فلزی که قابل رویت که از موتور یاسایر دستگاهها جدا شده باشدchip
اسکنهchisel
کلرchlorine
خروجی موتور جت که سرعت جریان گازهایخروجی در آن به سرعت صوت رسیده استchocked nozzle
چوک ، ساساتchoke
روکشی برای سوراخ کردن یا تراش دادن داخلسیلندر که قسمت بالای آن دارای ...choke bore
هواپیمایی با بال گردنده بویژه هلیکوپترchopper
وترchord
صفحه مار بر وترهای همه مقاطع تشکیل دهنده یک ایرفویل سه بعدیchord plane
قانون شارل ، در گازهای کامل یا ایده آلدر فشار ثابت دما و حجم نسبت مست ...chrles' law
آستر کروماتchromate primer
رنگ نگاریchromatography
آلیاژی شامل آهن نیکل کرم برای ساختنترموکوپل های با حرارت زیادchromel
اسید کرومیکchromic acid
کرمchromium
لایه نازکی از گازهای نسبتا شفافchromosphere
کرنومتر ، زمان سنجchronometer
دستگاه نظام ، صفحه نظامchuck
سرسره بادی برای فرار اضطراری از هواپیمادر روی زمینchute
ارابه فرودی با دو پایه اصلی در امتدادخط مرکزcicycle
دایرهcircle
نمودار دایره ایcircle graph
مدارcircuit
سویچی برای قطع جریانcircuit breaker
مکانیک مدارCircuit Mechanics
قطر کوچکترین دایره ای که ‎ %75 پرتابه هابه آن برخورد میکنندcircular dispersion
مساحت دایره ای به قطر یک میلcircular mil
سرعت دایره ایcircular velocity
تصحیح مدار ماهواره برای رسیدن یا نزدیکشدن آن به دایره کامل در ارتفاع ...circularization
حرکت دورانی سیال دراطراف یک جسم یا نقطهcirculation
لایه ای از ابرهای کروی یا گوی مانند درارتفاع تقریبی ‎ 6000 متری از سط ...cirro-cumulus
ابرهای لایه ای خاکستری رنگ یا سفید شیریدر ارتفاع تقریبی ‎ 7000 متری ا ...cirro-status
لایه ای از ابرهای سفیدرنگ منفصل و رشته ایدر ارتفاع تقریبی ‎ 7500 متری ...cirrus
روکشی که روی سطح مواد قرارگرفته و معمولابا آنها پیوند ایجاد میکندcladding
کاناپه خلبان که از جلو یا عقب لولا شدهclamshell
هواپیمای فاقد هرگونه بار خارجیclean
مجاز کردن یک سخت افزار برای استفادهclear
آشفتگی در آسمان فاقد ابر که معمولا درارتفاعات بالا و همراه با تغییر س ...clear air turbulence
یخ شفافclear ice
فاصلهclearance
کمترین حجم سیلندر هنگامیکه پیستون درنقطه مرگ بالا قرار داردclearance volume
وسیله ای مانند فنر برای محکم کردن صفحاتفلزی به یکدیگر تا اتمام مراحل ...cleco fastener
مقرهclevis
پیچ مخصوصی با سر گرد شکافدار برای نشستنپیچ گوشتیclevis bolt
پینی که یک طرف آن رزوه شده و میتوان به آن مهره بستclevis pin
اوجclimb
اوج نماclimb indicator
اوج نماclinometer
گیرهclip
پارادکس زمانیclock paradox
سیستم بستهclosed system
مدار بستهclosed-circuit
تونل مدار بستهclosed-circuit tunnel
در هسته شناسی راکتوری که در آن گرمایاولیه حاصل از شکافت برای انجام کا ...closed-cycle reactor system
تونل بادی نه الزاما با مدار بسته بلکه قسمت اصلی آن کاملا بسته استclosed-jet tunnel
ابرcloud
دمایی که در آن مایع سردشونده شروعبه کدر و مات شدن میکندcloud point
ملخی دارای تیغه های کلفت با گام زیادبرای تست قدرت یا ترک موتورclub propeller
اتصال خوشه ایcluster joint
جوش خوشه ایcluster weld
کلاچclutch
پارازیت اتمسفریclutter
پیشوندی بمعنای ‎ 90 درجه منهای مقدار مذکورco
گرایش سیال برای چسبیدن به سطح جامدcoanda effect
کبالتcobalt
اطاقک خلبان ، اطاق فرمان در هواپیماcockpit
کدcode
ضریبcoefficient
همسانcoherent
ساختارهای منسجم و غیرگذراcoherent structures
سیم پیچcoil
یک مدارالکترونیکی که تنها درصورت دریافتسیگنال در همه ورودیها بصورت هم ...coincidence circuit
کاتد سردcold cathode
شمعی با الکترود عایق شده کوتاهcold plug
خروجی ماکزیمم موتور جت بدون استفاده ازسیستم پس سوزcold rating
عملیاتی که برای افزایش سختی و استکامفولاد روی آن صورت میگیردcold rolling
آزمایشی برای تعیین حداقل دمای لازم برایعبور آزادانه سیالcold test
آزمایشی برای تعیین حداقل دمای لازم برایعبور آزادانه سیالcold thrust
شکل دادن به قطعات فلزی در دمای معمولیکه باعث افزایش شکنندگی سختی و اس ...cold working
کنترلی در رتورگرافی که زاویه تیغه یاپیچ همه تیغه ها را بطور یکسان و م ...collective pitch control
کلکتورcollector
منیفلد یا گازگاه دایره ای برای هدایتگازهای خروجی از سیلندرهای موتور ر ...collector ring
تنظیم کردن هرنوع تجهیزات اپتیکی برایداشتن پرتو نوری موازی از یک منبع ...collimate
برخوردcollision
قانون دوری از برخوردcollision avoidance law
در محاسبه مدارات فاصله بین مرکز جاذبه یک میدان نیروی مرکزی از امتداد ...collision parameter
میزان برخورد ، نرخ برخوردcollision rate
کلوئیدیcolloidal
سوخت کلوئیدیcolloidal propeller
روشی برای مشخص کردن یک جسم یا خواص آنبا استفاده از ترکیبات مختلف رنگهاcolor code
پوشش گازی که هسته یک ستاره دنباله داریا کومت را در بر میگیردcoma
ناوبری تلفیقی INS-DVLcombined INS-DVL navigation
احتراقcombustion
محفظه احتراقcombustion chamber
راندمان احتراق ، بازده احتراقcombustion efficiency
مکانیزمی که در آن احتراق یک سوخت ترکیبسوخت و هوا انرژی لازم برای شروع ...combustion starter
تست احتراقcombustion test
محفظه احتراقcombustor
ستاره دنباله دار ، ستاره گیسودارcomet
حداقل سرعت گردش مگنتو برای تامین ولتاژلازم جهت جرقه زدن همزمان تمام ش ...coming-in speed
توربوفن تقویت شده (دارای پس سوز) که در آن جریانهای مرکزی و محیطی بعد ...common-flow afterburner
یک سو کنندهcommulator
تغییر جهت پی در پی جریان در سیم پیچهایدستگاههای الکتریکیcommutation
سری هادیهایی که بصورت شعاعی از یکدیگرجدا شده و بصورت حلقه ای دور تا د ...commutator
تغییرات جزئی ناشی از یکسو کردن جریانcommutator riple
تقسیمات علامت گذاری شده داخل هواپیمایباری یا ترابریcompartment marking
جهت یاب ، پرگار ، قطب نماcompass
خطای شتاب جهت یابcompass acceleration error
جمع انحراف تغییرپذیری و خطای گردش شمالیcompass error
دایره بزرگی روی کره زمین که در جهتگردش عقربه ساعت از صفر تا ‎ 360 درج ...compass rose
سازگاریcompatibility
زیردستگاهی که در رابطه با کل دستگاه عملکرد مناسبی داردcompatible
آهنربای جبران کنندهcompensating magnets
مدخلی در سیلندر اصلی ترمز که در مواقعیکه از ترمز استفاده نمیشود سیلند ...compensating port
شیر رها کننده فشار با شیر ترمواستاتیکبرای کاهش فشار تنظیم شده هنگامیک ...compensating relief valve
ابزاری برای اندازه گیری اختلاف فار بیناجزاء یک نور پلاریزهcompensator
کمک خلبانcompilot
مختلط ، مرکبcomplex
مدار مختلطcomplex circuit
عدد مختلطcomplex number
جزء، مولفهcomponent
میزانی برای اندازه گیری بازده یک قسمتاز یک ماشینcomponent efficiency
مرکبcomposite
مواد مرکبcomposite material
مرکبcompound
انحناء مرکبcompound curve
ژنراتوری که هم دارای میدان موازی و هممیدان سری میباشدcompound-wound generator
تونل باد مدار بسته ای محتوی گاز یا هوایتحت فشارcompressed-air tunnel
تراکم پذیریcompressibility
تراکم ، فشردگیcompression
احتراق مخلوط سوخت و هوا در اثر دمایزیاد حاصل از ترکم و فشار زیاد در س ...compression ignition
فشار گیج در سیلندر موتورهای پیستونی دروضعیت نقطه مرگ بالاcompression pressure
ضریب ترکم ، نسبت تراکمcompression ratio
ریب کمپرسیcompression rib
رینگ (های) کمپرسیcompression ring(s)
موج فشاریcompression wave
قابلیت یک جسم برای مقاومت در برابرنیروی فشاری یا نیرویی که گرایش به ف ...compressive strength
کمپرسورcompressor
هوایی که از قسمت کمپرسور موتور توربینیبرای جلوگیری از واماندگی و یا ب ...compressor bleed air
فشار در قسمت خروجی کمپرسورcompressor discharge pressure
فشار در قسمت ورودی کمپرسورcompressor inlet pressure
دمای گازهای ورودی کمپرسورcompressor inlet temperature
نسبت فشار سیال بعد از کمپرسوز یا درخروجی آن به فشار سیال قبل از ورود ...compressor pressure ratio
رتور کمپرسورcompressor rotor
استاتور کمپرسورcompressor stator
تیغه های ثابت روی استاتور (بدنه)compressor vane
رایانهcomputer
نوعی برخورد که در آن اختلاف پتانسیلالکترودها در اثر اختلاف غلظت یونها ...concentration cell corrosion
شفت های هم محور که داخل یکدیگر قرارگرفته اندconcentric shafts
تغلیظ ، چگالش ، میعانcondensation
هسته چگالشcondensation nucleus
چگالش ناگهانی هوای فوق اشباع در حینعبور از حالت شوکcondensation shock
کندانسور ، خازنcondenser
نازل موتورجت با مقطع همگراcon-di nozzle
قسمت ورودی اصلی در مدارهای الکتریکیرساناییconductance
هدایتconduction
رسانایی ، ضریب هدایتconductivity
هادیconductor
سیم پوشconduit
مخروط فرضی در اگزوسفرcone of scape
ترتیب فضایی کلی اجزاء اصلیconfiguration
مقاطع مخروطیconic sections
تئوری جریان های مافوق صوت روی صفحاتمسطح گوشه دارconical flow
زاویه بین محور طولی تیغه ها و سطح ماربر نوک تیغه ها صرفنظر از خمش تیغ ...coning angle
دسته پیستون ، شاتونconnecting rod
رابط ، رساناconnector
مفهومconsept
بقای انرژیconservation of energy
بقای جرمconservation of mass
بقای اندازه حرکتconservation of momentum
ترکیبی از دو یا چند مایع که بر هر نسبتیدر یکدیگر حل شوندconsolute
مقدار ثابتconstant
شارژ با جریان ثابتconstant current charge
شارژ با ولتاژ ثابتconstant voltage charge
آلیاژی از مسconstantan
پمپی با خروجی ثابت که در هر دور گردشمقدار ثابتی سیال جابجا میکند و مق ...constant-displacement pump
چرخدنده ای با ضریبهای متغیر که برایثابت نگه داشتن دور قسمت گردنده بین ...constant-speed drive (csd)
ملخی که سیستم کنترل آن دارای یک گاورنر ویک فیدبک بوده و گام ملخ را به ...constant-speed propeller
گاورنری که توسط موتور کار میکند و ملخ راکنترل مینمایدconstant-speed unit
صورت فلکیconstellation
گرفتگی در یک لوله یا جریان سیال که دارایسوراخ کوچکی میباشد و جریان مع ...constrictor
موتوری برای ایجاد تراست در فضاcontact ion engine
چراغهای سفید در دو طرف باند موازی با خطمرکز آنcontact lights
سویچ الکتریکی کنترل از راه دورcontactor
انتقال اجرام یا ارگانیسم های زمینی به فضاپیمای استریل شدهcontaminate
آلودگیcontamination
معادله پیوستگیcontinuity equation
وسیله ساده ای برای آزمایش پیوستگی یکمدار که پیوسته بودن مغئر الکتریکی ...continuity light
پیوستهcontinuous
طیف انفصالیcontinuous spectrum
امواج الکترومگنتیک که بدون فاصله تکرارمیشوند و معمولا دارای دامنه و ط ...continuous wave
سیستم اکسیژنی که در آن جریان اکسیژن به صورت پیوسته میباشدcontinuous-flow oxygen system
خط واصلcontour
فاصله خطوط واصلcontour interval
مشابه سازی یک شکل دو یا سه بعدیcontour template
شماره قراردادcontract number
انقباض ، همرفت ، همگراییcontraction
نسبت مساحت سطح مقطع بیشنه تونل بادمادون صوت به مساحت سطح مقطعی که کار ...contraction ratio
تزریق قطرات ریزسوخت درخلاف جهت جریان هواcontra-injection
دو یا چند ملخ یا شفت که درخلاف جهت همروی محور مشترکی میچرخند و بدین ت ...contra-rotating
اختلاف شدت فروزندگی بین اجزاء مختلف یکعکسcontrast
نیروی گریز از مرکزcontrifugal force
گریز از مرکزcontrifuge
فرمانcontrol
کابل کنترلcontrol cable
فرمانی برای کنترل حرکت هواپیما حول محورطولی و عرضی که میتواند بصورت م ...control column
شبکه کنترلcontrol grid
ارتباط بین اپراتور و خط کنترل هواپیماcontrol line
وسیله ای برای قفل کردن سطوح فرامین وجلوگیری از حرکت آنها وقتیکه هواپی ...control lock
پانل مخصوص نصب کنترل هاcontrol panel
راکت کوچکی که در صورت لزوم روشن شده ووضعیت یا سرعت فضاپیما را تصحیح م ...control rocket
میله لوله یا صفحه ای در هسته شناسی که حاوی موادی است که نوترونها را ب ...control rod
سطح کنترل ، سطح فرمانcontrol surface
زاویه بین مبداء سنجش حرکت سطوح کنترل ووتر سطح ثابت یا محور طولی هواپی ...control surface angle
قسمتی از یک کامپیوتر که عملکرد صحیحواحدهای آریتمتیک نگهداری و انتقالا ...control unit
تیغه متحرکی برای کنترل وضعیت و مسیرپروازcontrol vane
قابلیت کنترلcontrollability
تیغه رتورهلیکوپتر که میتوان زاویه برخوردآنرا درحال پرواز از ریشه تا ن ...controllable twist
ملخ با گام قابل کنترلcontrollable-pitch propeller
قسمتی از هوا یا فضا در ابعاد و اندازههایمعین که سرویس کنترل هوایی برا ...controlled airspace
محیطی که در آن کمیتهایی از قبیل دما فشارترکیباتمسفری تابشهای یونیزه ک ...controlled environment
جوش هسته ای کنترل شده تحت شرایطآزمایشگاهی برای تولید توان مفیدcontrolled thermonuclear reaction
نوعی هواپیمای مدل که مسیر پرواز آن باتغییر نیروی کشش دو یا چند سیم یا ...control-line aircraft
تصویر

نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: فعلا تهران قیطریه بلوار کتابی 8 متری صبا City of Leicester Area of Leicestershire LE7

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2469

سپاس: 4615

جنسیت:

تماس:

Re: اصطلاحات مهندسی هوافضا

پست توسط rohamavation »

همرفتconvection
جریان قراردادیconventional current
هواپیمایی با نشست و برخاست معمولیconventional take-off and landing
همگراییconvergence
ضریب همگراییconvergence factor
همگراconvergent
تبدیلconvert
هواپیمای که دست کم قادراست به دو سبکمختلف پرواز کندconvertiplane
کنورتورconvertor
راکتوری که مواد شکافت پذیر را تولید وهم مصرف میکندconvertor reactor
ماده خنک کنندهcoolant
پسای ناشی از خنک کردن موتورcooling drag
تیغه های خنک کنندهcooling fins
مختصاتcoordinate
دورزدن هواپیما بطوریکه کنترلهای مربوطبه دوران حول هر سه محور مورد است ...coordinated turn
دستگاه مختصاتcoordinates
کمک خلبانcopilot
مسcopper
الگوتراشیcopy machining
الگوتراشیcopy milling
مرکزیcore
شتاب یک ذره که دریک دستگاه مختصات شتابداردر حرکت استcoriolis acceleration
پاسخ های فیزیولوژیکی شخصی که داخل یکمحفظه در حال دوران در هر جهت بجز ...coriolis effect
نیروی اینرسی ظاهری که روی یک جسم با سرعتزاویه ای داخل یک سیستم دوار د ...coriolis force
بازتاباننده گوشه ایcorner reflector
تخلیه الکتریکیcorona discharge
تصحیحcorrection
خوردگیcorrosion
فولاد ضد زنگcorrosion-resistent steel
موج دارcorrugated
پوسته موجدارcorrugated skin
کسینوسcosine
غبار کیهانیcosmic dust
تیغه در بدنهcosta
اشپیلcotter pin
واحد اندازه الکتریسیتهcoulomb
قانون کولن ، نیروی بین دو بار الکتریکییا مغناطیسی با حاصل ضرب بارهای ...coulomb's law
خزینه دار کردن استوانهcounterbore
جریان مخالفcounterflow
خزینه دار کردن مخروطیcountersink
سربارcounterweight
زوج نیروcouple
کورسcourse
پوششcover
پوششcowl
فلپهای پوشش موتورcowl flap
پوششcowling
پرواز با بالهای افقی همراه با اندکیانحراف سمتی در اثر بادهای جانبیcrab
شکافcrack
وارد کردن گرما و معمولا فشار برای شکستنهیدروکربنهای کمپلکس گاه درحضور ...cracking
خصوصیتی در طراحی یک ساختمانcrack-stopper
پین میل لنگcrank pin
میل لنگcrank shaft
دالتونdalton
قانون دالتونdalton's law
استهلاک ، کاهش ، مستهلک کردن ، خفه کردنdamp
موجی که دامنه آن رفته رفته کاهش میابدdamped wave
خفه کنdamper
میراییDAMPING
نسبت دامنه هر موج به موجهای بعدیdamping factor
پره ای در فلومتر سوخت برای کاهش دادنو گرفتن نوسانات حاصل از جریان متل ...damping vane
منطقه خطرdanger area
رسانگر آیرودینامیکی پرواز آزادdart
عددی که با یک خط فاصله از شماره اصلیجدا شدهdash number
خفه کن مکانیکیdashpot
راه اصلی که اطلاعات در آن بصورت دیجیتالمنتقل میشوندdata link
داده پردازیdata processing
مبنا ، مبداdatum
روزday
نازل همگراde leval nozzle
نقطه مرگdead center
موتوری که در حین پرواز از کار افتاده استdead engine
نقطه خنثیdead spot
هواگیریde-aerating
سینی هواگیریde-aerator tray
دکاdeca
اختلاف زاویه نصب بالها در هواپیماdecalage
دمایی که در آن تغییر شکل کریستالی درفولاد صورت میگیردdecalescence point
گرم کردن آهن یا فولاد کربن تا دمای کافیبرای سوختن یا اکسید شدن کربنdecarburizing
تلاشیdecay
زمان کاهش یک پالس الکترونیک به ‎ 0/1 قله موجdecay time
شتاب کاهندهdeceleration
شهپری که بصورت نیمه هی بالایی و پایینیجدا میشودdeceleron
دسیdeci
دهدهی ، دهگانی ، اعشاریdecimal
ارقام دستگاه دهدهیdecimal digit
نمادسازی دهدهیdecimal notation
فاصله زاویه ای تا جسمی روی کره سماویdeclination
عدم پارازیت و ناهنجاریdeclutter
تجزیه کردن و جدا کردن عناصر اصلی یکماده مرکبdecomposing
جدا کردن یا قطع ارتباط بین اجزاء یکسیستمdecouple
کاهش میزان یک متغیرdecrement
روشی برای نگهداری باطریهای نیکل ‎ - کادمیمdeep cycling
کشش عمیقdeep drawing
مانور فضای دوردستdeep space maneuver
وضعیتی در هواپیماهای دارای دم تی شکلکه افزایش ناگهانی زاویه حمله سبب ...deep stall
عیبdefect
اختلافdefferential
انحرافdeflect
اختلاف زاویه ای در هر نقطه بین راستایشاقولی و راستای عمود بر کره مرجعdeflection of vertical
صفحه تیغه یا وسیله دیگری برای منحرفکردن یک جریان یا حرکتdeflector
از بین بردن یا برداشتن گریسdegreasing
درجه آزادیdegree of freedom
درجه ازادیdegree-of-freedom
یخ زداییde-icing
دکاdeka
لایه لایه شدن ، لایه لایه کردن ، تورقdelamination
تاخیر (فاز)delay
نوترونهای تابش شده از یک هسته برانگیخته در یک پروسه رادیواکتیوdelayed neutrons
دلتاdelta
سیم پیچ مثلثdelta connection
سیم پیچ مثلثdelta winding
بال دلتا ، بال مثلثdelta wing
دی مغناطیسی کردنdemagnetize
سیستم اکسیژنی که در آن جریان اکسیژن به صورت تناوبی و همزمان با تنفس ش ...demand oxygen system
جدا کردن موج مدوله کننده از امواج کاریرمدوله شدهdemodulation
نمایشdemonstrating
جدا کردن نیتروژنdenitrogenation
وسیله ای برای اندازه گیری دانسیته اپتیکیdensitometer
جرم حجمی ، چگالی ، انبوهی ، دانسیتهdensity
دندانه ، گودیdent
متغیر وابستهdependant variable
اورانیوم تهی شدهdepleted uranium
ناحیه تخلیهdepletion area
ناحیه تخلیهdepletion barrier
ناحیه تخلیهdepletion layer
ناحیه تخلیهdepletion zone
منطقه ای با فشار بارومتری نسبتا کمdeprossion
رقیق سازیderichment
نزولیdescrnding
رطوبت گیرdesicant
طراحیdesign
حداکثر وزن پیش بینی شده هنگام برخاستنهواپیما برای استفاده در محاسبات ...design gross weight
حداکثر وزن پیش بینی شده هنگام فرودهواپیما برای استفاده در محاسبات طرا ...design landing weight
حداکثر بار یا نیرویی که اجزاء سازه ایتوانایی آن را دارندdesign load
حداکثر وزن محاسبه شده ای برای اعمال تنشبه ساختمان هواپیماdesign maximum weight
نقطه طرحDesign point
ترکیب ویژه ای از متغیرها که پروسه طراحیبراساس آن صورت میگیردdesign points
حداکثر وزن پیش بینی شده هنگام برخاستنهواپیما برای استفاده در محاسبات ...design take-off weight
جدا کردن گاز از مایعdesorption
انهدامdestroy
منهدمdestroyed
انهدامdestruct
منفصلdetached
موج ضربه ای منفصلdetached shock wave
رسم فرعی در یک نقشه که جزئیاتی از آن رادر بر میگیردdetail drawing
نمای فرعی در یک نقشه که جزئیاتی از آنرا در بر میگیردdetail view
گیرنده حساس برای کشف و اندازه گیری اشعه مادون قرمزdetector
تعیینdetermination
بدسوزیdetonation
چاشنیdetonator
شمارنده ای که کل مقدار باقیمانده ماده مورد سنجش را نشان میدهدdetotalizing counter
دوتریومdeuterium
نوعی پرچ کور با استقامت زیادdeutsch rivet
انحراف ، کج رویdeviation
شبنمdew
نقطه شبنمdew point
محفظه عایق حرارتی با دو جدارهdewar
پوسه ای در یک سیستم ترمودینامیک که درآن انتقال انرژی بین داخل و خارج ...diabatic process
جریان موربdiagonal flow
کمپرسور با جریان متناوبdiagonal-flow compressor
شکل ، نمودار ، دیاگرامdiagram
دیامانیتیک ، دیامگنتیکdiamagnetic
قطرdiameter
گام قطریdiametral pitch
شکل موجهای ضربه ای که معمولا در جریانخروجی راکتها بصورت لوزی های پشت ...diamonds
دیافراگمdiaphragm
تولید حرارت توسط جریانهای با فرکانس زیادdiapositive
حدیده ، قالبdie
روشی که در آن فلز مذاب با فشار هیدرولیکیبه داخل قالبهایی رانده میشودdie-casting
دی الکتریکdielectric
ثابت دی الکتریکdielectric constant
گرمای ایجاد شده در یک دی الکتریک که تحتتاثیر میدان فرکانسهای زیاد اچا ...dielectric heating
قدرت دی الکتریکdielectric strength
دیزلdiesel
موتور دیزلdiesel engine
موتور رم جت که سرعت آن به حدی است که گرمای حاصل از تراکم هوای داخل آن ...diesel ramjet
ارتباط شهپرها به قسمتی که زاویه حرکتشهپری که به طرف بالا حرکت میکند ا ...differential ailerons
آزمایشی از وضعیت موتور که در آن مقدارنشتی رینگها و سوپاپها توسط انداز ...differential compression check
دو اشعه لیزر با پلاریزاسیون یکسان که براییک ژایرو بکار میروندdifferential laser gyro
اختلاف فشار بین دو سیستم یا دو حجمdifferential pressure
اسپویلرهای روی بال که بعنوان سطوح کنترلاولیه و ثانویه برای حرکت حول م ...differential spoilers
مداری که ولتاژ برون گذاشت آن تقریبا بامیزان تغییر ولتاژ متناسب استdifferentiating cicuit
وسیله ای که برون گذاشت آن با مشتق سیگنالدرون گذاشت متناسب استdifferentiator
پراش ، تفرقdiffraction
نسبت سطح مقطع خروجی به سطح مقطع ورودییک دیفیوژرdiffuser area ratio
انتشارdiffusion
دیجیتالdigital
نمایش داده ها توسط آلات دقیق بصورتدیجیتالی و نه توسط حرکت عقربه رویصف ...digital read-out
دیمانسیون ، بعد ، معادله ابعادیdimension
رله کاهندهdimming relay
رئوستای کاهندهdimming rheostat
پخدار کردن مخروطی ورقات نازک فلزیdimpling
لامپ (خلاء) دو قطبی ، دیودdiode
دیود دورانیdiode lamp
شیب مغناطیسیdip
وسیله ای که استفاده از یک آنتن را بصورتهمزمان یا مجزا توسط دو فرستنده ...diplexer
دو قطبیdipole
میله عمق سنجdipstick
کوپلینگ مستقیمdirect coupling
جریان مستقیمdirect current
کنترل مستقیم براdirect lift control
جهت ، سمتdirection
جهت یابdirection finder
پایداری جهشی ، پایداری سمتیdirectional stability
هواپیمایی قادر به هدایت یک رسانگر بدونسرنشین یا یک موشکdirector
قابل هدایتdirigible
دمونتاژ1disassemble5
حلقه ای که تیغه های یک مرحله از کمپرسورروی آن قرار میگیردdisc
مساحت دیسکdisc area
نسبت وزن هلیکوپتر به مساحت دیسک رتوراصلیdisc loading
دیسک رنگی معمولا زرد یا قرمز برای نشاندادن تخلیه سیستم اطفاء حریقdischarge indicator disc
فواره تخلیهdischarge nozzle
گسستهdiscontinuous
گسستگیdiscountinuity
گسستهdiscrete
طیف گسسته یا انفصالیdiscrete spectrum
حداقل جدایی برای رویت دو هدف بصورت مجزادر رادارdiscrimination
پراکندگیdispersion
سخت گردانی فلزات با پراکندن ذرات ریزیبا فازهای مختلف داخل آنdispersion hardening
جابجاییdisplacement
نمایشdisplay
پراکندگیdissipation
ناهم اندزگی براdissymmetry of lift
فاصلهdistance
هر فرآورده نفتیdistillate
تغییرات ناخواسته شکل یک جسم یا یک سازهdistortion
نیرویی که به یک نقطه اثر نمی کند بلکه مانند نیروی هوا روی یک سطح بریک ...distributed load
دلکوdistributor
انگشتی دلکوچکش برقdistributor finger
اغتشاشdisturbance
گشتاوری که در جهت دوران هواپیما حول یکمحور بر آن اثر می کندdisturbing moment
فرود اضطراری هواپیما روی آبditching
شیرجهdive
ترمز هوایی از نوع فلپdive flap
لبه فرار واگراDivergent Trailing Edge
ارابه فرود ثابت که هیچ محور افقی بینچرخهای آن وجود نداردdivided landing gear
ارتباط مکانیکی دو فضاپیما در یک مدارdocking
ناپیوستگی در ناحیه داخلی لبه حمله در امتداد وترdogtooth
سندان یا بلوکی که در پرچکاری دستی ورقاتفلزی بکار می رودdolly
حوزه ، میدانdomain
گنبدdome
دهندهdonar
دوپdope
زمینearth
ابونیتebonite
خروج از مرکزeccentricity
جریان گردابیeddy current
تلفات جریان گردابیeddy current losses
تاثیرeffect
مفید ، موثرeffective
گام موثرeffective pitch
بازده ، راندمان ، کاراییefficiency
الاستیک ، کشسانelastic
محور الاستیکelastic axis
برخورد الاستیکelastic collision
حد کشسانیelastic limit
الاستیسیته ، کشسانیelasticity
تخلیه الکتریکیelectric discharge
میدان الکتریکیelectric field
خطوط نیروی برقelectric line of force
پتانسیل الکتریکیelectric potential
فولاد آبکاریelectric steel
جوش برقelectric welding
باد الکتریکیelectric wind
اتصال الکتریکیelectrical bounding
عایق الکتریکیelectrical insulator
تداخل الکتریکیelectrical interface
الکتریسیته ، برقelectricity
عملیات الکتروشیماییelectrochemical treatment
الکترودelectrode
استهلاک الکترودینامیکیelectrodynamic damping
الکترسیته جاریelectrodynamics
الکتروجتelectroject
الکترولومینه سانسelectroluminescence
تجزیه الکتریکیelectrolysis
الکترولیتelectrolyte
خوردگی الکترولیتیelectrolytic corrosion
الکترومغناطیسelectromagnet
الکترومگنتیکelectromagnetic
القای الکترو مغناطیسیelectromagnetic induction
تابش های الکترومگنتیکelectromagnetic radiation
طیف الکترومگنتیکelectromagnetic spectrum
امواج الکترومگنتیکelectromagnetic waves
خاصیت مغناطیسی حاصل از جریانهای الکتریکیelectromagnetism
نیروی محرکه الکتریکیelectromotive force
الکترونelectron
افزاینده الکترونelectron multiplier
لوله الکترونelectron tube
الکترونیکelectronic
تداخل الکترونیکیelectronic interfrence
داده پردازی الکترونیکیelectronic-data-processing
الکترون ولتelectron-volt
آبکاری الکتریکیelectroplating
ظرفیت الکترواستاتیکelectrostatic capacity
ته نشینی الکترواستاتیکelectrostatic procipitation
واحد الکترواستاتیکelectrostatic unit
الکتریسیته ساکنelectrostatics
جزء ، المان ، عنصرelement
بنیادی ، اولیهelementary
پیل اولیهelementary cell
ذرات بنیادیelementary particles
زاویه فراز ، ارتفاعelevation
مکان افقی متحرکelevator
بیضیellipse
افزایش طولelongation
اضطراریemergency
هوای اضطراریemergency air
کارتریج اضطراریemergency cartridge
تابش ، تشعشعemission
طیف نشریemission spectrum
تابندهemissive
تابندگیemissivity
امیترemitter
دم کاملempennage
وزنه بدنه هواپیما و موتور و تجهیزات آنempty weight
شیرابهemulsion
حرکت محوری یا خطی ناخواسته شفتend play
فرم تعهد مصرف کنندهEnd-User Undertaking form
انرژیenergy
راندمان تبدیل انرژیenergy conversion efficiency
دانسیته انرژیenergy density
ذخیره انرژیenergy deposition
معادله انرژیenergy equation
تراز انژیenergy level
سرعت موتورengin speed
موتورengine
هواکش موتورengine breather
کنترلهای موتورengine controls
سیکل کاری موتورengine cycle
پایه موتورengine mount
گهواره موتورengine nacelle
توان موتورengine power
نسبت فشار موتورengine pressure ratio
گیرپاژ موتورengine seizure
کارتل روغن ، تشتک روغنengine sump
غنی شدهenriched
غنی کردن ، غلیظ کردنenrichment
ثبت شده، اخذ شدهenrolled
آنتروپیentropy
پوشش منحنیenvelope
پرگیرenvironmental
میزان افت پرگیرenvironmental lapse rate
تقویم نجومیEphemeris
رزین اپوکسیepoxy resin
معادله ، تساویequation
معادلاتequations
معادلات حرکتequations of motion
استواequator
کمانش استواییEquatorial buckling
ماهواره استواییequatorial satellite
چیدمان مثلث متساوی الاضلاعequilateral triangular arrangement
تعادلequilibrium
جریان متعادلequilibrium flow
فشار به حد تعادلequilibrium vapor pressure
هم ارزequivalent
ارگerg
خطاerror
باند خطاerror band
مقاومت نسبت به وجود خطاerror resistance
سیگنال خطاerror signal
فرارescape
نمک آلیester
تیزاب کاری ، سیاه قلم ، قلم زدنetch
دی برمید اتیلنethylene dibromide
ضد یخ (مایع)ethylene glycol
مختصات اولریeulerian coordinates
نقطه اوتکتیکeutectic point
فانوسکهای خلاءevacuated bellows
تبخیرevaporation
تحریک ، برانگیزشexcitation
برانگیختهexcited
برانگیزنده ، محرکexciter
مخروطی اگزوزexhaust cone
دمای گاز خروجیexhaust gas temperature
چندراهی اگزوزexhaust manifold
نازل خروجیexhaust nozzle
مجرای خروجیexhaust port
مرحله اگزوز ، مرحله تخلیهexhaust stroke
سوپاپ دودexhaust valve
سرعت خروجexhaust velosity
خارجی ترین لایه اتمسفرexosphere
انبساطexpansion
ضربه انبساطیexpansion stroke
پیچ انفجاریexplosive bolt
پرچ انفجاریexplosive rivet
سازمان کنترل صادارتExport Control Organisation
مرجع صادرکنندهexporter’s reference
فیلتر کالمن توسعه یافتهExtended Kalman Filter
خطوط دنبالهextension lines
خارجیexterior
خارجیexternal
بار خارجیexternal load
موتور برون سوزexternal-combustion engine
کاهش نورextinction
استخراج کردنEXTRACT
تابش های ماوراء زمینیextraterrestrial radiation
شکل دادن گرم یا سرد فلزاتextrusion
پارچهfabric
تولید ، ساختfabrication
سطحface
عاملfactor
فارنهایتfahrenheit
فدراسیون بین المللی هوانوردیFAI
عیبfailure
دروغین ، کاذبfalse
برای کاذبfalse lift
ریب های کاذبfalse ribs
تیرک کاذبfalse spar
استارت کاذبfalse start
پنکه ، ملخ ، فنfan
فارادfarad
بستfastener
خستگیfatigue
خلاص کردنfeathering
گام فدرfeathering pitch
تغذیه کردن ، خوراندن ، درون گذاشتfeed
پس خورانه ، گشتیfeedback
فیلرfeeler gage
فمتوfemto
فریتferrite
فرومگنتیکferromagnetic
فلزات آهن دارferrous
مواد مغناطیسی عایق غیرفلزیferroxcube
آهنferrum
مواد بارخیزfertile meterial
رشتهfiber
علم فایبراپتیکfiber optics
پشم شیشهfiberglass
فیدلیتیfidelity
فرودگاه ، میدانfield
سیم پیچ میدانfield coil
تحریک میدانfield excitation
شدت میدانfield intensity
شدت میدانfield strength
هواپیمای جنگندهfighter
تارfill
پر کنندهfiller
پر کنندهfillet
تارfilling
پالونه ، توری ، صافی ، فیلترfilter
المنت فیلترfilter element
بالچه ، باله ، تیغهfin
نسبت ظرافتfineness ratio
پرداختfinish
روش های نقطه محدودFinite Point methods
پرتاب راکتfire
سیستم آشکارساز حریقfire detection system
سیستم اطفاء حریقfire extinguishing system
نقطه اشتعالfire point
کره آتشfireball
احتراقfiring
ترتیب احتراقfiring order
موقعیت احتراقfiring position
قانون اول ترمودینامیکfirst law of thermodynamic
ریشه صنوبریfirtree root
سال مالیfiscal year
شکاف پذیرfissile
شکاف هسته ایfission
شکافت پذیرfissionable
مواد شکافت پذیرfissionable material
برازشfitting
وزن ثابتfixed weight
هواپیمایی با بال ثابتfixed-geometry
ملخ با گام ثابتfixed-pitch propeller
هواپیما با بال ثابتfixed-wing aircraft
شعله خفه کنflame damper
سخت گردانی سطح فلز توسط شعلهflame hardening
شعله نگهدارflame holder
قطع احتراقflame out
لبهflange
فلپflap
زاویه فلپflap angle
پخ دار ، منورflare
رابط قیفی شکلflared fitting
نقطه احتراقflash point
پس زدن شعلهflashback
تختflat
تخت اچflat h
واشر تختflat washer
انبردست دم پهنflat-nose plier
شلنگflex hose
انعطاف پذیریflexibility
شلنگflexible hose
خمشflexture
محور خمشflexural axis
پروازflight
وضعیت پروازیflight attitude
کنترل پروازflight control
دینامیک پروازFlight dynamics
مهندس پروازflight engineer
سطح پروازflight level
خط پروازflight line
دستورالعمل پروازflight manual
هدایتگر پروازflight navigator
مسیر پروازflight path
سکوی پروازflight platform
قابلیت دید پروازflight visibility
خدمه هواپیماflightcrew
قابل پروازflightworthy
اطاق پروازflighty deck
شناورfloat
منورfloat light
ژایرو شناورfloating gyro
کاربوراتور غواصکیfloat-type carburator
غواصکfloot
شارسنجflowmeter
قوس الکتریکی نوسان دارfluctuating arc
سیال ، شارهfluid
مقاومت سیالfluid resistance
تابش ماهتابیfluorescence
لرزشflutter
روان ساز ، شار ، فلوی مغناطیسیflux
تراکم فشار ، چگالی شارflux density
چرخ طیار ، چرخ لنگرfly wheel
کنارگذرflyby
سرعت پروازflying speed
وزنه تعادلflyweight
فاصله کانونیfocal length
صفحه کانونیfocal plane
کانونfocalpoint
کانونfocus
ماهواره ثابتfoixed satellite
فوت (پا)foot
فوت پاوندfoot-pound
دستگاه فوت پاوند ثانیهfoot-pound-second system
نیروforce
فرود اجباریforced landing
چکش کاریforging
بلوک فرمکاریform block
پسای شکلform drag
ضریب شکلform factor
قابلیت شکل گیریformability
فرمرformer
شکل دادن ، فرم کاریforming
فرترنfortran
حفره جلوییforward facing cavity
ریخته گریfoundry
موتور چهارزمانهfour-cycle engine
موتور چهارزمانهfour-stroke engin
همنه سرعت در صفحه افقیfoward speed
تقطیر جزء به جزءfractional distillation
ابرهای ناهموار کومولوس که در آنها تکه هایمختلف تغییرات پیوسته ای را ن ...fracto-cumulus
ابرهای تکه تکه و نامنظم استراتوسfracto-stratus
سازه ، چهارچوب ، قاب ، کادرframe
خطوط فرانهوفرfraunhofer lines
طیف فرانهوفرfraunhofer spectrum
آزادfree
اتمسفر آزادfree atmosphere
الکترون آزاد ، الکترون غیر پیوندیfree electron
سقوط آزادfree fall
پرواز آزادfree flight
ژایرو آزادfree gyro
بنیان آزادfree redical
فضای آزادfree space
جریان آزادfree stream
توربین آزادfree turbine
جریان مولکولهای آزادfree-molecule flow
نقطه انجمادfreezing point
فرئونfreon
بسامد ، تواتر ، فرکانسfrequency
باند فرکانسfrequency band
تغییر تدریجی فرکانس یک فرستنده یا اسلاتورfrequency drift
مدولاسیون فرکانسfrequency medulation
سایشfretting
اصطکاک ، مالشfriction
ضریب اصطکاکfriction coefficient
توان تلف شدهfriction horse power
جبههfront
شبنمfrost
نقطه شبنمfrost point
سوختfuel
مصرف سوختfuel consumption
واحد کنترل سوختfuel control unit
درجه سوختfuel grade
سیستم تزریق سوختfuel injection system
چندراهی سوختfuel manifold
مخزن سوختfuel tank
هواکش تانک سوختfuel tank vent
نسبت مخلوط سوخت و هواfuel-air mixture ratio
بوستر سوختfuel-air pump
خنک کننده روغن که در آن از سوخت بعنوانماده خنک کننده استفاده میشودfuel-cooled oil-cooler
بازپخت کاملfull annealing
حرکت هریک از این سطوح تا آخرین حد ممکنfull rubber
تمام موجfull wave
پلاسمای تمام یونیزهfully ionized plasma
اصلی ، اولیه ، بنیادیfundamental
یکاهای بنیادیfundamental units
فیوزfuse
بدنه هواپیماfuselage
خط مبنای بدنهfuselage refrence line
زودگدازfusible
جوش هسته ای ، گداز ، هم جوشیfusion
راکتوری که در آن جوش هسته ای صورت میگیردfusion reactor
چاشنیfuze
کنترلر فازیfuzzy controller
سنج ، گیجgage
فشار گیجgage pressure
اندازه گیریgaging
بهرهgain
گالیله ، واحد شتابهای بسیار کم درسیستم غیرمتریکgalico
سائیدگیgalling
گالونgallon
خوردگی گالوانیکیgalvanic corrosion
گالوانیزه کردنgalvanizing
برق نماgalvanometer
گاماgamma
شکاف ، فاصلهgap
گازgas
یاتاقان گازیgas bearing
ثابت گازهاgas constant
قوانین گازهاgas laws
گازوئیلgas oil
توربین گازgas turbine
جوشکاری با گازgas welding
الکترونیک گازیgaseous electronics
واشر ، لاییgasket
محل سوار شدن مسافرین هواپیما در فرودگاهgate
گیج ، سنجgauge
اندازه گیریgauging
گوسgauss
پمپ دنده ایgear pump
ژنراتور ، مولدgenerator
زمین سنجی ، مساحیgeodesy
جغرافیاییgeographic
مختصات جغرافیاییgeographic coordinates
استوای جغرافیاییgeographic equator
اطلاعات جغرافیاییGeographical information
عرض جغرافیائیgeographical lattitude
طول جغرافیائیgeographical longitude
نصف النهار جغرافیایی ، خط طول جغرافیاییgeographical meridian
مایل جغرافیاییgeographical mile
قطبهای جغرافیاییgeographical poles
مختصات ژئومگنتیکیgeomagnetic coordinates
استوای ژئومگنتیکیgeomagnetic equator
قطبهای ژئومگنتیکیgeomagnetic poles
گام هندسیgeometric pitch
پیچش هندسیgeometric twist
ژئو پتانسیل ، پتانسیل نسبت به زمینgeopotential
اطلاعات مکانیgeospatial information
تصویر

نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: فعلا تهران قیطریه بلوار کتابی 8 متری صبا City of Leicester Area of Leicestershire LE7

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2469

سپاس: 4615

جنسیت:

تماس:

Re: اصطلاحات مهندسی هوافضا

پست توسط rohamavation »

کره خاکgeosphere
ژرمانیومgermanium
پمپ ژیرتورgerotor pump
گیگا ، پیشوندی معادل ‎ 10 بتوان ‎9giga
فلپی در پشت موتور برای کنترل جریان هواgill
فلپی در پشت موتور برای کنترل جریان هواgill-type flap
سوارکردن قطعه ای بریک حلقه نگهدارنده آزادgimbal
پرداخت برق یا لعابglaze finish
یخ شفافglaze ice
یخ شفافglaze-ice
سرخوردنglide
مسیر پرواز در حال سر خوردنglide path
نسبت سریدنglide ratio
گلایدرglider
شعاع رادیویی سیستم فرود با آلات دقیقبرای ایجاد یک راهنمای قویglideslope
تخلیه تابندهglow discharge
گلیسیرینglycerin
رزین مصنوعی ساخته شده از گلیسیرین واسید فتالیکglyptal
طلاgold
زاویه سنجgoniameter
زاویه سنجgoniometer
گاورنرgoverner
سیستم ناوبری جهانیGPS
ناوبری به کمک GPSGPS-assisted navigation
درجهgrade
واحد وزن در سیستم غیرمتریک معادل‎ 0/0648 گرمgrain
گرمgram(me)
مول ‎ - گرمgram-mole
مولکول گرمgram-molecule
نمودارgraph
سرب سیاه ، گرافیتgraphite
اپوکسی گرافیتgraphite epoxy
چنگ زدنgrasp
جاذبهgravitation
گرانشیgravitational
واحد بنیادی فرضی گرانشgraviton
جاذبه ، گرانشgravity
گرانش یاریgravity assist
چدن خاکستریgray cast iron
دایره عظیمهgreat circle
اولین گردش موتور نو یا تازه تعمیرgreen run
پدیده گلخانه ایgreenhose effect
پدیده گلخانه ایgreenhouse effect
گرینویچgreenwich
نصف النهار گرینویچgreenwich meridian
گاهنامه گریگوریانgregorian calender
شبکهgrid
چرخ سنگ زنی ، چرخ سنبادهgrinding wheel
طول قسمت رزوه نشده ساقه پیچ که معادلحداکثر ضخامت قطعات متصل شونده میب ...grip length
زمینground
کنترل زمینیground control
بالشتک زمینground cushion
اثر زمینground effect
تغییر ناگهانی جهت حرکت هواپیما با ارابه فرودground loop
ناوبری سطح زمینground navigation
موقعیت زمینیground position
پتانسیل زمینground potential
واحد قدرت زمینیground power unit
سرعت زمینی ، سرعت هواپیمای در حال پروازنسبت به زمینground speed
مسیر زمینیground track
موج زمینیground wave
ملخی که گام آنرا تنها از خارج و رویزمین میتوان تغییر داد و نه در حال ...ground-adjustable propeller
راهنماییguidance
هادیguide
تیغه راهنما ، تیغه هادیguide vane
رسوبات غلیظی که در بنزین و بندرت درسایر سوختهای هیدروکربنی عمدتا در ا ...gum
حلالی برای روغنها و گریسهاgunk
بستgusset
تندبادgust
سیستم دینامیکی برای کاهش اثر تندبادهایقائم روی هواپیماgust alleviation
قفل داخلی سطوح فرامین که از حرکت آنهادر اثر باد شدید جلوگیری می کندgust lock
ژایرو ، ژیروسکوپ ، وسیله ای که از اندازه حرکت زاویه ای یک جرم دوار (ر ...gyro
رتورکرافتی که رتورهای آن هنگام برخاستنشناورماندن فرود و جلو رفتن تنها ...gyrodyne
ژیروسکوپgyros
اینرسی ژیروسکوپیgyroscopic inertia
ترک موییhairline crack
نیم مقطعhalf section
نیم نماhalf view
نیمه عمر در هسته شناسیhalf-life
یکسوکننده نیم موجhalf-wave rectifier
چکشhammer
شکل دادن فلزات تورق پذیر با ابزارهایدستی و بلوکهای دقیقhand forming
ابزار دستیhand tool
سختhard
تابش یا پرتو سختhard radiation
خلاء سختhard vacuum
بال صلبhard wing
سخت گردانیhardening
سختیhardness
سخت افزارhardware
هارمونیک ، هماهنگ ، همسازharmonic
نوارهایی که چتر باز و یا محموله را به چتر متصل میکندharness
غبارها یا ذرات ریزی که در اتمسفر پراکنده شده اندhaze
توپی کامل و سایر متعلقاتhead
فشار اعمال شده توسط یک سیال به سببارتفاع ستون آنhead pessure
جهت ، سمتheading
گرماheat
انرژی حرارتیheat energy
موتور حرارتیheat engine
مبدل حرارتیheat exchanger
پوشش اطراف پنجه اگزوزheat muff
پالس حرارتیheat pulse
حفاظ حرارتیheat shield
انباره حرارتیheat sink
انتقال گرماheat transfer
ضریب انتقال گرماheat transfer coefficient
عملیات حرارتیheat treatment
ارزش گرماییheat value
هواپیمای سنگین تر از هواheavier-than-air aircraft
آلیاژ سنگینheavy alloy
هیدروژن سنگینheavy hydrogen
آب سنگینheavy water
پیشوندی معادل ‎ 10 به توان ‎2hecto
ارتفاعheight
مارپیچیhelical
هلیکوپترhelicopter
سکوی فرود هلیکوپترhelipad
رتورهای هلیکوپترhelistat
هلیومhelium
محفظه توخالی که تنها با یک سوراخ کوچکبه محیط خارج مرتبط است و در ازای ...helmzhold resonator
موتور نیم کرویhemispherical engine
موتور پیستونی با دو ردیف سیلندر روبرویقائم دوتایی و با دو میل لنگ که ...h-engine
واحد خودالقاییhenry
هپتانheptan
واحد فرکانس در سیستم متریکhertz
امواج هرتزhertzian waves
ترکیب دو جریان متناوب برای تولید جریانیبا فرکانسی برابر مجموع یا تفاض ...heterodyne
قسمتی از اتمسفر که در آن ساختار و وزنمولکولی متوسط گازهای تشکیل دهنده ...heterosphere
سطح ناپیداhidden surface
فولادی با میزان کربن ‎ %0/5 تا ‎%1/05high carbon steel
ابرهای مرتفعhigh cloud
فرکانس رادیویی بین ‎ 3 تا ‎ 30 مگاهرتز مورداستفاده در مخابرات هوا به ...high frequency
خلاء زیادhigh vacuum
دقت بالاhigh-accuracy
خستگی ناشی از لرزشهای با فرکانس زیادhigh-cycle fatigue
بال لولاشدهhighed-wing
شکل برای زیادhigh-lift configuration
وسایل برای زیادhigh-lift device
سیستم برای زیادhigh-lift system
بالاگذرhigh-pass
هواپیمایی که دم افقی آن بالای سکان عمودیقرارگرفتهhigh-tailed aircraft
بال بالاhigh-wing
آچار نیم گردی در یک دسته در انتها و یکقلاب با چنگک در سر دیگرhock spanner
حفرهhole
هدایت آشیانه یابhoming guidance
قسمتی از اتمسفر که در آن تغییری در ترکیبو ساخت گازهای تشکیل دهنده مشا ...homosphere
لانه زنبوریhoneycomb
قانون هوک ، تغییر شکل یک جسم الاستیکدر دامنه الاستیسیته با تنش وارده ...hook's law
افقhorizon
مکان افقی ثابتhorizontal stabilizer
موتور تخت روبروhorizontally opposed engine
اسب بخارhorsepower
شلنگhose
نقطه داغhot spot
تست استاتیک موتور راکت که در آن احتراقواقعی صورت میگیردhot test
فاصله کوچک بین ساقه سوپاپ و اسبک هنگامیکه تمام قطعات موتور بدمای کاری ...hot valve clearance
نوعی وسیله اندازه گیری جریانhot-wire ammeter
شناوریhover
رسانگری که با فشرده کردن هوا در زیربالای سطح و بدون تماس با آن حرکت م ...hovercraft
توپیhub
بدنه یک هواپیمای دریاییhull
رطوبتhumidity
شرایطی در استارت توربینهای گاز که در آناحتراق صورت میگیرد ولی موتور ب ...hung start
گردبادhurricane
قانون عمومی مربوط به همه حرکتهای موجی :هر نقطه دلخواه در جبهه فاز یا ...huygen's principle
مرکبhybrid
نیروی پیش برنده مختلطhybrid propulation
راکت مختلطhybrid rocket
موج مرکبhybrid wave
چگالی سنجhydrameter
تقویت کننده هیدرولیکیhydraulic booster unit
سیال ترکم ناپذیری برای انتقال و توزیعنیرو در سیستمhydraulic fluid
قفل هیدرولیکیhydraulic lock
موتور هیدرولیکیhydraulic motor
سیستم هیدرولیکhydraulic system
تاپت هیدرولیکیhydraulic tappet
علم هیدرولیکhydraulics
هیدروزینhydrazine
هیدروکربنhydrocarbon
هیدرودینامیکhydrodynamic
هیدروفویلhydrofoil
هیدروژنhydrogen
هیدراته کردنhydrogenation
چگالی سنجآب سنج اتمسفریhydrometer
کره آبآب کرهhydrosphere
یاتاقان هیدرواستاتیکhydrostatic bearing
تست هیدرواستاتیکhydrostatic test
علم هیدرواستاتیکhydrostatics
هذلولیhyperbola
ماوراء صوتhypersonic
تنفس زیاد بطوریکه مقدار دی اکسید کربن درخون از مقدار عادی آن کمتر میش ...hyperventilation
چرخدنده هایی برای انتقال حرکت و قدرتبین شفت ها یا محورهای متنافرhypoid
تنفس کم بطوریکه مقدار اکسیژن خون ازمقدار عادی آن کمتر میشودhypoventilation
تاخیر تغییر دانسیته شار مغناطیسی نسبتبه شدت میدان مغناطیسیhysteresis
دمای تعادل مخلوط آب و یخ در فشاراستانداردice point
میخ پرچ های آلومینیوم که تا موقع مصرفباید در دمای زیر صفر نگه داشته ش ...icebox rivet
سیال ایده آلideal fluid
گاز ایده آلideal gas
راکت ایده آلideal rocket
هرزگردیidle
گیرانهigniter
احتراقignition
سیستم اشتعال، سیستم جرقهignition system
شدت روشناییilluminance
ناوبری بدون دیدILS
ضربهimpact
امپدانس ، مقاومت ظاهریimpedance
ایمپلرimpeller
برخورد گازهای با سرعت زیاد به ساختمانهواپیماimpingement
ایمپالس، تکانهimpulse
توربین ضربه ایimpulse turbine
ناخالصیimpurity
شهپر داخلیinboard aileron
افروختگی ، التهابincandescence
واحد طول در سیستم غیرمتریک برابر ‎2/540 سانتیمترinch
برخوردincidence
وایرهای موربی در صفحه پایه های بین بالدر هواپیماهای دو بالهincidence wires
زاویه بین صفحه مدار و صفحه مرجعinclination
زاویه بین محور طولی یک جسم و بردارجریان هواincluded angle
آلیاژهای مقاوم آهن و کرم با نیکل زیادincolen
نمویincremental
تغییرات پله ایincrementally
اندیسindex
سرعت ظاهری نسبت به هواindicated airspeed
توان ظاهریindicated horsepower
اندیکاتورindicator
دیاگرام نشاندهندهindicator diagram
کنترل های مجزاindividual controls
پسای لازم ، پسای القاء شدهinduced drag
مغناطیس القاء شدهinduced magnetism
رادیواکتیویته القاء شدهinduced radioactivity
سرعت القاء شدهinduced velocity
ولتاژ القاء شدهinduced voltage
خودالقاییinductance
القاء ، مکشinduction
مرحله تنفس ، مرحله مکشinduction stroke
سیستم مکشinduction system
شفت مکانیکی که توسط اتصالات مغناطیسیمیچرخدinductive coupling
راکتانس سلفیinductive reactance
مقاومت ظاهری القاییinductive resistance
غیرالاستیکinelastic
بی اثرinert
گاز خنثیinert gas
جوش برق با گازهای بی اثرinert gas arc welding
انرسی ، لختی ، ماندinertia
جوشکاری توسط دوران سریع و فشار بینسطوح تماسinertia welding
سیستم مختصات ماندیinertial coordinate system
نیروی ماندinertial force
سیستم ناوبری اینرسیinertial navigation system
مادون قرمزinfera-red
سیاره ای که مدار گردش آن کوچکتر از مدارزمین میباشدinferior planet
بینهایتinfinity
نقطه تغییر جهت یک منحنیinflection
نسبت سرعت واقعی رتورکرافت به سرعتمحیطی نوک تیغه هاinflow ratio
مادون قرمزinfrared
صدایی با توان و دامنه بسیار و فرکانسبسیار کمinfrasound
وارد شدن مواد خارجی از قبیل پرنده یخ آببرف گرد و غبار به داخل موتورingestion
ماندگارinherent
پایداری ماندگارinherent stability
آغشتن سطوح داخلی دستگاه یا ماشین باماده ضدخوردگی قبل از انبار کردن آنinhibiting
بازدارندهinhibitor
اولیهinitial
جرم اولیهinitial mass
تزریقinjection
کاربراتور تزریقی یا پاشندهinjection carburator
پمپ انژکتورinjection pump
پاشندهinjector
ورودیinlet
مجرای ورودیinlet duct
تیغه های خنک کننده جریان ورودیinlet guide vane
سوپاپ گازinlet valve
موتور خطیinline engine
روکش داخلیinner liner
سیارات داخلیinner planets
داخل منظومه شمسیinner space
هم فازin-phase
در رونده ، ورودی ، درون گذاشت ، مصرفیinput
کولیس داخلیinside caliper
لولای داخلیinside hinge
بال داخلیinside wing
بازرسیinspection
ناپایداریinstability
سیستمی بدون تاخیر بین گیرنده کمیتموردنظر و نشاندهنده آنinstantaneous readout
پرواز کورinstrument fkight
آلات دقیقinstruments
عایقinsulation
عایقinsulator
مجرای ورودیintake duct
گازگاهintake manifold
مرحله تنفس ، مرحله مکشintake stroke
سوپاپ گازintake valve
ساختمان یکپارچهintegral construction
تانک سوختی که پوسته رسانگر بخشی ازدیواره آن را تشکیل میدهدintegral tank
هواپیمای یک پارچهintegrated aircraft
مدار مجتمعآی سیintegrated circuit
شدتintensity
خطای تعمدیIntentional Error
جهات فرعیintercardinal headings
جهات فرعیintercardinal points
ارتباط داخلیintercom
قاره پیماintercontinental
خوردگی کریستالیintercrystalline corrosion
تیغه های بین سیلندرهاintercylinder baffles
تداخلinterference
پسای داخلیinterference drag
تداخل سنجinterferometer
قدرت موتور توربوشفت پایین تر از سطحاضطراری که معمولا برای مدت ‎ 30 دق ...intermediate contingency
فرکانس میانهintermediate frequency
فشار متوسطintermediate pressure
موشک بالستیک میان بردintermediate range ballistic missile
میان بردintermediate-range
داخلیinternal
تیغه های داخلیinternal boffles
راندمان داخلیinternal efficiency
توانی که داخل هواپیما تولید میشودinternal power
سوپرشارژر داخلیinternal supercharger
پیچ فولادی بسیار مقاومی که سر آن دارایفرورفتگی شش گوشی برای جا گرفتن ...internal wrenching bolt
موتور درونسوزinternal-combustion engine
فلپ بزرگی که جریان اصلی گازها به آنبرخورد میکندinternally blown flap
اتمسفر استاندارد بین المللیinternational standard atmosphere
سیستم مترکinternational system of units
پایه هایی که دو بال هواپیماهای دوباله را به هم متصل میکندinterplane strut
ابربزرگراه بین سیاره ایInterplanetary super highway
قطبهای کمکیinterpoles
تقاطع ، اشتراکintersection
آلیاژی از نیکل و آهن با ضریب انبساطحرارتی نزدیک صفرinvar
دینامیک معکوسinverse dynamic
ناحیه ای در اتمسفر که در آن میزان افتمنفی میباشدinversion
موتور وارونinverted engine
موتور خورجینی وارونinverted-vee engine
اینورتورinverter
روانinviscid
یدiodin
یدiodine
یونion
موتور یونیion engine
راکت یونیion rocket
هدایت یونیionic conduction
موتور یونیionic propelsion
یونیزاسیونionization
تابش یونیزه کنندهionizing radiation
یون کرهionosphere
اریدیومiridium
آهنiron
برگشت ناپذیرirriversible
هم انرژیisenergic
بدون تغییر آنتروپیisentropic
هم فشارisobar
همزمانisochrone
خط هم شیبisocline line
بالی که زاویه برخورد آن هنگام خم شدندر اثر نیرو نیز ثابت میماندisoclinic wing
خط هم شیبisogonal
خط هم زاویهisogonic line
ایزولهisolate
ایزولاسیون ، ایزوله کردن ، جداسازیisolation
هم پایهisomer
رسم فنی ایزومتریکisometric grawing
ایزواکتانiso-octane
هم دماisoterm
همدماisotherm
اتمسفر همدماisothermal atmosphere
تغییرات هم دماisothermal change
پروسه هم دماisothermal process
همسانisotope
ایزوتوپیisotropic
جکjack
پیچ بالابرندهjack screw
پوششjacket
نوعی مهره قفلی نازکjam nut
پارازیت فرستادنjamming
باند فرکانسj-band
میزان تغییر شتابjerk
جتjet
سوخت موتور توربینی که در دمای ‎ 40 درجه منجمد میشودjet a
سوخت موتور توربینی که در دمای ‎ -50 درجه منجمد میشودjet a-1
نوعی سوخت تقطیر شدهjet b
موتور جتjet engine
فلپی که جریان هوا یا گازهای پر انرژیخارج شده در امتداد لبه فرار از رو ...jet flap
استفاده از تراست موتورجتjet lift
فلپ یا رینگ کوچکی روی نازل خروجی راکتبرای کنترل بردار تراستjetevator
باد تقریبا افقی با سرعت بیش از ‎80 کیلومتر بر ساعتjetstream
پرتاب کردن به بیرونjettison
ابزار یا چارچوب سخت و صلبی برای سوارکردن و سرهم کردن یک قطعه از بدنه ...jig
ناپایداری سیگنال یا مسیر اپعه کاتدیکjitter
نوعی پرچ با دندانه های داخلی متشکل ازسه قسمتjo-bolt
برجستگی قائم کوچکی در امتداد لبه ورقه هایا باریکه های فلزی بمنظور روی ...joggle
اتصالjoint
انبساط گاز با فشار زیاد از مجرای کنترلسوخت یا پلاک منفذدار که با کاهش ...joule kelvin effect
تکیه گاه اصلیjournal
سیم هادی برای ایجاد انشعاب فرعی موقتیjumper
پایه اضافی یا موقتیjury sturt
فیلتر کالمنKalman filter
نوعی پلاستیک عایق حرارتی با پوشش طلاییدر فضاپیماkapton
باند فرکانسk-band
ناحیه برجسته جانبی تیرک زیر هواپیماهایدریایی که اغلب زیر سطح آب قرار ...keel area
اشل دمایی کلوینkelvin temperature scale
قوانین کپلرkepler laws
مدار کپلریkeplerian orbit
نفت سفیدkerosine
کیلوkilo
کیلوتن انرژیkiloton energy
جنبش شناسیkinematic
ویسکوزیته سینماتیکkinematic viscosity
حرکت شناسیkinesiology
جنبشیkinetic
انرژی سینتیکkinetic energy
روش حرکتی بدون شبکهKinetic Meshless Method
فشار سینتیکkinetic pressure
قانون جریان کیرشهفkirchhoff current law
قانون تابش کیرشهفkirchhoff radiation law
قانون ولتاژ کیرشهفkirchhoff voltage law
لوله الکترون نوسان ساز با سرعت مدوله شدهklystron
میزان بهسوزیknock rating
گرهknot
انگشتیknucle pin
آلیاژی از آهن نیکل کبالتkovar
فلپی در لبه حمله که بخشی از سطح تحتانیبال را تشکیل میدهدkruger flap
کریپتونkrypton
کاسه نمد لایبرنتlabyrinth seal
دورسنجlachometer
تاخیرlag
ضریب تاخیرlag coefficient
معادلات لاگرانژ سیاره ایLagrange planetary equations
لاگرانژیlagrangian
نقاط لاگرانژیlagrangian points
واحد روشنایی (منسوخ)lambert
قانون لامبرتlambert law
لایه مرزی خطیlaminar boundary layer
سیستم کنترل جریان خطی یا لایه ایlaminar control flow system
جریان خطی ، جریان لایه ایlaminar flow
متورق، لایه لایهlaminate
لایه ای ، لاله لایه ، متورقlaminated
هسته متورقlaminated core
ساختمان لایه ایlaminated structure
زمین ، سطح ، فرودland
فضاپیمایی که میتواند به آرامی روی سطحسیاره موردنظر بنشیندlander
فرودlanding
زاویه فرودlanding angle
ارابه فرودlanding gear
چراغ فرودlanding light
وزن فرودlanding weight
سیمهایی برای متحمل شدن نیروهای وارد برسازه هواپیما در حال فرودlanding wires
هواپیمایی که قادر به برخاستن از سطح زمینکه شامل برف و یخ نیز میگردد م ...landplane
جفت کردن دوسطح فلزی بهم باسایش سنباده نرمlap
اتصال لب به لبlap joint
سرعت لاپلاسی صوتlaplacian speed of sound
میزان افتlapse rate
هواپیمای بزرگlarge aircraft
مدار لارمورlarmor orbit
هر روش تابش نور کوهرنت یا همسان توسطانرژی ذخیره شده در سیستم مولکولی ...laser
جوش لیزریlaser welding
گرمای نهانlatent heat
عرضیlateral
نیروهای عرضیlateral forces
پایداری عرضیlateral stability
نوار عرضیlatitude band
شبکهlattice
پرتابlaunch
پرتابگرlaunch vehicle
سکوی پرتابlauncher
زاویه پرتابlaunching angle
لایهlayer
تقدم (فاز) ، فلز سربlead
لبه حملهleading edge
خم کنleaf brake
رقیقlean
سال کبیسهleap year
قانون دست چپleft hand rule
طولlenght
قانون لنز ، جریان القاء شده در یک مدارکه نسبت به یک میدان مغناطیسی دا ...lenz' law
سطحlevel
پلاستیک پلی کربنات که معمولا شفاف استlexon
فیلتر سلفیl-filter
رخگردliberation
جنبش ترازویی ، جنبش موازنه ایlibration
براlift
محور براlift axis
ضریب براlift coefficient
توربوفن یا توربوجتی که محور تراست آنقابل کنترل استlift cruise
منحنی براlift curve
نسبت برا به پساlift drag ratio
کاهنده براlift dumper
توربوفن یا توربوجتی که محور تراست آنقابل کنترل استlift engine
توربوفنی که با نسبت کنارگذار زیاد تنهابمنظور افزایش نسبت برا به تراست ...lift fan
پایه هایی که بار کششی حاصل از ایجادنیروی برای بال را متحمل میشوندlift strut
نسبت برا به تراستlift thrust
بردار براlift vector
سیم هایی که بار کششی حاصل از ایجادنیروی برای بال را متحمل میشوندlift wire
هواپیمایی که قسمت عمده یا کل برای آنتوسط شکل ویژه آن تامین میشودlifting body
توربوفن یا توربوجتی بسیار سبک وزنی بانسبت کنارگذر کم که تنها بمنظور ا ...liftjet
جدا شدن یک هواپیما یا هر رسانگر دیگر اززمین یا از رسانگر مادرlift-off
سبک ، نورlight
هواپیمای سبکlight aircraft
آلیاژ سبکlight alloy
هیدروژن سبک یا معمولیlight hydrogen
آب سبک ، آب معمولیlight water
سال نوریlight year
دیود نورانیlight-emitting diode
سوراخی که در قسمتی از سازه که کمتر تحتتنش قرار دارد برای کاهش وزن ایج ...lightening hole
هواپیمای سبکتر از هواlighter-than-air aircraft
شدت نورlight-intensity
میکروثانیه نوریlight-microsecond
آذرخش ، برق ، صاعقهlightning
بیشترین باری که ممکن است در حالتی بر یکجزء یا قطعه وارد شودlimit load
حد تناسبlimit of proportionality
وسیله ای که خروجی آن درازای همه ورودیهایبالاتر از حد معین ثابت استlimiter
بیشترین سرعت نسبی ظاهری هواپیمایی باشکل معینlimiting speed
بیشترین سرعت هواپیما تحت زاویه معیننسبت به افقlimiting velocity
آشکارساز لیندبرگlindberg detector
لوله منفردی در سیستم سیالاتline
طیف خطیline spectra
طیف خطیline spectrum
پهنای خطline width
خطیlinear
شتاب خطیlinear acceleration
شتابدهنده خطیlinear accelerator
حرکت خطیlinear movement
درجه بندی خطیlinear scale
سرعت خطیlinear speed
خطوط نیروlines of force
مایعliquid
کریستال مایعliquid crystal
سوخت مایعliquid fuel
هیدروژن مایعliquid hydrogen
سوخت مایعliquid propellant
راکت سوخت مایعliquid rocket
لیترliter
لیتیمlithium
سنگ کرهlithosphere
کاغذ تورنسلlitmus paper
لیترlitre
بارload
وسیله ای مملو از سیال برای ایجاد نیروهایزیاد با دقت زیادload call
ضریب نیرو ، ضریب بارload factor
بارگیریloading
جدول بارگیریloading chart
دیاگرام بارگیریloading diagram
یکی از دو یا چهار جزء تشکیل دهنده پرتورادار جهت یاب از آنتن مجهز به ب ...lobe
محلی ، موضوعیlocal
ابرهای مرکزی موضعیLocal cloud center
سرعت موضعیlocal velocity
قائم محلیlocal vertical
مهره قفلیlock nut
واشر قفلیlock washere
سیم ایمنی ، سیم بستlocking wire
مکان هندسیlocus
لگاریتمlogarithme
کاهش لگاریتمیlogarithmic decrement
درجه بندی لگاریتمیlogarithmic scale
کتاب سوابق هواپیماlogbook
لاجیک ، منطقیlogic
عنصر لاجیکlogic element
غوطه ور ساختن فلز در نمکهای ملقمه کننده و سپس روکش کردن آنها توسط دو ...lohmannizing
ستون طولیlongeron
طولیlongitudinal
اختلاف زاویه ای بین زاویه برخورد بال وزاویه برخورد سکانهای افقی که دو ...longitudinal dihedral
پایداری طولیlongitudinal stability
دوربردlong-range
کنترل دراز مدتlong-term control
آنتن حلقه ایloop antenna
تلفاتloss
تلفاتlosses
دوامloughness
ابرهای کم ارتفاعlow cloud
فرکانس پایینlow frequency
بالی که در ارتفاع یک سوم بدنه قرارگرفتهlow mid wing
پایین گذرlow pass
خلاء کمlow vacuum
بال پایینlow wing
خستگی ناشی از لرزشهایی با فرکانس کمناشی از تغییر سرعت دوران دستگاهlow-cycle fatigue
فیلتر پایین گذارlow-pass filter
آیرودینامیک سرعت کمlow-speed aerodynamics
دور کم سوپرشارژر در موتورهای پیستونی که معمولا بصورت اتوماتیک توسط یک ...low-supercharger gear
بال پایینlow-wing
خطی که روی صفحه قطب نما امتداد محور طولیهواپیما را نشان میدهدlubber line
روغن روان سازیlube
روانسازی ، روغن کاریlubrication
واحد فلوی روشنایی در سیستم متریکlumen
روشنایی ، درخشندگیluminance
فروزندگی ، تابناکیluminescence
بازده روشناییluminosity
فروزنده ، تابناکluminous
راندمان روشناییluminous efficiency
شار روشنایی ، فلوی روشناییluminous flux
شدت روشناییluminous intensity
قمریlunar
ماه قمریlunar month
پرتابlunch
لوکسlux
موج ضربه ای ضعیفmach line
عدد ماخmach number
جبهه موج حاصلاز تلاقی موج برخوردی و منعکسmach stem
موج ضربه ایmach wave
زبان ماشینmachine language
ماخ سنجmachmeter
راهبرد کلانMacro strategy
ماکروسکوپیmacroscopic
نام انحصاری تست غیرمخربی برای موادمغناطیسی بااستفاده از میدانهای مغنا ...magnaflux
منیزیمmagnesium
سیستم نشانده از دورmagnesym
آهنرباmagnet
آمپلیفایر مغناطیسیmagnetic amplifier
شیب مغناطیسیmagnetic declination
میل مغناطیسیmagnetic dip
انحراف مغناطیسیmagnetic diviation
استوای مغناطیسیmagnetic equator
میدان مغناطیسیmagnetic field
شدت میدان مغناطیسیmagnetic field intensity
شدت فلوی مغناطیسیmagnetic flux intensity
القاء مغناطیسیmagnetic induction
بازرسی مغناطیسیmagnetic inspection
خطوط نیروی مغناطیسیmagnetic lines of force
نصف الانهار مغناطیسیmagnetic meridian
شمال مغناطیسیmagnetic north
قطب مغناطیسیmagnetic pole
نوار مغناطیسیmagnetic tape
اختلاف مغناطیسیmagnetic variation
مغناطیسmagnetism
شار مغناطیسیmagnetiv flux
اشتعال مغناطیسی، اشتعال مگنتیmagneto-ignition
نیروی محرکه مغناطیسیmagnetomotive force
کره مغناطیسmagnetosphere
اصلیmain
نگهداریmaintenance
اصلیmajor
محور کانونیmajor axis
سیارات بزرگmajor planets
قابلیت چکش خواریmallcability
مالتmallet
ابرهای کومولوس با برجستگیهای آونگی درسطح تحتانیmammatus
تعهد بزرگmammoth undertaking
جسم مرکزی معمولا با مقطع دایره ای که قطعه لوله ای یا قسمت مادگی دور آ ...mandrel
کنترل مانورmaneuver control
قابلیت مانورmaneuverability
منگنزmanganese
منگانینmanganin
لیست همه مسافرین و بارها و محموله دریک پروازmanifest
چندراههmanifold
فشار گازگاهmanifold pressure
سرنشیندارMANNED
فشارسنجmanometer
سر ساخته شده (پرچ)manufactured head
هواپیمایی برای عمل کردن روی سطح آبهواپیمای قابل شناور شدن روی سطح آبmarine aircraft
هواپیمایی برای عمل کردن روی مناطق دریاییmaritime aircraft
جرمmass
محور جرمmass axis
دبی جرمیmass flow
عدد جرمیmass number
طیف نگار جرمیmass spectrograph
تساوی جرم و انرژیmass-energy equation
هم ارزی جرم و انرژیmass-energy equivalence
رابطه جرم و انرژیmass-energy relation
آهنگ شارش جرمmass-flow rate
اصلیmaster
شاتون اصلیmaster rod
جفت کردن دو قطعه یک سیستم با همmate
ماتریال ، ماده ، جنسmaterial
شبکه ، ماترسmatrix
مادهmatter
بیشینهmaximum
حداکثر وزن فرودmaximum landing weight
حداکثر وزن برخاستنmaximum take-off weight
نیروی پیشران بیشینهmaximum thrust
واحد شار مغناطیسی در سیستم غیرمتریکmaxwell
وتر آیرودینامیکی متوسطmean aerodynamic chord
وتر متوسطmean chord
فشار موثر متوسطmean effective pressure
مسیر آزاد متوسطmean freepath
عمر متوسطmean life
خط میانmean line
سطح متوسط دریاmean sea level
میزانسنجشmeasure
اندازه گیریmeasurement
یخ زدایی مکانیکیmechanical de-icing
راندمان مکانیکیmechanical efficiency
انرژی مکانیکیmechanical energy
هم ارز مکانیکی گرماmechanical equivalent of heat
میانهmedian line
ابرهای متوسطmedium cloud
فرکانس میانهmedium frequency
میان بردmedium-range
موشک بالستیک میان بردmedium-range ballistic missile
مگاmega
مگاتنmegaton
جزء ، عضوmember
حافظهmemory
سطح منحنی بالای ستونی از مایع که میتواندمحدب یا مقعر باشدmeniscus
تصویر

نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: فعلا تهران قیطریه بلوار کتابی 8 متری صبا City of Leicester Area of Leicestershire LE7

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2469

سپاس: 4615

جنسیت:

تماس:

Re: اصطلاحات مهندسی هوافضا

پست توسط rohamavation »

آهار زدنmercerizing
جیوه ، سیمابmercury
باطری جیوه ایmercury battery
دایره طولmeridian
لایه فوقانی مزوسفرmesocline
مزونmeson
مزوپوزmesopause
میان کرهmesosphere
فلزmetal
ماده ای که برای کاهش امکان وقوع واکنشهاالکتروشیمیایی در تانک سیستم به ...metal deactivator
سنج ، مترmeter
اندازه گیریmetering
گاز مرداب ، متانmethane
متانولmethanol
الکل متیلیکmethyl alcohol
برومید متیلmethyl bromide
متریکmetric
جریان نیوتنیmewtonian flow
میکروmicro
میکروبار ، واحد فشار معادل ‎ 10 بتوان ‎6 داین بر سانتیمتر مربعmicrobar
میکروفیش ، سیستم متداول ضبط و ثبتاطلاعاتmicrofiche
میکرومتر ، ریزسنجmicrometer
میکرون ، ‎ 10 بتوان ‎ -6 مترmicron
یک لیتر گاز درفشار یک میلیونیم اینچ جیوهmicronlitre
میکروسکوپیmicroscopic
ریز موجmicrowave
فلپ میانیmid flap
بال وسطmid wing
حرکت در سطح مولکولی از یک جسم جامد به جسم جامد دیگرmigration
میلmil
مایلmile
فرز کردنmill
میلیmilli
روغن معدنیmineral oil
کمینهminimum
تخمینگر کمینه واریانسminimum variance estimator
مدار انرژی می نیممminimum-energy orbit
ریزminor
دقیقهminute
بدسوزیmisfiring
ناتوانی سیستم مکش توربین گاز برای تامینجریان هوای مورد نیاز موتور به ...mismatch
موشکmissile
موشکmissle
کاهش قابلیت دید به ‎ 1 تا ‎ 10 کیلومتر توسطذرات کوچک آبmist
مرکب ، مخلوطmixed
جریان مرکبmixed flow
مخلوطmixture
کنترل مخلوطmixture control
مدلmock-up
تعدیل کنندهmoderator
اصلاحmodification
مدوله شدهmodulated
مدولاسیونmodulation
ضریب شکلmodulus of elasticity
مولارmolar
قالب ، الگو ، شابلونmold
مولmole
فوران مولکولیmolecular effusion
جریان مولکولیmolecular flow
وزن مولکولیmolecular weight
مولکولmolecule
مولیبدنmolyebdenum
گشتاور ، ممانmoment
بازوی گشتاورmoment arm
ضریب گشتاورmoment coefficient
نمای گشتاورmoment index
گشتاور ماند ، ممان اینرسیmoment of inertia
گشتاور اندازه حرکتmoment of momentum
اندازه حرکتmomentum
پسای ممنتمmomentum drag
آلیاژی از نیکل و کبالت که در برابرخوردگی مقاوم استmonel
ساختمان سه بعدی مثل بدنه هواپیما که فاقدسازه داخلی بوده و همه تنش بر ...monocoque
تک مقداریmonodromy
سوختی که بتنهایی و بدون نیاز به هوا یااکسیدکننده دیگر مورد استفاده قر ...monofuel
تکپارهmonomer
فشارسنجmonometer
منو متیل هیدروزینmonomethyl hydrozine
یک بالهmonoplane
حرکتmotion
موتورmotor
گرداندن موتور اصلی توسط استارتر بمنظوریجز استارت موتورmotoring
الگو ، شابلون ، قالبmould
خط حاصل از تلاقی دو سطحmould line
سطوح آیرودینامیکی که در قسمت جلویهواپیمای مافوق صوت با بال دلتا شکل و ...moustaches
حرکتmovement
عدد ماخmuch number
مبدل حرارتی اگزوز که از گرمای گازهایخروجی برای گرم کردن کابین هواپیما ...muff
ماده ای با جرم حجمی کم با سلولهایی مملواز هوا یا گازهای دیگرmulticellular
نوعی محفظه احتراق در موتورهای توربینکه در آن محفظه ها دورتادور قرارگر ...multi-chamber
آرایه چند سیلندریmulti-cylinder array
چند بالهmultiplane
سوخت راکت متشکل از دو یا چند جزء که بصورت مجزا به محفظه احتراق وارد م ...multipropellant
چند طبقه ای ، چند مرحله ایmultistage
ناوبری چندحاملیmulti-vehicle navigation
مولتی ویبراتورmultivibrator
افزایش ناگهانی زاویه حمله بدون شتابقائم آنی متعاقب که از اندازه حرکت ...mush
پرچ قارچیmushroom rivet
انرژی جنبشی پرتابه درلحظه خروج از دهانه که نسبت به دهانه اندازه گیری ...muzzle energy
آشیانه ، بستر ، گهواره (موتور)nacelle
سمت القدمnadir
پیشوندی به معنای ‎ 10 به توان ‎-9nano
نیمرخ محلی یا موضعی سطح زمینnap
بمب آتش زاnapalm
نفتاnaphta
سدیمnatrium
فرکانس طبیعیnatural frequency
طول موج طبیعیnatural wavelength
سال طبیعیnatural year
موتور پیستونی بدون سوپر شارژر که ورودهوا به آن تحت فشار محیط صورت میگ ...naturally aspirated engine
مایل دریاییnautical mile
هواپیمای ناوپایهnaval aircraft
ناوبریnavigation
ضریب ناوبریnavigation constant
چراغهای ناوبریnavigation light
شیرسوزنیneedlevalve
شتاب منفیnegative acceleration
تمایل بال یا سایر ایرفویلها بطرف پایینnegative diheral
فیدبک منفیnegative feedback
گرانش منفیnegative g
یون منفیnegative ion
پایداری منفیnegative stability
ترتیب قرارگرفتن بالهای هواپیماهی دوباله بطوریکه لبه حمله بال پایینی ج ...negative stagger
ناپایداری ایستای منفیnegative static stability
پایانه منفیnegative terminal
نئونneon
واحدی که نسبت اسکالر دو جریان را نشانمیدهدneper
خالصnet
ضریب تابش خالصnet radiation factor
پیشرانه خالصnet thrust
وزن خالصnet weight
سیستم استنتاجی فازی عصبیneuro-fuzzy interference system
بی اثر ، خنثیneutral
محور خنثیneutral axis
تعادل بی تفاوتneutral equilibrium
شعله خنثیneutral flame
نقطه خنثیneutral point
پایداری بی تفاوت ، پایداری خنثیneutral stability
ذره کوچک فراری با جرم در حال سکون صفرواپسین ‎0/5neutrino
نوترونneutron
واحد نیرو در سیستم متریکnewton
مکانیک نیوتنیnewtonian machanics
سرعت نیوتنی صوتnewtonian speed sound
قوانین حرکت نیوتنnewton's laws of motion
ابزاری برای بریدن ورقه های فلزی توسطبرشهای متعدد و پیاپی موضعی قائم ب ...nibbler
آلیاژی از نیکل و آهنnicalloy
نیکلnickel
باطری الکتریکی نیکل کادمیومnickel-cadmium battery
ابرهای گسترده ضخیم و تیره ای با ارتفاعکمnimbostratus
وندی به معنای باران زاnimbus
فشار موضعی بین دو جزء یا قطعه مجاورnip
واحد غیرمتداول روشنایی در سیستم متریکnit
قطعات نیتریده شده حاوی مقادیر جزئی کربنآلومینیوم کرم منیزیوم و احتمال ...nitralloy
دوپی برای پارچه های روکش هواپیماnitrate dope
نیتروژن دادنnitriding
ازتnitrogen
تتراکسید نیتروژنnitrogen tetroxide
نیترومتانnitromethane
گاز خنده آورnitrous oxide
فلزات نجیبnoble metals
گرهnode
سر و صداnoise
صدا خفه کنnoise suppressor
گام اسمیnominal pitch
شبکه های نامطابق با جسمnonbody-conforming grids
بازرسی غیر مخربnon-destructive inspection
غیرآهنیnon-ferrous
عمودnormal
محور قائمnormal axis
شوک قائمnormal shock
موج ضربه ای عمودnormal shock wave
نرمالیزه کردنnormalizing
دماغهnose
خارج شدن هواپیما از پرواز تراز بطرفشیرجه و کاهش ارتفاعnose down
قسمت جلوی ارابه فرود از نوع تری سیکلصرفنظر از فاصله آن تا دماغهnose gear
تیغه هایی در امتداد وتر که در تمام طولبال و تا تیرک جلویی امتداد میاب ...nose ribs
چرخش حول محور عرضی و خارج شدن محور طولیاز وضعیت تراز بطرف اوجnose up
مدار یا جزئی در یک سیستم لاجیک که وجودیا عدم وجود خروجی برعکس حالت ور ...not stage
بریدگیهایی در امتداد جریان سیال رویدماغه یا نوک یک ایرفویلnotch
نوا ، نواخترnova
دهانهnozzle
نسبت همگرایی نازلnozzle contraction
دیافراگم نازلnozzle diaphragm
راندمان نازل ، کارایی نازلnozzle efficiency
نسبت واگرایی نازلnozzle expasion ratio
تیغه های هادی یا راهنماnozzle guide vane
گلوگاه نازلnozzle throat
هسته ایnuclear
انرژی هسته ایnuclear energy
ذرات اتم مثل نوترون و پروتونnucleon
فیزیک هسته ای ، هسته شناسیnucleonics
هستهnucleus
اشکال اتمیnuclide
خنثیnull
عددیnumerical
رقص محوریnutation
نایلونnylon
مایلoblique
تصویر مایلoblique projection
موج ضربه ای مایلoblique shock wave
عدد اکتانoctane number
فاصله بین دو فرکانس با نست ‎1:2 (در موسیقی)octave
خارج از نقطه طرحOff-design point
شکل حاصل از منحنی مدار سیاره ای که شعاعآن به تدریج زیاد شده تا سرانجا ...ogive
واحد مقاومت الکتریکی در سیستم متریکohm
اهم مترohmmeter
قانون اهم ، جریان در یک مدار با ولتاژنسبت مستقیم و با مقاومت نسبت عکس ...ohm's law
رینگ کنترل روغنoil control ring
خنک کننده روغنoil cooler
رینگی در پایین یا حاشیه پایینی پیستونoil scraper
بخشی از پوسته فلزی هواپیما بین دوردیف پرچ که در اثر تنش های فشاری وار ...oil-can
بوش مخصوصی از جنس برنز اشباع شده با روغنoilite bushing
محور ضربه گیر ارابه فرودoleo
انتشارomission
نازل موتور راکت که میتواند در دامنه تعیین شده در راستاهای مختلف تنظیم ...omni-axial nozzle
آنتنی که در هر راستایی عمل میکندomni-directional aerial
یک بعدیone-dimentional
کدری ، ماتیopacity
ماتopaque
پلاسمای ماتopaque plasma
مدار بازopen circuit
حلقه بازOpen Loop
سیستم بازopen system
سیستم راکتوری که درآن ماده سردکننده تنهایکبار از مبدل حرارتی مرکزی عب ...open-cycle reactor system
تونل بادی که قسما کار آن باز بوده و فاقددیواره میباشدopen-jet tunnel
مکانیزم کمک کننده متشکل از یک مسیر کنترلبدون اندازه گیری نتیجهopen-loop system
سرعت عملیاتیoperating speed
وزن عملیاتیoperating weight
متقابلopposed
موتور پیستون روبرو متقابلopposed-piston engine
محور اپتیکیoptical axis
رشته اپتیکیoptical fiber
لیزرoptical maser
آذرسنج اپتیکیoptical pyrometer
آشفتگی اپتیکیoptical turbulence
کنترل بهینهoptimal control
نظریه کنترل بهینهOptimized Control Theory
بهینهoptimum
مدارorbit
انتقال مداریorbit transfer
عنصر مداریorbital element
شیب مداریorbital inclination
پارامترهای اربیتالیorbital parameters
پریود اربیتالی ، تناوب مداریorbital period
سرعت مداریorbital velocity
مدارپیماORBITER
رست ، عرض (محور مختصات) ، محور عرضهاordinate
زیستی ، آلیorganic
ترکیباتی که در آن اتم فلزی به رادیکالهایآلی متصل شده استorganometallic
روش اندازه گیری جریان سیال با گرفتناندازه دقیق فشار قبل و بعد از یک ص ...orifice meter
مبداorigin
هواپیمایی که در آن بالها حول محورینوسان میکنند ولی دوران نمیکنندornithopter
ارتوگرافیکorthographic
نوسان سازoscillator
نوسان نگارoscilloscope
اتوotto
واحد جرمounce
ناهمفازout of phase
دو یا چند سری پالس های دیجیتال یا سایرپدیده های ناپیوسته با فرکانسهای ...out of step
خارجیoutboard
نیمرخ خارجیoutboard profile
خارجیouter
سیارات خارجیouter planets
خروجیoutlet
برون ده ، برون گذاشت ، برونگذار ، تولیدیoutput
اعضای سازنده اولیه حامل قسمت دم هواپیماoutriggers
کولیس خارجیoutside caliper
تعمیر اساسیover haul
کلoverall
فرا معینoverdetermined
روی هم آمدن لبه دو ورقه و یا تکرار کناره یک تصویر در دو چارچوبoverlap
اکسیدانoxidant
اکسیداسیونoxidation
اکسیدکنندهoxidizer
اکسیژنoxygen
محفظه ای برای نگهداری اکسیژن گازیتحت فشار زیادoxygen bottle
مبدل اکسیژن مایع به اکسیژن گازی درسیستمهای تنفسیoxygen convertor
ازنozon
تصویر

ارسال پست