صفحه 1 از 1

آیا در دینامیک دورانی باید گشتاور نیروی شبه را در قاب محور چرخش لحظه ای در نظر بگیریم؟

ارسال شده: چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱ - ۰۹:۵۶
توسط rohamavation
در این نوشته همه کارها را درست انجام داده ام؟ اگر بله پس چرا نیروی شبه گشتاور وجود نداره؟تصویر
یک نیروی شبه بر روی COM آن جسم عمل خواهد کرد. به هر حال این هیچ گشتاوری ایجاد نمیکنه زیرا شتاب لحظه ای نقطه تماس $\frac{v^2}{R}$ خواهد بود.
به سمت بالا عمل میکنه بنابراین هنگامی که نیروی شبه بر مرکز جرم اعمال میشه با عبور از IAOR به سمت پایین هدایت میشه بنابراین هیچ گشتاوری ایجاد نخواهد شد.
تعریف زیر هم مهمه نیروی شبهیک نیروی ساختگی نیروی اینرسی یا نیروی d'Alembert هستش نیروی ظاهری است که بر تمام جرم هایی که حرکت آنها با استفاده از یک فریم رفرنس غیر اینرسی مانند یک فریم رفرنس چرخان توضیح داده شده است، تأثیر میزارن آیا این یک قرارداد در فیزیک است که گشتاور با نیروی شبه را به عنوان یک گشتاور واقعی در نظر بگیریم؟
فرض کنید یک میله یکنواخت AB به طول L داریم که از موقعیت عمودی خود روی یک طبقه بدون اصطکاک میلغزه. در یک لحظه مشخص زاویه ایجاد شده توسط میله با عمودی θ است
. حال، با نگاه کردن از قاب زمین، آیا منطقاً درست است که بگوییم گشتاور آنی در مورد نقطه $mg\frac{L}{2}\sin(\theta)$ است.
با این حال، برخی از مردم به من گفتند که برای یافتن توک در مورد B من باید گشتاور ناشی از نیروی شبه وارد بر COM میله را نیز در نظر بگیرم. اما من معتقدم که گشتاور ناشی از نیروی کاذب نباید در زمانی که فقط در مورد B تورک خواسته شده است، در نظر گرفته بشه همانطور که در نوشتن معادلات حرکت چرخشی به شرایط شتاب توجه میشه.خوب باید بگم. هر زمان که از یک فریم رفرنس غیر اینرسی استفاده میکنم برای جبران نیاز به اعمال نیروهای شبه دارم شما از یک فریم رفرنس اکسلریتور متصل به B استفاده میکنم. درفریم رفرنس زمین اینرسی COM به صورت افقی حرکت نمیکنه زیرا هیچ نیروی افقی وجود نداره. انتهای B به سمت راست اکسلریشن میگیره. در فریم B انتهای B در حالت سکونه. علاوه بر نیروی گرانش $ma$ عمل به سمت پایین نیز وجود دارد شبه نیروی من روی COM در سمت چپ عمل میکنه جایی که $a=\frac12 L\ddot \theta$. این شبه نیرو نیز گشتاوری در حدود B اعمال میکنه