صفحه 1 از 1

شبهه: واکسن زدن موجب آهنربایی شدن بدن می‌شود !

ارسال شده: پنج‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۳ - ۱۰:۲۹
توسط غلامعلی نوری
درود بر همراهان گیتیکدان

تازگی با شبهه ای بی پایه در میان مردم همهمه ای راه انداخته که هر کس واکسن کرونا بزند چون در واکسن مغناتیس حل کرده اند بدن فرد آهنربا می شود

پاسخ

اگر پوست روی بازو یا هر بخش از بدن را با انگشت با آرامی لمس کرده و با نوک انگشت پوست را به یک سو ( به پایین) بکشیم در می یابیم به دلیل حالت کشسانی پوست چند میلی

متر کش آمده و در زیر یا انتهای مسیر کشش چین می خورد و در نهایت این کش و قوس ترمز حرکت نوک انگشت را کشیده و انگشت دیگر نمی تواند در مسیر حرکت کند !

با همین روند اگر کلیدی را روی بازوی هر فردی ( چه واکسن زده چه نزده ) اندکی فشار داده و رها کنیم در حد خیلی کم پوست کش امده و همین کش آمدن موجب نگهداری کلید می شود


اگر کسی از روشنگری بالا قانع نشد راه دیگری را به او پیشنهاد دهید


یک تار موی آهنی ( رشته ی باریک آهنی ) را در چند میلی متری بازو ( جای تن ریخت واکسن ) بگیرید اگر بدن آهن ربا شده باشد روشن است که باید تار موی آهنی را به سوی خود کج کند !!

اگر تار موی آهنی به سوی بدن خم نشد آهنربا شدن بدن در پی واکسیناسیون سرگرمی گمراه کننده ای بیش نیست

به هر روی این همهمه ها زاییده ذهن افراد عوام فریب است