دستگاه عصبی/ بخش ۱

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
۰۹۲۹۰۱۸۶۲۱

نام: علیرضا طلوع

محل اقامت: مشهد

عضویت : یک‌شنبه ۱۴۰۰/۶/۱۴ - ۱۸:۵۰


پست: 1

سپاس: 2

جنسیت:

دستگاه عصبی/ بخش ۱

پست توسط ۰۹۲۹۰۱۸۶۲۱ »

باسمه تعالی
دستگاه عصبی شامل مغز نخاع و اعصاب محیطی این دستگاه متشکل سلول های عصبی و نیز سلول های پشتیبان است که سلولهای پشتیبان (گلیال)نامیده است
_________________________________________
۳ نوع اصلی و مهم سلول های عصبی عبارتند از سلول های عصبی حسی . حرکتی . و رابط حالا زمان ان رسیده که بیشتر به کار کرد انها در بدن دقت کنیم

سلول های عصبی حسی :این سلول ها هاوی گیرنده های ویژه ای برای دریافت پیام در داخل و خارج بدن است این گیرنده ها به تحریکات نوری صوتی و مکانیکی
وشیمیایی حساس هستند درکل این گیرنده علت وجود حواس ۵ گانه اند
زمانی که تحریکات (نوری صوتی مکانیکی و شیمیایی ) بیش از حد معینی می شود باعث آسیب بافتی می شود که باعث فعال شدن گیرنده های درد می شود این گیرنده ها پیام خود را هم برای عکس العمل محافظتی و هم برای درد به مراکز بالاتر تر یعنی مغز و نخاع می فرستند
_________________________________________
سلول های عصبی حرکتی :این سلول ها توضیح زیادی ندارند و می توان توصیح انها را خلاصه کرد این سلول ها فعالیت ماهیچه هایی که مسئولیت اشکال مختلف رفتار از جمله حرف زدن را بر عهده دارند کنترل می کنند
_________________________________________
سلول های عصبی رابط : این سلول ها واسطه سلول های عصبی حسی و حرکتی هستند و از نظر تعداد بیشتر از سلول های عصبی دیگر هستند سلول های عصبی رابط عکس العمل های ساده مغز و و همچنین اعمال پیشرفته ان را بر عهده دارند
تا مدت ها گمان می شد تنها عملکرد سلول های پشتیبان پشتیبانی از سلول های عصبی است
اما هم اکنون مشخص شده است که نقش مهمی در همکاری برای رشد و توسعه دستگاه عصبی مغز افراد بالغ را بر عهده دارد .
سلول های پشتیبان با وجود تعداد بسیار زیادشان در انتقال اطلاعات به شیوه ای که سلول های عصبی انجام می دهد نقشی ندارد سلول های عصبی ساختمانی دارند که شامل یک جسم سلولی و دو مجموعه از بخش های
اضافهدبه نام( زایده) است یک از این مجموعه ها (اکسون) نام دارد که وظیفه ها انتقال اطلاعات از یک سلول عصبی به سلول عصبی دیگر است تا ارتباط بین سلول های عصبی دیگر بر قرار شود مجموعه دیگر دندریت (نامیده )می شود که وظیفه ان دریافت اطلاعاتی است که به وسیله اکسون ها به سلول های عصبی دیگر انتقال داده می شود هردو این زواید در اتصالات ویژه ای که (پیوندگاه )نامیده می‌شود شرکت می‌کنند سلول های عصبی زنجیره های پیچیده و شبکه هایی را سازمان دهی می کنند در واقع این زنجیره ها و شبکه ها گذر گاه هایی است که اطلاعات را به دستگاه عصبی انتقال می دهند .
مغز و نخاع از طریق اکسون های بلندی که اعصاب محیطی را می سازند به گیرنده های حسی و ماهیچه ها متصل هستند نخاع دو عملکرد دارد اولا نخاع مرکز عکس العمل های ساده مانند پرش زانو و عکس العمل های دور کردن سریع اندام ها از شی داع یا نوک تیز مثل نوک سنجاق و همچنین عکس العمل ها بسیار پیچیده است ثانیا نخاع پل یا بزرگراهی بین بدن و مغز است انتقال دو طرفه اطلاعات شکل می دهد
ساختار پایه دستگاه عصبی تمام مهره داران مشابه است آنچه انسان را از بقیه مهره داران متمایز می کند بزرگی اندازه مغز نسبت به بدن است
این نسبت ناشی از افزایش قابل توجه سلول های عصبی
رابط در طی تکامل است که برای انسان ها حق انتخاب بسیار وسیعی دارد در پاسخ به محیط فراهم می آورد

نویسنده :علیرضا طلوع جوینده
Alireza and science

ارسال پست