صفحه 1 از 1

چرا بعضی از "سنگین سپاسها" هیچوقت رادیکال نمیشن؟

نوشتهنوشته شده در: جمعه 22 دي 1391 - 13:22
از سوی بی باک
چرا بعضی از "سنگین سپاسها" با وجود نقض کردن پی در پی قوانین هیچوقت رادیکال نمیشن؟
توهین میکنه...
بی ادبی میکنه...
و و و و......
اما بازم آزادانه توی سایت، پست، پخش و پلا میکنه!!!
تاپیکاشم حذف نمیشه آخه !!!
صد در صد یه خبرایی هست او پشت مشتا smile001
بی باکانه نظر بدید و از رادیکال شدن نترسید! smile007

Re: چرا بعضی از "سنگین سپاسها" هیچوقت رادیکال نمیشن؟

نوشتهنوشته شده در: جمعه 22 دي 1391 - 15:13
از سوی فروهر
بی باک نوشته است:چرا بعضی از "سنگین سپاسها" با وجود نقض کردن پی در پی قوانین هیچوقت رادیکال نمیشن؟
توهین میکنه...
بی ادبی میکنه...
و و و و......
اما بازم آزادانه توی سایت، پست، پخش و پلا میکنه!!!
تاپیکاشم حذف نمیشه آخه !!!
صد در صد یه خبرایی هست او پشت مشتا smile001
بی باکانه نظر بدید و از رادیکال شدن نترسید! smile007


به شما چه مربوط در كار مديران هم دخالت مي كنيد؟!

Re: چرا بعضی از "سنگین سپاسها" هیچوقت رادیکال نمیشن؟

نوشتهنوشته شده در: جمعه 22 دي 1391 - 15:18
از سوی Angel!
سعید(همون رادیکال )و بقیه بروبچه هارو داریم نیازی نیست بقیه بشن!