شما اجازه خواندن این تالار را ندارید.


شما اجازه خواندن این تالار را ندارید.

نوشتهاز سوی alisqar در جمعه 29 دي 1391 - 01:11

سلام
این پیغام یعنی چی؟
1- تاپیک حذف شده؟
2- من به کسی بی احترامی کردم؟
3- بی ربط نسبت به موضوع تاپیک حرف زدم؟
4- سیاسی حرف زدم؟
5- مدیران بی دینی را ترجیح می دهند و تاب سخن حق ندارند؟
6- آیا قصه ی گالیله غربی امروز برعکس شده و دینداران شرقی را به گناه غربیان به مسلخ می برند؟
گنه کرد در بلخ آهنگری
به شوشتر زدند گردن مسگری

خلاصه زنده باد آزادی

؟؟؟!!!!! smile012
ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم /// جامه‌ی کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم
رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم /// سِرّ حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم
عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است /// کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم
آسمان کشتی ارباب هنر می‌شکند /// تکیه آن به که بر این بحرِ معلق نکنیم
گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید /// گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم
حافظ! ار خصم خطا گفت نگیریم بر او /// ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم
 
سپـاس : 25

ارسـال : 164


سن: 34 سال
نام نویسی: 89/1/25

ذکر نشده

Re: شما اجازه خواندن این تالار را ندارید.

نوشتهاز سوی m77m در جمعه 29 دي 1391 - 02:06

تاپیک پایینی رو نگا کن.
دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد سعادت آن کسی دارد که از تنها بپرهیزد
درد عشقی کشیده‌ام که مپرس زهر هجری کشیده‌ام که مپرس
نماد کاربر
 
سپـاس : 226

ارسـال : 712


سن: 22 سال
نام نویسی: 90/11/23

مرد

Re: شما اجازه خواندن این تالار را ندارید.

نوشتهاز سوی Hooman kh در جمعه 29 دي 1391 - 11:49

دارن تاپیک رو ویرایش می کنن برای همین بستنش
 
سپـاس : 185

ارسـال : 323


نام: هومن خدایاری
شهر: تهران
نام نویسی: 91/2/19

مرد

Re: شما اجازه خواندن این تالار را ندارید.

نوشتهاز سوی alisqar در جمعه 29 دي 1391 - 13:38

Hooman kh نوشته است:دارن تاپیک رو ویرایش می کنن برای همین بستنش

سلام
خوب می نوشت در حال ویرایش است و کسی اجازه ی خواندنش را ندارد. چرا نوشته "شما" اجازه ی... ندارید؟
مگه محدودیت کلمه و حروف داشتند؟
ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم /// جامه‌ی کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم
رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم /// سِرّ حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم
عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است /// کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم
آسمان کشتی ارباب هنر می‌شکند /// تکیه آن به که بر این بحرِ معلق نکنیم
گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید /// گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم
حافظ! ار خصم خطا گفت نگیریم بر او /// ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم
 
سپـاس : 25

ارسـال : 164


سن: 34 سال
نام نویسی: 89/1/25

ذکر نشده

Re: شما اجازه خواندن این تالار را ندارید.

نوشتهاز سوی alisqar در جمعه 29 دي 1391 - 13:39

m77m نوشته است:تاپیک پایینی رو نگا کن.


سلام
کدوم رو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم /// جامه‌ی کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم
رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم /// سِرّ حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم
عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است /// کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم
آسمان کشتی ارباب هنر می‌شکند /// تکیه آن به که بر این بحرِ معلق نکنیم
گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید /// گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم
حافظ! ار خصم خطا گفت نگیریم بر او /// ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم
 
سپـاس : 25

ارسـال : 164


سن: 34 سال
نام نویسی: 89/1/25

ذکر نشده

Re: شما اجازه خواندن این تالار را ندارید.

نوشتهاز سوی هرمز پگاه در جمعه 29 دي 1391 - 15:10

alisqar نوشته است:سلام
این پیغام یعنی چی؟
1- تاپیک حذف شده؟
2- من به کسی بی احترامی کردم؟
3- بی ربط نسبت به موضوع تاپیک حرف زدم؟
4- سیاسی حرف زدم؟
5- مدیران بی دینی را ترجیح می دهند و تاب سخن حق ندارند؟
6- آیا قصه ی گالیله غربی امروز برعکس شده و دینداران شرقی را به گناه غربیان به مسلخ می برند؟
گنه کرد در بلخ آهنگری
به شوشتر زدند گردن مسگری

خلاصه زنده باد آزادی

؟؟؟!!!!! smile012

هرکس که میرود این را میبیند، نه تنها "شما"!
این گمان کرده این تالار را تنها و یگانه بروی ایشون،
که زیادی آزادیخواه ! و بسیار خطرناک است، بسته اند!!
smile021
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد
نماد کاربر
 
سپـاس : 6793

ارسـال : 7300


شهر: پاريس
نام نویسی: 84/6/18

ذکر نشده

Re: شما اجازه خواندن این تالار را ندارید.

نوشتهاز سوی alisqar در جمعه 29 دي 1391 - 15:57

هرمز پگاه نوشته است:
alisqar نوشته است:سلام
این پیغام یعنی چی؟
1- تاپیک حذف شده؟
2- من به کسی بی احترامی کردم؟
3- بی ربط نسبت به موضوع تاپیک حرف زدم؟
4- سیاسی حرف زدم؟
5- مدیران بی دینی را ترجیح می دهند و تاب سخن حق ندارند؟
6- آیا قصه ی گالیله غربی امروز برعکس شده و دینداران شرقی را به گناه غربیان به مسلخ می برند؟
گنه کرد در بلخ آهنگری
به شوشتر زدند گردن مسگری

خلاصه زنده باد آزادی

؟؟؟!!!!! smile012

هرکس که میرود این را میبیند، نه تنها "شما"!
این گمان کرده این تالار را تنها و یگانه بروی ایشون،
که زیادی آزادیخواه ! و بسیار خطرناک است، بسته اند!!
smile021


سلام
1-کدوم تاپیک رو رفتی این پیغام رو دیدی؟
2- اگر تاپیک رو پاک کرده باشند و هیچکس اجازه ی دسترسی نداشته باشد که بدتر است از این که فقط به روی بنده بسته باشد!!! چون تاپیک فعالی بوده...نهایتا باید جابجایش می کردند.
خطرم برای بی دین هایی است که حرف های بی برهان و سند می زنند و وقتی جواب های مستدل و مستند بنده را می شنوند فقط بحث را به مسائل بی ربط به تاپیک می کشانند یا انواع توهین ها را نثار بنده می کنند. ولی در عوض هیچ وقت توهینی از من نشنیده اند و حتی اگر کسی با ادعای دینداری به مدعیان بی دینی اهانتی کرده از جانب بنده مورد مواخذه رسمی و غیر رسمی قرار گرفته.
وقتی خوانندگان بی طرف این نحوه ی بحث را بخوانند، قطعا به نفع بی دینان رای نخواهند داد.
و مدعیان بی دینی ممکن است این را خطری برای خود بدانند و از کانال های مدیریتی اقدام به حذف این مطالب بکنند.

smile012
ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم /// جامه‌ی کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم
رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم /// سِرّ حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم
عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است /// کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم
آسمان کشتی ارباب هنر می‌شکند /// تکیه آن به که بر این بحرِ معلق نکنیم
گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید /// گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم
حافظ! ار خصم خطا گفت نگیریم بر او /// ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم
 
سپـاس : 25

ارسـال : 164


سن: 34 سال
نام نویسی: 89/1/25

ذکر نشده

Re: شما اجازه خواندن این تالار را ندارید.

نوشتهاز سوی هرمز پگاه در جمعه 29 دي 1391 - 16:23

همه میدانند که فیلتر اینترنت و کاربرد "جرائم اینترنتی" برای سرکوب سخن، کار شما دینداران ! است و نه ما !
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد
نماد کاربر
 
سپـاس : 6793

ارسـال : 7300


شهر: پاريس
نام نویسی: 84/6/18

ذکر نشده

Re: شما اجازه خواندن این تالار را ندارید.

نوشتهاز سوی slice_of_god در جمعه 29 دي 1391 - 16:44

مسئولین رسیدگی کنند.واسه یک ویرایش اینقدر باید صبر کنیم آخه؟!
کسی که سکوت می کند
بازی را مسخره کرده
ما که حرف می زنیم
باخته ایم .
نماد کاربر
 
سپـاس : 1531

ارسـال : 1166


نام نویسی: 90/12/12

ذکر نشده

Re: شما اجازه خواندن این تالار را ندارید.

نوشتهاز سوی alisqar در جمعه 29 دي 1391 - 16:57

هرمز پگاه نوشته است:همه میدانند که فیلتر اینترنت و کاربرد "جرائم اینترنتی" برای سرکوب سخن، کار شما دینداران ! است و نه ما !

alisqar نوشته است:خطرم برای بی دین هایی است که حرف های بی برهان و سند می زنند و ... فقط بحث را به مسائل بی ربط به تاپیک می کشانند یا انواع توهین ها را نثار بنده می کنند. ولی در عوض هیچ وقت توهینی از من نشنیده اند و حتی اگر کسی با ادعای دینداری به مدعیان بی دینی اهانتی کرده از جانب بنده مورد مواخذه رسمی و غیر رسمی قرار گرفته.
وقتی خوانندگان بی طرف این نحوه ی بحث را بخوانند، قطعا به نفع بی دینان رای نخواهند داد.

این آقایون دیندار فیلتراسیون رو از کیا یاد گرفتند؟ بد نیست یه نگاهی به اینترنت آپشنت بندازی... هر ویندوزی... . این غربی ها بوده اند که فیلتراسیون رو راه انداختند و بعد ها حکومت های شرقی و غربی به نفع خودش استفاده کردند.

بحث رو به بیراهه نکشون
تاپیک چرا بسته شده؟
ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم /// جامه‌ی کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم
رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم /// سِرّ حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم
عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است /// کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم
آسمان کشتی ارباب هنر می‌شکند /// تکیه آن به که بر این بحرِ معلق نکنیم
گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید /// گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم
حافظ! ار خصم خطا گفت نگیریم بر او /// ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم
 
سپـاس : 25

ارسـال : 164


سن: 34 سال
نام نویسی: 89/1/25

ذکر نشده

Re: شما اجازه خواندن این تالار را ندارید.

نوشتهاز سوی alisqar در جمعه 29 دي 1391 - 17:00

Void_wolf نوشته است:مسئولین رسیدگی کنند.واسه یک ویرایش اینقدر باید صبر کنیم آخه؟!


چیو ویرایش می کنن؟
محتوا یا نرم افزار رو؟
خیلی بعیده نرم افزار باشه...
محتوا رو هم آخه چرااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟
بعیده برای ویرایش باشه... می تونستند پیغام رو درست بزارند بگویند داریم ویرایش می کنیم
ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم /// جامه‌ی کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم
رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم /// سِرّ حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم
عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است /// کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم
آسمان کشتی ارباب هنر می‌شکند /// تکیه آن به که بر این بحرِ معلق نکنیم
گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید /// گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم
حافظ! ار خصم خطا گفت نگیریم بر او /// ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم
 
سپـاس : 25

ارسـال : 164


سن: 34 سال
نام نویسی: 89/1/25

ذکر نشده

Re: شما اجازه خواندن این تالار را ندارید.

نوشتهاز سوی meaning در جمعه 29 دي 1391 - 17:13

alisqar نوشته است:
هرمز پگاه نوشته است:همه میدانند که فیلتر اینترنت و کاربرد "جرائم اینترنتی" برای سرکوب سخن، کار شما دینداران ! است و نه ما !

alisqar نوشته است:خطرم برای بی دین هایی است که حرف های بی برهان و سند می زنند و ... فقط بحث را به مسائل بی ربط به تاپیک می کشانند یا انواع توهین ها را نثار بنده می کنند. ولی در عوض هیچ وقت توهینی از من نشنیده اند و حتی اگر کسی با ادعای دینداری به مدعیان بی دینی اهانتی کرده از جانب بنده مورد مواخذه رسمی و غیر رسمی قرار گرفته.
وقتی خوانندگان بی طرف این نحوه ی بحث را بخوانند، قطعا به نفع بی دینان رای نخواهند داد.


این آقایون دیندار فیلتراسیون رو از کیا یاد گرفتند؟ بد نیست یه نگاهی به اینترنت آپشنت بندازی... هر ویندوزی... . این غربی ها بوده اند که فیلتراسیون رو راه انداختند و بعد ها حکومت های شرقی و غربی به نفع خودش استفاده کردند.


چون خودشون اينترنت رو اختراع كردند ولي از اون جايي كه قانون در كشور هاي غربي
بر خلاف كشورهاي اسير قوانين كهن كتب مقدس(=خاورميانه) بر حسب نياز اديت مي شود
هم اكون فيلثرينگي در كار نيست بماند كشور هايي مثل آمريكا كه جورج واشنگتن از بدو تولد
اين كشور دين را از سياست جدا كرد!
alisqar نوشته است:بحث رو به بیراهه نکشون
تاپیک چرا بسته شده؟

تاپيك نيست اون تالار است!
alisqar نوشته است:
Void_wolf نوشته است:مسئولین رسیدگی کنند.واسه یک ویرایش اینقدر باید صبر کنیم آخه؟!

چیو ویرایش می کنن؟
محتوا یا نرم افزار رو؟
خیلی بعیده نرم افزار باشه...
محتوا رو هم آخه چرااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟
بعیده برای ویرایش باشه... می تونستند پیغام رو درست بزارند بگویند داریم ویرایش می کنیم


viewtopic.php?f=5&t=29461#p411943
+
به سنّتون نمي خوره اين قدر عجول و پريشون باشيد!
 
سپـاس : 1114

ارسـال : 913


نام نویسی: 90/11/9

ذکر نشده

Re: شما اجازه خواندن این تالار را ندارید.

نوشتهاز سوی alisqar در جمعه 29 دي 1391 - 18:31

سلام
منظورم از غرب دقیقا آمریکایی بود که دین از سیاستش -به قول شما- جداست(تا حالا یه دلار رو ندیدی؟ پشتش یه عبارت دینی ه. در صورتی که ماها با این همه ادعامون عبارتی دینی روی پول هامون نداریم و اگر عکس روحانی ای روی پول هست به خاطر چهره ی سیاسی اون فرد ه نه علم دینی ش. IN GOD WE TRUST ).
چند سال پیش این جمله رو از روی سکه های یک دلاری حذف کردند ملتشون انقدر فشار آوردند به دولت تا آخر سر دولتشون گفت اشتباها از روی چند تا سکه حذف شده ... مردم از گرفتن این سکه ها خودداری می کردند. با توجه به سلطه ی غرب بر روی افکار عمومی وقتی مردمشون انقدر مقید اند نشان دهنده ی این است که سیاسیونشون هم می خواهند مردم اینگونه باشند.
http://www.hoax-slayer.com/presidential ... -god.shtml
قسمت Briefly رو بخونید.
چرا سایت هاش فیلتر می کنه؟ آزادی بیان بحث هاش مال اینجا نیست... ای کاش فرصتی داشتم یه کم سطح علمی تون رو توی این زمینه بالا می بردم بر اساس نظرات کسانی که شما ها عموما قبولشون دارید.
امیدوارم نحوه ی مدیریت بر فلسفه از این بدتر نشه...

در مورد قرآن، کهنه بودن یه کتاب دلیل بر غلط بودنش نیست.
بحث رو به بیراهه نکشونید.
ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم /// جامه‌ی کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم
رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم /// سِرّ حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم
عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است /// کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم
آسمان کشتی ارباب هنر می‌شکند /// تکیه آن به که بر این بحرِ معلق نکنیم
گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید /// گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم
حافظ! ار خصم خطا گفت نگیریم بر او /// ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم
 
سپـاس : 25

ارسـال : 164


سن: 34 سال
نام نویسی: 89/1/25

ذکر نشده

Re:

نوشتهاز سوی meaning در جمعه 29 دي 1391 - 18:51

alisqar نوشته است:سلام
منظورم از غرب دقیقا آمریکایی بود که دین از سیاستش -به قول شما- جداست(تا حالا یه دلار رو ندیدی؟ پشتش یه عبارت دینی ه. در صورتی که ماها با این همه ادعامون عبارتی دینی روی پول هامون نداریم و اگر عکس روحانی ای روی پول هست به خاطر چهره ی سیاسی اون فرد ه نه علم دینی ش. IN GOD WE TRUST ).
چند سال پیش این جمله رو از روی سکه های یک دلاری حذف کردند ملتشون انقدر فشار آوردند به دولت تا آخر سر دولتشون گفت اشتباها از روی چند تا سکه حذف شده ... مردم از گرفتن این سکه ها خودداری می کردند. با توجه به سلطه ی غرب بر روی افکار عمومی وقتی مردمشون انقدر مقید اند نشان دهنده ی این است که سیاسیونشون هم می خواهند مردم اینگونه باشند.
http://www.hoax-slayer.com/presidential ... -god.shtml
قسمت Briefly رو بخونید.

مگه من گفتم اونا آته ائيست هستند؟؟
رئيس جمهورشون مسيحي ِ !
من گفتم قوانينشون بر پايه كتب مقدس نيست نه مثل قانون اساسي ما كه بر اساس
قرآن و نهج البلاغه و كافي و بحار نوشته شده!امام خميني چهره ديني نيست ؟؟
علم ديني نداشتند ؟؟ ايشون اندازه وزن شما كتاب هاي حوزوي خودند شما اگه همين
الان پاشي بري حوزه علميه درس بخوني شايد بعد از هفت سال علمتون اندازه ايشون
برسه! شما كه كتاب مكاسب شيخ مرتضي انصاري رو پيش يك مرجع شيعه نخونديد خونديد؟؟
-
چرا روي پول هاي ما عبارت ديني نيست ؟؟
پس پشت دو هزار تومني رو نديدي كه يك حديث قلابي از پيامبر نوشته :
اگر علم در ثريا باشد مردماني از پارس به آن دست پيدا مي كنند!
alisqar نوشته است:چرا سایت هاش فیلتر می کنه؟

كي فيلتر مي كنه؟؟
alisqar نوشته است:آزادی بیان بحث هاش مال اینجا نیست...

آزادي بيان كجا بود ؟؟
هيچ كشوري در دنيا الان آزادي بيان 100% نداره!
alisqar نوشته است:ای کاش فرصتی داشتم یه کم سطح علمی تون رو توی این زمینه بالا می بردم بر اساس نظرات کسانی که شما ها عموما قبولشون دارید.

كي رو قبول داريم ؟؟
سطح علمي چي ِ منو ببري بالا ؟؟
ترانه قمشي داري بهم بدي؟؟
alisqar نوشته است:امیدوارم نحوه ی مدیریت بر فلسفه از این بدتر نشه...

نترس تازه بهتر ميشه...اتفاقا من از بردن تاپيك ها زير تيغ حذف خوشم مياد!
مشروط به اينكه از كساني كه «ترول» هستند و كاري جز لودگي ندارند هم جلو گيري بشه!
alisqar نوشته است:در مورد قرآن، کهنه بودن یه کتاب دلیل بر غلط بودنش نیست.

درست؛ ولي كتب مقدس علاوه بر كهنه بودن قوانين ضد بشري هم دارند
اون چنتا قوانين سودمند هم كه دارند از خود تاريخ تكامل بشري گرفته اند
و توي بقيه كتاب ها هم پيدا ميشه خيلي هم بيشتر!
alisqar نوشته است:بحث رو به بیراهه نکشونید.

چي مي گي؟؟
 
سپـاس : 1114

ارسـال : 913


نام نویسی: 90/11/9

ذکر نشده

Re: شما اجازه خواندن این تالار را ندارید.

نوشتهاز سوی alisqar در جمعه 29 دي 1391 - 22:29

سلام
ببخشید وقت ندارم جدا جدا جواب بدم
خودت متوجه شو جواب کجا رو دارم میدم


با این حال، از آن‌جایی که هر یک از ایالات در وضع قوانین خود تا حدودی اختیاراتی دارند، بسیاری از قوانین ایالتی آمریکا کماکان متاثر از دین و مذهب هستند. از این دسته می‌توان قوانین مناطق خشک الکلی را نام برد.
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8% ... 8%B3%D8%AA
توی قانون اساسی شون نوشته جدایی دین از سیاست رو، ولی قوانینی که اجرا می کنند انقدر ها هم بر این اصل پافشاری ندارند و قوانینی برای فعالیت های دینی وضع می کنند در حالی که بناشون باید بر این باشه که له و علیه دینی قانونی نذارند.
http://www.pewtrusts.org/our_work_detail.aspx?id=332
امام خمینی چهره ی دینی هست ولی حتی اگر مکلا(غیر آخوند) بود هم تصویرش روی پولا بود.
روایتی که روی پنج هزار تومانی هست بعد از اعتراض امریکاییان به حذف آن جمله از پول هایشان بوده و می توان گفت ایران از امریکا تقلید کرده (مرسی یاد آوری کردید یادم رفته بود)
اینا فیلتر می کنند. عبارت زیر رو جستجو کن
Internet censorship in the United States
نمردیم و یکی رو تو این جاها دیدیم یه کم واقع بین باشه:"هيچ كشوري در دنيا الان آزادي بيان 100% نداره!"
مخالف حذف فیزیکی ام...موافق جلوگیری از ترول ام
من الان باید راجع به قوانین داخل قرآن جواب بدم؟؟؟؟ توی تاپیکی که پرسیدم چرا نمی تونم فلان تاپیک رو ببینم؟؟؟؟ این به بیراهه کشوندن بحث ه!!!
ولی ازت خوشم اومد smile038
یا علی
ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم /// جامه‌ی کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم
رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم /// سِرّ حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم
عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است /// کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم
آسمان کشتی ارباب هنر می‌شکند /// تکیه آن به که بر این بحرِ معلق نکنیم
گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید /// گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم
حافظ! ار خصم خطا گفت نگیریم بر او /// ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم
 
سپـاس : 25

ارسـال : 164


سن: 34 سال
نام نویسی: 89/1/25

ذکر نشده

بعدی

بازگشت به پيشنهادها و انتقادها

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 1 مهمان