صفحه 2 از 2

Re: پاسخ: مرگ حرارتی جهان یعنی چی؟؟؟؟؟

ارسال شده: دوشنبه ۱۳۹۱/۹/۶ - ۲۰:۰۱
توسط new roaming
ATI_PENCIL نوشته شده:او

بنده را به سبب جسارتی که رفت عفو بفرمائید. از حماقت خود ندانستیم با چه کس بحث میکنیم.
بحث از حالت علمی خود خارج شده و ناتوانم از ادامه ی آن.
(ورود دوباره ی حقیر فقیر تنها به سبب تصحیح اشتباه گذشته ام بود.)
---

...
- - - - - - - - -

علی ات یارت...