نقش دما بر روی اصطکاک


نقش دما بر روی اصطکاک

نوشتهاز سوی skaveh88 در پنجشنبه 25 آبان 1391 - 12:00

سلام
می دونید نقش دما بر روی اصطکاک چیست ؟
تو رو خدا اگه کسی جوابش میدونه بهم بده باید تا شنبه جواب بدم
با تشکر
 
سپـاس : 3

ارسـال : 15


نام نویسی: 91/8/21

ذکر نشده

Re: نقش دما بر روی اصطکاک

نوشتهاز سوی نوآور در پنجشنبه 25 آبان 1391 - 15:34

سلام، احتمالا اصطکاک و گرما ، نقشهای تشدید کننده روی یکدیگر دارند. در ابتدا اصطکاک سبب افزایش دما در محل تماس می شود و این گرمای بیشتر، به نوبه خود سبب افزایش طول پستی و بلندیهای میکروسکوپیک روی سطح اصطکاک دو شی در حال مالش شده و این اثر مجددا، باعث افزایش سطوح در حال تماس شده و مرتبا گرمای بیشتر و بیشتری تولید می شود.
ایران تبدیل شده به واحه ای دانشگاهی در میان یک برهوت صنعتی
نماد کاربر
 
سپـاس : 1577

ارسـال : 948


شهر: اصفهان
نام نویسی: 91/8/16

مرد

Re: نقش دما بر روی اصطکاک

نوشتهاز سوی mostafaizadi در سه شنبه 30 آبان 1391 - 18:16

سلام
این سوال شما چند بخش است :

1-تاثیر دما در اصطکاک جامدات با دوحالت دیگر 2- تاثیر دما در اصطکاک مایعات با دو حالت دیگر 3- تاثیر دما در اصطکاک گاز ها با دوحالت دیگر

که من فقط در گازهایش را میدانم : smile015

در گاز ها با افزایش دما میزان جنبش مولکول ها افزایش یافته و برای همین شانس اصطکاک بین مولکول های گاز ها بیش تر میشود .

پس یعنی می توانیم بگوییم :


دما با اصطکاک رابطه ی مستقیم دارد.
نماد کاربر
 
سپـاس : 21

ارسـال : 126


نام: مصطفی ایزدی
نام نویسی: 90/12/26

مرد

Re: نقش دما بر روی اصطکاک

نوشتهاز سوی هرمز پگاه در سه شنبه 30 آبان 1391 - 18:18

skaveh88 نوشته است:سلام
می دونید نقش دما بر روی اصطکاک چیست ؟
تو رو خدا اگه کسی جوابش میدونه بهم بده باید تا شنبه جواب بدم
با تشکر

سایندگی و مالش (اصطکاک) از ویژگی های هندسی بسیار ریزِ رویه ی یک پیکره است
فرورفتگی ها و برجستگی های رویه ی یک چیز، با فرورفتگی ها و برجستگی های
رویه ی چیز دیگری با هم در گیر شده و انرژی و نیرو را داد و ستد میکنند.
خود همین، گرما پدید میاورد. ولی اینکه گرما چه چیزی را در این فرایند دگرگون میکند،
این میتواند باشد که چون گرما، بیشتر جنس ها را از هم وامیگستراند ( منبسط میکند)
این فرورفتگی ها و دندانه ها، کمتر یا بیشتر درگیر همدیگر میشوند.
برای نمونه اگر لیوانی توی لیوان دیگر "گیر" کرده باشد، شما باید لیوان بیرونی را گرم
کنید تا واگسترده شود و لیوان درونی از گیر در بیاید.
---
از سوی دیگر چون یکی از شوند های سایندگی و مالندگی ، "چسبندگی" است، در پیکره هایی
که جنسشان جوری است که با گرما چسبنده تر میشوند، مالندگی نیز افزایش می یابد.
برای نمونه برخی از جنس های پلیمری ( لاستیکی /پلاستیکی) اینجوری هستند.
---
یکی دیگر از شوند های سایندگی، نایکسان بودن سختی دو پیکره است که به هم مالیده
میشوند ( درگیری شیاری). اگر جنسی داشته باشیم که با گرما نرم تر شود یا سخت تر
شود، تراز مالندگی و سایندگی آن نیز دگرگون میشود.
----
یک شوند دیگر سایندگی، پسماند کشسان است که به نرمشپذیری ( فلکسیبیلته)
جنس پیکره ساینده پیوند دارد. برای نمونه اگر دو تکه لاستیک را به هم بمالید،
فرورفتگی ها و برجستگی های آن چون کشسان هستند، خم و راست میشوند.
اکنون اگر این دو تکه لاستیک را در نیتروژن سرد کنیم ، چون نرمشپذیری
خود را از دست داده اند، سایندگی آنها نیز دگرگون خواهد شد.


تصویر
شوند های سایندگی:
١- چسبندگی
٢- کژدیسی نرم ( دفورماسیون پلاستیک)
۳- درگیری شیاری
۴- پسماند کشسان ( هیسترز الاستیک)


رویه = سطح
پیکره = جسم
واگستردن = منبسط کردن
شوند = علت
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد
نماد کاربر
 
سپـاس : 6793

ارسـال : 7300


شهر: پاريس
نام نویسی: 84/6/18

ذکر نشده


بازگشت به شیمی فیزیک

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 4 مهمان