صفحه 1 از 1

آنتالپی تشکیل ملکول آب

نوشتهنوشته شده در: يكشنبه 13 بهمن 1392 - 19:10
از سوی steve jobs
ببخشید که سوال شیمی می پرسم!
2H_{2}+O_{2}\rightarrow 2H_{2}O
2(H-H)~+~O=O~\rightarrow ~2(H-O-H)
انرژی پیوند H-H برابر با 432KJ/molاست.
انرژی پیوند O=O برابر با 494KJ/mol است.
انرژی پیوند O-H برابر با 459KJ/molاست.
\Delta H=H_{products}-H_{reactants}دلتا H
این لاتکس چشه؟ می زنم لهش می کنم ها smile097
پس:
\left [ 2\times (2\times 459) \right ]-\left [ (2\times 432)+(494) \right ]=1836-1358=+478KJ/mol
که 478 مربوط به تغییرات آنتالپی برای تشکیل دو ملکول آب است. پس تغییرات آنتالپی برای یک ملکول آب برابر با 239 است. اما چرا این عدد مثبت است؟ اشتباه من کجاست؟ smile042
با تشکر فراوان smile072 smile072

Re: آنتالپی تشکیل ملکول آب

نوشتهنوشته شده در: سه شنبه 15 بهمن 1392 - 10:54
از سوی ali.rs.1374
سلام
اگه بخوایم انرژی پیوند رو محاسبه کنید از فرمول زیر استفاده میشه
انرزی پیوند واکنش دهنده منهای انرژی پیوند فراورده
شما با فرمول تشکیل اشتباه گرفتید
چون فرمول تشکیل برابر با آنتالپی تشکیل فراورده منهای آنتالپی تشکیل واکنش دهنده///

اگه از فرموالی ک عرض کردم برید عدد منفی بدست میآید smile072 smile072

Re: آنتالپی تشکیل ملکول آب

نوشتهنوشته شده در: پنجشنبه 17 بهمن 1392 - 03:53
از سوی steve jobs
تصویر
http://en.wikipedia.org/wiki/Hess%27s_law
با تشکر فراوان. smile072 smile072
بله اگر با فرمولی که بیان کردید مسئله را حل کنیم پاسخ مثبت می شود.
اما آن فرمول بالا چه معنی ای می دهد؟ smile033