صفحه 1 از 1

توجیهی براى انحلال پذیری

ارسال شده: پنج‌شنبه ۱۳۹۳/۴/۱۲ - ۱۴:۲۷
توسط بیسلاق
سلام می خواهم بدانم که آیا توجیهی براى انحلال پذیری یا عدم انحلال پذیری نمک ها در آب ىا حلال های آلی وجود دارد یا فقط باید موارد را در آزمایش آزمود وسپس حفظ کرد
باتشکر smile072 پاسخ دهید smile042

Re: توجیهی براى انحلال پذیری

ارسال شده: پنج‌شنبه ۱۳۹۳/۴/۱۲ - ۱۸:۰۸
توسط maryamz
بیسلاق نوشته شده:سلام می خواهم بدانم که آیا توجیهی براى انحلال پذیری یا عدم انحلال پذیری نمک ها در آب ىا حلال های آلی وجود دارد یا فقط باید موارد را در آزمایش آزمود وسپس حفظ کرد
باتشکر smile072 پاسخ دهید smile042

باید یرگردی به شیمی دبیرستان

Re: توجیهی براى انحلال پذیری

ارسال شده: پنج‌شنبه ۱۳۹۳/۴/۱۲ - ۱۸:۰۹
توسط Vita
بیسلاق نوشته شده:سلام می خواهم بدانم که آیا توجیهی براى انحلال پذیری یا عدم انحلال پذیری نمک ها در آب ىا حلال های آلی وجود دارد یا فقط باید موارد را در آزمایش آزمود وسپس حفظ کرد
باتشکر smile072 پاسخ دهید smile042
سلام

فکر می کنم شدت نیروهای بین ذره ای یکی از عوامل تأثیرگذار باشه.

Re: توجیهی براى انحلال پذیری

ارسال شده: جمعه ۱۳۹۳/۴/۱۳ - ۰۴:۲۷
توسط user8604
بیسلاق نوشته شده:سلام می خواهم بدانم که آیا توجیهی براى انحلال پذیری یا عدم انحلال پذیری نمک ها در آب ىا حلال های آلی وجود دارد یا فقط باید موارد را در آزمایش آزمود وسپس حفظ کرد
باتشکر smile072 پاسخ دهید smile042
توجیهی وجود دارد.

Re: توجیهی براى انحلال پذیری

ارسال شده: جمعه ۱۳۹۳/۴/۱۳ - ۲۱:۲۳
توسط بیسلاق
من الان درسهای دبیرستان را میخوانم اما نمی دانم کجایش انحلال پذیری را توجیه می کنند

لطفا دلیل آن را برای من توضیح دهید

براى مثال پیوند و به طبع انرژی شبکه در NaCl نسبت به Agcl بشتر است اما مولکول های آب توانایی جدا کردن یون های NaCl را دارند اما Agcl در آب محلول نمی شود چرا؟ smile042

Re: توجیهی براى انحلال پذیری

ارسال شده: یک‌شنبه ۱۳۹۳/۴/۱۵ - ۱۳:۵۶
توسط steve jobs
AgCl کوالانسی قطبی است.