صفحه 1 از 1

فرمول طلایی

نوشتهنوشته شده در: چهارشنبه 6 شهريور 1398 - 10:17
از سوی رضا دانشجو
این در واقع فرمول طلایی است که اجزای ان همه ثابت هستند.