برابری بین LHV و تراز انرژی در احتراق

مدیران انجمن: javad123javad, parse

ارسال پست
نمایه کاربر
rohamjpl

نام: Roham Hesami

محل اقامت: City of Leicester Area of Leicestershire LE7

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 1009

سپاس: 676

جنسیت:

تماس:

برابری بین LHV و تراز انرژی در احتراق

پست توسط rohamjpl »

من در بسیاری از کتابهای درسی معادله زیر را برای محفظه احتراق دیده ام
$\eta \, m_{fuel} LHV = m_{out}h_{out}(T_{out}) - m_{in}h_{in}(T_{in}). \quad (1)$
اکنون احتراق استوکیومتری 1Kmol CH4 با 2Kmol O2 را در نظر بگیرید تا 1Kmol CO2 و 2Kmol H2O تولید شود. با فرض $\eta=1$
برای سادگی ، معادله بالا به صورت زیر خوانده می شود
$m_{fuel}LHV = H_{products}(T_{out}) - H_{reactants}(T_{in}). \quad (2)$
با این حال ، LHV به عنوان انرژی آزاد شده پس از واکنش واحد توده CH4 با مقدار استوکیومتری O2 برای تولید مقادیر استوکیومتری CO2 و H2O در فشار و دما ثابت تعریف می شود ، به عنوان مثال ،
$m_{fuel}LHV = H_{reactants}(T_{in}) - H_{products}(T_{in}). \quad (3)$
این انرژی آزاد شده در حرارت آنچه پس از احتراق CH4 باقی می ماند ، یعنی محصولات-و در صورت وجود O2 اضافی-از $T_{in}$ معکوس می شود.
به $T_{out}$ بدین ترتیب،
$m_{fuel}LHV = H_{products}(T_{out}) - H_{products}(T_{in}). \quad (4)$
توجه داشته باشید که با ترکیب$H_{products}(T_{out})=H_{reactants}(T_{in})$را بدست می آوریم
من معادلات (2) و (4) را معادل نمی دانم. چه اشکالی دارد؟
این دو معادله یکسان یا نزدیک هستند. این را می توان از تعریف LHV ، که تفاوت آنتالپی بین واکنش دهنده ها و محصولات است ، مشاهده کرد. ممکن است تفاوت جزئی وجود داشته باشد زیرا دمای مرجع با قوطی متفاوت است..I hope I help you understand the question. Roham Hesami smile072 smile261 smile260 رهام حسامی ترم پنجم مهندسی هوافضا
تصویر

ارسال پست